kraks vejviser 1940 handelskalender

Aviser og Tidsskrifter 1

VII — -3021

Fag-Register for Danmark

Vejle Amts Folkeblad, Akts $ Eksp. 2 (3Lin.) Red. 316 (3 Lin.), Si at.s j) 9

Sønderborg: Dybbøl Posten f 431 & 530 Jydske Tidende f 206 & 706 Sønderjyllands Social-Demokrat jg 561&565

Vestsjællands Social-DemokratSchweizerpl. 8 fl Red. 1616 (2 Lin.) &Eksp.l627 (2Lin.) Vestsjællands Social-Demokrat Hovedkontor i Slagelse. Kontorer I Korsør, Skæl ­ skør, Sorø, Holbæk, Kalundborg og Nykøbing S. Udgaar i stort Oplag i Vest- og Midtsjælland samt hele Holbæk Amt. Ved sin store Udbredelse et fortrin- ligt Annonceblad.

VEJLE AMTS FOLKEBLAD GRUNDLAGT 1665

III'

DAGLIGT OPLAG 16000 EXPL. TELEFONER: EKSPEDITION 2 (3LIN) REDAKTION 316 (3LIN) STATSTELEFON 9 POSTGIRO 10899 REDAKTØR A.W. JOHANN ESSEN DIREKTØR CHR.F.SVENNINGSEN

llll

Billigt og virkningsfuldt ANNONCEBLAD for hele Sønderjylland.

S 0 rg: Sorø Folketidende jl 5 & 755 Sorø Social-Demokrat jg 197 Venstres Folkeblad jg 28

Hovedredaktion Sønderborg 564

Ekspd. 565

Haderslev: Tlf. 127 Aabenraa: ,, 161 Tønder: ,, 241

§t e g e: Mons Dagblad j) 4102 & 4103 Møns Folkeblad jg 4111, 4112 & 4113 m VIL DE HAVE MØNBOERNE"l " tå LE 5 GAAR VEJEN GENNEM EN ANNONCE I S S MØHS FOLKEBLAD i 5 eneste selvstændige 7 u. MØNSBLAD-LANDETS fi tættest udbredte Blad. w

Sonder Kongerslev pr. Kongerslev: Østhimmerlands Folkeblad jg S K 24 Thisted: Nordjysk Tidende jg 730 Thisted Amtsavis jl 625 & 626 „Thisted Amtsavis" Grundlagt 1824. Tlf. 625 & 626 Udgiver: Ellen Nielsen Redaktør : Kjeld Jensen Privat Tlf. 600 Det er gennem Thisted Amtsavis at Annon ­ cører faar det store og kobedygtige Publikum I Thy og V-Hanherred i Tale. Thisted Amts Tidende jg 89 & 306 Thisted .Hints bidende Redaktør: J J Lustrup. Aim. Kundgørelser: 10 Øre pr. mm 1. G., 8 0. 2. G., 5 0. hver efterf. G. Forsiden og Inserat 14 0. 1. G., 9 ø. 2. Gang og 1 ø. efterf. Gange Mest udbredte Blad i Thy og Vester-Hanherred. Oplag over 6600. Thisted Social-Demokrat £1 254 Tønder: Jydske Tidende Jg 366 Tønder Amtstidende jl 279 Tønder Avis (Vestkysten) $ 151 Tønder Social-Demokrat jg 241 Vestslesvigs Tidende jl 267 Var'de: Dagbladet Sydvestjylland (Vest- jyllands Folkeblad) $ 102 Varde Socialdemokrat jg 93 Vestkysten (Varde Dagblad, Ribe Amts ­ tidende) £1 9 & 10 Vej en: Folkebladet Jg 22 Dagblad for Vejen, Brørup og Holsted. V e j 1 e : Tolket <1 2332 Vejle Amts Avis Torveg. 20 l jljEksp. 99 Red. 910 ‘

Vejle Social-Demokrat Jg Eksp. 196, Red. 197 & 1850 VEJLE SOCIALDEMOKRAT Dæmningen 7 Vejle Eksp. Tlf. 196 Red. Tlf. 197 & 1850 Postkonto 17755 Redaktører: Holger Larsen og Hans Nielsen.

Møens Social-Demokrat $ 4135 Aloens Tidende $ 4237

Store Heddinge ; Østsjællands Social-Demokrat jg 201

Struer : Struer Avis jg 220 Struer Dagblad jg 31 Struer Social-Demokrat jg 83 Struer Venstreblad jg 260

Stubbe k øbingfJStubbekøbingAvisjglO?! Stubbekøbing Social-Demokrat jg 1079

Svendborg: Svendborg Amtstidende Set. Nicolaj G. 1 Jg 40 & 1140 - Svendborg Avis, Sydfyns Tidende, Akts, jg 46,1360, 794 & 1146, Stats 22 vg Avis SijbftjiiS 2Jit>ent>e ca.3 Gange saa stort Oplag som Byens andre Blade til s ammen! Dagligt Oplag 10,150 Ekspl. Telefoner: Ekspeditionen 46, 1360 Redaktionen 1146 Forretningsføreren 794 Statstelefon 22 Sydfyns Social-Demokrat Brogade 27 jl Eksp. 177, Redakt. 192 Sydfyns Sbciarøemohrat Eksp. Tlf. 177 Redakt. Tlf. 192 Det mest udbredte Blad imellemSydfyensfrisindede Befolkning. Det Blad, der læses af alle i Svendborg. Kontor: Brogade 27.

Eneste Viborgblad med almindelig Ud ­ bredelse i Oplandet. Har i Viborg Op ­ land 6 Gange saa mange Holdere som andre Viborgblade tilsammen === VIBORG

Grundlagt 1828 Dagblad for Handel, Industri, Haandvark, Landbrug og Borgerhjem i Vejle Amt ■Storste Læsekreds: Vejle By med Omegn: Borkop, Gauerslund, Bredsten, Jelling, Grejsda), Hornstrup, Bredal, Daugaard, Stouby ni. fi.

I VIBORG KOMMUNE ca. 1700 HOLDERE.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker