kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3044

Bagere (Sjælland med Møn, Samsø og Bornholm) Lydeislev pr. Store Heddinge: An delsbageriet Sydstevns $ L 49 Hansen Poul $ L 1 Lynge: Jespersen Peder $ 60 L.yngerup pr. Femhøj; Larsen Mels $ Dalby 18 Lønholt pr. Fredensborg: Andersen JM $F43 Petersen Jul. $ 20 Magleby pr. Klippinge:

Reerslev pr. Ruds Vedby: Nielsen H $ RV 67 Pedersen Knud Herluf JR V 102 u Reersø p r. Gørlev S. : Nielsen Aage $ R 20 Rettestrup pr. Næstved: Petersen M $ Nyland 8 Ringsted: Jensen Viggo $ 184 — Kristensen Frede $ 829 — Moller Poul $ 221 — Nielsen Aage Skou $ 228 — Nielsen Carl $ 670 — Olsen Oskar $ 177 Roskilde: Clausen E G Køgev. 50 $ 1676 Francker Chr. Set. Ols G. 17 $ 859 Hansen C F Ringstedg. 15 $ 1495 Henriksen Chr. Vesterg. 4 $ 1855 Jacobsen Anker Algade 31 $ 2906 Jeppesen Kjeld Østerg. 49 $ 423 Madsen Knud Hedegaardsv. 1 $ 1216 Mortensen M Hoy Skomagerg. 31 $ 142 Mønsterbageriet, BirkegaardJensen Sct.Ols G. 24 $ 1365 Olsen N P Algade 14 $ 421 Pedersen Thorv. Sønderlundsv. 36 $ 1581 Petersen M Emil Algade 40 $ 249 Richter ’ s E Eftf., Fr. Andersen Skomagerg. 40 $ 113 Roskilde &OmegnsFællesbageri,Akts.Hav- nev. $ 564 Schrøder Jobs. Skomagerg. 9 $ 1306 Schweitzerkonditoriet, Poul Hansen Hel- ligkorsv. 9 $ 1272 Ruds Vedb y: Christensen Poul $ 70 Petersen J M $ 56 Rye pr. Gørlev S.: JørgensenChr. $ G86 Ro: p e ]i e c $ 72 Røddinge pr. Stege: Madsen Anders $ Damsholte 214u Rød eled pr. Stege : R 0( ]eled Bageri, V J Petersen $ S 4678 RødvigStevns: NielsenE Brøns $R110 Rønn e: Arbejdernes Fællesbageri $ 683 — Didriksen Andr. $ 242 — Hansen ’ s Chr. Eftf. $ 705 — HansenLars $ 774 — Jensen O P & Sønner $ 367 — Kure Carl $ 76 — Kure M $ 264 — Lund ’ s P Enke $ 406 — Mortensen M A $ 793 — Nielsen Chr. $ 494 — Pedersen & Sonne f i 579 — Petersen P $ 809 — Petersen vend E $ 872 — Sejers Bageri ved J Sejer & E Sejer $ 4 Rønnede: SannerudR A $ 123 Rorvig : Larsen Carl E $ Isøre 70 Larsen Viggo $ Isøre 8 Saaby M ølle pr. Kirke Saaby : Sorensen Søren $ Torkilstrup 54 Samsø: Buchhave S,Besser pr. Tranebjærg $ T 325 - Emborg R, Nordby $ N 16 - Guldbrandsen Chr.,.Ørby pr. Kolby ® Trane ­ bjærg 9 — Hansen Rud., Ørby pr. Kolby $ Tranebjærg 168 — Jensen Edvin, Trane ­ bjærg $ T 77 — Rasmussen A Kolby $ Tranebjærg 240b — Schrøder H, Ørby pr. Kolby $ Tranebjærg 9 — Sørensen Jens, Brundby $ Tranebjærg 53 b — Wen- delboe Chr., Onsbjærg $ Tranebjærg 167 b Sandby pr. Vrangstrup: Larsen Svenn $ Skovmark 87 Sandved: Hansen H J $ 31 Sandvig: Andersen Th. $ 2 S? j rø : Sejro Fællesbageri Stats $ 47 Sigerslev pr. Store Heddinge: Andreasen Henry P $ St. H 99 Skaftelevpr. Slagelse: Saksebro pr. Aakirkeby: Henriksen M S $ A aker 26 x Sallev pr. Gadstrup: Andersen J F $G. 106

Skibby: Hansen Hans $ 1 Petersen Chr. Grundahl $ 38 Skovholm pr. Lejre: Hansen N $ Osted 61 Skuderløse pr.Braaby:

Wielsøe H $ Konradsteld 2y Skuldelev pr. Krogstrup: Petersen O $ S 14

Sk ælskør : Hansen Hans $51 — Hansen O I $ 132 — Lieberkind C V $ 378 — Pe ­ tersen Th.Voss $ 4 — Poulsen Hans $ 30 Skævinge: Jensen Axel $ 23 Slagelse; Andersen Holger Set. Mikkels G. 17$ 1233 Bagge P Jernbaneg. 2 $ 993 Espenhain Fred. Gækkelundsv. 3 $ 787 Frankel J O Smedeg. 11 $ 169 Hansen Povl Bredeg. 2 $263 Høyer ’ s Bageri Fisketorvet 5 $ 401 Kofoed C P Løveg. 49 $ 404 Larsen L Østerbro $ 1358 Mønsterbageriet, ERMøllerMariondalsAllé 5 $ 749 Nielsen Jakob Slotsg. 7 $ 234 Olsen Th. Mariendals Allé 68 $ 837 Ottosen Ejner Ilolbergsg. 2 $ 152 Pedersen A Smedeg. 17 $ 1552 Pedersen M, Landsgrav $ S 1593 Pedersen Vald. Løveg. 6 $ 1390 Petersen Franklin Val by v. 11 $ 1151 Raahauge Jens Kalundborgv. 41 $ 253 Rasmussen Laur. Vesterg. 29 $ 1175 Slot E Valdemarsg. 7 $ 1086 Thormann C Løveg. 57 $ 315 Wienerbageriet,P G Hansen Schweizerpl.3 $293 Slangerup: Hansen Stefan $ 90 — Niel ­ sen Fr. $ 55 Sletten pr. Humlebæk: Slettens Bageri 6 Konditori ved C Christensen $ H 9 Snedinge pr. Sønder Bjærge: Berth Vald. $ Ørs levstrand 7 Sncglerup pr. Greving e: oisen j ørgen $ Herrestrup 26 Snertinge pr. Jyderup: Poulsen Karl $ 81 Sneaere: Jørgensen Chr. $ Tappernøje 106 Snogebæk pr. Neksø : Møller H P . $ Povlsker 37 Solrød Strand: Hansen PAJS 85 S° rø: Hansen FP $ 294 — Hansen II E $ 249 — Jacobsen Aage $ 527 — Jensen B $ 55 — Johant-en E, Frederiksberg $Sj01 — Nielsen H $ 314 — Olesen Chr. $ 440 — Petersen C C $ 522 — Sorø Dampbageri, Edwin Christensen $ 42 Spangsbro pr. Kalundborg: Rasmussen Jens $ S 13 Steg 0 : Andersen J A, Lendemarke $ S 4068 — Arbejdernes Fællesbageri, Akts. $ 4423 — Olsen Karl Eivind $ 4252 — Petersen L P $ 4222 — Rasmussen Knud, Lendemarke $ S 4364 Stenlille: Frederiksen Poul $ 97 HansenC G $ 13 Hansen Svend $ 104 Mønsterbageriet, Heim. Hansen $ 86 Stenlø se: Fichn Fritz $ 43 Stenstrup pr. Præstø: Jørgensen N $ Jungshoved 33 Stensved: Møller Edv. $ Stensby 68 Stigs_Bjærgby P r - M o rkøv: j enscn e Klarskov $ M 166 Store Fu giede: Petersen 1 Hartmann $ Fuglede 2 Store Heddinge : Bcch Kai $ 119 - Hansen J P $80 — NielsenHannibal $ 134 Store Lyngby pr. Ølsted: gforeLyngby Bageri, Rich. Jensen $ Arresø 18 Store Merløse: Sørensen GTh.$Merløse6

Jørgensen Rasm. § K24 Manderup pr. Lejre: Jensen Verner $ Kiikebjærg 14 Marbjærg pr. Ringsted: Wielsoe Arnold $ Allindelille 41 Menstrup pr. Hyllinge: Mathiasen Chr. $ M 17 Mern: Hansen H C f 35 Myremølle pr. Lobbæk: Hansen Eggert $ L 110 Mørkøv: Hansen Ejner $ 76

Hansen Jens $ 25 Nielsen Jobs. $ 175 Naaby pr. Herlufmagle: Rasmussen Emil $ Skelby 4 Neble pr. Lundby: Andreasen P $ Bindbjærg 25 Neksø: p am Jens Ulrik $ 227- FalckA$ 259 — Hjorth C $ 132 — Jensen Marcus $ 190 — Petersen Chr. $ 170 N y borre pr. Borre: Nyborre Åndelsbageri $ B 2022 Nyby pr. Tølløs e: Elv erS ø e Ejnar $T126x Ny Fløng pr. Hedehusene: Knudsen Michael $ Il 116 Nyke r: Kjøller J $ 33 Nykøbing S.: Christensen J V $ 145 - Iversen Axel $ 45 — Rasmussen A $ 348 Ny raad: Hansen Oluf $ Nymark 10 Nielsen Johs. $ Nymark 111 Nyrup: Jensen Aage $ 6 Ny Æbelnæs pr. Stege: DamsholteB ageri og Konditori ,Chr. Jacobsen $ Damsholte 31 Næstved: Andersen A $ 971 — Christen ­ sen C $ ’ 1010 — Christiansen Svend $ 811 — Egeberg Valdemar $ 341 — Harden I f}185 — Helstrup Vilhelm $ 1114 — Jørgensen Nordahl $ 1463 — Krause Charles $ 1632 — Larsen C J $ 509 — Morbech Carl $ 1395 — Mønster ­ bageriet ved Henry Olsen $ 1166 — Niel­ sen Erik $ 894 — Nielsen Gunnar 8 972 — Nielsen N Ostergaard $ 1715 — Isen Aksel $ 1264 — Olsen Hans $ 67 — Olsen L C $ 374 — Pedersen V $ 1563 — Petersen Alfr. ® 222 — Stigsen CJ$214 Nørre Asmindrup: Asmindrup Bageri, J L J ensen $ Asmindrup 10 Nørre Jærnløse pr. Regstrup: Hans, n Joh. 1 h. $ Sønder Jærnløse 26 Nørre Tvede pr. Brandelev: Kulire J $ Toksværd 100 O mø: Larsen Chr. M $ Agersø 49 Oppe Sundby: NielsenH $ Frederikssund 406 Orup pr. Fakse: Or up Mølle & Bageri, H Paulsen $ O 4 Overby pr. Nykøbing S.: Henriksen K $ Odden 46 Pedersborg pr. Sorø: Chiistiansen Carl $ S 222 Pedersker: LarsenH $8 P r æ s tø : Leerbeck Aage® 89 — Nielsen O $ 80 Raklev pr. K alundborg: Eilertzen Chr. ®R2 Ellede Bageri, Sigvardt Olsen $ R 12

Hansen Heinrich $ Sk 4 Pedersen Jens Fr. $ Sk 16 Skel pr.Store Merløse: x Larsen Arnold $ Allindelille 36

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker