kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3036

Bade- og Sommerhoteller

Fag-Register for Danmark

Giil elej e: Gilleleje Badehotel g 248 & 258 ___________ Gilleleje Badehotel Tlf. 248 & 258 Aabent hele Aaret Centralvarme, Badeværelse 60 store velmonterede Værelser. Pension og Weekend Ophold. ________________________________ J. Poulsen. Gråsten pr. S vendborg: Gråsten Badehotel,Ture g T 55 Gravenshoved pr. Fjelstrup: Gravens ­ hoved Badehotel g F 85y Grenaa: Badehotellet ved Grenaa Strand g 275 Greve Strand: Greve Badehotel g Hundige 250 Gudhjem: Gudhjem A fholdshotel g 72 Sommerhotellet g 19 ___________________ SOMMLRHOTELLET Tlf. 19 GUDHJEM Tlf. 19 Gode Værelser med og uden Pension Godt Kokken Billige Priser. 20 — 28 Personers Turistbiler udlejes. P. Møller. Hammeren pr. Sandvig: „Blanch's Hotel", Hammeren gi S 16 „BLANCH ’ S HOTÉTl Sandvig - Bornholm Det førende og mest komfortable. Encstaaendo Beliggenhed i herlig Park ved • Hammerehus. Egen Sandbadestrand. Tennis ­ bane. Serverng ved smaa Borde. Værolse med egen Salon, varmt og koldt Vand og eget Bad. ______ Telegr. Adr. „Blanchhotel, Ronne “ . ______ Hasmark S trand pr. Otterup: Hotel Kattegat g O 219 Hattenæs pr. Silkeb org: Hotel Ny Hattenæs g S 472 Hejlsminde pr. Hejis: Hejlsminde Badehotel g Hejis 2 Hellebæk: Hellebæk Badehotel g 4 & 37 Helsin gør: Hotel Sommariva N-Strandv. g 1228 £1220 Marienlyst Kur- og Søbad, Akts.N-Strandv. 2 gi 41, 177 & 352 Hirt shals : Hirtshals Badehotel gi 10 H j er tin g- Hornbæk: Hornbæk Badehotel g 304 Hornbækhus g 500 ____________________ HORNBÆKHUS HORNBÆK Aabent fra Iste Febr. til Udg. af Oktober Ferien Rindende varmt og koldt Vand. Centralvarme. Badeværelser. Tennisbane. Parkanlæg. Garager. Pensionspris fra 9 Kr. Hotel Bondegaarden g 46 & 236 Hotelj ension Bretagne g 388 Hotel Trouville g 418 Horsens : Bygholm Slots Parkhotel g H 1416 Hulerød pr. Dronning mølle: Hule ­ rød Badehotel gi D 15 Klithotellet g D 4 & 87 Hundested: Hundested Kro g 4 & 98 Hotel „Salene" g lx Jantzen ’ s Hotel g 17 Hjerting Badehotel gi 8 Hotel Strandgaarden g 33

Hunosøgaard pr. Borre: Hunosøgaard Hotel & Pensionat ved Moens Klint g B 2030 Hvide Sande pr. Ringkøbing: Hotel Hvide Sande g S-Lyngvig 3 Højen: sc Gammel Skagen Hørby pr. Holbæk: Hørby Færgekro & Badehotel g Udby 3 Iløruphav pr. Kirkehørup: Hotel Baltic gi K 90 Høve Skov pr. Asnæs: Klinten Badehotel g Å 6 Kandesteder pr. Hulsig: Badehotel ­ let Raabjerg Mile Stats g H 30 x Hotel Kandehus g II 19 Kokholm Hotel Stats g H 30 v Karlstrup Strand pr. Taastrup: Trylievælde Strandhotel g Solrod 42 Karrebæksminde: Karrebæksminde Badehotel g 7 Klampenborg: BellevueStrandhotelKlpbg g-A-Ordrup2500 Kl intholm pr. Bor re: Rlintholm Søbad g Busemai ke 2471 Klitmøller pr. Thisted: Klitmøller Badehotel g K 8 K n ebel: Turisthotellet Mols Bjerge g 55 Kollund Sønd erjyll.: Bade- & Kurho ­ tellet g 411 Fjordhotellet g 451 Kollund Strandhotel g 465 Kraneled pr. Borre: HotelSølystg Buse ­ ma rke 2417 Kregme : Kregme Badehotel g Ølsted 56 L iseleje pr.Melby: Liseleje Strandhotel gL 246 Liselund pr. Borre: Liselund Hotel & Pensionat g B 56 Lohals ; Lohals Badehotel g 6 Lynæs pr. Hundested: Lynæs Kro £ Badehotel g II 49 Løkken: Badehotellet Løkken g 13 Strandhotellet g 24 Lønstrup: Linnemann ’ s Hotel g 2 Wrensteds Badehotel g 9 Marielyst pr. Væggeri øse: Marielyst Østersøbad g V 9 Middelfart: Kongebroga arden g 314£360 Mom m ark: Hotel Mommark Færgegaard (Akts. Mom- mark Færge; g Over Tandslet 7825

Raageleje pr. Vejby: Raageleje Badehotel g R 18 Raageleje Kro og Strandhotel g R 5 Rindby p r. Nordby Fan ø: Rindby Bade ­ hotel g F 25 Rungsted Kyst: Rungsted Badehotel N-Strandv. g Ru. 62 £497 Rutsker pr. Hasle: Hotel Johns Kapel g R 38 Ry e: Hotel Himmelbjerget g GI. Rye 30 Hotel Juelso g GI. Rye 40 R 0: Hotel Helligdommen g 20 R øpd e: KaløvigBadehotel g 125 Rønshoved pr.Rinkenæs: Strandhotel ­ let Rønshoved g Hokkerup 3566 Rørv ig: Missionskurstedet Rør vigBad g Isøre 5 £76 Rørvig Kro og Badehotel g Isøre 43 S a ksi l d p r. B o v 1 st r up : Saksild Badehotel g S 6 Sandkaas pr. Allinge: Hotel Sandkaas g A 94 Sandvig: A 1 exan dersen ’ s Hotel g 24 _______________ Alexandersen ’ s Hotel SANDVIG Telf. 24 ved Byens fortrinlige Badestrand Enestaaende Udsigt over Østersøen. Moderne indrettet 1. Kl.s Pension. Hammershus Hotel g 12 Strandhotellet g 14 Tuiisthotellet g 8 Selsbjærg pr. Vejle: SelsbjærgKurho- tel g Bredballe 55 Skagen: Brøndums Hotel, Stats g 5 Clausen ’ s Hotel, Stats g 51 Hotel Royal, Stats g 114 Karstens Hotel, Stats g 21 Skagens Badehotel, Akts., Stats g 4 £ 10 Skagens Hotel, Stats g 6 Skodsborg: Hotel Øresund Strandv. 156 g 3 £ 133 Skodsborg Søbad, Akts, g 1,101 £ 121 Skotterup pr. S nekkersten : Skotterup Badehotel g Sn 15 Skovshoved pr. Charlottenlund: Skovshoved Hotel gOrdr. 85 Sletten pr. Humlebæk: HotelGvlfe Al H 7 £112 Slettestrand pr. Fjerritslev: Badehotellet Klitrosen g Hjortdal 6 Bjerregaard ’ s Badehotel g Hjortdal 1 Snekkersten : Snekkersten Kro og Badehotel g 167 Snog.høj pr. Fredeiicia: Snoghøj Bade- hotelgF441 Sortsø pr. Stubbekøbing. ’ SortsøBade- hotel g So 1 Spodsbj ærg: Spodsbjærg Badehotel g Longelse 64 Store Klint pr. Borre: Hotel og Pavillonen „Store Klint" g Buse- marke 2408 Strandhuse pr. Kolding: Strandhuse Badehotel g K 45 S vej bæ k: Hotel Ludvigslyst g 11 Svinkløv pr.Fjerritlev: Sv inka j øv Bade ­ hotel g Hjortdal 2 sæb y ; Sæby Kur- og Badehotel g 31 Sønderhav pr. Kollund Sønderjyll.: Badehotellet Skovly g KS 435 Strand-Hotelg KS491 Hammersø Hotel g 9 Hotel Nordland g 1 Hotel Sandvig 13 Kurhotel „Strandslot" g 38 £ 58

-.FÆRGEGAARD..

å ta carta Frokostretter fortrinligt Kskken

WEEK-END OPHOLD.

Munkebjærg pr. Vejle: Munkebjærg Ba ­ dehotel, Akts, g V 1803 Aloen: se Hunosøgaard, Klmtholm, Krane ­ led, Liselund, Store Klint, Ulvshale N yborg: Christianslund Badehotel g 28 Missions-Kurstedet „Nyborg Strand", Akts, g 112,398 £129, Stats g 16 Missions-Kurstedet „Nyborg Strand" Akts. Nyborg Tlf. 112, 398 & 129, Stats Tlf. 16. Med Modehuset „Hermon".

Præstø : Hotel Frederiksminde g 42

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker