kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Strand Esbønderup pr.Gilleleje: Pedersen Hans M $ Haagendrup 12

VII — 3045

(Lolland-Falstcr) Bagere

Vinde Helsinge pr. GørlevS.: Larsen L P $ V H 25 Vindinge pr. Roskilde: Christiansen P $ R 556 Jørgensen Sofus $ Vindingesogn 22 Viskinge pr. Svebølle: Enevoldsen O $ V23 Vollerslev pr. Østervang: Rasmussen O $ V 4 Vordingborg: Arbejdernes Fællesbage ­ ri for Vordingborg og Omegn, Akts. $ 54 — Christensen .Tohs. Kjeld $ 354 — Jacobsen C $ 253 — Kristiansen H C $ 273 — Ras , Ma V — Ulm tt nr i i aiv “ J ion mussen H Masnedsund $ V 139 - Vridsløselille pr. Taastrup: Heirich $ 356

Nakskov: Rohlmann L Løjtoftev.83$371 Christoffersen C Maribov. 75 $ 623 Eriksen E Østerg. 2 $ 363 Jensen Chr. Midlerkampsv. 19 $ 997 Jensen Hans Taarsv. 96 $ 955 Jensen Kai Vendelbo Sønderg. 49 $ 799 Mortensen M Tileg. 49 $ 265 Nielsen H Taarsv. $ 619 Richard &Rasmussen Hardenbergv.62$904 Romme S Maribov. 85 $ 185 Schjelde Cornelius Rødbyv. 111 $ 729 Skjødt Johan Vejleg. 7 $ 380 Nykøbing F.: BennedsenVNybrog. 2 $ 652 Bjerregaard M Langg. $ 470 Christensen Alfred Grønsundsv. 44 $ 605 Holgersen Marius Slotsg. 19 $ 1302 Jensen Ivan Gaabensev. 17 $ 1060 Larsen Emil Friseg. 7 $448 Larsen L P Slotsg. 29 $ 1020 Magaard C Chr. Jernhaneg. 8 $ 608 Nielsen Andr. Slotsg. 5 $ 533 Olsen Olaf Gaabensev. 27 $ 906 Petersen Emma Søvej 41B $ 771 Spure Georg Gedserv. 43 $ 1270 Østerbros Mønsterbageri ved Werner Ras ­ mussen Ø-AlJé 70 $ 836 Nysted: Christensen Jacob $ 1152 Dose H $ 1176 Næsby pr. Munkeby: Winther Jørgen M $ N 18 Nøbbet pr. Svinsbjærg: Hansen Chr. $ N 6 Rasmussen Vilh. $ N 4 N ørr e A 1 s le v : Hansen Emil $ 86 Larsen Otto $ 15 Qrehoved: Knudsen V Bille $ 15y Nielsen H Laurits $ 20 dby : Hansen Sophus$ 1185 — Hegelund L $ 1196 — Petersen O, Rødby Havn $ R 5022 — Rasmussen O $ 1017 Sakskøbing: Christensen E, Rørbæk $ S 4286 — Eriksen Dahl,Rørbæk $S 4056 — Frederiksen J $4100 — Rasmussen Roar $ 4176 - Schultz F W $ 4111 Sandby pr. Harpelunde: .Jensen Chr. $ S 39 Skelby pr. Fiskebæk: Rasmussen Th. M $ S3 Skovbølle pr. Købelev: Hansen W $ K 27 Stokkemarke: Winther Aage $29 Stubbekøbing : R oe senPoul $ 1275 — Frandsen Fr. $-1147 — Hansen Chr. $1113 — Holm Anders $ 1099 — Jacobsen P $ 1082 — Jeppesen Einer Th. $ 1192 - Søllested: Leonhardsen A $ 4 Tillitse: Hansen W $ 37 Ullerslev pr. Avnede: Jørgensen C $ C 25 Vaalse pr. Nørre Alslev: Hansen E $ V 6 V ej leby pr. Askhøj: Madsen Andre Martin $ V 29 Vesterborg: Frederiksen F $ 5 Vesterby pr. Fejø: Petersen B $ Fejø Vesterby 110 VesterUlslevpr. ØsterU lslev : "OlsenKE $ V U 12 ’ Vin deby pr. Onse vig: Rasmussen Chr. $ V 12 Væg ge rl øse: Wetterberg Astrid $ 47 Øster by pr. Fejø : Christensen C $ Fejø Østeiby 26 Øveruo pr. Tingsted: Petersen Knud $ T 29 Fyen med Langeland, Ærø og Taasinge. Aa-Højrup pr. B ren d eru p F.: Johansen Johan $ B 143 A aru P : Hermansen C H $ 94

Strøby: Olsen P G $ 62 Strø by Ege de pr. Køge: Andersen H N $ K 3021

Svaneke: FrederiksenChr., Svanemøllen $ 22 - Kofoed Poul $ 147 - PihlHans Chr. $ 156 Svebølle: KnokgaardPeder $ Jyderup 204x Svinning e: Madsen Carl $ 6 Slott Fritz $ 14 Sæby pr. Kirke Hyllinge: Hansen A C $ K H 26 i Særslev pr. Snertinge:

— rrr —

Nielsen Laur. $ Sn 34

RosendahlE $ .Glostrup 263

j 1 '

pr ‘

Sander Jæ"X? pr Regstrup: — ------- =- — ------ ! -------- - ------- ! — Hansen Martin Ri S J 40

J ^4 ~

« Aldersr “ 28

Yderby pr. Nykøbmgb.: -r, — i ------ u i ni h'jj — Markwardt Erik $ Odden 518 Øde Førslev pn Haslev:

ensen Liitgemeier F $ Eskilstrup 2 1 aas trup: Andersen V $ 354 - Bageriet Ølste d: Holbek Car i q Tang 33 Picardy, H Pollas $ 338 — Christensen ølstvkke- rr« „„„ tt m 1 $ o 2

H P | 331 - Reichel CWfi KK) - Taa- 1 strup Bageri og Konditori, J Christensen, Akts. $ 15 Tappernøje: Nielsen J F $ 84 Teglstrup pr. Helsingør: Moller Rogert $ Øerne 20 Te J n: Christensen M $ Allinge 52y Kofoed Axel $ Allinge 68 u Ter s lev pr. Il asle v: stage H $ T 34 Tersløse pr. Dianalund: Hansen Chr. $ D 78 Tisvildeleje: Larsen Aage $ Tisvilde 11 Spiegelhauer Th $ Tisvilde 122 Tofte : Schmidt Joh. G $ Helsinge 77 Torkilstrup pr. Kirke Saaby: Petersen Niels Th. $ T 53 Tornemark pr. Sandved: Hansen Laur. $ S 64 Torp mat? le pr. Dyssekilde:

Ørslev pr. Vordingborg: Hansen C Jobs. $0 21 Ørslev Bageri& konditori, H Rasmussen 0 1 Østerlars: Kjær Aage $ 8 Øster-Marie: Aakerlund Fr. $ 134 Kofod Tb. $42 Lolland-Falster. Band ho lm: Grubbe Helmer $ 59x Hermansen J $ 30 Blæsebjærg pr. Stubbekøbing: Kappel V $ S 1151 Bogø By: Christensen Jens Fr. $ 15 Hansen P $ 19 Brandstrup pr. Vester Tirsted: Hansen Carl $ Tirsted 23

- ___________ __________ - Dannemare: Geert sen Al fred $ 46 ~Honoré P J $ Hundested 6x | Errindlev: s m idt Chr S) 19 T ostenæs pr. Aske by : EskilstrFp: Knudsen Harald fl) 38 Olsen O $ Damme46 Falkersl^Fpr. H orbelev: Pr. Roskilde: Larsen Johs.$T 28 Hø?L Jensen $ F 31 ------ i Christiansen Fr $86- LarsenL Femø: Nielsen C S $ 43 $ 165 - Gammel Tølløse Bagen, H Jensen p^jT e v: Hansen Rasmus $ 80 Å Olsen M fil 6 Ubby pr. Jerslev Sjæll.: Fuglse p|. Holeby: h redcriksen Beinh. $ J 57 Larsen JEigil Woigt $ F 14 Udby e pr . lolbæk: * | . Jør & ensen E 1 29 Grænge. Nielsen Anker $ 65 Guldborg L.: Rasmussen Peter $ 10 Rasmussen Viggo $ 40 i „ A — — --------------- i Gundslev pr. Nørre Alslev: Ullerødp?. Hillerød: Jensen Sven Ove $ G 9 Rolff Svend $ H 590 Frederiksen Johs. $ lOx Ulstrup pr. Kalundborg: Isaksen Joh. $ 54 — — — ---- - — „ Knudsen E $ 88 Hansen Chr. $ Bjørnstrup 17 _ Horreby pr. Karleby: KennPP JTH1G Undløse pnTølløse: Christensen Harald ff n » Ipnd c W ------ TV-tn $ U 45 ----------------- n -orsiunae. Jensen Olaf $ 41 Usserød pr. Kokkedal: | §£!!£*£*£ Hahsen Martin $ 6 Nielsen M Haslund $ Hørsholm 312 Vang pr. Hasle: Mortensen Viggo $ Rutsker 20u Vassinger ød : Larsen Hans $ Lynge 22 Andelsbageriet Tudse-Næs $ U 16 Ugerløse: Jensen Helge $ 13 Ulkestru p pr. Mørkøv: Hansen Jørgen Larsen Chr. $ 8 Keldernæs p r. Bandholm : Black H ans $ K 27 Landet L : Hansen Carl Alfred $ 3 Listrup pr. Ti n g s te d : Skyggedal Svend $N-Ørslev23x Maglebrænde pr. Stubbekøbing: Hansen Carl $ S 1255

V edde: Hansen Chr. $ 16 Vemmelevpr. For lev: Olsen P Gerner $ V 42 Ve mmetoft e pr. Fakse_: i psen Chr.$V17 Viby Hansen N $ 62 Jensen Tolver $ 120 Olsen Rich. $ 115 Struer S $ 57 Viemose: Pedersen H H $ Kalvehave 65 I St.: Petersen Erik $ 8 Petersen Oluf $ 168 •

M aribo: Halkjær C $ 101 — HansenEdv. ' $297 — Hermansen ’ sPWEnke$27 — Hoff V $ 77 — Ibsen Erik $ 74 — Kamper A Larsen $ 440 Marrebæk pr. Væggerløse:

Pedersen Thorkild $ M 30 Musse pr. Herri tslev: Pedersen H C $ M 20

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker