kraks vejviser 1940 handelskalender

Automobilkørsel 4 Henriksen Iver Bragesg. 1 IH g Tg. 7278 Holger Danske Bilen v. Hans Hansen Holger Danskes V. 2 E g Gh. 9161 & Gh. 9859 Jagtbilen v. M E Laursen Jagtv. 45 El g Tg. 777 Johansen Robert, Akts., Jensløvsv. 14 Char ­ lottl.- g Or. 3817 Kisbye C Nansensg. «61 Kl g By.6661 Kongelysbilcn v. H Rutkjær Lyngbyv. 309 Hell.' g Gjent. 1077 Kbhvns Bil-Buieau v. NielsDau Gl.Kongev. Gl.Banegaard El g C. 9008 Meyer Th. Kong Georgs V. 55 E g Gh.2075 Monty Erik Vodroffsv. 2C EJ g Eva 3320 Nielsen Johs. Amager Landev. 156 Kastrup g Kastrup 1037 Nielsen Rich. Howitzv. 45 E g Gh. 4997 Park-Bilen v. H Hansen & E R Vædelund Hammerichsg. 9 El g C 8022 Petersen Laur., Hans Egedes G. 8 E g C. 12758 Polytco ved A Premen Sørensen Bulowsv.42 El g C. 3131 &N 7144 Rasmussen P, Orla Lehmanns V. 9 E g Fa. 1209 , St. Thomas Bilen v. S Høifner Haveselska- betsv. 5A El g C. 6622 Sørensen V, Søren Norbys Allé 2 [g] g A m . 3800 , Wesenberg Carl Falkoner Allé 42 E g C. 4509 Winther N J Nyvej 14B El g V 4718 & Eva 2851 Ørsted ’ s-Bilcn v. Dallas Rasmussen H C Ørsteds V. 29 El g V 7770 København: Anthon Ch. F Tietgensg. 73 El g V 7531 Auto-Lakereriet Minor ved Aage Hansen Alderstrøst Pass. IH g No 6914 Brændeholm E Rantzausg. 57 IH g N 6975 Damgaard J H GI. Kongev. GI. Banegaard El g Palæ 6916 Expres Auto-Duco-Lakereriet v. S A Lem- vigh GI. Kongev. GI. Banegaard El g By 7140 Frdbg. Automobil Dueo Lakereri ved Lars Olsen Bianco Lunos Allé 5 El gEva502 Frederiksen Johs. Indeh. Fritz Pahlke Landskronag. 25 løl g C. 5685 - Auto- Sp røj telakereri. Hansen Chr. Finsensv. 14 E g Gh. 8064 Hansen Otto Tagensv. 70 E g Ta. 1411 H ast Axel Hellerupv. 64 Hell g Hell. 1639 Hermansen G S-Boulevard 35KjgCent.l4O41 Kbhvns Automobillakereri ved L K V Mik ­ kelsen GI. Kongev. Gl.Banegaard El g Palæ 3989 Kbhvns Sprøjtelakere« vedVilh.Zabell Eng- havev. 108 El g V 7163 LarsenPeder&Søn.N-Farimagsg.67K)gCent. 630 - Spec.:Værkst. f. Automobillakering. Lehrmann & Kalsmose Finlandsg. 9 E g Am. 6448 Nielsen Th. Ørnev. 34 Evig Tg. 5603 Nørrebros Autolakereri v.TThomasenNørre- brog. 39 E g No. 2425 Outzen C A Vesterbrog. 148 El g V 7620 Pelle C Jagtv. 155 A E g Tg. 4465 Petersen J Lyngbyv. 36 E g Ryv.582 Toft P N-Fasanv. 25 E g Fa. 727y

Fag-Register for Danmark Sørensen Kaj, Sophus Bauditz V. 10 Char- lottl. g Ordr 4497 Sørensen K.P Støvringv.22Vanl.gTArDamso66 Sørensen Leon Reverdilsg. 10 El g V 4223 Sørensen Ludvig Lillegrund 6 [S] g Am. 3428 Sorensen P Al Tulipanv. 14B E g Gh.6584 Sørensen S Sankelmarksg. 16 El g V 4060 Sørensen S A Frederikssundsv. 145 Brh. gi Bella 13.9 Sørensen V Istedg. 60 El gi Eva 1637 Sorensen V Dovreg. 18 E g) Am. 3985 Terkelsen J Islevhusv. 28 Brh. gi Bella 2630 Terkelskov C A Kongelundsv. 18 [Si g Am. 4342 Terp HCC Højdevangs AlIéOAEg Am. 1956 Thomsen F J Jægersborg Allé 159 Gjentolte gi Gjent. 149 Thomsen J Gronholtv. 1 Hvidovre Valby gi Hvidovre 694 Toldbod Expressen v. Tli. Willemoes-Jør ­ gensen Amalieg.37 Kl g Palæ 2801 Topp E W Nansensg. 90 KJ g By 3043 Transportkompagniet ved K Skovby Strandg. 1 É g Cent. 12812 Wad-Nielsen K Adilsv. 16 E g Fa. 925 Vanløse Autotransport v. Hans Nielsen Søn- dervigv. 57 Vanl. g Damsø 579 Werborg Asger Brj gL ’ eriv.4 Valby g Vb.745 Wilmann F Strandv. 38 Hell, g Ryv. 4705 Winding H Uglev. 17[ nv ] g Tg. 4848 Vognmandsforr. A aby v U Hansen Bække- skovv. 80 Brh. g Bella 2556 Vognmandsforr. AutoHeimdalsg. 42 E g Cent. 3! 54 Vognmandsforr. Fasan v. P LolleFrederiksv. 29 E g Fa. 1208 Aalborg : Bertelsen Martin J Sofiendalsv. 49 g 610 Aarhus: Jensen Jens Jørgen, Hendrik Pontoppidans G. 12 g 1699 Pedersen Kristen Faaborgg. 19 g 7555 Riisberg Holger Solystg. 46 g 6502 Zacher ’ s Lastbiler, Zacher Nielsen Monta- nag. 55 g 6450 Aarup: Rasmussen Chr. Ormhøj g 12 B allerup: Ballerup største Vognmands ­ forretning, Ludv. Christensen g 89 Faaborg: Lorenzen C C g 592 Fredensborg: j ens en Axel g 37 Frederikssund: Habersaat Kg 394 Torsbakke Aage g 156 Gilleleje: Petersen Chr. & P g 39 Hernin g : Dynesen E g 644 Skov J Christensen g 739 Hill erø d: Larsen Hjalmar g 201 Holsted: Egelund Ejnar g Holsted St. 25 Hornslet: Brink Viggo g 65 Horsens: Nielsen Marius&Søn Tugthusv. 11 g 847 Hundested ; Hansen Thomas g 90 Hørsholm: Gabrielsen Th. g 138 Wissing ’ s Th. Eftf., O Møller Jørgensen g 359 J yderup: Af adsen Viktor g 3 Kold ing : Pedersen ’ s Niels Enke Konge- brog. 24 g 1652 g-Øge: Kofod J g 277 Olsen Poul R g 687 gyborg: Nielsen N P g 457 Nykøbing F.: Thomsen C Slotsg. g 168 Volf Viggo Tværg. 28 g 559 Nykøbing M.: Erhardtsen K g 236 Pedersen Magnus g 139 Næstved: Andersen Vilhelm g 300 Jensen Anders, 1. Næstved g N 170 Rasmussen Carl g 282 O dense: Andersen Johs. J Kochsg. 33 g 6562 Christensen Th. Bøgebjærgv. 28 g 4654 Jensen Emil Overg. 60 g 3536 Sørensen J M Thuresensg. 30 g 390

VII — 3007 Fadbo rg: j en sen Alfred g 249 Præstø: Larsen H O g 230 Ring e: Nielsen Anton g 263 Ringsted: Sorensen E g 422 Roskilde: Jørgensen L & Søn Fru eg. 10 g 531 Rødding : Hartmann P g 35

Jensen C hr. g 90 Jensen J A g 70

4. Udlejning af Automobiler ud en Fører. Andersen A Elmkjær, Peter Bangs V. 31 E g Go. 2431 Andersen Peter G Raadmandsg. 52 E g Tg. 6907 Andreasen Aage Tingv. 8 E g Am. 7030 & Am. 7054 Auto Cab v. E Krog Gyldenløvesg. 7 El g C. 6021 Bernstorff-Bilen ved P Aagaard Bernstoffsv. 154 Hell, g ★ Hell. 2106 & Hell. 900 Bil-Kompaeniet v. A Christensen Forhaab- ningsh. Allé 2 13 g C. 8878 & V 9748 Bila Automobiludlejning v. Børge Larsen Enighedsv. 20 Charlottl. g Ordr. 808 Bitsch R Borups Allé 111,113 E g Fa. 66 Bjergbilen v. P Kr. Pedersen Tagensv. 148E g Tg. 1350 Borreby H L N-Fasanv. 246 E g Tg. 1920 Buch Herm. Brydes Allé 9 [s] g Am. 9306 Bugge O Meutegaardsv. 1 GjentoftegGjent. 1092 . Christensen A Kurlandsg. 27 (S| g Am. 3042 Christensen A Nansensg. 45 Kl g C. 2911 & 8572 Christensen W Roskildev. 33A Valby g C. 11135 & Va. 1023 Christianshavns Autopark v. C E Aabye Overg. n. V. 49 KJ g C. 10505 Ditlevsen Sv. N-Fusanv. 168 IN) g Tg. 2299 Doreng Oscar Godthaabsv. 16 E g C. 7803 & 2038 Falko-Transport v. C Wesenberg Falkoner Allé 42 OS g N 8311 Forum-Bilen v. G Kastholm H C Ørsteds V. 50A El g C.14080 Frdbg. Auto-Park v. N J Winther Falkoner Allé 20 E g * C. 9011 Frederiksen P Juul, Holger Danskes V.32E g Gh. 9718 Gotthard Aage Frederiksborgv. 25tHVJ g C. 12290 Grøndahl A Kingosg. El g C. 2520 & V 9702 Hansen H P Smalleg. 45 ffi] g Gh. 204 & Gh. 2424 Hansen M P N-Frihavnsg. 47 El g C. 2621 Havsgaardsbilen v. W Kongsbak Lyngbyv. 235 Hell, g Hell. 4080 Sønderborg: Boitang G g 297 Taastrup: Clausen M C g 383 Olsen Viggo g 25 U1 fborg: Jeppesen Anton g 32 V eksebo pr. Fredensborg: Hansen Axel g F 284 ‘ Vordingborg: Larsen Hansine g 596 Larsen Viggo g 373 Rønde - ‘ MadsenK g 69 Rønne: Brandt Povl g 516 Klausen J g 324 Rønne Transport- og Flytteforretning, H Rasmussen g 716 Skanderborg ; Jensen Peter Kristiang74 Skælskør: Christoffersen AI g 303 Slagelse: Larsen Lauritz, Herluf TrollesV. 4 g455 St e g e: Frederiksen J E, Lendemarke g S 4648 Stu bbekøbing: Svensson Axel g 1175 Svendborg: Finsen Arthur Vesterg. 103 g 279

Aab enra a: Pedersen Axel g 781 a al borg :

Grønlund Fr. C Sankelmarksg 4 g 555 Larsen Eiler & Co. Knudsg. 3 g 4946 Winther & Jensen Dannebrogsg. 43 g 5922

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker