kraks vejviser 1940 handelskalender

BHBBBSBBBSBSK88BS9SI8

Automobiler 1

VII — 2993

Fag-Register for Danmark

Artikler for Autogénsvejsning. København: Boeg-Thomsen S, P SkramsG. 7 $T*rBy 8809 Kold ing: Petersen Hugo Tønderv. 85 $ 1751 >1 Artikler for elektr. og auto g én Svejsning.

Aarhus: j ensen R o b. Funck, Otto Ruds G. 100 f 3000

Automobiler. Motor Cars — Automobiles — Automobile (Paahængsvogne til Automobiler.) 2. Automobilforhandlere. 3. Automobiler en gros & Automobileksport. (Artikler for Automobilfabr.) 1. Automobilfabrikker. 1. Automobilfabrikker.

Horsens: Horsens Automatfabrik, Akts. Houmannsg. 55 $ 1107

København:

Odense: JacobsenAT Bøggildsv.9 $ 3318 Salgschef for A/S Wittenborgs Automatfabriker, Odense. Wittenborg ’ s Automatfabriker, Akts. Seebladsg. $ 4399 & 6683 a / s WHTENBORCS A uto mat fa b rikek

Automobiles Citroen, Akts., Sydhavnsg.16® $ ★ C. 3829 Bohnstedt Petersen, Akts., Sundkrogsg. 1, 3 (S $ ★ C. 9972 Danadko-Automobil-Akts., Polititorvet 5 ® $ C. 9741 & 5140 Se Adler under Automobil forhandlere. FORD MOTOR COMPANY, A/S., Sydhavnsg. 27 E $ ★ C. 5010 ------------------------------------------------------------------ -

Automater. Automatic Delivery Machines — Appareils automa- tiques — Automaten København: Automatindustrien København ved Bjerg- feldt Alellemtoftev. 8 Valby $ Vb. 927v Dansk Automatfabrik. Akts., Strandg. Wil ­ ders Pl. E $ C. 2913 Hansen H Chr. Søborg Hovedg. 31A Søborg $ Søb. 1428 Henriksen Henry Vesterbrog.60CE$C.9979 Jacobsen A Signel ’ lv. 4 (s] $ Am. 2550 Jacobsen Ludvig Hagbardv. 29[§] $ Am. 4383 Jensen Pcrtil E Skindcrg. 23 Kl $ Palæ 2552 Jørgensen Magnus & Co. Lykkesh. Allé 4B [M $ C. 10476 _______________________ Magnus Jørgensen & Co Lykkesh. Allé 4 B E Tlf. Central >0476 Spilleautomater. Kbhvns Automatfabrik ved Erik Jensen Baldersg. 39 K $ Tg. 6237 Kbhvns Sæbe-Automater v. Karl Klitsø Aalholmsv. 38 Vanl. $ Damsø 1001 Lundgreen C Grundtvigsv.8 AEJ $ Eva 4763 Martens V Biilowsv. 1 E | V 9782 Petersen s Otto Automatfabrik, Akts., Toms- gaardsv. 15® $ Cent. 15370 & 15343 Trehn P E Fuglebakkev. 90 Kl $ Tg.3363 Rasmussen Evald Brigadev.66 (S) $Am.7943 Rypora, Akts., Omøgade 17 [0] $ Ry. 2898 Servo, Akts., Vesterbrog. 2B 13 | Pa. 8091 Skandinavisk Automat. Akts., (System Sielaff) Laplandsg. 11 [S] $ -irC. 956 Alle Reparationer udføres til billigste Priser. Sæbeautomatfabr. Boras v. H Borup Ve ­ sterbrog. 128 13 $ V 3708 Sørensen Oluf Colbjørnsensg 32 O §\ V9895 Thorstrup O Borups Allé 179 [NV] $ Ta. 7670 Wistoft Søren ACo. ’ s Fabriker, Akts., St. Ni ­ kolaj V.4&6E1$*C.4813 Ziirsen Hans, Steen Blichers V.22[F]$C. 14099 Automatiske Personvægte Underholdnings- og Spille-Automater af enhver Art. Import Fabrikation II 88 / S AKTS. t TOMSGAARDSVÉJ 15 kobenhavn nv TLF. CENTRAL 15343 -15370 A lle A rter ■ automater .

ODENSE TLF 4399-6683

KØBENHAVN TLF C 12111 10911

i ur t SERVICESTATION AARHUS TLF 7800*8375 ouu

SYDHAVNEN KØBENHAVN V.

z

TELEORAMAORESSS: »FORDNOTOIt? TELEFONI CENTRAL BOIO

AUTOMATEN i^ecl 3 cfofxlrelt

Omstilling fil alle Afdelinger. Kontortid 8'/2-17, Lørdag undtagen Udenfor Kontortid ringes til Portneren Central 51,085.

SKAFFER: ~Depn DEN HAARDT TILTRÆNGTE SØNDAG9 HVILE . KuAixLe^ MODERNE SERVICE I RIGHOLDIGSTE UDVALG, få/ OM DERES FORRETNING OG DERMED UDVIDET KUNDEKREDS .

V General Motors International, Akts.. Alders- rog. 20 K] $ ★ C. 4803, ★ C. 15216&15218 WILLYS OVERLAND SAMLEFA ­ BRIK ved Jens Yde Fredh. Havnev.14® $ C. 1529 & 13838 Odense: Forenede Automobilfabriker, De, Akts. Pjentedamsg. 21 $ 172 (3 Lin.), Stats$ 55

TELEGRAMADR.; „AUTOTRIANGEL. ~

EN RÆKKE MED 12 VARERUM KAN INDEHOLDE 36 FORSKELLIGE DESSINS / ok.RÆKKE -Sto^ste i AUTOMATER UDSTILLING I KOBENHAVN TOLDBODVEJ 14 i_ Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind.

STATSTELEFON 5B.

44 ngeiå j> FABRIKER ODENSE TLF. 172

Slagelse:* Slagelse Automatfabrik, H C Frederiksen Slots Allé 18 $ 1753

LASTVOGNE & OMNIBUSSER

Automobildragter. (se Skindbeklædning).

PERSON ­ VOGNE .

AFDELINGER I

KØBENHAVN, AARHUS, AALBORG OG KOLDING.

AutomobildroskekørselogAutomobiludleJning. (se Automobilkørsel).

II 38

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker