kraks vejviser 1940 handelskalender

Forkortelser og Tegn. •I Særlige Forkortelser i Afd.VIII Island, se denne Afdeling.

— Postdistrikt S.

[S)

= administrerende. - Aktiekapital. - Aktieselskab.

adm. Aktk. Akts. ATV.

- Storkors af Dannebrog. - Storkommandør af Dannebrog..

SK.

S Kmd.

St. o , (i Gadenavn) - Sankt. st. - store. u. "-s. - under. v.

- Medlem af Akademiet for de tekniske • Videnskaber.

Bp. Brh.

- Bopæl.

- Brønshoj Postdistrikt. Charlottl. - Charlottenlund Postdistrikt.

- ved eller von. (i Gadenavn) " Ve ? ter eller Vcstre - E - Postdistrikt V. Vanl. - Vanløse Postdistrikt. (^Gadenavn) ‘ Øster eller Østre - [ø] - Postdistrikt 0. Etager : B1 > - Bagbygning. bo - Bel etage. o

Chrstholm. - Christiansholm. Chrsthvn. - Christianshavn. Co. - Compagni. DM. e. - Dannebrogsmand. - efter.

.

- for.

f.

- Postdistrikt F. - fungerende. - forhenværende. - Fortjenstmedaljen.

E fg- fh.

FM. Forr.

- Entresol eller Mezzanin.

- Forretning. - Frederiksberg.

- Havehus.

Hh

Frdbg. Frm.

- Kælder. - Mellembygning.

k

- Indregistreret Firma.

GI.

- Gammel . - Haandværk.

- Stue.

s

Haand v.

sv

- Sidebygning.

- Handel.

Hdl. Hell.

- 1. Sal. - 2. Sal.

1

- Hellerup Postdistrikt.

2

- Indehaver.

Indeh.

- Ejer (Bopæl i Ejendommen).

*

- Kommander af Dannebrog.

i Hus-Reg- ( ) i Hus-Reg-

K.

- Matrikel-Nr., Vurdering til Ejendoms- skyld. Ejer (ikke Bopæl i Ejendommen).

- Postdistrikt K. - København.

E

Kbhvn.

( ) - Indehaver event. Medindehaver af det i Person-Reg. i Parantesen nævnte indregistrerede- Firma. — Træffetid. -/c- - Fælles-Nummer for tiere Ledninger. ved Telf-R T r.

- kongelig.

kgl.

- Klampenborg Postdistrikt.

Klpbg. Kmh. Kmjkr. Krsthvn.

- Kammerherre. - Kammerjunker. - Kristianshavn. - konstitueret.

kst.

1.

Telefoncentraler (ffi):

- lille.

Ma. N. | o.) Næ. Or.

- Medlem af Akademiet for de skønne Kunster. - Medlem af Borgerrepræsentationen. - Medlem af det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie. - Medaljen for Druknendes Redning. - Medlem af Frdbg. Kommunalbestyrelse. - Medlem af Folketinget.

MA.

= Magle.

Am. =■ Amager. Ba. Bagsværd. Be. - Bella. Bvu. Bellevue. By. - Byen. C - ) . Central. Cent, j Da. Damsø. Dr. - Dragør. Ev. - Eva. Fa. - Fasan. Fr. Gt. i Gh. i . Gothåb. Go. | Ha. - s - Gentofte.

Nora.

MB.

MDS.

Nærum. Ordrup.

MF.

Pa. Ru. Ry. Ro. Sk. Su. Sø.

Palæ.

MfDR. MFK. MfæD. MG SK.

Rungsted. > Ryvang. Rødovre. Sundby. Soborg. Skodsborg..

- Medaljen for ædel Daad.

- Medlem afGrosserer-SocietctetsKomité.

MI.

- Medlem af Industriraadet. - Medaljen Ingenio et Årti. - Medlem af Landstinget.

MI&A.

Frederiksdal.

ML.

Ta.i Tg. i

Taga. Tria.

MSH. MVS.

- Medlem af So- og Handelsretten. - Medlem af Videnskabernes Selskab.

Tr.

N- (i Gadenavn)

Trø. V. . Ve.I Va.i Vb.i Vdb. Yr.

Trorød. Vester.

- Nørre eller Nordre.

llareskovby.

- Postdistrikt N.

Hl E y J

Helrup.

He. Hj. Ho. Hv. Hø. Ka. Ly. Is.

-

- Postdistrikt NV. Postkonto - Post-Girokonto. Prok. - Prokura. ps. - pensioneret. R.

' Hjortekær. ' Holte. ' Hvidovre. ' Hørsholm. ' Kastrup. ' Lyngby. Tslev.

Valby.

Vedbæk...

Yrsa.

- Ridder af Dannebrog. - Ridder af Elefanten. - Sonder eller Sondre.

0. 1 Øb.l - Øbro.

RE.

S- (i Gadenavn)

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker