kraks vejviser 1940 handelskalender

Aviser og Tidsskrifter 1

VII — 3017

Fag-Register for Danmark

Aarhus: Aarhus Amtstidende Ryesg. 20 g 199,200, 1419 & 1420, Stats g 45 Aarhus Amtstidende Oplag 11,000 Eksempi. Aarhus Venstreblad Høegh Guldbergs G. 59 g 6600 Aarhuus Stiftstidende g 4000 (5 Lin.), Stats g 48 Demokraten Banegaardspl.20 g8900(5Lin.), Stats g 42 Demofraten ■ AARHUS

Sorø Amtstidende, Kbhvns Kont., Ked. H H Nielsen Ny Carlsberg V. 17 (S g V 1224y Statstidende, Udg. af Statsministeriet. Red. Jul. E Nørring, Lavendelstr.l Kl g C.8115 & 4113 Tidende for Nakskov, Maribo og Rødby, Tlov edstadsredakti on, Axelborg5.SalNr.l 1 S g Palæ 4758, Redaktør Jens E Møller

Vestjyllands Social-Demokrat Kongensg. 41 g 244, 701 & 702, Stats g 3 ___________ Vestjyllands Social-Demokrat ESBJERG Tlf. Eksp. 244, Red. 701 & 702, Stats Tlf. 3 Dagligt Oplag 6500 Eksemplarer Største Udbredelse i Esbjerg By, derfor det bedste Annonceblad. Filialblade i Ribe, Varde og Skern. Vestkysten (Esbjerg Avis) Kongensg. 33 g 1934,1935,1930 & 1937, Stats g 56 VESTKYSTEN Sydvestjyllands mest udbredte Dagblad. ESBJERG: Redaktion. Ekspedition og Trykkeri: Kongensgade 33; Tele ­ foner: 1934 — 35 — 36 — 37 Redaktør Rce personlig 1936 Statstelefon 56. Faaborg: Faaborg Avis g 22 * Faaborg Folketidende g 69 Faaborg Social-Demokrat g 228 F akse: ØstsjællandsSocial-Demokrat 1)103 ff anø: Esbjerg Bladet, Nordby gF69 Fanø Avis (Vestkysten), Nordby g F 2 Fj e r ri tslev : Fjerri tslev Avis g 72 E redericia: Fredericia Avis Dan- marksg. 11 1)65, 865 & 265 Fredericia Dagblad Gothersg. 37 g94&794 Fredericia Social-Demokrat Gothersg. 30 g 71 & 72 Fredericia Social-Demokrat Telefoner: 71 & 72 Byens mest læste Blad. Bedste Annonceblad, Jydske Tidende g 65 & 865 Frederikshavn: Frederikshavns Avis g 30 & 549 SieiJcrifvfjnoné Sføté Eneste i Frederikshavn udkommende Dagblad. Lokalblad for Byerne : Nordjysk Tidende g 950 Frederikssund: Frederiksborg Amts Avis g 26 Isefjords-Posten-FrederiksborgAmts- tidende g 19 & 129 Fred eriksv ærk : Frederiksborg Amts Avis g 37 Glamsbjærg: Glamsbjærg Avis g 185 Graasten^ Jydske Tidende g 251 Gram : ’ -Jydske Tidende g 77 Gren a a: Djursland, Dagbladet for den øst- ~ ' ITge Del af Randers Amt g 250 Djurslands Venstreblad g 276 Grenaa Folketidende g 44 & 560 G rind sted : Grindsted Dagblad g 114 Haderslev: Dannevirke Klosteret 9 g 2031, 2032&2033 Haderslebener Zeitung Slotsg. 4 g 891 Haderslev Amtstidende Jomfrustien2g 888 Haderslev Social-Demokrat Torvet 4 g 127 Jydske Tidende g 325 Frederikshavn, Sæby og Skagen. . Læses i alle de engelske Havne, hvor de danske Englandsfiskere holder til. L.SBSØ* Posto fl** uddeles til samtlige Hjem paa Læso.

Udenlandske Dagblade med Filial ­ kontor i København. Dagens Ny heter Raadhuspl. 59 [v] g C. 12051 Daily Telegraph and Morning Post. The, Of ­ fice f. Denmark Raadhuspl. 59 lyl g C. 12051 Flensborg Avis Vesterbrog. 14® g ★ C.5120 Norges Handels- & Søfartstidende Cort Ade ­ lers G. 2 E g By 9 Sniillposten Raadhuspl. 59 (S g C. 12051 Sydsvenska Dagbladet Raadhuspl. 59 0 g C. 12051 Times, The, Sales Office for Northern Europe Ny Kongensg. 16A [K] g Cent. 10501 Aabenraa: Aabenraa Avisg 259 Aabenraa Social-Demokrat g 161 Hejmdal g Eksp. 32,33 Red. 330 & 430 En Annonce i den sønderjydske Bladgruppe dækker hele Sønderjylland. HEJMDAL, Aabenraa DYBBOL-POSTEN, Sønderborg HADERSLEV AMTSTIDENDE, Haderslev TONDER AMTSTIDENDE, Tonder. Ekspedition HEJMDAL Aabenraa.. Jydske Tidende g 133 & 533 Nordschleswigsche Zeitung, Akts, g 20 (2 Lin.), 553 & 554 Eneste tyske Avis i Danmark. Aalborg: Aalborg Amtstidende g 902&904 Aalborg Stiftstidende g 5800 (7 Linier) Stats g 62 Postkonto 9701 København: g Cent. 15021 &5790 Annoncer: Eva 4323 AALBORG STIFTSTIDENDE Udgiver og Redaktar: L Schiattz-Christensen. Grundlagt 1761 Medlem af Dansk Oplagskontrol. Flere Abonnenter i Aalborg-Nørresundby end alle her udkommende Blade tilsammen. Netto-Oplag 1. Halvaar 1939: 18,745 Folket, Gronnegaard F Red. g 6429, Eksp. g 6430 Nordjyllands Social-Demokrat Boulevarden 34 g 3041 &5270 Nordjyllands Social-Demokrat AALBORG Tlf. Eksp. 3041 Red. 5270 Nordjysk Tidende, Gronnegaard F Red.g 6429 Eksp. g 6430

TLF. 8900(5 LIN.) OMST. TIL ALLE AFD. STATSTLF. 42 POSTKONTO: 5240

UDGAAR 7 GANGE UGENTLIGT I ET DAGLIGT OPLAG AF •16000 EKSEMPLARER.

BEDSTE ANNONCE BLAD

DEN SOCIALDEMOKRATISKE PROVINSPRESSES ANNONCEBUREAU NØRRE FARIMAGSGADE 4-5 K TLF. CENT. 5243

JYLLANDSPOSTEN g 13, Stats g 20

Aars : Aars Avis g 56 _ Aaru P : Aarup Avis g 55

Assens: Assens Amts Avis g 21 & 372 Assens Social-Demokrat g 124 Bogens e: Bogense Avis g 29 ‘ Bramminge: Dagbladet Sydvestjylland (Sydvestjyllands Venstreblad) g 29 Landbo-Dagbladet (Vestkysten) g 12 Ebeltoft: Ebeltoft Avis g 45 Ebeltoft Venstreblad g 72 Esbjerg: Dagbladet Sydvestjylland Torveg. 37 g 1863 & 1864 Esbjergbladet Kongensg. 38 g 249

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker