kraks vejviser 1940 handelskalender

Automobilgarager

VII — 2'999

Fag-Register for Danmark

Centr al- G aragen ve dNTB eierDronn.Tværg. 39 E ® Cent. 9317 Charlottl. ’ s Auto Service v. Sv. Bahs Jens- lovsv. 14 Charlottl. ® Ordr. 3817 CHRISTENSEN E A Finsensv. 12 E ® ★ C. 1363 Garageanlæg, Autoværksted. ChristiansenO T & Heinecke,H olgerDanskes V. 41 El ®Gh. 2537 Christiansen Valdemar N-Fasanv. 25 El ® Gh. 6734 Chrsthvns Central Garage&Transport Komp. v. F Christiansen Prinsesseg. 2 E ® Am. 6844 Dagmarhus Auto Service Dagmarhus Ivl ® Pa. 4890 Dagmarhus Auto-Service Dagmarhus Raadhuspladsen Tlf. Palæ 4890 Aaben hele Dognet. Diana, København, Akts., Jagtv. 155A INI ® C. 41( 5,5507,6349 & 6359 Fog Johannes & Co. Fiolstr. 34 E JpBy 2052 Garageanlæget Peter Banesvej 14, Akts., Peter Bangs V. 14 El ® Gh. 9601 Garagegaarden, Eiik Degn Nørrebrog. 39 E ® Cent. 1600 Garager v. Hertha Jensen Jagtv. 183A El ® Ry. 5633 Hansen Chr. Rejsbyg. 8 IV1 ® Eva 2977 Hejre-& Ørnevejs Servici station & Garage ­ anlæg ved Ernst Heyde Hejrev. 6^vl® Tg. 3479 Ingemannshus Garager v. P Stoubæk Inge- mannsv. 11 - 17 E $ N 5184 Jacobsen Brodr. M & C & A Andersen Mi- mersg. 71, 73 ED ® Ta. 908 Jensen Th., Holger Danskes V. 5, 7 EJ® C. 5865 Jørgensen Einar & Co. Lyngbyv. 36 El ® Cent. 7843 Kbhvns Automobilværksted ved Axel Han ­ sen Tagensv. 93 E ® Cent. 11400 Kødbyers Autohal, Akts., Kødbyen Kødbo ­ derne M ® *0.14490 & 6766 Larsen HP Finsensv. 17 El ® Gh. 8999 Lundberg K Lyngbyv. 2 E] ® Ryv. 5162 Mathiasen Olaf, Kong Georgs V. 61 El ® Gh. 9411 Mogensen Johs. Willemoesg.93 El ® 08244 Nielsen Holger Strandboulevarden 30 El ® Cent. 7302 Nye Autopark, Den , v. Mark Poulsen V-Fari- magsg. 21 E ® Cent. 8009 Nørrebrogades Autopark, Akts., Nørrebrog. 213 E ® Tg. 2322 Nørrebros Autopark v. Herold Stumpe Ægirsg. mell. 10 og 12 E ® Tg. 4273 Nørre Central Garager,Jagtv.101, 103, Akts., Jagtv. 101,103 E ® Cent. 13668 Petersen C, H C Ørsteds V. 27 E ® V 8037 Randersgales Garageanlæg Randersg. 50 El ® C. 502 Rantzausgades Garager, Akts.,Rantzausg.57 E Richmonds Garagekompleks v. Axel Hansen Dahlerupsg. 4 [S ® Pa.29J0 Ry vang Autogaragen v. A Petersen Lyngbyv. 62 El® Ry. 5501 Schmidt Axel Howitzv. 50 El gi Gh. 2738 Shell-Centralen v. I V Larsen Kampmannsg. 2-4(2® C. 2509 & 3569 Store Vibe nshus Garageanlægv.NJWinther FalkonerAIIé20 El ® ★ C. 9011 Sundby Garagerne, Akts., Middelgrundsv.4 & 6 [S] ® Am. 4246 Thomsen Vald. Sortedamsdoss. 57 E) ® N 3663 Valby Central-G arage v. C Petersen S-Fa- sanv. 92 Valby ® Vb. 635 Vestre Centrum-Garage v. Martin Olsen & Chr. Christensen Enghavev. 31 (YJ ® C. Østerbro Autopark ved S A Andreasen Mid- delfartg. 7 0® Ryv. 3838 ! IH

Aalborg: Aalborg Autogarager ved H Mor ­ tensen Dannebrogsg. 43 ® 4020 Auto-Centralen ved V & A Nyborg Dan- marksg. 25 ® 3727 Bil-Hotellet, Johs. Jungvig Vesterbro 39 ® 5909 Central Garagerne, Leo Cordes Sankel- marksg. 4 ® 4019 Langelinie Garagerne Nyhavn 26 Viadukt Garagen ved J L Studstrup Grøn ­ neg. ® 1570 (2 Lin.) Aarhus :Dudzinski B Skovv. 5 ® 4268 Garage-Centralen, F Lindhardt Norsg. 7 ® 404 Garagegaarden, Mejlg. 59 ® 9355 Schrøder & Rasmussen ’ s Automobilværk ­ steder og Garager, Akts. Vesterbros T. ® 1261 Wind Niels Poulsen Østerg. 3 B ® 4203 Helsingør: Helsingørs Autogarage ved Sørensen & Danielsen Hovedvagtsstr. 1 ® 134 Middelfart: Middelfart Garagecentral ved H P J orgensen ® 40 Nakskov: Nakskov Autopark ved Rich. Rasmussen Winchellsg. ® 717 Odense: Auto-ParkenvedAHjorslev Kon- gensg. 74® 911 & 3032 Bilparken, Akts. Nederg. 9 ® 5501 Central Garagerne Ø-Stationsv. 3 ® 6667 Fiona ’ s Garager ved T v. Baden Hunde- rupv. 120 ® 2915 Grand Hotels Garager ® 1516 Randers: Boulevard-GaragenS-Boule- vard ® 500 R 0 T1D e: Auto-Centralen, Kaj Eriksen ® 606 Skanderborg: Garage Centralen, J O Mikkelsen ® 484 Artikler for Automob ilgarager. Købe n havn; Dansk Trykluft Komp., Akts., Bernstorffsg. 21 (VJ ® C.1993 - Autoløftereog Trykluft ­ anlæg . „Kismet u Trykmaalere.de Udstyr. Langebæk V H, N-Søgade 35 E ® C. 12428 & 11708 - Vela Rulleporte. Toft-Nielsen & Vallø Hostrups Have 36 B3 ® ★ C. 12853 Garageporte af alle Typer. Automobilgummi. Motor Tyras — Pnoumitique« pour automobiles — Automobil (reifen) København: Agerbeck H M Mølle Allé 3,5 Valby ® Vb. 660 & 860 Auto-Gummi Compagniet, Akts., Østbaneg. 27 El ® 0.3378 & 16466 Avon Autogummi, Akts. Gothersg. 101 IB® C. 2484

Maribo: Forsikrings-Aktieselskabet Østifterne ® 269 Ran ders: Provincia, Dansk Forsikr.-Akts. ® 545

2. Udenlandske Selskaber.

København : Forsikrings-Aktieselskabet Nornan Kong. Nyt 22 KJ ® ★ Cent. 10516

TELEGRAMADR. ..NORNAN" ALLE ARTER FORSIKRINGER

Fylgia Forsikrings Aktieselskab Havneg. 51 E | *C. 15535 General Accident I< ire & Life Assurance Corp. Ltd., Joh. Frimodt Tordenskjoldsg. 23 E ® ★ Cent. 1706 LONDON AF 1869 st. Kongensg.68 E ® ★ C. 6999 Motor Union Insurance Comp. Ltd.. London, Aug. Borgen Højbro P1.5 E ®^Cent.2288 North British & Mercantile Forsikringssel ­ skab, Ltd., England: Julius Heckscher, . Akts., Østerg. 35 ® C. 1527,10527 & 2315 ROYAL EXCHANGE ASSURANCE Generalagentur: Ditz Schweitzer Assu ­ rance-Agenturer, Firmaet, Raadhuspl.4 M ® ★ C. 12488 & 646 „ Yorkshire" York : Chr. Rasch Bredg. 45 E f ★ Cent. 404 & 11118 ZORICH, Ulykkes- & Ansvarsforsik ­ rings-Akts. i Zhrich : Direktion Svend With Kong. Nyt. 19 E ® Cent.4837

3. Repræsentanter.

København: BahnckeW&Co.Raadhuspl.45(S®^Cent.l28 HeckscherJulius, Akts.,Østerg.35E®C.1527 Lassen Harald, Assurancefirmaet (Indeh P I Olsen) Frederiksborgg. 17 E® ★ C. 7701 Altforsikres. Kgl. Brand. Nørre Filial.

Automobilgarager. Artikler for Automobilgarager se i Slutningen af dette Fag.

København : Alleenberg Garagerne Frdbg. Allé 76 ffl ® Cent. 7670 Amager-Autopark, Akts., Sundholmsv. 590 ® Am. 4664 Auto-Bil-Hotellet Vesterbrog. 1A E ® Cent. 3060 Auto-Hallen Heimdal, A V Hauch Heim- dalsg.42, 44 E ® Tg. 999 Autonome ved Knud Haagen Vigerslevv. 117,119 Valby® Va.5398 Automobilhuset, S Andersen Dronn. Tværg. 4 E ® ★ C. 6515

Britgoods, Akts., Ny Toldbodg. 8 Kl ® ★ Cent. 1036 Telegramadr. „Britgoods" Aarhus Depot: Skolebakken 11 ® 8512 Odense Depot : Toldkammeret ® 6945

Dronn. Tværgade 4 Kl Tlf. ★ (). 6515 400 Garager - Aaben hele Degnet. Autoparken Vesterport Trommesalen 4 EJ . f U. 2417 "itsch R Borups Allé 111,113 Kl ® Fa. 66

Alt i Tilbehør og Reparationsmateriale.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker