kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Aviser og Tidsskrifter 1

Folkebladet f. Brønshøj & Utterslev, Utter- slev Torv 20 I nv I $ Tg. 7405 Folkebladet for Gladsaxe KominuneRed.CC Binger Wergelands Allé 30 Soborg $ Søb. 270 Frederiksberg Bladet, Red. og Eksped. Linnésg. 22 E $ Cent. 7362 Grøn dal s Avis Maagev. 15 IFI $ Tg. 4087 Herlev Avis Frederikssundsv. 104 Herlev $ Yrsa 25 Herregaardenes Adresse-Tidende, Red. LFC ChristensenVærnedamsv. 1 EJ $ Cent. 2232 Husum Avis Frederikssundsv. 331 Brh. $ Bella 576 Hvidovrebladet, Hvidovre Avis Red. Niels Madsen, Risbjergsgaards Allé 6 Hvidovre Valby $ Hvidovre 203 Kastrup Posten, Red. G Haastrup Vig, Øre- sundsv. 26 [s] $ -£■ Am. 4998 Landmændenes eget Blad, Akts., Red. A E Christensen Kronprinsesseg. 38 E $ Cent. 4264 f ~ fanbmeenbenes og Sjællands StiflsYLiåenbe Op Jag over 20,000 Ekspl. J&onprinsessegade , 38 nn i <£J/f. Sent 4264*. Lygtekvarterets Lokalblad, Trykkeri Rente- mesterv. 48 [ nv | $ Ta. 5893 Største, bedste og mest betydende Blad I NV-DIstriktet. Kommer garanteret til 9000 Husstande af Kbhvns mest købedygtige Publikum. Bydelen er landskendt for sin hurtige Udvikling oa _______________ store Kobekraft. _______ Lyngby-Taarbæk Bladet (Lyngby Tidende) Lyngby Hovedg. 44 Lyngby $ * Ly. 2525 Lyngbyvejsavisen Holsteinsg. 31 É $08019 Nørrebro Distriktsbladet, Nørrebrog. 140 El $ C. 15977 Opt'misternes Blad, Trykkeri Rentemesterv. 48 ®Y] $ Ta. 5893 Rødovre Bladet, Rødovrev. 34 Rødovre Vanl. $ Rø. 484 Rødovre Tidende Jernbane Allé 39 Vanl. $ Damsø 875 Sjællands Stifts-Tidende, Red.A E Christen ­ sen Kronprinsesseg. 38E $ Cent. 4264 Se Annoncen ovenfor, Slangerupbanens Oplands Avis, Udgiver M Roed, Nørrebrog. 122 El $ No. 5627 Strandvejs & Øbi oavisen Holsteinsig. 31 [Øj $ 0 8019 I

Søborg Tidende, Red. M Roed, Nørrebrog. 122 El $ No. 5627 Søllerød Tidende Hjortholmsv. 3 Holte $ Fr. 661^& Holte 947 Taai nby Posten. Red. G Haastrup Vig, Øre ­ sunds v. 26 [S] $ -^ Am. 4998 Valbybladet - Valby Avis, Akts., Valby y Langg. 77 Valby $ * V b. 1770 & Vb. 1915 Vanløse Tidende, Red.EWikstrem Jernbane Allé 39 Vanl. $ Damso 875 Vesterbro- og Enghave Avis Alsg. 2 El $ Eva 455 Villabyernes Blad, Politikens Distriktsblad for G jentofte m.m.Redaktion og Annoncer Raadhuspl. 37 El $ ★ C. 8511, Annonce- Indlevering: Strandv. 149 Hell. $ He 600 Virum Avis Nørrebrog. 122 E) $ No. 5627 Aabybro: Aabybro Avis $ 18 Aakirkeby : Rytterknægten Aalborg: Aalborg Amts Landbo forenings Ugeblad Nyhavnsg. $ 2029 Aalborg-Posten Grønnegaard E $ 2567 Nordjydsk Sport Schleppegrellsg. 67$ 4214 Vejgaard Avis Hadsundsv. 8, Vejgaard $ Aa 4210 Aalestr up: Vesthimmerlands Avis $ 17 Aarh us : Afholdsbladet,Kongsvang $ Aa 1033 Nørrejydsk Tidende Sønderg. 11 $ 657 Riisskov-Vejlby-Bladet Badstueg.il $ 1634 A ar s : Vort Landboblad $ 43 Oplag ca. 4000 Exemplarer. Aarup: Aarup og Omegns Folkeblad $ 178 Allingaabro: Rougso-Sønderhald Herre ­ ders Folkeblad $ 37 Allinge: Nordbornholm $ 74 Arden : Østhimmerlands Avis $ 60 Assens: Assens Posten $ 358 Eiby og Omegns Folkeblad $ Eiby 158 & Assens 21 Haarby Uge-Avis $ Assens 21 Avlum: AvlumTidende$ 46 Ballerup: Ballerup Maaløv Avis $ 20 Birkerød: Birkerod Posten $ 291 Bjerringbro: Bjerringbro og Omegns Avis $ 126 Bogense: Brande: Brande Avis $ 170 Broager: Broager Avis $ 89 Brovst: Øster Han-Herreds Folkeblad $ 42 Bryrup: Bryrup Avis $ 51 Tem Avis $ B 51 Brædstrup: Brædstrup og Omegns Folkeblad $ 46 Brønd ersl ev: Midtvendsyssel Landbrug ’ $277 B r o r up: Holsted-Brorup Avis $ 23 Chris t iansf e ld: Tyrstrup Herreds Ti ­ dende Dronninglund : Østvendsyssel Avis $ 87 Egnens største og ældste Lokalblad. 5100 Ekspl. Dybvad: ØstvendsysselsFolkeblad $ 57 Ebeltoft: Ebeltoft Folketidende $ 72 Engesvang : Engesvang Avis $ 42 E akse : Fakse-Bugten $ 9 Fanø: Fanø Ugeblad, Nordby $ 87 Fredensborg: Avertissementstidende for Fredensborg og Omegn $ 103 Nordvestfyn, Ugeblad $ 205 Bording: Bording Avis $ 21 B orup : Borup Avis $ 25 Brabrand . Brabrand Borger Blad $ 199 Bramming e: Bramminge Ugeblad $ 8

Viborg (Fortsættelse): Viborg Stiftstidende st. Set. Peder Str. 9 $ 30 & 502

Viborg

Tidende

Stifts--

GRUNDLAGT 1773

TELEFONER: 30 og 502

POSTKONTO 42221

Viborg Venstreblad Gravene 9,11 $ 778 Vordingb org: Vordingborg Avis $590 Vordingborg Dagblad $ 4 Vordingborg Social-Demokrat $ 140 Vordingborg Venstreblad $ 105 Ærøskøbing: ÆrøVenstreblad $ 150&1 70

2. A n d r e A v i s e r.

København: Aalho'm Avis, Red. Rasch Roskildev. 134 Valby $ Da. 2195 A.B. Amagers Blad, Red. Chr. Selmer Amagerbrog. 32 [S] $ C. 12464 Amager Bladet, Red. G Haastrup Vig, Øresundsv.26 [S] $ lir Am . 4998 & Am.8366 Onsker De Amager i Tale, saa benyt „Amager Bladet", (Amager Borgerveh) der kommer i ca. 35.000 Hjem. Udgaar hver Torsdag. Tilmeldt „Dansk Oplagskontrol" Bagsværd Avis, Red. M Roed Norrebrog.122 El $ No. 5627 Bagsværd ogOmegns FolkebladElmevang 22 Lyngby $ Fr. 6997 Bispebjerg-Emdrup, Red. M Roed Nørre- brog. 122 EJ $ No. 5627 Borgerbladet for Gladsaxe Kommune, Red. M Roed, Nørrebrog. 122 El $ No. 5627 Borgerbladet i Gjentofte Kommune^ Red. W Kristjansen Jægersborg Allé 26 Char- lottl. $ Cent. 9393 & Ordr. 3883 Brygge Bladet Isafjordsg. 15 [S] $ Su. 955 Brønshøj Avis, Red. Ivar Svendsen Haabets Allé 1 Brh. $ Bella 303 Buddinge Avis Nørrebrog. 122E1 $ No. 5627 Dragør Posten, Red. G Haastrup Vig, Øre- sundsv. 26 [S] $ f Am. 4998 Folkebladet, Brønshøj, Trykkeriet Rente- mesterv. 48Evl $ Ta. 5893

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker