kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3020

Aviser og Tidsskrifter 1

Silkeborg : Folket g 1186 Silkeborg Avis g 1300 (5 Lin.)

Randers: Folket gi 3'275 Randers Amtsavis Nørreg. 7 f 26,27,3025, 3026 & 3027 __________________ _ Ranbers Aintsauis er liele Byens Blad - S2°/ 0 af samtlige Familier abonnerer paa Randers Amtsavis. Stort Landabonnement. Byens bedste Annonceblad. Dagligt Oplag over 10000 Ekspl. Randers AmtstidendeSlotsg. 20g)Eksp.l690 &Red. 1691 Randers Dagblad Østerg. 8 g) Eksp. 1301 &1302 og Red. 1303 & 13u4 ___________ Averter altid i Randers Dagblad. Storste Randersblad — langt over 10,000 Abonnenter Stort Byabonnement. Socialdemokraten for Randers og Omegn f Eksp. 240 & 2840, Red.57 & 58 SOCIALDEMOKRATEN FOR RANDERS OG OMEGN TELEFONER: »ED. 574.58 . EKSPED. 240 i 2840 GRUNDLAGT 1888. UDGAAR HVER SØGNEDAG . FORDELAGTIGSTE ANNONCEBLAD. ANNONCER FRA KØBENHAVN BESØRGES AF DEN SOCIALDEM. PROVINSPRESSES ANN.-BUREAU, N — FARIMAGSGAOE 45 0 TLF.CENT. 5243. 52^22. Dagbladet Sydvestjylland (Ribe Venstreblad) g) 275 Ribe Folkeblad (Vestkysten) g) 383 & 384 Ribe Social-Demokrat g) 6 Ribe Stifts-Tidende gi 18, 218 & 54 Ringle: Midtfyns Dagblad £ 107 Ringkøbing: Ringkøbing Amts Avis £ 26 Ringkjobing Amts Dagblad g) Eksp. 27 &28, Red. 63 & 71 (Red, privat) Ringkøbing Amts Dagblad er det største og mest udbredte Blad i Ringkjobing Amt. Har størro Udbredelse I Vestjylland end noget andet Blad. Ringkøbing Avis gi 215 Ringkøbing Social-Demokrat g 49 Ringsted : Midtsjællands Social-Demo ­ krat gi 261 Ringsted Avis g) 107 Ringsted Folketidende Eksp. g 2&246, Red. 5 Forretningsfører : Il Christensen. Venstres Folkeblad g 777 m. Omst. til samt ­ lige Afd. ____________ Penfttes ^olfeblab Andelsselskab 46. Aarg. Det radikale Venstres Organ i Midt- og Vestsjælland. Kontorer i: Ringsted - Sore - Haslev - Slagelse T. 777 (3 Lin.) T.28 T. 11 T. 465 Skælsker - Korser _______ T. 247 T. 435 -

Ro skil de: Roskilde Avis Algade 26 g 1515 (2 Lin.) Roskilde Dagblad Herseg. 22 g Eksp. 601 Red. 600 (2 Lin.) Roskilde Dagblad Det købedygtigste Publikum i Roskilde By og Opland er Bla ­ dets daglige Læsere. Udgaar hver Søgnedags Aften. Roskilde Social-Demokrat Herseg. 4£ 573 Roskilde Tidende Raadhustorvet4 gEksp. 475, Red. 2122 & 340 Bogtrykkeri 478 Roskildes bedste Blad og ældste Venstreblad. Grwwdlagft 1873 Dagligt Oplag over 7.200. Bedste Annonceblad for Byen og Oplandet. Rudkøbing : Langelands Avis g 40 & -486 Langelands Folkeblad g 405 & 152 Langelands Social-Demokrat g 188 Langelands Tidende g 346 R«dby: Rødby Dagblad g 1112 Kødby Social-Demokrat g 1090 Tidende g 1036 R o n n e : Bornholms Avis og Amtstidende Eksped. g 136. Red, g 636 Bornholms Avis og Amtstidende RØNNE Eksp. Tlf. 136 - Red. Tlf. 636 Bornholms Social-Demokrat Eksped. g 51 Red. g 650 & 707 f ornljolnis MiQllemoM TLF. 51 RØNNE TLF. 65 O & 70 7 PAA GRUND AF SIN STORE UDBREDELSE SAAVEL PAA LAND SOM I BY ER DET ET FORTRINLIGT AVERTISSEMENTSBLAD.

GRUNDLAGT 1657.

MIDTJYLLANDS ÆLDSTE, STØRSTE OG MEST UDBREDTE DAGBLAD. DGL. OPLAG OVER 9,500 Eks

F I LIALBLADE I KELLERUP og H A AA AA E L .

TELEFON I SILKEBORG 1300 ( 5 LINIER) Omstilling til Samtlige todelingen (Rednktdr Sophus -Sdrenoen ..... tyriimt 17 82 IPnedaktrpr cand.polit. Sv. Stprensen lBoytnykke^,%TTebungsfxpTerr Hu Stprensen ........... Otedakfionssekm Sv. O. Mortensen " 19 Silkeborg-Kellerup Venstreblad g Redak. 415, Eksped. 414 Silkeborg Social-Demokrat g 1005, 1006 & 1213 Skagen: Skagens Avis, Stats g 158 Skanderborg: Skanderborg Amtsavis, Akts. g 501 & 502 Skanderborg Amtstidende g 54 Skanderborg Social-Demokrat g 86 Sker n: skern Dagblad g 51 Skælskør Avis g 167 Sydvestsjælland g 18 Slagelse: Sorø Amts Dagblad Bredeg. 6 g 10 Sorø Amtstidende Bredeg. 14 g) Eksp. 1100, Red. 135, 675,1818 & 1212 Sorø Amtstidende Slagelse Grundlagt 1815 Telf. : Eksp. 1100 Red. 135, 675,1818 & 1212 Vestsjællands Folkeblad Slotsg. 1 g 465 99 16 63 Skern Venstreblad g) 133 Skiv e: Skive Avis g 52 Skive Folkeblad gi 935 (4 Lin.) Skive Social-Demokrat g 86 Skive Venstreblad g) 120 & 720 Skælskør: Skelskør Social-Demokrat gi 114

Bornholms Tidende g 121,355 & 379

Oen bc.

rnbol m

ijDen czeluske RegeringjSp'Mu« Forslag bliver næppe afvist 1 *"

Organ paa Bornholm

DAGLIGT OPLAG CA. 5000. ^Telefoner; fUedakiion 355, Ekspedition 121, trykkeri 379- Øens mest udbredte Blad.

Sakskøbing: Lolland-Falsters Venstre ­ blad g 4349 Sakskøbing Social-Demokrat £14040 Samsø: Samsø Folkeblad,Tranebjærg gT 52 Samso Folketidende, Besser pr.Tranebjærg g T 81 Samsø Posten, Tranebjærg g T 58

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker