kraks vejviser 1940 handelskalender

Auktionsholdere Københav n (Fortsættelse): Hee ’ s Chr. Eftf. Niels Juels G. 6 Kl f C. 3581, 11308 & By 8408

VII — 2992 Fischer-Hansen H Gammeltorv 12 Kl $ C. 5400 & 11876 Grunth Kai Højbro PI. 7 Kl f ★ Cent. 9602& 9600 Indehaver af V Winkel <& Magnussen ’ s Kunsthandel Højbro PI. 7 Kl $ ★ Oent. 9602 & 9600 Hemmingsen R V Gammeltorv 12 Kl gj C. 5400 & 11876 Holm J M, Niels Juels G. Kl f C. 3581 Jerris Asb. B Rømersg. 7 Kl gi ★ Cent 12420 & 12426 Jørgensen Vilh. GI. Kongev. 3, 5 E g Cent. 12017 Nohrmann GE Ny Østerg. 23 Kl g> C. 785 Reddersen A Skinderg. 22 Kl D By 1903v Frederiksberg Birk. Christiansen N Adilsv. 4 E g! Gh. 422 Heegaard Ole Anker Falkoner Allé 14 E $ V4694 Nord re Birk. Lund-Andersen H E Rømersg. 5 Kl g) C. 8897 & 8857 Reich G St. Thomas Allé 8 E gi Eva 2225 Søndre Birk med Amager Birk. Berg Erik Glostrup gi 387 Harms Svend Vesterg. 3 Kl $ ★ C. 1843 Viltoft Frode Glostrup gi 685

Fag-Regisler for Danmark

Autogen-Svejseapparater Oxy-Acetylene Welding Plant — Appareil« pour soudure autogdne — Autogene-Schweiss-Apparate København: Dansk Ilt- & Brintfabrik, Akts., V-Boulevard 4 E gi ★ C. 5260 (4 Ledn.) _____________ Akts. Dansk Ilt- & Brintfabrik V-Boulevard 4 f>Tlf. -fcCcnt. 5260 (4 Ledn.) Telegramadr. „Danskilt^. Autogene Svejseapparater. Gasaccumulator, Akts., Uplandsg. 52 [S] gi ★ C. 5060 KBHVNS ILTFABRIK, Akts., Fiskeri- havnsg. 2 ved Enghave Brygge E g) Cent. 4420 & 7686 „ Original Messer* Apparater&Tilbehør. Thorup Carl Nytorv 13 Kl g! Cent. 2558,10762 & 12762 CARL THORUP Nytorv 13 Kl Tlf. Cent. 2558, 10762 & 12762 Alt Tilbehør til Autogen-Svejsning og Skæring Ilt - Brint - Acetyléngas - Carbid. Aarhus: Schourup Hans, Akts. gi 7500 (6 Lin.) Horsens: Jydsk Ilt- & Acetyléngasfabrik, Akts. Le- vysg. 14 f 350,351 & 2350 Odense: Autogénilt, Akts., Sct.Hans G. 34 g) 2316 Autogénsvejsning. Welders, Oxy-Acetylene — Soudure autogén« — Autogene-Schweissung (se tillige Elektro-Svejsning). København: Central Svejseriet ved H C HansenVedGlyp- toteket 2,4 E $ Palæ 4666 Dandanell A P Jagtv. 155 Al® $ Tg. 2635 JRep. af Motorcylindre og Aluminium. Johansen Ernst & S Nielsen Danmarksg.3 E g Ev. 1596 Kastrup Maskinfabr., A/S g) ★ KastruplOOO Smith, Mygind & Hiittemeier, Akts., Nørrebrog. 68 El $ ★ Cent. 803 Svejscriet Derby vedFelixMøllerAaboulevard 43 E H Cent. 15010 Etabi. 1899. Svejse Møller. Autogén- og elektr. Svejsning. Aarhus: Larsen A O Knudrisg. 10 g) 2130 Esbj er g: Hoffmann Carl B gi 296 & 2496 Lysbro pr. Sil keb org: Lysbro Svejse ­ værk, Vald. K Pedersen gi S 1284 Oden se: Dansk Elektro-Svejsning, J Mærsk-Møller, Akts. Havneg. (v. Værftet) JJI5701 se u. Elektro-Svejsning. Roslev: Thubalka ved August Nielsen g 52

AUKTIONSFORRETNING MODERNE AUKTIONSLOKALER /ot HERSKABELIGT INDBO, MALERIER, BØGER o.l. NIELS JUELS G.6 BAAD5MANDSSTRÆDE4- CLufåuyne/L xmj & l MALERIER

BOGSAMLINGER ANTIKVITETER

Hillerød: Clausen H P Landsretssagf. g) 875 Neksø: Wichmann Jac. g) 139

KOBBERSTIK KUNSTSAGER MØBLER-INDBO MØNTER VARER

XTYTL M.M. OPLYSNINGER v«dr. AUKTIONER TLF.3581. 11308 FORVALTERKONTORET BY 84-08 AUKTIONSLOKALET I BAADSMANDSSTRÆDE 4- SUNDBY 2209 Holm M N. Niels Juels G 6 Kl g} C. 3581 -Jensen P Herholdt Hammerichsg. 14 E gj C. 14014 & Palæ 6605 Kunsthallens Auktioner, Akts., Købmagerg. 11 E f By 8569 Kbhvns Auktionshal, Akts., GI. Kongev. 3,5 E $ Cent. 12017 JKbhvns Frugtauktioner Rømersg. 7 Klf ★ C. 12420 & 12426 Kbhvns Maskinauktioner v. H E Hansen Lyngbyv. 30 (øj g) Ry. 2646 • SAGFØRERNES AUKTIONER, Akts., Farverg. 6 E | ★ Cent. 14530 Winkel V & Magnussen's Kunsthandel Højbro PI. 7 Kl D ★ Cent. 9602 & 9600 i I V Winkel & Nlagnussen ’ s Kunsthandel og Kunstauktinner

Autogenskæring.

København: Braad N,Julius Bioms G. 20 Kl

Cent. 4754

x

r

A /

Højbro Plads 7 Tlf. ★ Cent. 9602 & 9600,

Aarhus: Nellemann & Thomsen Me jig. 45 g) 666 Ny købing F.: Sagførernes Auktioner i Nykøbing F., Akts. Klosterstr. 10 f 21 Odense: Mortensen Bjerth Overstr. Igl3619

Auktionsledere beskikkede af Justitsministeriet. København. Bruhn Asger Farverg. 6 KI gi ★ Cent. 14530 Bruun Rasmussen Arne Højbro PI. 7 Kl H ★ C. 9602 & 9600 Bryld Carl Amalieg. 31 gi C. 2481

udskaaret paa Specialmaskiner • rORLRNO TILBUD-I

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker