kraks vejviser 1940 handelskalender

Baadebyggerier, Artikler for Artikler for Baadebyggerier. København: Fischer HC Mimersg. 61 O 4 Cent. 3653 fh. Forbæch ’ s John Eftf. IslandsPl. 4)0.235 Holstebroe Adolph & Co. ’ s Eftf., Akts., Wil- dersg. 56 KJ f) C. 1655 & 11665 Baadesøm og Messing skibsbeslag . Baadmotorer. Boat Motors — Moteurs marina — Bootsmotoren (se tillige Motorer). København: Aafred L Sundkrogsg. 17 (fiD $ Ryv. 4005 „Dan ‘ ‘ ,Moto fabrikken, Akts., Bragesg.10 K 4) Cent. 8006 & 8706 Hansen Oluf, Indeh.af Brødr. Hansen Sund ­ krogsg. Kalkbrænderihavnen (0) 4 Rv. 220 & Ry. 5320 Henriksen Frantz Ingvard Stubbelobg. Kalkbrænderihavnen (ø) 4 Rjv. 5403 Holm Aage V-Voldg. 17 S) f) Py 3232 Priv. * Damsø 2788 - Kermath Marine Engines. Nielskov N J, Akts., Ny Adelg. 4 E | Cent- 7196 Svenske og danske Motorer. Svendsen Herman, Akts., V-Voldg. 14 E 4 C 11462 & 11490 Se underDieselmotorer* . Svensk Motor Akts. Havneg. 41 Kl JD C. 7024 SVENSK MOTOR A/S Havnegade 41 K. - Tlf. C. 7024 Eneforhandler for GØTA ARCHIMEDES Thornam Johs.Lærkev. 15 [ nv IJ, 1 ★ C- 782 tidl. Adresse Gothersg. 8 Penta, Skandia. Thornycroft Toldbodv. 5 A K f Cent. 10637 TUXHAM, Akts., Trekronerg. 122 Valby 4) ★ C. 8816 - Se under Motorer. Aalborg: Klyn Kaj Vesterbro 6 4) 5552 Frederi kshavn : Frederikshavns J ernstøberi & Maskinfabrik- Akts. 411000 (2 Lin.) Seu. Motorer & Dieselmotorer. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Motorfabrikken Frederikshavn, Akts. $489 & 523 - Se under Motorer. Horsens: Kramper Rud. & Co., Akts. 4 1 427 Nordenbro: Maskinfabriken Dempo v. Alfred M Hansen 4) Tryggelev 33 i. Kl. Motorer for Benzin og Petroleum. Ran ders: Randers Motorfabrik, Akts. Tjærebyv. 4)850 København: Baandfahr. Danmark, Akts., Haabets Allé 8 Brh 4! Bella 1302 Baandimporten, C Steensen-Leth Turesensg. 6 Kl 4) A" C* 13791 Lager i Silkebaand etc. Bauer N Tesdorpfsv. 70 Ej 4) Gh. 4037 Jansson E Ø-Farimaa-sg. 16 B l£) 4 O 9566 Lihme Preben H 0- Søgade 94 (£2] $ 0 101 Baand af enhver Art. Nordisk Baand Kompagnistr. 32 K ® C. 2683 &By. 6686 Petersen Harald & Co. Forhaabningsh. Allé 26 E 4) Eva 3755 Odense: Foss ’ O Fabriker, Akts. 1133 (2 Lin.)

VII — 3033

Fag-Register for Danmark Kbhvns Yacht- & Motorbaadsværft, Georg S Rieneck Stubbelobg. Kalkbrænderihav ­ nen [0] 4) Ry. 906 KØBENHAVNS YACHT- OG MOTORBAADSVÆRFT GEORG S RIENECK Nordbjærg& Wedell, Akts., Sundkrogsg. Kalkbrænderihavnen [ø] |) A Ry- 5500 Petersen Carl S, 1 1 Tortzens V. 8 Lyngby 4) Lyngby 991 Sundkrogs Værft Baadebyggeri v. Henri Prien Stubbelobg. [ø) 4) Ryv. 5115 Svendsen & Sanderson ’ s Baadebyggeri Refs- haleoen Kl $ Cent. 7121 Sørensen Alfred Fiskerihavnsg. (V] 4) By4816 Aalborg: Andersen Th. Ryesg. 26 $ 2419 Rasmussen P Vestre Havn 41 2314 Sørensen S & Son Nyhavnsg. 28 550 Aarhus : Aarhus Yachtværft, Skibs- & Baadebyggeri, I P Petersen Lystbaade- havnen 4 ’ 5298 Centralværftet, Skibs- og Baadebyggeriet vedSophus Andersen Molsg. 6 2719 Agersø : Rasmussen Brodr. 4) 10 Assens: Assens Skibs- & Baadebyggeri & Motorreparation ved KPedersen & A Hen ­ riksen $ 153 Brønsodde pr. Vejle: Ustrup Adolf $ Bredballe 12 Ebeltoft: Ebeltoft Baadebyggeri, Holger Andt rsen 4) 201 Esbjerg: Es bj erg Skibsbyggeri, N Raun-By b erg 4)253, Privat 4? 1238 - Se under Skibsbygning. Kjeldsen S I Havnen J(1 1702 F aaborg: Andersen ’ s Carl Baadebyggeri 4) 458 FakseLadeplads: Mortensen F 4) 162 Frederikshavn: Hjørne & Jakobsen 4) 422 — Nielsen Chr. & Sønner $ 542 Frederiks sund: Frederikssund Skibsværft ved Kr.Andersen $70 Se Annoncen under Skibsbygning. Jeppesen O 4) 427 F ur: Svendsen Svend $ 24 Gilleleje: Andersen & Ferdinandsen ’ s Skibs- og Baadebyggeri $ 128 Spec. Fiskekuttere. Glyngøre: GlyngøreSkibs- & Baadebyg ­ geri, A Sørensen jp 30 Grenaa: PetersenL. GrenaaBavn Hadsund: Hadsund Skibsbyggeri, G V Larsen $174 Rysz R Hastrap pr. Køge: Køge ny skibsværft, Fred. Hansen jj K 674 Holbæk: Holbæk Skibs- ABaadebyggeri, A Nielsen Havnen f) 1128 Ho rsens: Andersen G Havnen 4) 1843 H°v- Petersen Alfred j) 15 Humlebæk: Humlebæk Baadebyggeri, Magnusen & Petersen 4) 260 Hundested: Vejmand Jens $ 2 11 leri s øre pr. Hvalps und:j ensen Ni e ls Chr. 4) H 16 Jyllinge pr.Roskilde: KnudsenE $ J 18 Kalundborg: Nielsen ’ s A HEftf.,H Lund $ 123 Karrebæk pr. Karrebæksminde: Andersen Carl 4 1 Karrebæksminde 69 Kerteminde: Q e ddeU Kerteminde Baadebyggeri, Adolf Nielsen Æ78 .K litmøller pr. Thisted: Mortensen Peter f KB I

Korsør: Skibsværftet Lilleø ved Th. Olsen (Tuxen- Petersen ’ s Eftf.) $452 Kage: Jensen Hans JO 408 Langø pr. Kappel: Jacobsen P f L 10 Lu n dega a rd p r . P ræst ø : Rasmussen V < P 22u Lynæs pr. Hundested: Hendriksen Th. $ H 202 Madsen Chr. $ H 61 Nielsen Kaj Frimodt 4) H 182 Løgstør: Poulsen Karl 4) 206 M idd el fart: Pedersen Herman & Marius Neksø: LarsenM f) 254 Nyborg: Petersen HiJ 658 Nykøbing F.: Nielsen C M & Co. GI. Toldbod 27 f 1067 Nykøbing M.: Larsen ’ s Søren Skibs ­ værft, Akts. JO 169 Nysted: NystedSkibs- & Baadebyggeri, Th. Rasmussen f) 1134 Nørre Tornby pr. Tornby: Thomsen Karl 4) T 37x Nørre Vorupør pr. Sjørring: Andersen J Chr. jjl N V17 Thomsen P Nin $ N V8 Odense: Andersen Jens Dronn. Olgas V. 12 4) 8658 Odense Baadeværft ved Johs. Nielsen Nordre Kaj $ 5370 Randers: Harder Th. F Dronningensg. 5 $ 1702 Randers Yachtværft, S Bach-Pedersen Fjordsg. Forl. 4) 1679 Rasmussen H O Østergrave 34 j) 1447 Ran tz a u s min de pr. Egense : Henningsen Henning 4' Svendborg 965 Ringkøbing: Toft Otto Roskilde: J ensen Alf, Set. Jørgensbjærg 4) R 540 Rødvig Stevns: Christiansen Lars P JR R 122 Rønne* RønneSkibs-Baadebyggerived Chr. Lind JO 537 Sydhavnens Skibs- og Baadebyggeri, Chr. Christiansen 4) 781 Silkeborg.: Christensen M 757 Silkeborg Kano-Værft ved P W Rasmussen <28 Skive: Skive Skibs-& Baadebyggeri, Poul Pedersen 4 585 Skælskør: Skælskør Baadebyggeri, Mari ­ nus Møller fl 379 Skærbæk pr.Tavlov: Nissen ’ s CarlBaa ­ debyggeri & Maskinværksted 4 S 10 Snekkersten: Nielsen Arthur 4) 108 Svendsen L Thomsen A V 1 103 Stegbjærg pr. Snedsted: Bonde K J C 4) St. 17 Strandby : Hjørnet NChr. 41 Elling 24 Strandhuse pr. Kolding: strandhuse Baadebyggeri ved Bechmann Christensen & Søn 4) K 771 Stubbekøbing: FrederiksenCA4)1234 Suserup pr. So rø: Geleff Johs. 4) Tops ­ høj 53 Svendborg: Mikkelsen Chr., Strandhuse 18 4) 109 Sæby: Pedersen Ditlev Søb y pr. Ærøskøbing : Hansen Jens 4) S 129 Sønderbor g: Michaelsen Chr. jp 801 Søn der hav pr. Kollund Sonderj yl 1.: Isaack Chr; 4) K S 490 Torøhuse p r. Assens: Andersen AP 4 1 A 213 T Østerby pr. b ejø: Mortensen E 4 1 Fej 0 Østerby 4

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker