kraks vejviser 1940 handelskalender

Badeovne

VI I -3035

Fag-Register for Danmark

Aarhus : Dahl Brødrene, Akts., .Jydsk Afdeling Gronneg. 56 gi 7000 (7 Lin.), Stats $ 28 Horsens: Dan-k Bade- og Sanitetsfabrik, PSimonsen- Nielsen Frtderiksg. 100 g) 164

Gi 1 leleje ; Rasmussen E K $ 173 Odense:

Sønderborg : Sønderborg Kur- og Badeanstalt |) 249 (S) Th isted: Thisted Lysbadeanstalt J) 51 Tønder: Kurbadeanstalteni Tønder(S) V arde : Varde Bad, Th. Asmussen |1 511 (S) j en: Vejen Lysbadeanstalt, Harry Weiss I 184 (S) V e J l e: Vejle kommunale Badeanstalt Klo- steig. 2 g) 1593 (S) Vejle Lysbadeanstalt Raadhuspassagcn J? 989 (S) Viborg: Viborg Lysbadeanstalt, A Theilmann Chri ­ stiansen Set. Mathias G. 23 fl 888 Vordingborg: Vordingborg Lysbadeanstalt, J A Andrea ­ sen ® 722 (S) København: Badeanstalten Amager Helgoland, Akts., Øresundsv. [s] g) Am. 351 Badeanstalten Sønderstrand, Akts., Borg ­ mester Christiansens G. O $ Ev. 5132 Charlottenlund Sobadeanstalt Kystvejen Charlottl. $ Or. 10419 & Or. 10420 Dragør Strandbad & Teltlejr, Akts., Syd ­ stranden Dragør & Dragør 141 Dragør Søbad ved Poul Sander Batteriv. Dragør Hvidovre Søbadeanstalt Lodsv. Hvidovre Valby gi Hvidovre 204 K. I. B. Skudehavnen |0] $ Ryv. 1790 Rysensteen Søbadeanstalt Langebrog. E f Cent. 9667 Sundby Strømbad Amager Strandv. [SjfflAm. 3522 Taarbæk Sobad Taarbæk Strandv. 74 Klpbg. $ Bvu. 72 Taarnby Kommunes Søbadeanst. Amager Strandv. 363 Kastrup gi Kastrup 403 Søbadeanstalter.

Fabriken „Aimøl “ Langelinie 103 - Postk. 19051 - Frottervanten „Aimøl* Engros & detail. '

Bade- og Sommerhoteller. Sea-sidø Hotels — Bains de mer — Bade-Hotels (se tillige Bade- og Sommerpensionater). (En Fortegnolso over ca. 1650 Ca f oer, Restaurationer og Kroer i Previnson tilsendes Vejvisorens Købere, naar en at ’ de paa Side 2190 i 1. Bind anbragte Ku ­ poner og frankeret Svarkonvolut indsendes til Vej ­ viserens Kontor Nytorv 17, København [Kl) Aabenraa: BadehotelletEliselund 1 700 A albæk: Aalbæk Badehotel gi 23 Aalsgaarde: Aalsgaarde Badehotel g] Hellebæk 102 * Aarøsund : Hotel Aarøsund g Øsby 84y Almindingen: Hotel Jomfrubjerget 1 Aakirkeby 13 AlsØstjyll. : Als Badehotel 11 Baaring Skov pr. Asperup: Baaring Skov Badehotel gi A 53 Balke pr. Neksø: Balke Badehotel ffi N225 Blokhus: Klitgaard ’ sbadehotel g 7 Bogø By: Badehotellet Søvang g 3 Bornholm : se Almindingen, Balke, Fin ­ nedalen, Gudhjem, Hammeren, Rutsker, Rø, Rønne, Sandkaas, Sandvig og Øster- Marie Bovbjærgpr. Bonnet: Bovbjærg Badehotel g Ferring 16 Bulbjærg pr.Frøstrup: Bulbjærg Badehotel g Bjærget 13 Bybæk pr. Vejle: Bybæk Turisthotel g Bredballe 7 Chr isti an s min de pr. S vend borg: Drejø pr. Svendborg: Drejø Badehotel g S 5112 Dyreborg pr. Faaborg: DyreborgSom ­ merhotel g Home 90 Ebel toft: Ahl Strandhotel g 190 Ejbybro pr. Kirke Hyl 1 inge : Brams ­ Badehotellet Udsigten g 12 Strandhotellet Æblely g 76 Fanø Bad pr. Nord by F an 0: Badedirek ­ tionen g F 64. Stats 3' 3 Hotel Kongen af Danmark g F 13, Stats g 5 Kurhotellet gF92&62 MissionskurstedetFanøStrand g F54 Femmøller: Femmøller Badehotel g Grønfelt 51 Mols-Kroen g Ebeltoft 115 Fem møllerStrand pr. Femmøller : Olsens Hotel g Ebeltoft 75u Finn edalen pr. Hasle : Hotel Finnedalen g Sandvig 26 F i s k e b æk pr. Farum: Hotel Fiskebæk g Fa 6 Frederikshavn: Fiederikshavns Turist- og Badehotel g 959 Se Annoncen under Hoteller. Gammel Skagen pr. Hø j en: Badehotel Højent-ran Stats g Skagen 358u Jeckel ’ s Hotel g Skagen 22 Ruth ’ s Hotel Stats g Skagen 124 Christiansminde Badehotel g S 31 Dragør: Dragor Badehotel g 499 Strandhotellet g 75 & 375 næsvig Hotel g E 42 & 47 Fakkegrav pr. Vejle: Fakkegrav Badehotel g Stouby 12 Fakse Ladeplads: Badehotellet Solvangg49

Badehoteller. (se Bade- og Sommerhoteller).

Badeinstallering. Bat Makers — Installation de bains — Bade-Ein- richtungen (se tillige Sanitære Anlæg). København : Andreasen & Henningsen Dyrkøb 3 E g! Cent. 8646 Ludvigsen & Hermann Norrebrog^39 [N] g) Cent. 602 & 2302 A arhus: Bruun & Sørensen, A/S gi 4364, 4362 ( '& 4363 Se: Centralvarmeanlæg.

Badekar. (se tillige Rør og Sanitetsartikler).

København: Dahl Brødr. Akts. Vesterbrog. 1 [v] gi ★ Cent. 6585 Johansen Brødr. A& O Vesterg. 16 E g ★ Cent. 8296 Sonesson Wilh. & Co., Akts., Nørre Fari- magsg. 13 E g ★ C. 8363 SUHRKE HERMAN AUG. Gasværksv.

Badeapparater.

København: Fabriken Dampa v. Chr. Pedersen Rever- dilsg. 4 M D Ve. 895v Mathiasen Chr., Akts., Dansk Bade- & Frot ­ teringsapparat Hospitalsv. 5 El gi Gh.4344 P Mathiasen Munkensv. 2 gi Tg- 1493. Elektriske Badeovne. Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Sanitas Gothersg. 91 E g) Palæ 6502

14 El! ★ Cent. 5225 (8>/ 2 -5) Danske og engelske Badekar. Aarhus: ’ <

Dahl Brødrene, Akts., Jydsk Afdeling Gronneg. 56 $ 7000 (7 Lin.), Statsf 28 Assens:' Pltims Handels-Aktieselskab g) 150

Badeartikler.

København: Danapin, Akts., Struenseg. 7 I® f Cent. 5722 &7722 Danapin Balsam, Badesalt og Sæbe. Erion vid de Tongh & Schjøth Skinderg. 29 E g) Palæ 3040 - Fabrikation af Strand ­ tasker m. m. Kleinert IBRubberComp.ScandinavianOffice Vesterg. 2 E g C. 5871 & 9471 Møller Flemming Fiolstr. 12 E gi Palæ ?52 Pedersen Herman Lundsg. 7 [0] g) 0 8183 Rasmussen ’ s H Eftf. v. F Svendsen Alexan- drav. 14 [ nv ] gi Tg. 1434& Tg.3008 - Bade ­ tøfler & Svømmebælter, Bademaatter. Stricker-Nielsen Brdr. St. Thomas Allé 1 El f 0. 14241 Generalrepr. for , ,Semperit. “ Trollegaard E & Co. (fb.Osvald Kroll ’ s Eftf.) Frdbg. Allé 55 (S f V 8109

Badeovne. (se tillige Rør og Sanitetsartikler).

København: Dahl Brødr. Akts. Vesterbrog. 1 [V) g ★ Cent. 6585 Forenede Badeovnfabr.,De, Akts., Kirkev.22 Dragør gi Dragør 23 & Dragør 263 Johansen J Adelg. 27 E g) C. 6553 Larsen H st. Kongensg. 9b E 1! Palæ 2032 Specialitet: Kul- og Gasbadeovne. RibeStøbegods. Jansen & Ravn, Akts., H C Ørsteds V. 50A (E g ★ C. 9950 & 1974 Junker ’ s Gas-Badeovne. Teknico Ingeniørfirma v. Olaf Bach St. Peders Str. 34,36 Egl Pa. 6061 & Pa. 2261

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker