kraks vejviser 1940 handelskalender

(Sjælland med Møn, Samsø og Bornholm) Bagere

VII -3041

Fag-Register for Danmark

Petersen John S-Boulevard 37 |V] g C. 15004 Petersen J R Øresundsg. 24 Eg0562 Petersen K Ordrupv. 118 Charlottl. g Or Jr. 135 Petersen Kr. H Øresundsg. 30 E g 0 3193x Petersen Laurits Brostykkev. 25 Hvidovre Valby g Hvidovre 318 Petersen Marinus Jagtv. 201 E g Ry. 4847 Petersen Martin Provstev. 11 I nv I g Tg. 1208 Petersen O Bagsværd Hovedg. 124Bagsværd g Bagsværd 40 Petersen P Frantzen Kronborgg. 12 El g Tg. 1012x Petersen Robert GI. Kongev. 147 E g Cent. 8056 Petersen S A Ravnshorgg. 7 El g N 507y Petersen Svend Classensg. 33 E g 0 2733 & 0 6349 Petersson Georg V Vigcrslevv. 134 Valby g Va. 5302 Philipps Wilhelm Vesterbrog. 91 E g Cent. 14355 & 14358 Pilemann Kaj Magnoliav.l Valby gVa. 1440 Pitzner JohannesNørrebrog.176 El g C. 10194 & Ta. 5757 Poulsen B Fyensg. 5 El g N 3192 * Poulsen Carl V Kronprinsesseg. 33 El g C. 9962 Poulsen Holger Bjørnsonsv. 13 Valby g Vb 705 Poulsen N A Jagtv. 31 El g Tg. 2719 Poulsen Poul, J M Thieles V.5 A E g N5486 Pou'sen Rich. Haraldsg. 44 E g Ryv. 3744 Poulsen Villy Husumg. 25 El g Tg. 1879x Rasmussen Anders Saxog. 111130 g V 3496 Rasmussen Asgar Amagerbrog. 95 E gAm. 1108 Rasmussen Carl A, H C Ørsteds V. 51A E g Cent. 10653 Rasmussen F Skjulhøj Allé 14 Vanl. g Damsø 596 Rasmussen Fritz Vodroffsv. 19 EgCent.7774 Rasmussen H Strandv. 21 E g Ryv. 4108 Rasmussen H C Fromberg Korsg. 6 El g N 7583 Rasmussen Ingeborg Godthaabsv. 138 E g Gh. 6746 Rasmussen J Husumv. 93 Brh. g Bella 1721 Rasmussen J Jyllingev. 80 Vanl. g Damsø 797 Rasmussen L P Ryesg. 108A E g 0 5597 Rasmussen O Jagtv. 59 El g Tg. 545 Rasmussen O Vesselsg. 2 El g N 6626 Rasmussen P Strandv. 399 Vedbæk g Vedbæk 252 Rasmussen Regnar Kastruplundg. 22 Ka ­ strup g Kastrup 26 Rasmussen Sv. Næstvedg. 22 E g 0 6157 Rasmussen Sv.Vestervang32ValbygVa.4244 Rasmussen Svend Aage,Peter Bangs V.108E g Dams© 660 Rasmussen Werner Folkvarsv. 17 E g Fa. 1576 Riisberg Anna Sølvg. 85 B El g By 339 Rindbøl Christian MaglegaardsAllé72 Søborg g Søb 1321 Rivoli v. A Nielsen Lyngby Hovedg.84E Lyngby g Lyngby 976 Rose C Viborgg. 77 E g Øb. 8555 Rosendahl E Aaboulevard 39 El g N 5563 Rosengaardens Bageri v. OV Schiolten Ro- spngaarden 3 El g By 3283 Rosenvinge Vilh. Smalleg. 15 E g Gh.l695v RU BOW ’ S E EFTF. kgl. HofbagerVim- melskaftet 37 E g ★ Cent. 6681 SalomonE Aalholmsv. 17 Valby g Vb. 2014 &Vb. 2010 _ Sandau Robert Frankrigsg. 24 E g Am.l88x Sander H Stavnsbjerg Allé 1 Herlev g Yr.363 . Saust Hilmar & Co. Strandboulevarden 97 E g C. 6736 Saust W Vennemindev. 47 E g Ry. 1282 Scheller Knud Godthaabsv. 227 E g Gh. 3609y Schiller Louis Aalekistev. 24 Vanl. g Damsø 4021 Schliemann K H Hanstholmv. 33 Vanl. ® Damsø 1103 Schnor O Jyllingev. 6 Vanl. g Da. 3602 Schnurre Henri Studiestr. 22 E g C. 4144 II 41

Nærum og Omegns Andelsbageri Andelssel- sk. Nærumv. 352 Nærum g Nærum 41 Nøkkerose v. A ChristiansenFrederiksborgv. 222 [W] g Søb. 1248 Olafsson Halldor Vesterbrog. 108 EJ g Eva 3841 Olesen Alfr. Buddinge Hovedg. 135 Søborg g Søb. 1906 Olesen C A Frederikssundsv. 202B Brh. g Bella 486 Olesen L I Nygaardsv. 9 E g Ryv. 4476 Olsen Aage Ilelcrolandsg. 15 El gV9918 Olsen Bernhard Italiens v. 70 E g Am. 229 Olsen Brødr. P, E & O WendelboeStationsv. 15 Vedbæk g Vedbæk 50 Olsen C St. Peders Str. 29 El g Cent. 11129 Olsen Chr. Gasværksv. 12 E g Eva 671 Olsen Chr. Gyldenløvesg. 6 El g By 4554 Olsen Chr. Øresundsv. 50 E g Cent. 10280 Olsen C Ingvor Matthæusg. 21 E g Cent. 10939 Olsen Einar Eschrichtsv. 25Valby gVb.4816 Olsen Eskild, Peter Bangs V. 95 E g Damsø 910 Olsen G Malling Prinsesseg. 63 El g Am. 3277 Olsen Karl Hulgaardsv. 74 E g Tg. 5348 Olsen ’ s KongeligHof-Bager ’ s Søn st.Strand- str. 10 El g C. 430, 9730 & 16732 Olsen Leif Stengaards Allé 127 Soborg g Bagsværd 321 Olsen N Jægerg. 1 El g N 1865x Olsen Oluf Amager Landev. 25 Kastrup g Kastrup 380 Olsen P Griffenfeldtsg. 17 El g N 117y OlsenThorkild Blaagaardsg.33 ElgCent.4259 Olsen Valdemar kgl. Hofbager st. Kongensg. 34 El g Cent. 410 Olsen Vald.&Kaj, Linde Allé 41 Vanl. g Da. 748 OlsenVilh.CValbyLangg. 72 Valby g Vb.737 Olsen Villy C Valby Langg. 88A Valby g Vb. 466 Omø ’ s Herm. Eftf. v. Paul Uttenthal Møller Vigerslev Allé 124 Valby g Vb. 851 Omø Hjalmar Islevbrov. 52 Islev g Is. 49 Omo Svend Biens Allé 35 E g Am. 4665x Overbeck Chr.Aalekistev.86 Vanl. g Da.2514 Palmqvist F Høffdingsv. 51 ValbygVb.4594 Parby Regin Godthaabsv. 28 E g Gh. 639y Parnøe K A Tagensv. 41 El g Tg. 1842 Paulsen Hans Islands Brygge 1 Eg Am.6825 Paulsen Svend Christian Vendersg. 11 E g C. 4676 Pedersen Axel V Hessensg. 57E g Am.2355 Pedersen Eiler Fælledv. 13 El g N 5444 Pedersen Einer Tagensv. 58 El g Tg. 2769 Pedersen Fr. Chr. Roseng. 13 El g Palæl303 Pedersen Jens Lyngbyv. 238 Hell, g ★ Hell. 4462 Pedersen Johannes Amagerbrog.48 E gAm. 288 Pedersen L A Nygaardsv. 44 E g Ryv. 1332 Persson Boris Th essing Sognev. 53 Gjentofte g Gjent. 2211 Petersen A Rosenborgg. 5 El g Cent. 10411 & By 3034 Petersen Alb. Godthaabsv. 78 E g Gh. 6514 Petersen A M Allég. 14 E g Ve. 1354v Petersen Anthon Hyldegaardsv.56Charlottl. g Ordr. 3051 ' Petersen Bruno Harkiær Holger Danskes V. 3EgGh.718y Petersen C Viborgg. 9 E g Øb. 6724 Petersen Carl Damhus Boulevard 22 Rødovre Valby g Rødovre 646 Petersen Chr. Nørrebrog. 162E1 g Tg. 277 Petersen Chr. J Ryesg. 86 E g 0 6219 Petersen C W st. Kongensg. 91 El g C. 5712 Petersen E G Borgervænget 84 E g Ryv. 3524 - . „ Petersen Frederik Liitken Adelg. 64 EJ g Palæl864x _ „ m _. nA Petersen Hans Nørrebrog. 194 Hl g 1 S- 5460 Petersen Hj. Brohusg. 1<»A El g N68b6 Petersen Hugo Vennemindev. 28 E g Ryv. Petersen J Frede.ikssundsv. 325 Brh.gBella 788

Mørk C Lyngbyv. 305 Hell. g Gj ent. 2557 Mørk Ludvig Strandboulevarden 144 E g Ryv. 2690 Nebel Ernst Rentemesterv. 35 [ nv ] g Tg.7134 Neumann Leo Bellahøjv. 129 [ f ] g Gh. 9323 Nicolaysen Willy Rosliildev. 311 Rødovre Valby g Rødovre 313 Nielsen A Godthaabsv. 241 E g Go. 2909 Nielsen Aage, Peter Lunds V. 4 Lyngby g Lyngby 39 Nielsen Aksel Bremensg. 79 E g Am. 7824 Nielsen Axel Frederikssundsv. 164 Brh. g Bella 484 Nielsen C Gl.Jernbanev. 21 Valby gVb.288x Nielsen Carl Blaagaardsg. 21 IH gCent.10158 Nielsen Carl Elbag. 37 E g Am. 4603 Nielsen Carl Strandv. 639 Klpbg. g Bvu. 76 Nielsen Carlo Frederikssundsv. 207 Brh. g Bella 159 Nielsen Edm. Bredahlsv. 10 Valby g Vb. 382 Nielsen Eigil Tapholm Flensborgg.9 El g Eva 37 Nielsen Erik Englandsv. 60 [si g Su. 749 Nielsen Erik Skoleg. 1 Valby g Vb. 3712y Nielsen Frede Tomsgaardsv. 32 | nv ! g Tg. 355 Nielsen H Amagerbrog. 219 E g) Su. 1882x Nielsen H Gl.Kalkbrænderiv. 12 El g 0 1231y Nielsen H Turesensg. 33 El g) By 3868 Nielsen Hans Holmbladsg. 31 E g Am. 6113 Nielsen Hans S-Boulevard 57 El gi V 7598 Nielsen Hans Lyngbyv. 41 El g Cent. 13724 & Ryv. 750 Nielsen Hans J Haraldsg. 91 E g Ry. 3325 Nielsen H Buch Frederikssundsv. 147ABrh. g Bella 40 Nielsen H C Aarhusg. 27 El g 0 5913 Nielsen Henning Toltegaards Allé 17 Valby g Vb. 208 Nielsen Herman, N-Frihavnsg. 77 Eg Cent. 8043 Nielsen H P Nikolajg. 22 El g Cent. 4440 Nielsen Jens Meinungsg. 15 INI g N 6951 Nielsen Jens Werner Aaboulevard 7 El g C. 4589 Nielsen K & M Frøkner Markmandsg. 1 E g Su. 1965 Nielsen Kn. Carlo Røde Mellemv. 112 E g Su. 1894 Nielsen Knud Smalleg. 24 E g Gh. 9483 Nielsen Kristian Amager Landev. 116 Ka ­ strup g Kastrup 409 Nielsen L Kastrupv. 29 E g Am.3314 Nielsen L P Haabets Allé 46 Brh.gBella849 Nielsen Oluf Søborg Hovedg. 37 Soborg g Sob. 1040 Nielsen P Vibev. 47 I nv I g Tg. 6273 Nielsen Peter Chr. O Bagsværd Hovedg. 127 Bagsværd g Bagsværd 137 Nielsen Poul Saxog. 94 El g Ve. 4353 Nielsen Regnar Birkeg. 7 LUI g No. 4747 Nielsen Rob. Annebergv. 22 Brh. g Be. 4338 Nielsen ’ s Rudolf Bageri Fanøg. 37 E g Ryv. 921 Nielsen Skjold E Øresundsv. 44 E g Am. 3838 Nielsen Sv. Aa. Nørrebrog. 42 [Nj g N 5515 Nielsen Søren Brigadev. 49 E g Am. 6833 Nielsen Tage Damhus Boulevard 63 Rødovre Valby g Ro. 499 Nielsen Tyge Valby Langg.199 Valby g Vb. 1435 Nielsen V Istedg. 79 EJ g V 8813 Nielsen W Nørrebrog. 226 INI g Tg. 3678 NielsenVald. Frederikssundsv. 58A I nv I gTg. 4338y Nielsen Willy Jernbane Allé 15 Vanl. g Damsø 595 Nilsson Valdemar Rosenv. Allé 17 E g Cent. 12721 Nyboders Bageri v. Ejnar Hildebrandt Bdr- gerg. 134 IK1 g Palæ 3959 Ny Boulevard Bageri, Det v. Fru E P Pii • S-Boulevard 97 E g Eva 429 Nygaard Vilh. l'aarbæk Strandv. 116 Klpbg. g Bvu. 243 Nyholte Bageri & Konditori v. C JSchwartz- Nielsen Kongev. 19 Holte g Holte 1 IT 41

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker