kraks vejviser 1940 handelskalender

(Jylland) Autoniobilreparation

VII — 3011

Fag-Register for Danmark Maribo: Christiansen IIV $ 350 & 452 Petersen Chr. E $ 3(58 Rasmussen & Jørgensen $ 423

S k al le b o 1 1 e p r.T o m m er u p : Rasmussen Bertha $ Blommcnslyst 89 S vendborg: Carlsen C Fr. Christians- mindev. 1 $ 266 HenriksenVDronninghoImsv.54 $ 1688 Knudsen Knud, Turø $ T 60 Møller R Havneg. 2 $ 890 Søndersø pr. Odense: Sachmann S $ S 140 Søndersø Autoværksted, Herluf Petersen $ S 129 Tommeru]) p-r. Knarreborg: Neymark C $ T 98 Ullerslev: Kaspersen Niels $ 23 Vissenbjærg pr. Bred: Sørensen Svend Th. $ Skalbjærg 33 Aab en raa: Aabenraa Motor Co., Akts. $ 242 Auto Centralen, K Madsen $ 230 Johannsen Chr. $ 562 Mørck N J $ 738 Aaby bro: Andersen Valdemar $ 13 Aabyhøj: Aabyhoj Auto-Service,DKnudsen $309 Aalborg: Aalborg Auto- Service, Kai Mar- cussen Nytorv 12 $ 2884 Aalborg ny Autoværksted ved Johan Han ­ sen A agade 31 $ 4751 Christensen H V Toldbodv. 16 $ 1899 Dindler H Aagade 15 $ 2828 Jensen & Pedersen Rantzausg. 5 $ 5149 Jensen Th. G Absalonsg. 32 $ 5865 Knudsen Jac. Dannebrogsg. 43 $ 5400 Motor-Centralen, M Pedersen Vesterbro 20- 24 $ 5815 (3 Lin.) Moller S Vesterbro 41 $ 5655 Nielsen Anders Sankelmarksg. 2 $ 1889 Nielsen R Nyrup Hadsundv. 56 $ 5573 Østerbro ’ s Autoværksted, A Pedersen Østerbro 62 $ 3475 Aarhus: Aarhus Autohjælp, Svend Ander ­ sen Gerlachsg. 20 $ 8550 Aarhus Auto-Service ved Andersen Friis & Hansen Nørreg. 41 $ 6465 Bischoff C E N- Allé 23 A $ 3167 Breum O, Jysk Automobillagers Værksted Banegaardsg. 37 $ 4956 Britze A, Ole Romers G. 2 $ 6205 Clausen A Thorvaldsensg. 25 $ 8286 Holm Rich. Aalborgg. 26 $ 2394 Jensen Chr. Eckersbergsg. 9 $ 3179 Jydsk Motor-Service ved Albert Hansen Set. Knuds G. 3 $ 9144 Jurgensen Jes, Niels Ebbesens V.16 $ 1187 Michelsen & Clausen Kirkegaardsv.10 $401 Nielsen Vilh. Berthel Kystv. 29 $ 9654 Pedersen & Madsen, Niels JuelsG. 19 $3460 Petersen Anders Sjællandsg. 62 $ 8940 Schroder & Rasmussen ’ s Automobilværk ­ steder og Garager, Akts. Vesterbros T. $ 1261 Søndergaard Kresten Tordenskjoldsg. 73 $ 6906 Sørensen S T Eckersbergsg/ 1 $ 9204 Aaru ppr. Hammm ershøj : Dalsgaard Aage $ Kvorning 31 Ager bæk: Bertelsen Ingv. $ 50 Allingaabro: j ensen Ejnar $ 77 Overgaard Karl $ 15 Seindal R E $ 36 Ansager: Ansager Autoværksted, Th. Mortensen $ 18 Ans By: Demstrup A G $ A 53 Arden; Madsen Aage $ 34 Søgaard Chr. A vi u m : Larsen Johs. $ 20 Bedsted: Autocentralen, Gotfred Bedsted Autoværksted, Knud Christensen $21 B *' lund : Bjerrum Chr. $ 7 Jensen Jylland.

Bjerringbro: Bjerringbro Automobil ­ værksted, M Martensen Jensen J Agathon $ 83 Bjærge pr. Braaskov: Jacobsen Gunner $ Bj 7 Bolderslev : Jepsen Christian $ 4524 Bomholt pr. Laven: Sørensen Aage $ L 7 Bov pr. Padborg : Kryhlmand Jørgen $P271 ” Bram mjnge^ Beck K $ 107 Brande: Petersen G Møller $ 150 Broager : Christensen Carl $ 69 B ræd s trup: Brædstrup Autoforretning ved Emil Christensen $ 120 Brønderslev: Iversen Henry $ 258 Kornum Verner M $ 302 Møller S $266 Brøndum pr. Løgstør: Henrichsen Henry $ B 40 Br øru p: Aarslev Em. $ 34 Andersen Henry $ 91 , Bække : Bække Autoværksted, Vilh. Ing- versen $ 26 Bør kop: Borkop Autohjælp, Søren Larsen $ 128 ’ Christiansfeld: Auto-Centralen,Johs. Bunkenborg $ 161 Madsen M B $ 126 Demstrup pr. S jørsle v: Demstrup Autoværksted, HKrogsøe Nielsen $D 20 Dybvad : Andersen JC DybvadAuto-& Maskinværksted, MHeden S! 38 Ebeltoft : Autocentralen ved PMøller Jensen $ 77 Ebeltoft Motor- & Automobilværksted, Engberg-Sørensen $ 112 Esbjerg: Christensen MNygaardsv. 42 $ 1343 Glarbo H Strandbyg. 46 $ 1121 Hansen Jørgen Torveg. 78 $ 770 Harborg Brødr. Skoleg. 79 $ 2410 & 2411 Henriksen Peter Brink Skoleg. 57 $ 923 Lindberg William Strandbyg. 94 $ 1025 Rasmussen Henry Strandbyg. 63 $ 2012 Reinholdt Christian Storing. 50 $ 836 Værksted for alle Automobiler. Autoriseret Citroen, Adler Værksted. Valkær N Jyllandsg. 6 $ 1979 Faarup: Hviid Rasmus $ 32 Fanø: Just J, Nord by $ F 20 Fjelrad : Thomsen Viggo Skibsted $ 41 Fjer rit slev: Bang Martin $ 85 Fl emming: Møller A jj 13 Fredericia: Auto-Centralen ved M T Madsen Gothersg. 36 $ 580 Lindberg Em. D Fyensg. 27 $ 1112 Lorentzen A Købmagerg. 8 $ 1295 Møller Johs. Oldenborgg. 48 $ 1234 Frederikshavn: G e d s te d : Dalsgaard ’ s N Enke $ 28 Gerl ev J: Andersen Viggo G $ 13 G e si ng: Pedersen Fr. Postadr. Skander ­ borg W G 12 Kriiger Willi Postadr. Esbjerg $ E 2001 Give: Give Autoværksted ved E Færgemann $55 Gredstedbro • Sibbersen A $ 1 Grenaa: Auto-Centralen, v. J E Poulsen $ 306 Sorensen Henry $ 513 Grindsted: Jernbanegades Autoværk ­ sted ved H Berg-Pedei sen $ 6 Kongsbak Thomas $ 789 Frejlev pr. Aalborg: Kjærsgaard S Dengso $ F 20 Gandirup: Thomsen Theodor $ H

Westend ved Holger Petersen $ 144 & 518 Nakskov: Hofmann LII Winchellsg. $702 Nykøbing F. : Clausen Aage Brogade IB $ 1150 Dohn Bruno Østerbrog. 25 $ 79 Olsen Martin Gedserv. $ 871 Sørensen Sejer Markedsg. $ 914 Nyste d: Gleie Eilert I Westrup $ 1032 Nørre Alslev: Stryg Viggo $ 135 Nerreballe: Carlsen C A $ Østofte 35 ftødb y-' Madsen H $ 1051 »aksk øbing : Petersen Fr. $ 4251 Væggerløse: Høj s Autoværksted $ 53 Fyen med Langeland, Ærø og Taasinge. Blo mme ns ly st pr. Ho 1 in s t r u p : Henrik ­ sen Valdemar $ B 62 Faaborg: Auto-Hjælpen ved Gottwald & Petersen $ 602 Christensen A J $ 114 Fangel : Fangel Autoværksted, Anders A Jensen $ Bellinge 30, Glamsbjærg: AutoværkstedetHjortholm. Peder Andersen $ 125 Glamsbjærg Autocentral, L Christiansen $ 189 Gudbjærg pr. Gudme: Gudbjærg Auto- væiksted- Hans Kjær $ Hesselager 110 Hesselager : Hesselager Automobilværk ­ sted. Erhard Bruun $ 47 Hj allese : JohannesenE $ Dalum 169 Kerteminde: Kistvad Viggo $ 404 Petersen J $ 385 Kor up F. : Hansen Birger Ravn $ Bredbjærg85 Kværndr up: Thuesen A C $ 195 Lange skov: j en sen Casper $ 94 Le j bølle ; Nordlangelands Auto- Værk ­ sted, Axel Jørgensen $ Tranekær 100 Lo hals: Lohals Automobilværksted EB Larsen $ 43 Middelfart: J ørge nsenHP $40 Nyborg.: Allright ved Ejnar Justesen$707 Andersen ’ s A N Reparationsværksted $478 Autocentralen ved J Kruse & A Fehr $ 666 &667 Stribolt Ililmar $ 425 Odens e: Andersen Carl Chr. Allég. 45 $ 4560 Andersen Ejner Dalumv.42 Post- adr. Fiuens Bøge _$ Dalum 268 Forenede Automobilfabriker, De, Akts. Pjentedamsg. 21 $ 172 (3 Lin.), Stats Hansen Johs. Middelfartv. 1 $ 5079 Jensen Alfred Enghavev.29 $ 2656 Jensen & Rasmussen Rugaardsv. 16 $ 5867 Jørgensen L R Dronningensg. 74 $ 7640 Jørgensen P N-Voldg. 12 $ 5833 Knudsen C F A jun. V eBterbro 33 $ 3698 Kruse Carl Pantheonsg. 14 $ 775 Lau Folm or Bjergeg. 6 $8131 Nielsen Eigil Hunderupv. 120 $ 8680 Olsen O D Vesterbro 62 $ 8362 Hasmussen N P st. Glasv. 44 $ 5073 Ravn Kai Istedvænget 6 $ 6434 Skov H Albanig. 15 $ 599 Ullerlund M P, Gustav Johansens V. 3 $ 5435 Wædcle J Vesterbro 19 $ 2584 Rud k obing : Christensen Anton $ 361 S kaarup F.: Andersen A M $ 98 gk albjærg: j eu sen R $ 82

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker