kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3012

Fag-Register for Danmark

Antoni obilreparation (Jylland)

Gørdin g: p au lsenC A $ 18 Hade i s£evj Andersen Greis P Slagterg. 5 $ 929 Baewert C Jomfrustien 28 $ 1286 Bork Chr. Aabenraav. 16 j 341 Grodt & Norskov Sonderbro 10 J) 172 Henriksen Peter Norreg. 52 $ 954 Knudsen & Jensen Lavg. 12 $ 347 Hadsten: Leth Viktor $ 73 Hadsund: Auto-Centralen J L Weisbjerg

Kellerup: Bjørn Adam $ 41 Dalsgaard Frederik $ 144 Klejtrup pr. Hobro: PedersenP S $ K30 Kolding: Christensen P Tonderv. 16 J) 1604 Hansen O Paulin Kongebrog. 19 $ 1687 Jacobsen Vagn Vejlev. $ 2157 Jensen K J S-Havneg. J 1913 & 1914 Kolding Motor- & Maskinfabrik, Andr. Hansen Set. Jørgens G. 19$ 734 Madsen I Haderslevv. 93 $ 1408 Nicolaisen Th. Haderslevv. 30 $ 1626 Siewertsen A Laasbyg. 60 Jl 2312 Skou N & Co., Maskin- & Autoværksted Hans Ludvigs V. 2 J 1090 Sørensen S B Karolineg. 6 A $ 1961 Kolind: Kolind Auto Værksted,M Nielsen $ 38 Kors vej pr. Mund el s trup: Nielsen NL $ Sabro 37 Krusaapr,Padborg: LorenzenJesJÆK551 Lan gaa: Sørensen A T $ 22 Lavrb jærg: Lavrbjærg Automobilværksted $ 31 Lem vig : Bro Christensen & Co. , Interes ­ sentskab $ 35 Gauger Viktor $ 405 Madsen Charles $ 376 Lunderskov: Lunderskov Automobil ­ værksted ved H Dahl J 100 Nielsen Alexander Jl 92 L øgt en: Løgten Autoværksted, Th. Soren ­ sen & Oluf Moller $ 15 Løgumkloster: Horby Jacob $ 11 Løkken: Nielsen Max $ 109 Sand Th. $ 65 Løsning : Hansen Richardt $120 Mesballe pr. Ryomgaard: Flindt P Th. $ R 58 Hibe: Sørensen Henning $ 13 Nordborg: Bisgaard E H Jl 27 N y k øbing M. : Andersen Svend $ 441 Thorsted ’ s Automobilforretning ved Valde ­ mar og Thorvald Thorsted Jl 85 & 86 NySo lb jærg p r. Aarhus: Kofod P $S36 Nørager: Pedersen Rs. Moller $ 53 Nørre Snede: Christensen SP $3 Nørresundby : Petersen PAJ 5565 Sorensen K $ 4282 Odder: ' Ellerup Frode $ 289 Nygaard Rudolf $ 83 Odder Autoværksted, Knud Sejersen $ 106 Pandrup: Pandrup Autoværksted, Martin Christensen $47 Sørensen E $ 15 Purhus pr. Faarup : Kjærsgaard M $ Asfærg 38x Ramme: Quistgaard Svend $ 27 Randers: Bertelsen ’ s J Autoværksted, Akts. S-Boulevard $ 2262 &. 2750 Nielsen M C Hobrov. 1 $ 2026 Nielsen Mikael, Strømmen $ R 1105 Nielsen P, Sønderbro Jl 3330 & 3331 Petersen Brødr. Kvægtorvet $ 366 Randrup Einar Staldgaardsg. 4 $ 3650 Ribe: Rasmussen Evald $ 331 Rind om pr. Ringkøbing: Nielsen A Vestergaard $ Ringkøbing 182 Rud pr. Hadsten: Jensen Viggo M $ Rud Kirke 31 Ry : Madsen Holger $ 76 Ryomgaard: H ald A S $ 72 Rødding : Birk J Hindballp Brødr. $ 40 RøddingAutomobilcentral vedHansSchmidt $48 Rodkærsbro : Christensen A$ 43 Rørkær pr. Jejsing: s Kressner Bernhard $ Tønder 401v

Saltu m: Bjerg Jens $ 88 Silkeborg ; Alderslyst Auto- & Maskin ­ værksted, Gunnar Tandrup, Alderslyst $ S 591 Jensen Valdemar $ 819 & 820 Jonsson N M $ 768 Pedersen Arne $ 1228 Staugaard F H $ 216 Sindal: Kræmmer Jørgen Preben $ 110 Skagen: Iversen Helge Skanderborg: NielsenBrødr. $ 112 Suryaninoff B $ 367 Skejby pr. Aarhus: j ensen j E Ørsted JS22 Skern : Frederiksen Fr. $ 120 Jørgensen Peder $ 135 Skive: Josephsen Olaf $ 229 Nielsen & Jakobsen, J Nielsen $ 648 Pedersen J Dahl $ 149 Petersen Chr. Dahl $ 633 Sindberg Johs. $ 53 Skærbæk: Clausen Jens $ 77 Skæring pr. Hjortshøj: Andersen Albert $ S 25 Skærup pr. Børkop : Skærup Auto ­ værksted, E Ravn $ S 38 Snedsted: Kristensen Alfred $ 29 Stilling: Stilling Auto-Værksted, Søren Nielsen $ 30 Store Jyndevad: Petersen Georg $ 26 Store Vord e: JensenE $ 60 Stovby: Andersen A P $ 20 Strue r: Madsen Aage $ 150 Rorholm N C $ 164 Støvring: ' Blindbæk Chr. $ 60 Sulsted : Sulsted Autoværksted, P Sørensen $ 24 Sundby pr. Snedsted : Kvejborg Holger J $ Su 63 Svenstrup J.: Jensen lug. $ 83 Svenstrup Motor Service, Holger Winther $26 Syvsten pr. Sæby: Rasmussen Sigurd $ Volstrup 26 v Sønderborg : Auto-Nissen & Petersen $ 569 • ” Jensen Jens P $ 299 StuhrPH JI86&386 Sønder Konger slev p r. Kongerslev: Olesen Niels $ S K 51 Sønder Omme: Moustgaard ’ s Chr. Autoværksted $ 12 SønderOmme nye Autoværksted,Cnr..Tensen $ 43 ' „ Taars: Jensen Jens $ 29 T arm: Attermann Axel $ 56 Olesen M $ 67 & 107 Tavlov : Sørensen Hans $ 55 Thiste d: Thisted Autoværksted, A Skaa- rup $ 767 Tinglev: Autocentral, P H B Petersen $ 4116 Christiansen Peter E $ 4059 •Jepsen Jørgen $ 4018 Tistrup: Tistrup Autoværksted, Karl Thrane $ 61 Trustrup : Trustrup Autoværksted ved K R Kristensen $ 56 Tvolmpr. Ydby: p ou i scn Chr. V $ Y 43 Tylstrup: Christensen Johan $ 35 Tyregoli Kristensen J W $ 48 Tønder: Andresen A $ 479 Christiansen F Meier Godtfr. $ 84 Tørring: Auto-Centralen, Niels Petersen $ 50 Laursen Chr. & Svend Jacobsen $ 37

6 Aa. Christensen $' 277 Hals: J ens en Axel $ 87 Hatting: Petersen Aage $ 35 Hellevad: Møller M$ 102 Herning: Hansen Møller $ 569 Knudsen Knud $ 68 Lauridsen L $ 311 Hinnerup: Bertbelsen Chr. $ 25

Hirtsha ls : Hirtshals Auto, H Holst J 28 Hjerm: Faarap NC & Chr. Westergaard $76 Hj ermitsle v: Nielsen Th. $ Vester Hjermitslev 10 Hjørring: Andersen & Christensen Jl 636 Quistgaard O J 743 Simonsen Peter $ 16 & 17 Peter Simonsen Hjørring - Tlf. 16 &. 17 Aut. Ford-Forhandler. Hobro: Jensen J C §405 Jensen Sophus $ 386 Hokkerup pr. TørsbøL Hansen Mathias Chr. Jl H 3516 Holstebro: Hedegaard L $ 514 Lund Svend $ 773 Poulsen Johs. $ 606 Struervej s Servicestation ved Brødr.Colstrup ■$403 Hoptrup: Johnsen H $ 35 Hornsi ot: Autocentralen, N Chr.Adamsen $15 Rasmussen Orla $ 68 Hornsyld: Hansen Johs. $ 56 Horsens: Andersen Edv. Aaboulevarden 52 Jl 1245 Auto-Centralen, Hans Sørensen Allég. 8 $ 2276 Bordorft H J Allég. 9, 11 ffl 1963 Garagekompagniet, J C Jensen Levysg.8 $ 1563 Horsens Auto-Elektroved II Chr. Meilstrup Nørretorv 13 $ 2172 Horsens Auto-Værksted ved Axel Petersen Allég. 48 $ 1772 Jensen Anton Sønderbrog. 21 $ 1118 Jensen Harry N-Torv 2 Jl 1356 Poulsen & Andersen Amalieg. 11 $ 1221 Sorensen W Aaboulevarden 5 Jl 1088 Hostrup pr. DavgaarL Pedersen Jørgen $ H 10 I I ovedgaa rd; Hovedgaard Autoværksted, AageEeg $ f0 Hurup : Andersen A $ 100 1 1 v a lpsund : Sørensen J Knudsen $ 28 Ilvidbjærg: Auto-Cei tralen, Christian Jensen J 75 Norskou Henry Jl 5 Herning ; Herning Autoværksted, Gustav C Mortensen $ 14 Ikast: Ikast Automobilforretning, Arnold Thisted Jl 56 Jellinge : Bjerre Chr. Pedersen Jl 112 • I er slev J y 11.: j erg ]ev Auto- & Maskin ­ værksted Helge Jensen $ 73 Jeru I ): Larsen N W $ 11 K a a s : Hansen Chr. J 46 KarupJj Kamp Auto-Værksted, C A Pilgaard $ 38

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker