kraks vejviser 1940 handelskalender

(Sjælland med Møn, Samsø og Bornholm) Bagere

Fag-Regisler for Danmark

VII -3043

Hellested pr. Haarlev: Moller-Hansen G £ He 50 Helsinge: Rosendahl C $ 15 Helsingør: Bengtsson C jun. Stjerneg. 16 $ 172 & 1630 Bjørnsten Poul Gunev. 35 £ 1074 Christensen Carl Stubbedamsv. 3 £ 229 Enghoff E Suderg. 34 £ 1165 Friis S Stene-. 34 £ 131 Hansen Louis Bjergeg. 5 £ 1367 Hansen N P Set. Anna G. 49 £ 802 Jensen A A Rosenkildev. 23 £1 258 Jensen Niels Set. Anna G. 33 $ 1201 Knudsen C Richard Steng. 11 £ 527 Larsen Henry Stjerneg. 32 £ 688 Lund E Steng. 20 £ 585 Madsen Niels Nygaard Bjergeg. 8 $ 173 Pedersen Hans Rosenkildev. 52 $1473 Poggenborg ’ s C Eftf., Knud Restorff Ak ­ selt. 18 92 Wulff ’ s V Eftf., Einar VA Jensen Stjerneg. 14 $ 119 Herfølge: Malmholt H $ 107 Willingshoj M J £ 13 Hillerø d: Recker Axel £677 — Budde I C $ 109 <& 1229 — Hansen Fr.&Co. $ 85 — Hansen JPf 221 — HillerødFællesbageri, Akts, £ 334 — Jensen V Jul. £ 420 — Kirkegaard Chr. M £ 413 — Nielsen Aksel £ 868 — Slotskonditoriet, I Steffensen £ 408 — Warnøe LP$ 149 — Viaduktbageriet ved AC Fabian £868 Himmelev pr. Roskilde: I Holbæ k: Gottlieb Georg J Smedelundsg. 53 $ 804 Hansen Chr. Ørnev. £ 1486 Hansen Erland Algade 8 £ 446 Holm Knud Kalundborgv. 55 £ 988 Jensen P A Vendelbo Algade 37 $ 155 Larsen .Tohs. Nygade 15 £ 1263 Møller Svend Tidemandsv. 10 $ 203 Skytteboe Erik Jensen Smedelundsg. 18 $ 1228 Wienerbageriet, C C Jensen Algade 24 $73 Ho lsteins minde pr. Fuglebjærg: Jørgensen M V £ F 39 Holtug pr. Store Heddinge: Jensen Hans Jørgen £ H 6 Hornbæk: Larsen Johs. $ 70& 157 Hun dested: Christensen Aage $ 45 — Holm Chr. $ 165 — Kryger M £ 75 Hundi ge S trand pr. Greve Strand: — ------------ - ------- — --------------------- - Christensen Anker $ H 244 Herlufmagle: Wulff Ch. £ 49 Herrestrup pr. Grevinge: Nielsen L P| H 42

Jyderup : Nielsen Emil $ 80 — Poulsen Poul £31 Jyllinge pr. Roskilde: Christensens £ Jyllingefjord 68 Jystrup Midtsj æll.: Hansen Einar £ Ortved 34 Kalundborg : Christoffersen G £ 784 - Clorius Carl £ 187 — Hansen Chr. $ 235 — Larsen A F £ 255 — Mad ­ sen Alfred £ 230 — Poulsen Aage £ 312 — Skouboe Laurits £ 111 — Wienerbageriet ved Alfred Nielsen Kalvehave: Petersen Th. £ 2 Karise: Andersen Sigurd £ 99 Hansen Ove £ 12 Karlslunde pr. Taastrup: OkenHG £ K 10 Karrebæksminde: Petersen Axel £ 29 Kimmerslev pr. Borup: Kirke Helsinge pr. Gørlev S.: Povelsen Johs. £ Vinde Helsinge 41 Kirke Hyllinge: Mortensen Brødr. V & J $ 128 Kirke Stillinge pr. Slagelse: Larsen A £ K 68 Kirke Værløse: Nielsen Emil Postadr. Ballerup $ K V 73 — Petersen H Postadr. Værløse $ KV 25 Rasmussen Aage £ B 53 Kirke Eskilstrup: Petersen Walther £ 12 e Klemensker: Andersen Tage $1 23 Klippinge: ChristiansenH E $ 17 Knabstrup; Hansen Carl $ 19 K nardrup pr. Maaløv: Hansen Kristian £ Ganløse 80 [Kollekolle pr. Vig St.: JensenSvend £ Asmindrup 12 Kongsted pi. Rønnede: Stage Henry £ R 101 K° r8ør: Branderup C J $ 651 — Hjorth Ernst V $ 234 — Høyer ’ s Henrik Eftf., Svend Aage Nielsen $ 149 — Jensen Th. $ 508 — Jørgensen O $ 275 — Mortensen Aksel £ 433 — Møn ­ sterbageriet, P Nielsen $ 608 — Nielsen 1 Carl £ 108 - Nissen Th. $ 139 — Peter ­ sen Kaj £ 137 — Skaarup G $ 205 Krogstrup: Hohol Simon $ Dalby 82 Kundby pr. Sandby: Petersen Fred. £ K 38 Kvistgaard: Kvistgaard Bageri & Kondi ­ tori, Martin Hansen £ 73 Kværkeby: Olsen Johs. $ 65 K 0 g 6 : Andersen C Daugaard $ 122 — Andersen P D $588 — Citvbageriet, Jens Nielsen $ 41 — Cosmus Chr. $ 858 — Gall Karl $1440 — Jensen K $ 816 - Jørgensen Gunnar $351 — Mønsterbage riet ved Gunnar Olsen $ 294 — Olsen P 753 Ko ng pr. Lundby:

F ak se L a d e p 1 a d s: Mønsterbageriet, Chr. Nielsen £ 134 — Olsen A £ 52 — Palner Willy $51 Farum: Hansen Evald £ 16 — LarsenPeter £>103 Fensmark pr. Holme Olstrup: Vivild V Holberg $ F 6 Fjenneslev: R ay Chr. $ 56 Flakkebjærg: Bargsteen Poul $ 13. Hansen E £ 105 _ Fredensborg: JenTen Vilh. $236 -Jør ­ gensen B R £ 60 — Petersen Chr. $ 56 Frederikssund: O lsen Ingvor $ 137 - Reddersen Ella $ 523 Frederiksværk: Ehrbahn Carl $ 155 — Nielsen Chr. £ 117 — Petersen Sejer Ehr ­ bahn $ 250 — Poulsen P $ 204 Fristrup Mølle pr. Tølløse: Petersen Hjalmar $ T 9 Fuglebjærg: Sejersbol Sv. $ 73 I< øllenslev: Olsen J P £ Snertinge 148 Gadeby pr. Bodilsker: Hansen Carl £ B 36 Gadstrup: Nielsen Rob. A £ 90 Ganløse pr. Maaløv: Hansen Marius £ G 12 ' Gevninge pr. Roskilde: Hansen Otto £ Lindenborg 57 Gevnø pr. Store Heddinge: Michaelsen Michael £ Lyderslev 10 Gilleleje: Larsen j a cob $68 — Madsen Nygaard £ 76 ■ Gislinge: Gislinge Andelsbageri £ 83 F M £ 494 — Lopdrup Emil E $ 126 — Wendelbo-Pedersen A £ 461 — Wiuff ’ s Bageri $ 178 Glumsø: Jensen Alfr. $ 28 Leisten Chr. B £ Hundige 383 Grevinge: j ensen H P £ 27 Rasmussen Holten $ 80 Græsted: Græsted Andelsbageri £ 36 Jensen ’ s Enke £ 49 Nicolaisen Vill. Th. $ 3 Gudhjem: Christoffersen Ludv. £ 46 — j Lund Chr. $ 34 Gundsømagle pr. Roskilde: Petersen Carl Chr. £ G 10 Johansen L £ 81 Greve Strand: Larsen J P £ Hundige 274

. ___________ - ______ Glostru p: Andersen Eigil $ 350 - Jensen Larsen I $ R 1926

Gyrstinge pr. Ringsted: Hansen P Hylleborg £ G 4 Gølstrup: qtavæd T 39 q btavad J 3 i

. Olsen Villy C £ H 246 Gørlev S .^p e t er6eD s o f us $149 -Pfeif- Hyllested pr7Dalmose: ter A $ 59 Olsen Aksel $ D 36 Haagendrup pr. Gilleleje: Hyllinge; Lønager Orla $ 76 Petersen Chr. $ H 5 Højby S.: Petersen IM $ 44 Haarlev: Madsen E K AI £ 13 Høng: Hansen Chr. £ 130 Hallenslev pr. Gørlev S.: Jensen Kri- (Hønsinge pr. , Vig St.: stine £ Sæbyhøj 10 Hareskov: Hansen Leo £ Hareskovby 13 Harrested pr. Sludstrup: Hønsinge Bageii $ V 109 Ha gend rup pr.Esk ebjæ rg : $ Egebjærg 106 Jensen Chr. $ É 26

Hølkerup pr. Braade: Larsen V Kiær

J

I Jehsen Richard $ Kostræde 11

Hø rsholm : Hansen Jes $ 598 — Johansen Landsled pr. Stege: ___________ ______________ C O,Usserød $ H 319 — KnudsenAlb., Us- Landsk d Andelsbageri $Keldby 3005 Henriksen Chr. $ S 18 ____________________ serød $ H467 — Mørck ’ s P Bageri ’ s Eltf. & Lan gebæ k: Johansen P M$ 11 Hasle : Dreier L $68 — Jøigensen Emil | Hørsholm Brødfabrik ved Ingeniør, cand. | Ledøje pr. Ballorup: NielsenNP$L6 J 14 - Kure Oarl J 50 - Pedersen C S 39 polrt S Fengw-Peters™J 13 - Nielsen Wilfred t 88 n_a s lev: H ansen APjl40 — HansepEvald L, „ .JA ’ * Lillerød: Anderson LP.J Allered 76 Æ 216 — Helgeby Carl 354 — PertersenLO Jensen Brnet S 4« EHUSEensved: Mst ft « S 10 $ 34 — Stormøllen, Knud Fntzen $ 87 — Betersen Ciir. £ iii a ~ v«riå'q'p~nr Vesterbageriet, A Nielsen £ 429 Høve pr. Asnæs: Andersen Peter $ A 45 L — --------- — — P re -------------- ~ Havdrup: Hø ve pr. Dalmose: Hansen J C V $D35 Christensen C $ L V 55 Havdmp & Omegns Andels Bageri $ 13 Igelsø pr. Holbæk: L- — ’ J ensen Carl $ 61 Hedehusene: Christensen K Møller $ “ Rasmussen A $ Sender Jærnlose 89x Lumsaas pr. Nykøbing S.: 64 - Jørgensen H £ 164 1 11 eruP_pr. K alundborg : Sørensen J $ L 5 Hejninge pr. Slagelse. illerup Bageri, Hans Jensen $ Svenstrup 25 Lund by: Nielsen Vald. $ 18 Harder K V $ _ Næsbystrand 13 Jorløse pr. Svebelle: Rasmussen A Lundforlund pr. Slage lse : Hellebæ k: Lund Regnar $ 19 ( $ Tissø 36 I Christensen M $ L 61 e pr. al ose: ansen J C V $ 35

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker