kraks vejviser 1940 handelskalender

Automobilgummi

Fag-Register for Danmark

VII — 3000

Aalborg: U ldbjerg Niels Hasserisv. 2 $ 5858 Aarhus: Autogummi-Importøren,ISchmidt ■ Mindeg. 1 $ 8276 Johansen A C Strandv. 2 $ 6473 Auto-, Teknisk-og Vulkaniseringsgummi. Panser-Bingen Østerg. 23 $ 8060 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Odense: Fyns Luftringefabrik, Th. Nissen Albanig. 24.26 g 925 (2 Lin.) Davies Tyres Import. Jorgensen Eigil Langelinie 100 $ 9510 Larsen L P V-Stationsv. 8 ® 798 & 2798 Union Autogummi, TIans TavsensG. 7^4508 Randers: Foverskov & HelbachvedFr.Fo- verskovA Joh.Helbach Sonderport 4 1 3003 Thist ed: Auto Gummi Centralen, A P An ­ dersen D 114 København: Amager Karosseriværksted v. E A Pedersen Brydes Allé 9 EJ $ Am. 6607 Dansk Karosserifabrik, Akts., Drejøg. 12,14 E) f *Cent. 7976 Frdbg. Karosserifabrik ved H Rasmussen A Søn N-Fasanv. 25 EJ $ Gh. 4525 Gløy H & Son ’ s Eftf., N-Farimagsg. 67 Kl $ Cent. 630 Holbæk Limousettefabrik Finsensv. 37 E f Gh. 6688 Holm H O Absalonsg. 40 13 $ V 7427 Hovedstadens Karosserifabr., Helge L Pe ­ tersen Lyngby v. 36 El $ Ry. 1231 & Ry. 1261 Jensen Charles E Landskronag. 25 El U Ryv. 1258 Automobil - Karosseri - Vogn fabrik. Kbhvns Karosserireparation vedAxelHansen S-Boulevard 35 V $ Cent. 14810 Kolerfabr. Agas ved Andersen & Steffensen Frederikssundsv. 13 Kl D C. 1629 Nielsen Carl Omøgade 18 El f Ryv. 4774 Alle Reparationer af Karosserier. Næka, Akts., Vasbyg. 52 El f) Ev. 5281 Nørrebros Karosserifabrik ved E Jørgensen Gormsg. 21 Kl $ Ta. 7788 Sørensen O M Glænog. 5 EJ D Ryv. 2060 & Ryv. 3660x Vesterbros Karosserifabr. v. Alfr, Jensen Vesterbrog. 25 EJ $ Ev. 1558 Aalborg: Aalborg Karosseri fabrik, Jens Andersen Norreg. 20 f) 3670 Andersen R C Jyllandsg. 10 $ 5848 Nordjydsk Karosserifabrik v. P Gundersen Danmarksg. 14,16 $ 6060 Aarh us: Aarhus Karosserifahrik.Richardt Hansen & V isti Jakobsen S-Allé 48,50 $ 3430 Aarhus Karosseriværksted, Jensen & Fischer Eckersbergsg. 30 f) 8026 Andersen AFausing Ny Munkeg. 4 f 1486 Frandsen ’ s V Karosserifabriks Eftf., Han ­ sen & Pedersen Nørreport 22 $1096A6829 Automobilkarosserier og Reparationer. Blikkenslageri og Ducolakereri Asnæs: Asnæs Karosserifabtik, Brødr. Olsen $ 140 Bal s 1 e vp r.Eljby_: Madsen L P & Sønner J) E 138 Esb j erg : Dam ’ s Karosseriværksted Jer- nev. 10 >1 2076 Frederikssund: p e dersenHans £535 Frederiksvær k: j ensen p 454 Automobilkarosserier. Motor Car Bodies — Corps d ’ automobiles — Automobilkarosserien Artikler for Automobilkarosserifabrikker se i Slutningen af dette Fag.

Michelin Gummi Comp., Akts., Biilowsv. 34 EJ U*C. 11640 Omstilling til samtlige Afd. Telegramadr. „Pneumiclin"

København (Fortsættelse): BOLOW F & Co. Toldbodv.6Ef *C.172G Bulow Service Polititorvet |) *G ’ . 1722 Continental-Caoutchouc-Comp., Akts., „Kronborg" Vandkunsten 12 Kl $ *Cent. 6568 Telegramadr. „Continent alpneu “

AUTOGUMMI, MOTORCYKLE- GUMMI. CYKLEGUMMI,

■*7 North British Rubber Co. The, Akts., st. Kongensg. 110 E $ * C 12529 „North British" Autoringe. Philipsen Philip Slotsherrensv. 69 Vanl. j] Damsø 3075 Pirelli Gummiringe, Akts., Ny Toldbodg. 27 E fiCent 6590 & 13144 Poulsen Alex. & Co., Akts., st. Kongensg. 81 E|)Palæ2865 - Alle førende mærker. Rasmussen Carl Amalieg.24E jflCent.2117 & Palæ 81 Reesen Aage Ordrupv. 98 Charlottl. $ Ordr. 4124x ResinotrustFrdbg. Allé 76] El $ Ev. 2133 & * Ev. 3681 _________

• TILBEHØR •

Danish Tyre Import Akts., Østerbrog. Pavil ­ loner EJ f C. 14323 & Palæ 3645 Dansk Alfa-Laval. Akts., Mølleg. 26 (N) $ ★ Cent. 7429 (5 Lin.) Stats f 72 Dansk-Svensk Rubber Kompagni, Akts., N-Frihavnsg. 16 El $ Øb. 7864 DUNLOP RUBBER Co., Akts., Venne- mindev. 30 El & *Cent. 11633 Telegramadr. „Dunlop*.

RESINOTRUST Auto Gummi Lageret Frederiksberg Allé 76 Tlf. Eva 2133

tyske Dæk og Slanger 30% til Forbrugere Auto Qummi Lageret Frdbg. Allé 76 Tlf. Eva 2133 & Eva 3684 SCHIØNNING & ARVÉ, Akts. Heimdalsg. 45K1 $ *Cent. 1022 Auto gummi.

Fisk Automobilgummi, Akts., Gothersg. 101 E JD *C. 9912

Goodyear Tire & Rubber Company, The, Akts., Aarhusg. 88 El D * C. 4115 SÆfe G'OOIlzA ff AUTOMOBILDÆK OG SLANGER Henius Erik S Palæg. 4 E f *Cent. 13579 India Tyre & Rubber Co., Ltd., Scotland Generalagent for Danmark Axel Ørre- gaard Østbaneg. 27 El J) C. 3378 & 16466 Koors N P & K A Gjerløv-MadsenØsterbrog. Pavilloner El |l Palæ 3645 Lee Autogummi, Akts., Østerbrog. Pavil ­ loner El D C. 14323 LYSTRUP HANS Hovedforretning Pile Allé 5-7 E | C. 2028 Detailuds. Go ­ thersg. 49 E f C. 15045

Simonsen & Nielsen, Akts., Fredh. Kan. 4 E f * C. 3789 Bata Automobilringe. Sindby H & Co., Akts., Reventlowsg. 12 El f* C. 7110 © REPARATIONS- MATERIALER. SKANDINAVISK MOTOR Co., Akts., Nygaardsv. 5 El & * Cent. 8411 Telegramadr. „Semjac “ GENERALREPRÆSENTANTER FOR: Tirestone

MansJtuslrup

Stricker-Nielsen Brdr. St. Thomas Allé 1 El D C 14241 Generalrepr. for „Semperit “ UNITED STATES RUBBER Co. Akts V-Voldg. 17 EJ f Cent. 9411

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker