kraks vejviser 1940 handelskalender

Badeanstalter

Fag-Keg is ler for Danmark

VII — 3034

Aabenraa: Aabenraa kommunale Badeanstalt g 493(S) Set. Ansgar Klin k g 174 & 730 (S) Aalborg: Aalborg kommunale Badeanstalt Løkkeg. 7 g 5230 Aalborg Kurbadeanstalt Grønneg. 4g 1644 Aalborg romtrske og Varmebadeanstalt Rantzausg. 25 g 411 Bass-Hansen Vesterbro 15 g 769 & 6108 Hydropat-Badet Vesterbro 74 g 6106 Sygekassernes Lys- & Massageklinik, Has- seiis g Aa 4847 (S) Vesterbro Bad, C Lonborg-JensenVesterbro 51 g 2886 Aarhus: Aarhus Kur- og Lysbad, M Hestbech Park ­ allé 11 g 6060 (S) Aarhus Lysbadeanstalt, Chr. Zadok Nielsen Nørre Allé 30 g 2944 (S) Kommunale Badeanstalt, Den, Spanien g 8665 (S) Petersen Nis Banegaardsg. 49 g 4162 Set. Olufs Badeanstalt Kystv. 5 ® 34 Svømmehallens Massage- & Kurbadeanstalt Spanien g 378 (S) Assens: Rasmussen H g 481 Bjerringbro: Bjerringbro Badeanstalt Brendersle v: Pedersen ’ s Chr. Lysbade ­ anstalt g 142 Esbj erg:. EsbjergkommunaleBadeanstalt Havneg. g 649 (S) Fys'kalsk Klinik, Lya & Borge E Anderson Skoleg. 12 g 2133 (S) Kuranstalten Vestjylland Norreg. 27 g 2211 (S) Fa ab or g: Faaborg Badeanstalt, Akts. $ 164 "(S) Faaborg Kurbadeanstalt, N Brødsgaard Pedersen g 184 Fredericia: Fredericia Kurbadeanstalt & Massageklinik Prinsesseg. 99 g 833 (S) F rederiksha vn: Frydenstrand Badesanatorium g 87 Se under Sanatorier. Glostrup: Glostrup Lys- & Kurbadean ­ stalt, Ruth & Olaf From g 540 (S) G r en a a: G-renaa Lys- & Badeanstalt g 130 (S) Haderslev: Haderslev Dampvaskeri og Badeanstalt, Akts. Badstueg. 12 g 215 (S) Haderslev Lysbadeanstalt Jomfrustien 6 g 956 (S) Hammel: Hammel Lysbadeanstalt ved Th. Arbo Jensen g 153 (S) Helsingør: Helsingør Lysbadeanstalt v.Th.Therkelsen Strandg. 85 g 1110 Varmbadeanstalten Øresund Badev.4 11)894 (S) . Herning: Herning Kur-Badeanstalt, Knud Riis g 594 Jensen Marie E g 867 (S) Hillerød: Hillerød Badeanstalt, Th. Schou g 650 (S) H jøi ring. Hjørring kommunale Badean ­ stalt g 454 (S) Hobro: Hobro kommunale Varmtvands ­ badeanstalt g 156 (S) Holbæk: Lysbadeanstalten, Johs. Kristi ­ ansen Lindev. 6 g 482 Holstebro: Holstebro Lysbade- & Mas ­ sageklinik, Rich. Hounisen g 677 (S) Horsens: Horsens kommunale Badeanstalt Kildeg. g 1448 (S) Horsens Kui-og Lysbadeanstalt,MBorberg Madsen Nørreg. 10 g 716 (S) Horsens Lysbadeanstalt ved K V Rasmus ­ sen Sønderg. 15 g 2122 (S) Ikast : Ikast Lysbadeanstalt, MariusNyrup g 183 Kalundborg: Larsen Chr. $ 804

Kolding : Kolding Kur- & Badeanstalt ved H C Lorentzen & Søn Haderslevv. 16 g 2239 (S) Lysbade»nstalten .Ternbaneg. 42 gl724 (S) Sanct Hedvigs Klinik g 715 (S) Køge: Østs : ællands Lysbadeanstalt, Mar ­ kur Henriksen g 780 (S) Lemvig: Lysbadeanstalten vedL Oskar Hansen g 386 (S) Lille Søbygaard pr. Svendbor g: Lille Sobygaaid Km anstalt (S) Maribo: Maribo Kur- & Badeanstalt (S) Middel t art: Middelfart fysikalske Kur ­ anstalt g 182 Nakskov: Nakskov Kurbad & Massagekli ­ nik Jernbaneg. g 942 (S) Nyborg: Lysbadeanstaltcn, Carl Suls- briick g 47 Ny købing F.: R ur . O g Badeanstalten Nørreg. 27 g 789 Nykø bing M.: Morsø Lysbadeanstalt ved C L Ilsgaard g 534 (S) Næstved : Lysbadeanstalten,Alb.Ras ­ mussen g 853 Næstved kommunale Badeanstalt g) 1537 Odder: Odd cr Badeanstalt g 411 Odder Lysbadeanstalt, Kathrine Friis g 219 Odense: Badeanstalten Idun Vindeg. 42, 46 g 84 (S) Badstuen Ø-Stationsv. 26 g 2090(2 Lin.)(S) Fysisk Kuranstalt Set. Knuds Kirkestr. 15 g 3901 Odense Lysbadeanstalt ved Chr. Hansen V-Stationsv. 3 gi 1431 Præstø: Præstø Lysbade- & Massage ­ klinik g 304 (S) Randers: Kry ger ’ s Emmy Kur- & Bade ­ anstalt (S) Randers Lysbadeanstalt, Slyngborgg. 17 g 1061 Rih e: Ribe Lysbade- & Massage-Anstalt ved M Evensen Ri n K e : Lysbadeanstalten, Juul Christen ­ sen gi 303 (S) Ringk øbing: Ringkøbing Lysbadean ­ stalt g 156 Sørensens Johanne Massageklinik g) 120 (S) Ringsted: RjngstedLysbadeanstalt® 727(S) Roskilde: Roskilde kommunale Bade ­ anstalt Læderstr. 6 g) 1937 Roskilde Lysbadeanstalt, David Carlsen Algade 8 gi 982 Rudkøbing: Dampbadeanstalten g 409 (S) R ønne : Rønne Badeanstalt g 906 Rønne Massageklinik g 543 (S) Sakskøbing: Sakskøbing Kur- og Bade ­ anstalt gT 4270 Silkeborg: Lysbadeanstalten, Th. Tran ­ borg. gi 1041 Silkeborg Bad g 1013 & 1014, Stats g 5 Sæson: 1 Maj-1 Oktbr. Se Real-Reg. for Kbhvn.ogFag-Reg.under Sanatorier. Silkeborg kommunale Badeanstalt g 776 (S) Skanderborg : Skanderborg Kur- ogBade- anstalt, Johs. Rasmussen g 386 (S) Skern: Skern Badeanstalt, S A Madsen g 103 Skern Lysbadeanstalt, J Bennedbæch g 271 Ski ve : Skive Bade- & Kuranstalt g305(S) Skærbæk: Skærbæk Kur- & Badeanstalt (S) Slagelse: ManninenHjalm. Nytorv Kir ­ kepi. g 814 Slagelse kommunale Badeanstalt S-Sta- tionsv. 5 g 490 (S) Struer: Struer Kur-Badeanstalt, Gøsta E Andersson g 320 (S) Svendborg: Svendborg Lysbadeanstalt Møllerg. 5 g 1080 (S)

Babyudstyr. (se Borneudstyr).

Badeanstalter. Bathing Establishments — Etablissements de bains — Badeanstalten Søbadeanstalter se i Slutningen af dette Fag. (S) betyder: godkendt af Dir. for Sygekassevæsenet til Brug for Sygekasser, der har vedtægtsmæssig Hjemmel til at yde Badebohandling. (se tillige Svømmehaller og Artiklen Bade ­ anstalter i Afd. V Real-Register). København: Amager Varmtvandsbadeanst. Lembergg. 9 [S] $ Am. 1375 \ Badeanstalt & Svømmehal (I.P.)Idrætsalléen [0] g Cent. 8458 & 11458 Badeanstalten København, Akts., Studiestr. 59-63 [v] g ★ Cent. 91 (4) (S)

A /s

KØBENHAVN STUDIESTRÆDE 61 VED AXELTORV. TELEFON CENTRAL 9100 ROM.-RUSS.BADE KARBADE 1.&2.KLASSE BAD STUEB ADE MEDICINSKE AFDELINGER FRISØRSALONER SKØNHEDSPLEJE FODPLEJE.

Frdbg. Bade- &Svømmeanstalt, Akts., Helgesv. 29 B g ★ Cent. 7002 & Cent.8240 Fysisk Kuranstalt st. Kongensg. 36, 38 E g ★ C. 9656 Jørgensen Berthe Jægersborg Allé 66 Char- lottl. g Ordr. 1073 Lys- og medicinske Bade, Massage, Fod- & Skønhedspleje. Lysbadeanstalten v. Trygve Aune Gersonsv. 11 Hell, g He. 4305 Svensk Fysikalisk Institut v. A Rasmussen svensk lægeaut. Massøser Allég. 35 ® 9 Gh.4573

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker