kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3032

Aviser og Tidsskrifter 3

Artikler forAviser o g Ti dsskri fter . K øbenhavn: Internationalt Litterært Bureau v. E Moth- Lund &*Ruth Berntsen Købmagerg. 56 Ki $ Palæ 1645 Iiomaner-Noveller- Artikler- Aktuelt Stof .

Nordens Broderskab, st. Graabredrestr. li Odense $ 3716 Nordjydsk Landbrug, Hjørring Nordjysk Motorblad, Hjørring $ 599 Nordsjællands Købmandsblad, Gilleleje $57 Nordslesvigsk Landbrugs- og Mejeri Ti ­ dende, Aabenraa Nyt Tidsskrift for Abnormvæsenet, Vejle Oplysning Listen, Odense Or

Provinsen (Fortsættelse) : Kirkeblad, Vallekilde $ Hørve 6 Kiropraktisk Tidsskrift, Turø pr. Svendborg $T38 Klasselotteri Kollekter Bladet, Holbæk Klokketoner, Odense Kom og se, Christiansfeld Konservativ Ungdom,Farstrup$Veflinge59 Krigs-Invaliden, Sønderborg Kristelig Bager- og Konditortidende, Vejle Kristelig Bernetidende, Rønne Kristelig Post- og Telegrafforenings Blad, Nyborg Kristelig Talsmand, Vejle Kristeligt Folkeblad „Hjemlandsposten* 1 , H aslev Kulsvieren, Græsted Kvinden og Hjemmet, Haderslev Kvinden og Samfundet, Aarhus Kvindernes Blad, Aagade 21 Aalborg $ 3367 Københavns Amts Avis, Hillerød Landbruget, Kolding Landbrugstidende, Randers $ 231 Landet, Sønderg. 45 A arhus $ 2899 Landsbyskolen, Nyborg Ledestjernen, Rønne Lillebilen, Odense Lolland-Falsters Landbrugstidende, Nykø ­ bing F. |} 581 & 586 Luren, Sorø Luthersk Missionsblad, Skærbæk Luthersk Missionsforenings Højskole, Ny ­ købing F. Lytterposten, Sjolte pr. Tappernøje $ T 76y Læreren, Aarhus Lærerstanden, Aarhus Maal og Mærke, Silkeborg Malertidende Vesterg. 54 Silkeborg $ 27 pWM-ERTIDENDE CIHTtAirOlIHIHCIH Af HAIIAMIJTAI I OAHHAKK UDGAAR I C. 1350 EXEMPLARER 2 GANGE HVER MAANED. Expedition: CENTRALFORENINGENS KONTOR: Vestergade 54, Silkeborg Tlf. 27 Redaktion: Redaktor V. BROCKELMANN, Jægergaardsgade 54, Aarhus. Tlf. 2725 Manufakturhandler Bladet, Mørksg. 12 Aarhus $ 4659 Maskinhandleren, Raadhustorvet 4 Randers $ 3055 & 3056 Meddelelser fra og om Religionslærerforenin- gen, Sadolinsg. 44 Odense $ 4602 Med lemsbi ad for Centralforeningen af Maler ­ mestre under Arbejdsgiverforeningen, Aarhus Medlemsblad for Centralforeningerne for Blikkenslager- og Kobbersmedemestre i Jylland og Østifterne, Faaborg Medlemsblad for Dansk Sejlskibsrederifor ­ ening for mindre Sejlskibe, Svendborg Medlemsblad for danskeFodermcstre, Præstø Medlemsblad for Foreningen af Træskibs ­ byggere i Danmark. Svendborg Medlemsblad forForening afCentralbestyrere under K.T. A.S. & F. K.T.S.Lundby$Ko- stræde46 Medlemsblad forProvinsjournalistforeningen, Vesteraag. 24 Aalborg $ 1260 Medlemsblad for Sammenslutningen afKaret- magermestre, Ringstedg. 28,30 Roskilde $ 183 Medlemsblad for Viborg Amts landøkonomi ­ ske Forening, Sct.Mathias G.7 Viborg $41 Mejerifolk, Aarhus Mejeristen, Roskilde Menighedsraadenes Blad, Haldagerlille pr. Fuglebjærg Metodistkirkens Missionsblad, Vejle Missionsvennen, Rønne Mod Maalet, Christiansg. 26 Aarhus Morgenstjernen, Urbansg. 50 Aalborg $ 1525 Mælkeritidende, Vindeg. 72 Odense $ 1030 Mørke og Lys, Skera Naven, Helsingør

Aviskorrespondance. (se Pressebureauer).

Avismakulatur.

København: Papirforsyningen ved Otto Larsen Vigers ­ lev Allé 160 Valby $ ★ Cent. 4285

Avisudklip. Press Catting Agencies — Découpures de journaux — Zeitungsausschnitte København: Avisudklip, Akts., Østerg. 57 Kl $ By8730

DANSKE ARGUS Købmagerg. 38 Kl $ C. 7410 Internationalt Avisudklip, Akts., st. Regneg. 2 Kl $ Cent. 11995

Specialbureau for Udklip fra inden- og uden ­ landske Blade om ethvert opgivet Emne.

Journalistforbundets Avisudklips-Bureau V-Boulevard 38 E $C. 9125 MONTEROSSIS BUREAU Amagert. 5 Kl $ ★ Cent. 9990

Baadebyggerler. Boat Bnilders — Constr. de bateaux & nacelles — Bootswerften Artiklor for Baadobyggorier se i Slutningen af dette Fag. (se tillige:Kaj akker ogK anoer;Skibsbygning.)' København: Borghf gn E Stubbelobg. [g] $ Ry. 2000 Engelhardt Decked Life Boat Co., The, Amager Strandv. Kastrup $ Kastrup 622 Ericksen Richard & P Grøn Sundkrogsg. [0] $ Ryv. 91 & Ryv. 1791 Hansen Eduard Strandv. 296Klpbg.$ Or.184 Hansen V Skovmarken 10 Kastrup $ Ka ­ strup 430 Helgol andsværftet ved C F Hansen Sund ­ krogsg. 17 [ø] $ Ryv. 1004 HolteBaadebyg geri, Akts., . V ej lesøv.26Holte $ Holte 1374 Kajakker, Motorbaade, Joller. Jensen J Stubbelobg. E>2 $ Ryv. 2500

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker