kraks vejviser 1940 handelskalender

Badminton- Artikler Herning: LtickKA$339 - Seu.Sports-ogJagtrekv. K orsør: Guldmanns Julius Eftflg. $ 167 & 469 Kun en gros.

VII — 3038

Fag-Register for Danmark Bagger's ES Eftf. v. Svend Nielsen Lyngby Hovedg. 49 Lyngby $ Lyngby 165 Bak V Larsen Aabenraa 28 Kl $ Palæ 4607v Bau Kaj Vibev. 81 ® $ Ta. 5592 Baunsgaard Carl, N-Fasanv. 162 El ®Tg.31O9 Bendtsen Kn. Frederikssundsv. 6 Herlev $ Yr. 130 Bendtsen Knud Englandsv. 60 [sj $ Su. 749 Bentsen Otto Hyltebjerg Allé 39 Vanl. ffi Damsø 2348 Berg J A, ( ’ F Rich s V. 99 A El $ Gh. 7305 Bernandt Walther Roarsv. 19 [F] $ Go. 8615 Bistrup Helmuth Amager Landev. 186 Ka ­ strup $ Kastrup 91-2 Blomsterberg S Engelsborgv. 48 Lyngby $ Lyngby 1293 Boli Børge Poppclg. 8E) $ No. 8885 Bondestuen v. M Johansen Vennemindev. 38 El $ -A-Ry. 5085 & Ry. 5147 Bondestuen v. Rasmus Boldt Nørreg. 30 Kl $By. 2248x Bondestuen v. Rich. Boyesen Amagerbrog. 13 [s] $ Am. 5260 Bonnén Enno Falkoner Allé 96 El $No 5858 Borgwardt II Dybbølsg. 25 E $ V 3007 Bothmann & Co. v. H R Lautrup Nørgaard Holmbladsg. 79 (S $ Am. 6027 Bottelet Asger Lergravsv. 21 [g] $ Am. 5351 Bottelet Erik Ny CarlsbergV. 17 E $ V8065 Braskø N P Maagev. 15 El $ Tg. 3277 Bredahl Eduard Enghave Pi. 7 E $Eva812 Brede Bageri v. Herluf Hansen, Caroline Amalie V. 135 Lyngby $ Lyngby 655 Breitenstein Ove Rolighedsv. 19 E $ N 1771 Bresson Edith Ochs GI. Køge Landev. 170A Valby $ Vb. 2378 Bretél P Istedg 64 E $ Cent. 13286 Brochhorst Jensen Chailes Teglgaardsv. 51 Charlottl. $ Or. 1298 Bruselius Kjeld Taasingeg. 51 El $ Ryv. 3537 Briiggemann H Halmt. 2 E $ V 8609 Briiggemann Willy R Fensmarkg. 42 [N] $ N 2560 Brynildsen Harry Tordenskjoldsg. 28 E3 $ Pa 365 Brønsbobageriet v. G Larsen Frederiks ­ sundsv 212 Bih. $ Bella 2070 Brønshøj Wienerbageri v.Carl LarsenHoved- vangen 5 Brh. $ Be. 4060 Buch Martin Jægersborgg. 2 El $ Tg. 6824 Budde C Strandv 59 El $ Ryv. 3025 Budde Chr. Raadhusv. 8 Charlottl. ® Ordr. 4882 Burmeister P Heimdalsg. 12 El $ Ta. 7806 Butzbach B, Abel Cathrines G.24 E $V8935 Bymøllen v. H V Pedersen Knabrostr. 20 E $ By 8501 Bæver Emil O Aarhusg. 86 El $ Øb. 6531 Bøgelund-Jensen K Hillerødg. 26 El $ Tg. 547v Bøgkjær Knud Kastrupv. 228 A Kastrup $ Ka. 787 Børgesen J Mønterg. 15 Kl $ By. 6803 Carstensen N, AFBeyers V.27 [ e ] $ Gh.9272 Cnriste'nsen A S-Boulevard 42 E $ Ev. 4428 Christensen Anker Annexgaardsv.27Rødovre Vanl. $ Rø. 594 Christensen Ejnar N-Fasanv.74El $Go.8230 Christensen E Opdam, P G RammsAllé66 E3 $ Gh. 7343 Christensen Esten Thorsg. 24 EJ $ Tg. 899 Christensen Hugo Klædebo Parkallé 23 El $ Ryv. 3598 Christensen Johs. Emdrupv.155® $Søb.354 Christensen Marie, Svend Trøsts V. 3 E $ V 3985 ChristensenNAnker N ørrebrog.60EI $ C.3554 Christensen O Frederikssundsv. 247 Brh. $ Be. 3342 Christensen R B Frederikssundsv. 286 Brh. $ Bella 912 Christensen S Aa. Søborg Hovedg. 110 Sø ­ borg $ Sob. 2129 Christensen V Valby Langg. 235 Valby $ Vb. 570 Christensen Viggo Værnedamsv.17 E®CenL 12159

Bagere. Bakers — Boulangers — Backer Bageri-Artikler, -Maskiner og -Inventar se i Slutningen af døtto Fag.

(se tillige: Brødfabrikker ; Hjemmebagerier). For dette Fags vedkommende er Inddelingen : Sjælland med Møn, Samsø og Bornholm Lolland-Falster Fyen med Langeland, Ærø og Taasinge Jylland Sjælland med Møn, Samsø og Bornholm,. København: Aagaard Hans Jernbanev. 29 Lyngby $ Lyngby 2065 Aagesen Harry Woltersg. 16 [s] $Am.l747y Aars Louis Dalgas Boulevard 162 (E $Fa.l0 Abildtrup O Siciliensg. 14 [S] $ Am. 1715 Agerskov J Bryggervangen 2E1 $Ryv. 1564 Allé-Bageriet v. MCHansen Nørre Allé 13® $ N 7655 Alliance-Bageriet ved Nielsen & Poulsen Falkoner Allé 46 El $ N 2860 Almblom Carl Johan Vesterbrog. 119 E $ C. 5975 & Eva 3979 Andersen Aage R.yesg. 30C El $ N 3344x Andersen Aksel, Henrik Ibsensv. 27 E $ V 6124x Andersen Anker Stougaard Englandsv. 35 ® $ Am. 6907 Andersen Axel Bellahøjv. 152 El $ Be. 4020 Andersen Axel Rantzau^-g. 26 ® fCent.14117 Andersen Carl V lløjdev 9 [S] $ Am. 7578 Andersen E Vølundsg. 14 El $ Tg. 337x Andersen Ferd Jyllingev.22 Vanl. |Da.1645 Andersen Fred. Rantzausg. 33 ® $ N 5905 Andersen G Juel Lundto.teg. 93 ® lTa.4915 Andersen Hans S-Boulevard 76 E $ V7984 Andersen H C Buddinge Hovedg.222 Søborg $So. 414 Andersen H C Jernbane Allé 56 Vanl. $ Damsø 195 Andersen Holger Gammelmosev. 221 Lyngby $ Bagsværd 43 Andersen Jens Refsnæsg. 45 INI $ N 7413 Andersen Johs.Sankelmarksg.loEj)V5103y Andersen ,lohs. V Solvg. 4 Kl $ Palæ 1966 Andersen Ludvig & Søn Egilsg.35 [S] $ Cent. 11384 Andersen ’ s Richardt Eftf. v. Hans M Pe ­ dersen Strandv. 37 El $ Ryv. 146 & Ryv. 973 Andersen Sv. Aage Dæmningen 66 Hvidovre Valby $ Rø. 1192 Andersen Sv. Aa. Jyllingev. 54 Vanl. $ Damsø 566 Andersen Søren Bagsværdv. 69 Lyngby $ Lyngby 1595 Andersen V Raadmandsg. 21D ®$Ta.7288y Andersson W R Enghave v .64 Cent. 154 7 7 AndreasenHBorups Allé 207®$ Tg. 5232 AndiesenBørgeHafsten Frederiksborgv.178, 180® $ Søb. 2728 Anker-Laisen & Søn Torveg.45E$Am.3607 Anker Larsen H & Søn GI. Kongev. 103 E $ C. 11255 Arbejdernes Fællesbageri Nannasg. 5 El $ Tg. 45 Aschengreen Johan Amagerbrog. 72 (S) $ Am. 353 Bageriet Bernstorff v. N B Adelsbøll Bern- storffsv. 156 Hell. $ Hell. 2528 B agei i et Damgaarden v. Th .Sønd ergaard Aal- holmsv. 13 Valby $ Vb. 2027 Bageriet Haraldsgadel6, Akts.,Haraldsg.l6A El $ Tg 6510 Bageriet Parkgaarden v.K E Holmgren Østrigsg. 45 |S) $ Am. 5195 Bageriet Trianon v. W Mortensen Emdrupv. 12 El $ Ryv. 1747 Bageriet Vallø v. Johs.Hansen Brønshøjv.16 Brh. $ Be. 1318 Bageriet å la Wienne v. Alfr. Pedersen Fre- deriksborgv. 56® $ Tg. 6074 x Bagge Vilhelm Gert Aagade 106 EJ J1N7509

Bageovne. (se tillige Bageri-Artikler, -Maskiner og -In ­ ventar, samt Ovne). København: Dansk Bageovns Industri v. Chr. Larsen st Kongens«-. 61 A Kl $ Pa 7610 Strømmen, Akts., Randers, Filialkontor ved Johs. W Dahlstrom Ny Vesterg. 18 E $ lir Cent. 6927 Aar hus: Kristensen Jakob Norreg. 38 $ 1U419 Haderslev: jøhnk F W Slagterg. 69 $ 123 Ran ders: Strømmen, Akts, f 2752 (3 Lin.) Telegramadr. „Strømmen*.

Rørovne. Konditorovne. Kiks- og Knækbrødsovne.

Bagepulver. Baking Powder — Poudre de levain — Backpulvor København: Benzon Alfred, Akts., Halrnt. 29 BH $ -A-C.194 Blomberg E & Co. Hyltebj< ig Allé 42 Vanl. Dam sø 2323 - Telegramadr.Ild fluen. Christiansen Fr. Kompagnistr. 14 Kl $ Cent. 598,599 & 3899

Oetker, A/S., se under Øtker øtker A/S., N-Fasanv. 150 00 f Gh.6587&Gh. 8153

Aalborg: Kragelund ’ s M Fabrikker $2300, Stats$52 Odense: Duch Lauritz Ny Vesterg. 1 $ 1324 & 2520 Vejle: Friis D, Akts. $ 112 & 113, Stats $ 2 r

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker