kraks vejviser 1940 handelskalender

Automobiler 2

Fag-Register for Danmark

VII — 2998

Viborg: Havn Rasmus Gravene 21 £ 938 Henriksen Peter, Dumpenl2, 14 £1250,1251 & 1252 Sommer: Rude Strand £ Rude 6 General-Motors-Forhandler. CHEVROLET OPEL BLITZ Bedford -Vauxhall Stort moderne Reparationsværksted Reservedele Benzin — O/ie — Gummi Pedersen Jørgen Vester bi og. 12 £ 946 Philipsen A&Co. £ 532 & 1064 Viby J. : Sørensen Gunnar £ 138 Vig St,: ^Autobørsen, E Werner-Hansen £ 143 Vils Automobilforretning, Aage Pe ­ dersen £ 34 Vinkel pr. Viborg: Kramer Peter £ Vin 39 Vordingborg: Auto-Børsen ved C Bagger £ 409 Hansen II P, Akts. £ 343 Maskinfabrikken,,Anker ‘ ‘ ,CarlMFriis £225 Øster Jølby pr. Erslev: Krogh Morten £ 0 J 88 København: Bohnstedt Petersen, Akts., Sundkrogsg. 1, 3 [0] £ *C. 9972 WILLYS OVERLAND SAMLE- FABRIK ved Jens Yde Fredh. Havnev. 14 E £ C. 1529 & 13838 København: Dansk Kugleleje Aktieselskab S K F Bredg. 31 ES £ ★ Cent. 6247 Se Annoncen u. Kuglelejer. Pedersen R ch. Tudskærv.38 Vanl.£Da.l983 Pfeiffer s Karsten Eftf. Linnésg. 28 £ ★ C. 13910 - Auto-Betræklæder. Artikler for Automobil f abr. 3. Automobiler en gros & Automobileksport.

DANMARK, DET GJENSIDIGE FORSIKRINGSSELSKAB Niels Brocks G.l E £ ★ Cent. 645 Se und^c Brandforsikring . Danske Lægers og Dyrlægers Motorforsikr. Afdelingskt. V-Boulev. 18 E £ Pa. 4741 Danske Phønix, Forsikrings-Aktieselskabet Holbergsg. 3 Kl £ ★ Cent. 1890 FORENEDE DANSKE MOTOR ­ EJERES FORSIKRINGSAFDE ­ LING, Akts., V-Boulevard4E £ ★ Cent. 5591 Telegramadr. „Motorklub tt Tegner Automobil for sikring samt An ­ svars-, Passager-, Ulykkes- og Færdsels ­ forsikringer af enhver Art. Foreningen af Ansvarsforsikringsselsk. til Overtagelse af Forsikringer for Automo ­ biler, der udlejes uden Forer til Personbe ­ fordring Tordenskjoldsg. 10 Kl £ C. 14883 Forsikringsaktieselskabet Nordeuropa Ania- gert. 11 Kl £ ★ Cent. 1051 Forsikrings-Akts. Palnatoke Hammerensg. 2E£ *C. 1914 Forsikringsselskabet Trafik gensidigt Putrgaardsg. 5 E £ ★ Cent. 11335& 2525 Gensidige Forsikringsselskabers Forening for Forsikring af Udlejningsautomobiler Polititoivet 14 E £ ★ Cent. 77 HAAND I HAAND, Forsikringsaktie ­ selskabet. Nyfade 4 [Kl £ ★ Cent. 1973 Kgl. octr. almindelige Brandassurance-Com- pagni, Det, Akts , HøjbroPl.lOK) £^Cent. 447 Kbhvnske Sø-Assurance Forening,Den, Ltd. Holm. Kan. 9 Kl £ ★ Cent. 1820 NATIONAL, Forsikringsaktiesel ­ skabet. N-Voldg.5KI £-*-Cent.7565 Nordisk Ulykkesforsikrings-Akts, af 1898 Grønningenl7Kl £^Cent.286O - Ekspedi ­ tionstid 9 — 16, Lørdag 9 — 13. Nye Danskeaf 1864, Forsikringsaktieselska ­ bet Stormg. 2-6 Kl £ ★ Cent. 642 tzr af Tor sikring. Tigen. QensidighecL. □ E Hovedkontor : STORMG.2-6 E TLE C. 642 SKAN DI NAVIA, Forsikrings-Aktie- 3fse1skabet Kong. Nyt. 6 Kl £ ★ C. 9316 Telegramadr. „Reassurance Kføbenh. 1 * Skjold, Forsikrings-Akts., Amalieg. 27 Kl £ ★ C. 799 (5 Ledninger) Trafik Forsikringsselskabet gensidigt Puggaardsg. 5 E £ ★ Cent. 11335 & 2525 Aarhus: . Danske Lægers og Dyrlægers Motorforsik ­ ring, Akts. (Danske Lægers og Dyrlægers Forsikrings-Aktieselskab) Banegaardspl.4 £ 1552 | ” akts . ......... y Banegaardipl. AARHUS 06 DYRLÆGERS Te/efonl55Z Telegramadr ,,dTlotorforsikring “ AUTOMOBIL- OG MOTORCYKLEFORSIKRINø. ANSVARSFORSIKRING FOR LÆGER OG DYRLÆGER SAMT FAMILIE-ANSVARSFORSIKRING. (Danske lægers og Dyrlægers Forsikrings-Aktieselskab) FORSIKRINGSAKTIESELSKABET NYE DANSKE«.»s*.

Sorø: SoroKaiosserifabrik&Automobilfor- retning ved Aksel Andreasen £ 393 & 394 Toftegaard ’ s II F Eftf. ved Jens Johannes Frandsen £ 204 & 100 Autoriseret Ford-Forhandler. Steg e: Mons Autodepot ved Poul Erland Chiistonsen £ 4021 Stenlille: Frederiksen Sigvald £ 55 Stoholm: R une lund P £ 98 Strande : Hansen Harry £ 12 Struer: Struer Automobilbandel ved J Nielsen & J Mollerup Klavsen £1196 Stubbe k ø bing: Petersen Bernhard £ 1088 & 1093 Støvring: Støvring Automobilhandel ved G thr. Gregersen £ 11 Svendborg: Auto-Centralen ved Alfr. Jør ­ gensen Vesterg. 32 £ 091 Bukkehave Chr.Frederiksg.7 £ 1457 &1458 Dau Holger Korsg. 11 £ 780, 808&868 Køhier Aage Ørkildsg.34 £ 1118 Moses Jens Dronningemaen 34 £ 810 Petersen Boult Vesterg. 40 £ 1051 Rasmussen & Jensen, JessensMolel5 £1786 Sæby: Jensen Martin £ 96 Sæby Automobilforretuing, U Ahlefeldt- Laurvieren £ 144 Sæby Motor Compagni, M Christensen £193 Autoriseret Ford-Forhandler. Sønderborg: Holm Th. £ 480 Kock Bruno £ 51 & 351 Autoriseret Chevrolet-Forhandler. Vauxhall - Bedford. Stuhr P H £ 86 & 386 Voigt & Rasmussen, Akts. £ 375 Taastrup: Reimers Aage Ing. Cand. polyt. £185 ■Autoriseret Ford-Forhandler. Tarm: ~ Olesen M£ 67 & 107 Aut. Ford-Forhandler. Thisted: Auto-Centralen ved A P Andersen £ 500 & 800 Toftlund: SchmidtP £ 110& 130 Tgnder: AablingChr. £ 192&492 Roost Brodr. £ 280 Ulbøl 1 e: Andersen Svend £ V-Skeminge 325 Ulfborg: Andersen A Vium £ 109 Ullit 8 ; Olesen Einar £ 8 V ar d ej Varde Motor Compagni, Akts. £ 401 & 542 Vestjysk Automobil-Lager, Indeh. Vilhelm Matiiiassen £ 460 & 461 Vej en: Knudsen KL £ 300 ’ Sorensen ’ s J P Automobilforretning, Akts. £233 Vejen Automohillager ved K Haugaard Christensen £ 270 & 170 Bøje & Brøchner, Akts. Horsensv. 30 £2601 &2602 Christiansen ’ s Jørgen Eftf., S P Mortensen Sønderbrog. 24 £ 238 Kjær Martin Vedelsg. 57 £ 559 & 560 Lauritsen H. Mølholm £ V 1845 Søndergaard Chr., Fredericia Landev. 92 £ V369 Vestergaard Malte & Co., Akts.Horsensv. 2 £ 1100 (2 Lin.) Vester Sottrup : Thomsen J £ 30 Kuhnmiinch S £ 646 & 642 Aut. Ford-Forhandler. Tirstrup pr. Trustrup: Petersen P C & Søn £ Ti 1

Automobilfinanciering.

K øbenhavn: Diskonto-Selskabet af 1935, Akts., Vin- gaardstr. 1 Kl £ ★ Cent. 13667 General Motors Acceptance Corporation, Continental Aldersrog.20 [H £ ★ Cent 4803

Automobilforsikring. Motor Car Insurance Companies — Assurances d ’ au- tomobiles — Automobilversicherung

1. Indenlandske Selskaber. 2. Udenlandske Selskaber. 3. Repræsentanter. 1. Indenlandske Selskaber.

København: Absalon,Fors.-Akts.,Raadhuspl.45£^C9930 Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring Polititorvet 14 E £ ★ Cent. 77 BALT1CA, ASSURANCE-COMPAG- NI ET, Akts., Bredg. 42 Kl £ ★ Cent. 4058 Telegramadr. „Baltassu*.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker