kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3023 Nyste d: Nysted Avis f 1124 Næstved : Sydsjællands-Posten $ 44

Aviser og Tidsskrifter 8 Acta archaeologica, Eksped. Ejnar Munks- gaard Norreg. 6 E f iC. 6970 Acta obstctriciaetgynecologicascandinavica, Eksped. EjnarMunksgaard Nørreg. 6 E ® ★ C. 6970 Acta Ophthalmologica, Eksped. Ejnar Munksgaard Nørreg.6E $ *C.6970 Acta orthopaedica scandinavica, Eksped. Ejnar Munksgaard Nørreg. 6 Efl*C.697O Acta Pathologica et microbjologica scandi ­ navica, Eksped. Ejnar Munksgaard Nørreg. 6 Kl $ *C. 6970 Acta Philologica Scandinavica Tidsskrift for nordisk Sprogforskning Eksped. Ejnar Munksgaard Nørreg.6E $ ★ C. 6970 Acta psychiatrica et neurologica, Eksped. Ejnar Munksgaard Nørreg. 6 Kl $ ★ 0.6970 Acta tuberculosea scandinavica, Eksped. Ejnar Munksgaard Nørreg. 6 E$-)cC.697O Advent-UngdomEksped. Suomisv. 5 E] ffi N 860 Agitatoren, Red. O E Mortensen, Svend Gønges V. 34 Brh. |) Bella 1884 Akademisk Tidsskrift Front, Udg. konserva ­ tive Studenter Eksp. Købmagerg. 28 E w Akademisk Ugeblad, Red. H Schøning Eksped. N-Søgade 43 E D C. 9242 Akvariet Eksped. Halmtorvsg. 32 El $ V 9425v Aller ’ s Carl Etabi. Akts., (Illustreret Familie Journal) Vigerslev Allé 18 Valby J) ★ C. 950 Alliancebladet Eksped.Tonysv. 22 Charlottl. X Ordr. 5005 Amagerlands Grundej erblad,Red. ogEksped. Ambra Allé 46 Kastrup $ Kastrup 419 Andels-Anstalten Tryg, Medlemsbladet.Red. Rosenørns Allé 1 1 VI $ Cent. 5050 Anglo-American Newspaper Service, Red. V Borggreen, Hauser PI. 18 E $ Cent. 6822 Anglodania, Dansk-Engelsk Tidsskrift Krystal g. 16 E $ Cent. 8486 & 8284 Anna Sogns Søndagsblad, Red. Pastor M Grue, Eksped. Kronborgg. 12 2 IN) Arbejderbladets Ugeblad Griffenfeldtsg. 50 Ef *0.5333 Arbejderen, Medlemsblad f. de samvirkende Fagforbund i Danmark, Red. Laur. H ansen Rosenørns Allé 12 El $ Cent. 3541 £15041 Arbejderlytteren, udg. af Arb. Radioforbund Rømersg. 22 E $ Palæ 4340 Arbejdernes Idrætsklubs Medlemsblad, Eksped. Vigerslevv. 23 Valby Arbejder-Roning, Red. E. Prehn Nielsen Parmag. 24 [S] Arbejder Samariteh Eksped. Dronn. Tværg. 26 E f By 3927 ArbejderSkak, Eksped. Frederikssundsv. 166 Brh. $ Be. 2699 Arbejdsgiveren, Medlemsblad for Dansk Ar ­ bejdsgiverforen. V-Voldg.113 El ®*Cent. 6301 Arbejdslederen, Udgivet af fire Funktionær ­ foreninger Red. L Petersen $ 0 9797, Eksped. Vesterbrog. 37 El ® C. 14112 Arbejdsmændenes Fagblad, Udg. Dansk Ar ­ bejdsmands Forbund Red. R Børgesen, Nyropsg. 25 El $ Cent. 2140 Archiv forPharmaciogKemi,Udg.Danmarks Apotekerforen. Red.Sv. EBjørn, Hamme- richsg. 14 El f C. 10276 Eksped. _Ejnar Munksgaard Nørreg. 6 E f , Arkitekten, Maanedshæfte, udg. af Akade- misk Arkitektforening, Red. Willy Han ­ sen op H E Langkilde Eksped. St. Annæ Pl. 11E $O. 4524 £4525 Arkitekten, Ugehæfte, udg. af Akademisk Arkitektforening, Red. Willy Hansen otr H E Langkilde Eksped. St. AnnæPl.ll É $ C. 4524 & 4525

Fag-Register for Danmark F r e (1 e r i k s h a v n : Folkebladet for Frederikshavns Opland $24 Frederikssund: Frederikssund Avis $ 321 Frederiksværk: Frederiksværk og Om ­ egns Ugeblad $ 285 Fuglebjærg: Fuglebjærg Folkeblad f 91 Folie pr. Kende: Adresseavisen „Kalø Vig “ $ R 28 Give: Give og Thyregod Avis $ 120 Glamsbjæ rg: Kommunaltidende 99 Udgaar lwer Torsdag, 2500 Ekspl.Eg- nens hedste Annonceorgan. Glostrup: Glostrup og Omegns Folkeblad $ 31 Graasten : Graasten & Omegns Folkeblad S 129 Grenaa: Kolind Avis Grindsted : Midtjysk Ugeblad $173 Gerd ing: Gørding Posten $111 Gørle v: Gørlev Avis $ 33 Haarby: Vestfyens Avis $ 100 Hadsten: Hadsten og Omegns Folkeblad $ 47 Hadsund ; Hadsund Folkeblad f 23 Haslev: Haslev Posten $ 12 Hedensted : Bjerre Herreds Avis $ 75 Udgaar i 3000 Hjem i Bjerre Herred. Hedensted Avis $ 76 Hillerød: Frederikssund Avis $ 44 Gilleleje Avis$ 44 Græsted Avis $ 44 Helsinge Avis JJ 44 Hjerm itslev: Hvetbo Herreds Avis, Uge ­ blad for Vest Vendsyssel $V-Hjerm 53 Hjørring: BindslevAvis $ 978 Hirtshals Avis $ 978 Nordvendsyssels Folketidende ’ !) 978 H ornbæk: Hornbæk Avis Hornslet: Landbobladet for Djursland ogKaløVig$29 Horsens: Ejstrupholm Avis Klovhorg Avis Hurup: ThyJands Avis $ 50 ______________ THYLANDS AVIS Tir. SO HURUR THY Tir. SO Eneste Lokalavis for Hassing-Refs Herreder. OPLAG 4.800 EXPL. Glimrende Avertissementsblad Billige Taxter. Postkonto 12021 Udgiver og Rodakter: Bogtrykker Alb. Andorsan. R øp P : Høng Posten $ 52 Ruds Vedby Posten $ 52 Hørsholm: Ugebladet for Hørsholm,Rung ­ sted & Omegn $ 503 Ikast: Ikast Avis $106 Jyderup: Jyderup Posten $ 218 Langaa: Langaa og Omegn ’ s Folkeblad Æ 105 Lundby: Glumsø Ugeblad $ Kostræde 46 Vort Annonceblad $ Kostræde 46 Lunderskov: Lunderskov og Omegns Folkeblad $ 25 Løkken . Lokken Folkeblad $ 107 Mariager: Gjerlev-Onsild Herreders Folkeblad $ 105 a r i b 0 : Maribo Amtstidende $ 66 ^ e ^ sø : Østbornholm $ 64 Nibe: Nibe Avis $ 145 Nykøbing F .: Lolland-Falsters Landbrugstidende Jern- baneg. 5 $ 581 & 586

Nørre Alslev: Nordfalsters Avis $ 100 biørreSnede: Nørre Sncde Avis $ 61 Nørre su ndby: Aabybro Avis f 633 Hals Avis$ 633 Nørresundby Avis ® 633 Odd er: Uge-Avisen for Odder og Omegn $ 401 Odense: Dalum-Hjalleso Avis Vesterg. 76 f) 743 Otterup: Otterup Avis $ 25 Randers: Torsdagsposten Vesterg. 21 $ 23U0 Ribe: RibeUgeblad $1 56 Ri p g e; Ørbæk Avis $ 107 Roskild e: Skibby-Posten Rodby: Rødby Avis f 1093 Rodding : Rødding Avis $ 65 Rød kærsbro: Laurbjerg Avis $2 Rødkærsbro & Omegns Avis $ 100 Thorsø-Faarvang Avis $ 2 Ulstrup Avis $ 2 Rønn e: Bornholm $ 836 Sakskøbing: Sakskøbing Avis J1 4206 Sindal: Sindal og Omegns Avis $ 98 rn : Ugeposten $ 22 hiv e: Skiveposten $ 646 (3 Lin.) Vestsailing Folkeblad $ 133 Skælskør: Skælskør Ugeblad $ 167 Skærbæ k: Skærbæk Avis $ 62 St ore Heddinge: Stevns A vis $ 333 Struer: Folkebladet for Struer og Omegn samt Thyhojm $ 355 Svendborg ♦ Sydøstfyns Avis $ 40 kæby : Læsø Avis $ 7 Sæby Folkeblad fl 7 Sønderborg . Nordborg Tidende (Dybbølposten) $ 431 Taastru p: Taastrup Avis $ 325 T arm: Tarm Ugeblad X 9 1 istrup: Tistrup Avis $ 4 Troldhede: Troldhede Avis $ 3 Tølløse: Tølløse Folkeblad Tørring: Tørring Folkeblad $ 123 V amdrup: Ugebladet for Vamdrup og Omegn $ 200 Vester Skerninge : Avisen $ 44 Videbæk: Videbæk Avis $ 98 Vig St.: Ugeposten for Odsherred $ 230 Vildbjerg: Vildbjerg Tidende $ 25 Vinderup: Vinderup Avis $ 139 Vo j e n s: Budstikken $ 108 Udkommer hveranden Torsdag .2200 Eks. Vordingborg: Sydsjællands Tidende ffi 10(5 & 706 Vr a a : y raa O g Omegns Avis $ 36 Ølgod Ugeblad $ 48 Østbirk: østbirk Avis $ 11 Østervra a østervraa Avis $ 29 3. Fa gblade og Tidsskrifter. Køb e n h a v n : Aaren Udg. Hellerup Roklub Strandparksv. 38 Hell f Hell. 297 Aarhusianerbladet Arosia, Medlemsblad for Aarhusianer Samfundet, Red. Sekretær Vald. Helver Hoeghsmindeparken 2 Hell, ål He. 3013 A. B. O. Markmandsg. 8 (Si X Am. 5002 Absalon, Udg. Kbhvns Kommunalforening Red.H Magnussen V-Boulevard 4 El $ Pa. 2986

Armeniervennen, Red. Fru Helga Jahnsen Vodroffslund 1 El X Eva 1001 og H F Ul- richsen, Amagerfælledv. 7 [s] ® Am. 3203 A.S.Akademisk Skytteforening V-Boulevard 6 El $ By. 245 Associated Press Vimmelskaftet 42B E $ C. 14658 & 14956

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker