kraks vejviser 1940 handelskalender

Aviser og Tidsskrifter 3

Fag-Register for Danmark

VII — 3024

Danmarks Samfundet, Eksp. Mynstersv. 7 A E fi C. 1360 Danse-Avisen, Udg. Danse-Ringen, Kontor Godthaabsvænget 10 (E fi Go. 2090 v Dansk Agentur Tidende, Red. C Christian ­ sen Luganov.30 [S] fi Am. 2880 v Dansk Arbejde, Red. Rob. Einfeldt, Eksped. Købmagerg. 22 E fi Cent. 4028 & 4029 Dansk Arbejder Idrætsforbund, Jagtv. 59 [N] fi Tg. 5876 Dansk Artilleri-Tidsskrift, Udg. Artilleri- officersforeningen, Red. Oberst U An- dersen-Høyer CaritEtlarsV.5 E fi C.16126 Eksped. Amager Boulevard 6 [S] fi-fc C. 16061 Dansk Bager-og Konditor Tidende, Red. AP Christiansen Vesterbrog. 196 E fi C.14830 Dansk Blindesamfund, Eksped. Randcrsg. 68 IS] fi 0 6598 Dansk Bogbindertidende, Red. Johs. Peter ­ sen Ny Kongensg. 16 A E fi Cent. 1687 Dansk Bogfortegnelse, G E C Gad Vimmel ­ skaftet 32 E fi Cent. 558 Dansk Boghandlertidende,Eksped. Nyropsg. 19 E fi C. 10833 Dansk Boldsport,Udg.Dansk Boldspil-Union Mitchellsg. 23 E fi By 4664 Dansk Bryggeri-Brænderi- og Mineral ­ vandsarbejder-Forbunds Medlemsblad, Eksped. Vesterbrog. 67 E fi Cent. 5961 Dansk Bygnings Haandværk Eksped.Vester ­ brog. 14 E fi C. 5119 Dansk Børnehaveraad, Eksp. N-Fasanv. 37 A [F] fi Gh. 7867 Dansk Cyklist Forbund, Medlemsblad, V-Boulevard 15 E fi Palæ 7017 Dansk Emballage Tidende, Red. & Eksped. Magnoliav. 27 Valby fi C. 10971 Dansk Familie Blad, Red. B de Linde Blaa- gaardsg. 15 [N] fi Cent. 8403 Eksped. Køb ­ magerg. 9 E fi C. 1103,4193,12830 & 14698 Dansk Farvertidende, Eksped. Emdrupv. I nv I fi *O. 605 Dansk Fedevaretidende, Red. H Alling & J Frederiksen st. Rfegneg. 5 E fi C. 13346 DanskFiskeritidende,Medlemsblad forDansk Fiskeriforening (10328 Medl.), Red. F L Ingemann Niels Finsens Allé 35 Søborg fi Søb 3272 Eksped. Studiestr. 3 E fi Cent. 6804 (10-4) Dansk Forsikringstidende, Amagert. 9 E fi C. 13293 & 15131 Dansk fotografisk Tidsskrift, Udg. Dansk fotografisk Foren.,Red. Gioss.HansWaagø Neriev. 9 Hell, fi Hell. 3683 Dansk Frugtavl, Red.Hardy Hansen, Jacob Larsen og I C Myrhøj Eksped. Axeltorv Axelborg E fi Palæ 3572 Dansk Grossist-Tidende udsendes til alle Grossister, Red. Ingeniør Cand.polyt. Alfr. S Halland Eksped. Vognmagerg. 7 E fiBy 3306 Dansk Handels- og Kontormedhjælper-Ti ­ dende, Red. Gustav Pedersen V-Boulevard 43 E fi Gent.143, 8143 & 12143 Danskllavetidende. Red. & Eksped. A Dal ­ skov, C LIbsensV. 6 Gjentofte fi Ge. 1443 Danmarks ældste og største lidsskrift f. Havebrug. Dansk Husflidstidende Forchhammersv.22E fi N 5744 Dansk Idræt, Eksped, Christians". 12 E fiBy 4438 Dansk Idræts-Forbund , Eksped . Østerbrog.7 9 EJ fi Cent. 6888 Dansk import Tidende, Eksp. Østerg. 40 E fi C. 4941 Dansk-islandsk Kirkesag, Red. Pastor R Prenter,Eksped.PastorHGislason Strandv. 143 Hell. DanskJagttidende,Udg. Dansk Jagtforening Red.EFrellesvig,Holstebro, Eksped.Bredg. 47 E fiPa. 614 &Pa. 4214 Dansk Jernbaneblad, Red. Overkontrolor v. Statsb. A Ohmeyer Maglekildev. 10 E fi V 4846 Dansk Kedel- & Maskinpasser Forbund & Fagblad Vesselsg. 4 El fi N 7559 Dansk Kirke i Udlandet Vendersg.14 E fi By 6188

Budstikke til Rosenvængets Sogn, Eksped. Odenseg. 6 El fi Øb. 4276x Butterick Fashions News, Eksped. Vimmel ­ skaftet 45 E fi Cent. 1340 Bygge og Bo Tidsskrift for moderne Hjem Redaktionen: M Friis Møller Gi. Kongev. 84 E fi V7400 Bygge-Forum, Udg. af Byggesocietetet for Danmark, Adm. og Eksped Vesterbrog. 60 E fi C. 1360 Byggehaandværkernes Medlemsblad Eksp. Dronn. Tværg. 58 E fi ★ C. 7648 Bygmesteren, Dansk Arkitektforen. Tids ­ skrift, Red. Ved Sønderport 1 [S] fiSu.1988 Eksped. Dronn. Tværg. 58 E fi ★ C. 7648 BødkermestrenesM edlemsblad, Udg.Bødker- lauget i Kbhvn. og Centralforen, af Bød ­ kermestre i Provinsen, Red. Karl Guntel Nansensg. 57 E Eksp. Dronn. Tværg. 58 E fi ★ C. 7648 Børn, Red. G Helweg-Larsen Vognmagerg. 11 E fi ★ C. 1003 BørnesagensTidende, Red. Sekretær A Boje, Eksped. Østerbrog. 86 El fi 0 3086y Børnevennens Røst, Eksp. Kronprin- sensg. 7 E fi Palæ 3808 Carlsberg Bladet, Eksped.Carlsberg Brygge ­ rier E fi Cent. 7000 Lokal 59 Centralorgan for Ledere ved Forsorgsinsti ­ tutioner Red. M Sanddahl Sundholmsv. Sundholm E Centrum, Eksped. Hjalmar Brantings Pl.l El Chaufføren, Udg. Chaufførernes Fagforen. Rosenørns Alle 14 E fi Cent. 12358 Chokolade, Konfekture & Sukkervareindu- strien, Eksp. Cort Adelers G. 10 E Cirklen Medlemsblad for DanskTeknisk Læ ­ rerforening Redaktør Ingeniør C Johansen Pilevangen 21 Brh. fi Bella 615. Se iovrigt Real Registret. Clarté,Red. &Eksp. Vcsterg. 12 E Cocktail, L.ykkesh. Allé 25 E fi Eva 619 Continental Turisten, GI. Kongev. 149 E fi V8180 Corsaren Vesterbrog. 204 E fi C. 4611 Creditkontrol Lister Dansk Revisions Sel ­ skab for Jylland og Øerne, Frederiksbergg. 21 E fi U 12994 & Palæ 3614 Credittidende, Udg. Creditreformforen.Ham- brosg. 6 E fi Cent. 7241 Cricket, Hædersdalsv. 14 Hvidovre Valby fi Hv. 703 Cykle Branchen, Eksped. Knippelsbrog. 2 E fi ★ O. 611 Cykle-Sport, D. B. C. Kapelv. 46 [ n ] fi C. 16505 Damefrisører, Illustreret Fagblad for danske, Vimmelskaftet 41 E fiC.9299Eksp.Dronn. Tværg. 58 E fi ★ C. 7648 Danbrit, Udg. Dansk-Engelsk Selskab, Eks ­ ped. Vesterport E fi Palæ 3539 Danish Foreign Office Journal,Red.Udenrm. Pressebureau Christiansborg E fi-fcC.7028 Eksped. Knippelsbrog. 2 E fi C. 611 Danmarks Bladet, Red. OC Bendixen Palæg. 5 E fi Pa. 4885 Danmarks Dame- & Herre-Frisører, Eksped. Bernstorflsg. 6 E fi C. 5736 & 5766 Danmarks Haand værk oglndustri V-Boule- vard 18 E fi Cent. 12054 Danmarks Handels-og Søfarts Tidende Amalieg. 33 E fi C. 12581 & 13218 Danmarks Handels-Tidende Trommesalen 4 E fi C. 3100 & 3102 _____________________ DANMARKS HANDELS-TIDENDE Redaktion: TROMMESALEN 4 E TLF. C. 3100 &, 3102 (9-17) Ekspedition: KNIPPELSBROG. 2 E TLF. *C. 611 (9-17, Lørdag 9-14) Redaktør: ANDERS RASMUSSEN, Bopæl MARIA KIRKEPL. 4 V. - Tlf. Ve. 4084 Udgivet af og officielt Medlemsblad for DE DANSKE HANDELSFORENINGERS FÆLLESORGANISATION Danmarksposten, Red. A KampW-Boule- vard 36 E fi C. 7217

København (Fortsættelse): Assurandøren, Ugeskrift for Forsikringsvæ ­ sen ansv. Red. Cand. jur. K Rostock-Jen- sen Glahns Allé 29 EJ Jg Go. 4341 Eksp. Forretningsf. Karl Larsen Holbergsg. 22 E fi C. 1856 Athleten, Red. & Eksped. Slangerupg. 8 É) fi Tg. 1989v Auto, Medlemsblad f. kgl. Dansk Automobil- Klub, Red. Råadhuspl. Dagmarhus El fi C. 7220 Eksped. Knippelsbrog. 2 E fi ★ C. 611 Autogummi, Eksped. Vesterg.il E fi C 9590 Auto-Indkøb, Eksped. Mitchellsg. 17 E fi Pa. 6022 Avertering, Red. E Conradt Eberlin V-Bou- levard 47 E fi *C. 16422 BALTIC PUPLISHING COMPANY, THE, (Baltic Shippers Timber, Coal, Woodpulp and Paper Maritime News of The Baltic and White Sea) Amalieg. 35 E fi C. 1504 Bankstanden, Officielt Organ for Danske Bankfunktionærers Landsforening (udk. mdl.) V-Voldg. 14 E fi Palæ 7942 Expedi ­ tion : A V Irner Korsørg. 35 El $ 0 9563 Baptisternes Ungdomsblad, Eksp. Jyllingev. 2 Vanl. fi Da. 3520 Barnets Glæde, Eksp. Amagerbrog. 184 [S] fi Am. 4100 Beklædningsindustrien, Red. Kai Berg Mad ­ sen, V-Voldg. Ill E fi Cent. 3945 Bella, Udg. og Red. Wm. Møller Godt- haabsv. 260 [Fl fi Gh. 3446 v Benzin-Tanken,Eksp. Jagtv.105 El fi Ta.2016 Berejstes Klubblad, Eksped.Nørrebros. 9 [N] fi N 6537 Bibliotek for Læger Eksped. Ejnar Munks- gaard Nørreg. 6 E fi ★ C. 6970 Bien, Eksped. St. Annæ G. 51 E Billard, Red. Rich. Fogh Jensen Eggersv.12 Hell. fi Ge. 3195 Billed-Bladet, Udg. BerlingskeTidende,Red. Ejnar Black GI. Mont 11 E fi ★ C. 6571 Billed og Tone, Eksped. Ihrich Studiestr. 19 EfiC. 5616&6616 Biograf-Bladet, Red.LGudmand-HøyerEks- ped. Studiestr. 19 E fi C. 6616 Birkebladet, Eksp. Vald. Bitsch Vodroffsv. 41 E fi V 271 v Blomster Eksp. Sølvg. 10 E fil C. 230 Blomsterhandlerbladet, Red. Em. Falko Trepkasg. 8 føl fil N 3912x Bogens Verden, Red. Robert L Hansen Eksped. St. Peder Str. 19 Efi'A ’ Cent.8820 Bogtrykkeren, Udg.KbhvnsBogtrykkerlaug Eksped. Amagerbrog. 46 [s] fiAm.6702 Boksning Organ for Dansk Amatfjr Bokse Union Victor Bendix G. 7 EJ fil Ryv. 3304 Boldklubben Mariendal, Medlemsblad,Eks ­ ped. Tryggevældev. 12 Vanl. Boldklubben 1908, Red. Kjeld Bruhn Aabou- levard 66 E) Boldklubben Standard, Eksp. Holmblads ­ vænge 10 E Boligbladet, Eksped. Storkøbenhavns Bolig ­ organ Købmagerg. 53 E fi ★ C. 1109 Bonaventura, Eksped. Ulrikkenborgv. 66 Lyngby fi Lyngby 2479 Borgerrepræsentationens Forhan dlinger, G E C Gad Vimmelskaftet 32 E fil Cent. 5288 Borups Højskole, Red. Vagn Tachau Ger- nersg. 11 E fi Pa. 5652 Eksp. N-Fari- magsg. 21 E fi By 3080 Botanisk Tidsskrift, Udg. Botanisk Foren. HHagerup ’ s Forlag Fiolstr. lOEfiiArCent. 736 Brandforsikringsbladet, Eksped. Stenosg.7 EJ Brandvæsenet paa Landet,Udg.DanskBrand- værns Komité,Mitchellsg.23 E fiCent.4292 BringLys, Red.FrøkenUFuglMynstersv.3E fi V7185 Brugsforenings-Bladet, Udg.Fællesforen, for Danmarks Brugsforen.,Njalsg.l5[S] fi ★ Cent.4015 Bryggeritidende Red. Mynstersv. 13 E fi Ev. 3092 Eksped. Knippelsbrog. 2E fi

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker