kraks vejviser 1940 handelskalender

Vil — 3010 .Hedehusene: Hansen Ove g 200 Hellested pr. Haarlev: Pedersen Lp $ 63 H elsinge : Autoværkstedet, E Petersen g 250 Helsinge r : Au to-Centralen ved J S Johansen Trækbanen 11 g 1040 Auto-Reparatøren ved Kaj Andersen Esromv. 9 gi 1406 Auto Shop, The, ved N Rasmussen Mari- enlyst Allé 3 gi 850 Soelberg S Set. Anna G. 71 g) 1471 Herføl ge: Hansen Svend Aage gi 6 ■ H i liere d: Nielsen Henning g 210 Holbæk: Autoværkstedet Hafnia ved Jens Th. Nielsen Smedelundsg. 11 g 116 Christensen S Smedelundsg. 52 gi 1196 Holbæk Autoværksted ved Rasmussen & Nohr Algade 17 g) 909 Holbæk Slidbanefabrikft Auto- Værksted ved V E Børgesen Algade 30 g 797 Jensen Ernst Holst Havnev. 48 g 621 Olsen Aksel Roskildev. 8 g) 1294 Hornbæk: Hornbæk Autoværksted, Alb. Christensen g) 93 Motor Depotet, M Petersen g) 22 Humi ebæk : Humlebæk Automobilværk ­ sted, Alex Raabeck gi 234 Højby S. : Højby Autoværksted, J Dalby Christensen g 78 Jyde ru p : Christoffersen Aage g) 10 Ka lundborg : Gjerum S g 700 Larsen Johs. gi 523 Sørensen Andr. g 697 Wendelboe-Jensen A g 314 Kalvehave: Christensen Gothard g) 108 Henriksen Viggo A gi 86 Kirke Eskilstrup: Petersen N Fr. g 66 Sørensen Holger g 50 Knabstrup: Knabstrup Autoværksted ved Chr. Hansen g 66 Korsør: Petersen Chr. g 427 Køge: Autoværkstedet, A Kristiansen g 623 Køge Auto Central, O Lund Nielsen g 119 Køge Automobilværksted ved E Nymand g 288 Køge Autoværksted, P Andreasen g 50 Rasmussen Hans J g 652 Lillerød : Christiansen H & L Svegaard g Allerød 153 Lundby: EllevangH g 41 Lundforlund pr. Slagelse: Lundfor- lund Automobil-og Maskinværksteder ved Olsen g L53 Maaløv : Maaløv Auto- & Maskinværksted, A Petersen g 258 Menstrup pr.Hyllinge: Petersen L g M 74 Møllegaarden pr. Ringsted: Petersen Rob. g R817 Neksø: Neksø Autoværksted, Jens Hansen g 252 N ykøbing S.: Andersen Axel g 290 Petersen Henry g 322 Nyraad: Wulff Kristian g Nymark 48 h) æstve d : Hemmingsen H P g 1385 Petersen Brødr. Brix g 763 Nørreby pr. Borre: Petersen J V iggo g B 2218 Præstø: Andersen Carl g 280 Ringsted: Autoværkstedet Trianglen ved Aage Chri ­ stiansen g 855 Lassen H A g 219 Mønsted H A g 602 Høng ; Jensen Gerhard g) 122 Hørsholm : Birkelund N g 451 Nielsen Holger g) 412

Intoinobilreparation (Sjælland med Møn, Samsø og Bornholm) København (Fortsættelse): Scaniadatn, Akts., Lyøvej 20 [ f ] $ ★ C. 9888 Schenstrøm Wilh. Lyngbyv. 170 [ø] g Ryv. 4051 Schmidt Andreas Vigerslevv.67 Valby g Vb. 2785 Schmidt Erh. Vermlandsg. 46 [S] g Am. 9296 Silberg A N-Fasanv. 210 [® g C. 13367 &Tg. 3789 Simo Maskinfabrik ved J S Jensen & Co.Fin- sensv. 50 [F] g ★ Cent. 2604 Skandinavisk Motor Co., Akts., Værksted og Reservedelslager Lundtofteg. 106 H) g ★ Cent. 8793 Svendsen Johs. Peter Bangs V. 34 [F] g Go. 8549 Seborg Motorbørs ved Einer Nielsen Søborg Ilovedg. 150 Søborg g Søb. 551 Benzin, Olie D.D. P. A. Sønderup & Christensen Dronn. Tværg. 39 Kl g ★ Pa. 460 Sørensen Brødr. Otto & J,VedGlyptoteket2,4 E g By 7075 Sørensen E Zetterwall Nørrebrog. 213 [N] g Tg. 4868x Sørensen K & F Clausen Finsensv. 14 [F] g Gh. 4191 Wagner M V-Farimagsg. 21 E g By 8278 Valby Auto-Reparation ved Poul Jensen S-Fasanv. 92 Valby g Vb. 1926 Vedbæk Automobilværksted v. K Andersen Stationsv. 12 Vedbæk g Vedbæk 104 Wejrup NE A Vesterfælledv.66EgEva807 Vesterbros Automobilværksted ved H Ras ­ mussen Gasværksv. 10 C E g V 3878 Wulff Gilbert Frdbg. Allé 76 EJ} V 7505 Øst Charles, H C Ørsteds V.47 E g N 782 Specialværksted for Autoreparationer. Asnæs: Asnæs Auto-Central,JensKølbæk | 38 Petersen Oluf $ 150 Baarse pr. Præstø: Jensen Chr. g B 16 Balle ru p : Ballerup Autoreparation, F G Nielsen g 266 Birkerød: Birkerød Automobilhal,Chr. Sørensen g 80 B røndbyøster pr. Glostrup: Nielsen E A g Avedøre 66v Dalby Borup pr.Haslev: Dalby Borup Autoværksted, H Chr. Hansen g Ulse 21 Faar ev ej le St,: Hansen A V| 116 JensenJohs. g 107 ^ a ^ se : Fakse Autohjælp, Chr.Larsen g330 Farum: Petersen Svend g 218 Fredensborg: Asminderød Auto Værk ­ sted, LouiB KjærJensen,AsminderødfiF85 Autocentralen, G Olsen g 124' Fredensborg Automobil- & Motorværksted, Carl Knutzen g) 62 Lundquist A g 94 Frederikssund: JensenO Daniel f 324 • Pedersen Hjalmar g 420 Ruglebj ærg : Fuglebjærg Autoværksted, S Petersen g 61 Gevninge pr. Roski lde: Pedersen Lars g Lindenborg 19 Gilleleje: Autoværkstedet Gill, P Peter ­ sen gi 36 Larsen Chr. Glu msø: Glumsø Automobil-&Motorværk- sted, Chr. Jensen g 168 Græsted: Jørgensen A V g) 67 Haarlev: Haarlev Autoværksted, Mar ­ tin Nielsen g) 34 Jensen Rikard g 30 Haslev: j ensen Aug. g 463 Jensen H P g 311 Aakirkeby : Madsen Andr. g 130

Fag-Register for Danmark

Roskilde : Auto Centralen ved H J HansenRingstedg. 58 g 1369 Auto Shop, The, ved O Jorgensen Koben- havnsv. 2 g 1072 Eivil Vald.g 281 (2 Lin.) Holm A Hestetorvet 5 g 1523 Ibsen Jørgen &Son Kobenhavnsv. 26 g200O Kornerup & Larsen Jernbaneg. 30 g 1450 Nielsen C Ringstedg. 15 g 1537 Petersen C Ringstedg. 42 g 2125 Rødvig Stevns: Rødvig Auto- & Maskin ­ værksted, Carl BrandtChristiansengRIOl Rønne: Bornholm ’ s Autoservice g 524 Bornholms Autohjælp, Kaj Andersen g 905 Rønne Auto-& Maskinværksted ved Vald. Nielsen g 289 Samsø: Gaard Ernst, Tranebjærg g T265 Johansen A, Ballen pr. Kolby g Trane ­ bjærg 410 b Skibby: Nielsen Chr. g 62 Skælskør: Mikkelsen D E g 239 Poulsen V g 14 Slagelse: Dybbro SejerN-Stationsv. 6 g 888 Jensen Carl M Løveg. 44 g 1158 Rasmussen Fr. & Chr. Nicolaisen Bredeg. 22 g 1097 Slagelse Motor Compagni, Akts.Sorov. 23 g 132 Slange rup: Slangerup Auto- & Maskin ­ værksted^ K Kristensen gl53 Slangerup Autoværksted, Holger Frederik ­ sen g 171 Solrød pr. Havdrup: Solrød Auto-&Ma- skinværksted, Gunnar Nielsen g S 145 Solrod Strand; Haugbølle Thorkild g S 72 S° re: GrauengaardHBergg 144 Hansen F g 327 £ e: Jacobsen Christian g 4241 Store Heddinge: MekanovedThaarup Andersen & Juel Nielsen g 19 Sørensen Svend g 152 Store Merlose: j ensen Henry gMerløse25 Svaneke: Svaneke Motorværksted ved Brødr. Hansen g 131 Svinninge: FredsgaardR g 78 Taastrup: Autoværkstedet Krydset gll4 Hansen Axel g 310 Johansen Vilh. g 190 Petersen Carl A g 88 Petersen Oskar g 286 Reimers Aage Ing. Cand. polyt. g 185 Tisvildeleje: Hirsch Wilh. g Tisvilde 93 Tune pr. Roskilde: Berthelsen Frede g T 2 1 ølløs e: Tølløse Automobilværksted ved H B Jensen g 81 Ubby pr. Je rslev Sjæll.: Larsen Carl g J 114 V* £ St. : Autocentralen,Chr.Madsen g 157 Vinderød Skov p r. Frederiksværk: Toft & Larsen g F 313 Vordingborg: Larsen Einer g 598 Lauridsen Gudmund g 689 Lorenzen E g 646 Vridsl øselille pr. Taastrup: Peo-Værket, Alb. Petersen g T 324 Ølstykk e: Andersen L C g 128

Lolland-Falster.

Birket pr. Torrig: Johansen Walther g B34 Karleby: Karleby Cykle-og Automobil ­ værksted, E Knudsen g 27 y Kraghave pr. Nykøbing F.: Dich mann W g N 700

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker