kraks vejviser 1940 handelskalender

Aviser og Tidsskrifter 1

Fag-Register for Danmark

Ny borg: Nyborg Avis g 42

Morso Venstreblad £ 515

Køge: Østsjællands Avis Red. & Eksp. g 515 & 14 Østsjællands Folkeblad g Eksp. 703 &704, Red. 701 & 702 ________________________ Østsjællands Folkeblad | Redaktører: Cand. jur. Erik Svarre og cand. polit. Kai Svarre. Et af Sjællands mest udbredte Provinsbi. Hovedk. i Køge $Red. 701&702. Eksp. 703 <2 704, Redaktøren 1, Kont. i Store Heddinge g 245 Fakse g 14. Lemvig: Lemvig Avis g] 40 Lemvig Dagblad g 91 Lemvig Folkeblad gi 9 & 10 LEMVIG FOLKEBLAD redigeret af Hans Lilholt og Vilh. Nielsen. Vesthimmerlands Social-Demokrat g 110 Løgumkloster: Løgumkloster Avis g82 ‘ Mariager: Mariager Venstreblad g 2 Maribo : Landbrugernes Dagblad g 41 Lollands-Posten, Akts, g 41 & 342 Maribo Social-Demokrat g 7 Tidende g 296 Marstal: Æro Avis, Akts, g 52 Ærø Folkeblad g 92 Ærø Venstreblad g 250 Middelfart: Middelfart Social-Demokrat g 61 Middelfart Venstreblad, Akts, g 3 & 203 MIDDELFART VENSTREBLAD TELEFON 3 & 203 Kommer i alle Hjem - Vestfyn. Dagligt Oplag : 4800. Nakskov : Lolland-Falster Social-Demokrat Jernba- neg. 8 g Eksp. 74, Red. 54 CollanJ Falster SodalDeinolirai Redaktion Tlf. 54 Ekspodltion Tlf. 74. Repr. I Kbhvn.: Den soclaldem. Provinspresses Annonceb. Tlf. C. 5243, Nakskov Folkeblad Vejleg. 11 gi 218 Tidende og Lolland N-Boulevard g 43 143 & 543 • • » Vestlollands Avis, Akts. Havneg. 31 gi 51 &21 lute NAKSKOV TELEFON 51 s. 21 BYENS OG EGNENS BEDSTE ANNONCEBLAD. Udgaar 6 Gange om Ugen i moderne 8 — 12-sidet Format Er det mest udbredte Blad paaLemvig- egnen. - Annoncer indrykkes billigt. Jævnligt Averterende faar Rabat. Lemvig Socialdemokrat g 103 Løgstør: Løgstør Avis g 13 Nordjysk Tidende g 72 NAKSKOV

MORSØ VENSTREBLAD Telf. 515 — Nykøbing M. — Telf. 515 Girokonto 6881 Ejes og udgives af Øens Befolkning. Vore Annoncer læses. Drag Nytte deraf. Nykø bing S, Holbæk Amts Social-Demokrat gi 67 Holbæk Amts Venstreblad (Odsherred) g 30 Udm. Annonceblad. Se iøvrigtu. Holbæk. Odsherreds Avis g 241 Odsherreds Tidende g 7 & 110 Næstved: Næstved Avis g 1025 Næstved Tidende, Akts, g 45 & 147 Sydsjællands Social-Demokrat g 950 Sydsjællands Venstreblad g 252& 24

©YB0R61/lviS

7^42

d(f42

^Redaktør Miels Egebjerg. Hedste J7nnoncebtad fon dftybopg og Omegn. NYBORG BOGTRYKKERI, EGEBJERGS.

Nyborg Social-Demokrat g 84 & 784

Nykøbing F.: Lolland-Falsters Folketidende Tværg. 14 gi Eksp 103 Red. 621 Lolland-Falsters Folketidende Dagligt Oplag: 9000 Ekspl.

O dder: Odder Dagblad gi 123 & 126 Odder Venstreblad gi 105

Stiftets bedste Annonceblad. Hovedkontor i Nykøbing F. Eksp. Tlf. I03, Rodakt. Tlf. 62I

Odense: Fyns Social-DemokratKongensg. 65 g Red. 702 & 2462, Eksp. 562 & 4637

Kontorer i Stubbekøbing, Sakskøbing] Maribo, Nysted, Rødby & N-Alslev.

1

’ i ’

Lolland-Falsters Stiftstidende Østerg. 20 $ Eksp. 105, Red. 631

ODENSE EKSPEDITION tlf . 562 & <4637 REDAKTION TLE 702 & 2U62 KERTEMINDE TLF. 103 BOGENSE TLF.1O3

Lolland-Falsters Venstreblad Østerg. 9 gi Eksp. 104. Red. 624 Æ 1349 LOLLAND-FALSTERS VENSTREBLAD Nykøbing Dagblad, østlollands Folkeblad, Redby Dagblad, Maribo Amts Avis, Nikskov Folkeblad og Stubbekøbing Avis. Største Udbredelse over hele Lolland-Falster Filialkontorer i: Stubbekøbing, Nr. Alslev, Nysted, Sakskøbing, Maribo, Rødby og Nakskov. Nykøbing Social-Demokrat Tværg. 10 gi 9 & 909 RykøbinjS SodakDemoRral -Falsler KONTOR: TVÆRGADE 10, NYKØBING F. REDAKTION TLF. 9. EXPEDITION TLF. 909 redaktør : m .J ørgensen , priv . tlf . hu . ABONNÉR / AVERTÉR. "Bedste po/itiske og kommuna/e ffbrbinde/see. . . Jtt/e .Annoncerfikse og tgde/ige. ffceses af fattig og rig.

Fyns Stiftstidende g 2 Eksp. & Red.

pyens Stiftstidende ODENSE i TLF. 2 EKSP. OG RED. MED OMSTILLING TIL ALLE MEDARBEJDERE.

Fyns Tidende, Akts. Fisketorvet 12 g Red. 491 (2 Lin.), Eksp. 39 (3 Lin.) Akts. Tyns Tldeftde

Fyns største og bedste Blad.

Nykøbing M.: Morse Avis g) 28 Morsø Folkeblad Eksp. g 551 & 552, Red ® 553&554 ' ’ A

*

Fyns Venstreblad g Eksp. 336 (2 Lin.), Red 1850 (2 Izin.). Stats g 25 _______ Morgenbladet FYNS VENSTREBLAD udkommer alle Ugens 7 Dage Telefoner : 336 - 1850 - 2236 Statstelofon Nr. 25

NYKØBING M EKSP. TLF. 551 Forreimn gsføt

V

RED. TLF. 553 Redaktør tlads Hansen TV. 550 POSTKONTO N? 6G55

EJES AF IOOO VENSTRE - MÆND PAA MORS.

^Dobbelt s aa stort Optag gom

Præstø: p r æ s t 0 Aftenavis g 148 Præstø Avis g 26 Præstø Social-Demokrat g 249 Præstø Venstreblad g 118

Morso Socialdemokrat g 84

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker