kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Regisler for Danmark

VII — 3016

Autoiuobiltilbeliør og Reservedele Nykøbing F.: i Schmidt C Engboulevarden 9 £1 188

Jyllandspostens Københavns Kontorer Vesterport ffi > C. 9913 & 15401 . Jyllandspostens Københavns Kontorer Annoncer og Abonnement: Vesterport ffi Tlf. Cent. 9913 & 15401 Forretningsfører: FRODE HERLOV Bolig Hostrups Have 14 V. — Tlf. N 9111 Redaktion: Red. POVL WESTPHALL Tit. Palæ 7768 & Priv. Tlf. Tg. 6603 Kristeligt Dagblad, Akts., Red. Gunnar Hel ­ weg-Larsen Frederiksborgg. 5 Kl g> ★ C. 3598 Kristeligt Dagblad A / s Tlf. * Cent. 3598 Redaktion: Gunnar Helweg-Larsen (ansvarsh.) Ernst KJærsgaard og Provst P Helweg-Larsen Kommer over hele Landet. Nationaltidende, Red.Aage SchochVedStran- den 18 Kl g) ★ C. 9393 Stats g) 358 Postgiro Konto Nr. 71

Automobiludlejning. (se Automobilkørsel).

Avanceforsikring.

København: Atlantis Forsikrings-Aktieselskabet Skin- derg. 27 Kl & C. 14828 Jessen A & Co. ’ s Eftf. ved V Thomsen og Otto Thomsen Vesterport KJ > C. 9596,2 V.THOMSEN L OTTO THOMSEN VESTERPORT ASSURANCE ; era til danske og ( UDENLANDSKE SELSKABER OG LLOYDS", LOND.

/ STØBNING og z FÆRDIGBEAR ­ BEJDNING AF HVIDTMETALS-

Avisbureauer, (se Bladcentraler).

PANDER

Redaktør Aage Schoch Ved Stranden 18 KJ Tlf. ★ Cent. 9393 - Statstlf. 358

Aviser og Tidsskrifter, deres Redaktører m.m. Newspapers & Periodical Publications — Journaux Æ revues — Zeitungen und Zeitschriften 1. Dagblade. (Udenlandske Dagblade mod Filial ­ kontor i København). 2. Andre Aviser. 3. Fagblado og Tidsskrifter. (Artiklor for Aviser og Tidsskrifter). 1. Dagblade. København: Aalborg Stiftstidende. Kbhvns Kont. Red. Cand. polit. Harald Martinsen Graabrodre- str. 23 Kl U C. 5790 Aftenbladet Red. Carl Bærentzen og C Ras ­ mussen Blaagaardsg. 15 El g) ★ C. 16511 Eksp.Købmagerg. 9 Kl g) Cent. 1103,4193, 12830&14698 Cliché Anstalt Blaagaardsg. 17 E) g) Cent. 14401 Trykkeri Blaagaardsg. 15-17|N|DKontorCent.9106. Sætteri C.9108 Arbejderbladet, Udg. Danm.kommunistiske Parti Griffenfeldtsg. 50 El g) ★ C. 5333 & 5193 Berlingske Aftenavis Red.Svend Aage Lund ogNic. Biædel Pilestr.34Kl g) ★ 0.6571 BERLINGSKE TIDENDE, Kbhvn. Pilestr. 34 Kl g) ★ ,Cent. 6571 Stats D 171 Chefredaktør: Svend Aage Lund adm. Direktør: P Andersen ” Berlingske Tidende B. T. Berlingske Aftenavis Søndags B. T. Populær Radio Billed-Bladet. B. T., Red. Jens Locher Pilestr. 32,34 Kl D ★ Cent. 6571 Børsen, Red. Cand. jur. H Stein Raadhuspl. 2,4 m $ ★ C. 7250 Ekstrabladet, Red. Ole Cavling og E Arboe- Rasmussen V-Voldg.33ffi g) ★ C. 9114 Fyens Stiftstidende, Kbhvns Kont.,Red. Knud Secher Rathsacksv. 3 S | V 3444 Fyns Tidende, Kbhvns Kont., Red. Holger Sørensen Raadhuspl. 59 ffi ffi Cent. 12051 & 12751 Fædrelandet Frederiksbergg. 27 Kl g)Pa.8112 Haandværkets Dagblad Licitationen, Red. & Eksped. Brolæggerstr. 14 Kl $' ★ C. 13470

Politiken, Red. Niels Hasager Raadhuspl. 37 ffi D ★ Cent. 8511 Stats g) 56 Social-Demokraten, Red. H P Sørensen og P Tabor N-Farimagsg. 49 Kl Red. & Eks ­ ped. g) ★ Cent. 1395 Omstilling til samtlige Afdelinger I ------------- 1 Jfocial-Uemokmten. er det Dagblad i STORKØBENHAVN

NYKØBING F.

Ostergaards, Th. El'tf. V Hansen j) 43&74S Odder: Ladegaard & Co., Akts. $ 34 & 215 LADEGAARD & Co. Akts. Tir. 34 ODDER Tir. 216 Automat. Compressoranlæg - Løfter Vaskemaskiner - Garagepumper etc. Odense: Auto-Dele ved E A Larsen, Hans TavsensG 7 f 4508 Dansk Lyddæmperfabrik, I O Buck Brogade 1 g) 2726 _____________________ Dansk Lyddæmperfabrik I O B UCK ODENSE Brogade I - Tlf. 2726 Fyns Luftringefabrik,Th. Nissen Albanig. 24,26 g) 925 (2 Lin.) Larsen L P V-Stationsv. 8 f 798 & 2798 Madsen Karl Noireg. 54 g) 5607 Nielsen Peter Nederg. 43 g) 7847 Special Værksted for Hvidtmetal. ROULUNDS FABRIKER, Akts. >55 (2Lin.) - Telegramadr. „Roulundsfabrik* Roulunds Bremsebelægning . Skandinavisk Automobil Udstyr Kongensg. 28 g) 6501 (2 Lin.) Randers: Reservedelsdepotet, N P Jensen Brødreg. 30 f 3194 Slagelse: Dansk Cykle Industri, Akts. Loveg. 67 u 484 Slagelse Benzin og Gummi Depot ved K Thorgils S-Stationsv. 23 g) 1540 Tørring: H angen Martin $ 61 Fabrik for Automobilreservedele. Vib org: Philipsen A & Co. g) 532 & 1064

hvor - god Reklame virker bedst,

fordi hele Bladets Oplag udkommer i selve STORKØBENHAVN

Tlf. C. 1395

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker