kraks vejviser 1940 handelskalender

Automobiltilbehør og Reservedele

VII — 3015

Fag-Register for Danmark

Mogensen T O Holbergsg. 14 $ 4401 *Olsen Rud. Danmarksg. 9 $ 4048 Skandinavisk Automobil Udstyr Jernbaueg. 1 $ 5033 (2 Ledn.) Aarhus: Becli Aage Grønneg. 69 $ 2321 ^Christensen Carl Silkeborgv. 39 $ 7701,7702 & 7722 CARL CHRISTENSEN AARHUS ~ KØBENHAVN Dansk Special-Boltefabrik ved Wiirtz Ras ­ mussen Mejlg. 42 $ 8830 Specialitet: Automobilbolte. Eneste Specialfabrik i Danmark. Eksport - Forlang Katalog. Hausen H M Mejig. 36 $ 2775 Lind Janus A Fredensg. 54 $ 9400(3 Lin.)* JUNIS fl. LIND = AARHUS = Nielsen & Laursen Brandt Mindebrog. $1 3907,3908 & 3909 Fahr. $ 2717 & 2718 Nielsen & Laursen Brandt Mindebrogade 6 Tlf. 3907 - 3908 - 3909 Telegradr. „Nobra “ Automobil-Reservedele og Tilbehør Fabrik for Cylinderudboring Mindebrogade 4 TIL. 2717 - 2718 Kun en gros. Seest M, Jernstøberi & Maskinfabrik, Akts. $ 9642 (2 Lin.) SEEST Universal- Krumtapaksel- og Ventilslibemaskine. Skandinavisk Auto-Fjederfabrik Eckers- bergsg. 27 $ 3130 (3 Lin.) AUTO-FJEDRE AUTOMOBIL-RESERVEDELE CYLINDER-SERVICE SNGROS

Nordisk Fiat Akts., Sturlasg. 14 [S] $1 C.15367

Olsen Svend Kødbyen Halmt. 13 E) |) C. 9063 ' S vend O lsen HALMTORVET 13 O TLF.CENT. 9063

DET MODERNE SØGELYS Overseas Motor Service A/S Aldersrog. 20 Hl f ★ C- 48u3 Pasborg C E Bagerstr. 9 [V] ffl Cent. 2051 & 2151 Petersen Ernst, Niels Brocks G. 9 E ® Cent. 14005 & 14059 Petersen Harry, Akts., Schleppegrellsg. 10(31 $ C. 14316 & 14361 PolititorvetsAutohandel v.J Thorholm, Edv. Falcks G. 5 ffl f Pa. 896 Alle Arter Reservedele.^ Puck H C Reventlowsg. 10 EE® C.I8711, 8734, 8739 & 6439$ ROULUNDS FABRIKER, Akts., Af- delingskont. for Kbhvn. Stanipesg. 6 M $ C. 2686 Telegramadr. ,,Roulundsfabrik “ M Roulunds Bremsebelægning . Schou & Stagsted GI. Kongev. 29 B $ Cent. 8830& V6242y-„ Rustines*Lappemateri ­ ale. Dueo-Polish & Duco-Læderfornyer. Schultz Poul, N-Voldg. 96 Kl By 207 Simonsen & Nielsen, Akts., Fredh. Kan. 4 K $ *C. 3789 Omst.t. alle Afd., Expeditioner Vandkunsten 5 Byexpedition fl C. 7866 eller* ★ C. 3789/Lokal 98 og 1 jl Udenbys Lagerexpedition j^Provins 46 eller ★ C. 3789/Lokal 95 Exportlager Frihavnen $ ★ ]Ryvang4446 Størsto Lagor i Skandinavien af Tilbehør og Reservedele til Biler. Sindby H & Co., Akts., Reventlowsg. 12 [v] f ★ Cent. 7110 Se næste Spalte, øverst. Skandinavisk Automobil Udstyr ved Hans C Mortensen Vodrotfsv. 61 M jp ★ C. 16701 Se næste Spalte, nederst. SKANDINAVISK MOTOR CO., Akts., Lundtofteg. 106 [N] $ ★ Cent. 8793 Værksted og Reservedelslager . Svendsen Reinar Hauser PI. 16 S3 ® Palæ 4561 Postlerit Bremsemateriale. SørensenCarl Rosenørns Allé62|V]$Cent.4412 Tandhjulsfabrikken ved C A Stub Raad- mandsg. 68 INI $ C. 15970 & 15974 Wermuth Hilmer, 11 SchneeklothsV. 10 Go 2052 Wideco ved L Wiigh Rasmussen&.J Wedell Jørgensen Smalleg. 10, 12 U3 $ F a - 1009 Ørum Ludvig Løngangstr.21 Kl ffl By 4286 Hering ’ s Automobil Hjul <& Fælge. Eneforhandling for Danmark. Fabrikation og Rep. af Traadegcrhjul. Aabyhøj : Aabyhøj Kølerfabrik, Julius Jørgensen $1121 Aalborg: Aalborg Bilslsgteri ved lndius Pedersen ved Limfjordsbroen $ 1451 CORDS STEMPELRING Co. Hobrov. 7 f 1177 & 1226 Hansen Rikard L Ryesg. 40$ 3402 Specialfabr. f. Automobilreservedele.

karosseriartikler AUTOMOBILTILBEHØR TAG- og betrækstoffer Z svampegummi SEAL FAST- VULKANISERINGS- MATERIALE m.v. ALUMINIUMSPROFILER GUMMIMAATTER GUMMICEMENT SKRUER m.m. SINDBY S C®. REVENTLOWSG. 12 TIR ★ CENT. 7110

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

ODENSE KONGENSGADE 28 TELEFONER : 6501 HJØRRING JERNBANEGADE 11 telefon : 290 AALBORG JERNBANEGADE 1 TELEFONER: 5033

Aasum pr. O de nse: Frederiksen Erling $ Mai slev 72 Haderslev: Ostergaard A Jomfrustien 16 $ 618 Hasle pr. Aarhus: Simonsen Peter $ Aa 6644 Hjør r ing: Skandinavisk Automobil Udstyr Jcrnbaneg. 11 $ 298 Hor s en s : Nielsen R B Burchardt & Co., Akts. Løvenørnsg. $ 2420 (2 Lin.) Kel leru p: Mikkelsen Jobs., Fabrikken Hjerm $ 49 Fælgnøgler og Startsvingnøgler. Kolding; Askær A, Buen $ 1234& 1254 Auto Elektro ved H Hansen & Co.,Interes ­ sen tsk. Sønderg. 26 778 Mervelskemper Fr. Helligkorsg. 13 ® 2235

RESERVEDELE,TILBEHØR og UDSHR

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker