kraks vejviser 1940 handelskalender

Asfalt 1

Fag-Register for Danmark

VII — 2988

Artikler for As falt fab rikker. København: Danischevflsky Paul & I, Akts., Vendersg. 5 El f C. 5136 & 11651 Stats $ 103

København (Fortsættelse): Danske Gasværkers Tjærekompagni, Akts., Gyldenløvesg. 11 E f ★ C. 14788 Evers&Co. Fredh.Kan.6 ED ★ C.10470 &551 Guldmann Hans Puggaardsg. 6 E ®Cent.41Ol &4301 Se foregaaende Side. KbhvnsAsfaltkompagni,Akts.,Fredh.Havnev. E ®Cent.l383& 11383 Københavns Asfaltkompagni Aktieselskab

Jydske Skærvefabriker, De, Akts. 10699 _________________________ y , BituUW' '' - Top.agsfyldninger Tæppebelægninger

10700 &

Flydende Harpiks til Asfaltemulsion.

Overfladebehandlinger Afretninger

giver holdbare, ru og skridfaste Veje

i !

Patenteret I alle Kulturlande j A /sDe jydske Skaervefabriker Parkallé 7 - Aarhus - Telef. 10700 - 10699 Wright, Thomsen & Kier Kystv. 27 $ 4646 &6223 Hjørring: Nielsen s A C L .Jydsk Afd., K H VNielsen Løkkensvejen $ 1188 Asfaltbeton Sprøjtem alede Færdselsstriber. N yborg : Danske Gasværkers Tjære Kompagni, Akts. D 657 Nykøbing F. : Olsen Kaj Kongensg. 33 |1 346 Odense: Nielsen R & Son Pantheonsg. 12 $ 1559 Asfaltarbejder, naturlig som kunstig. 2, Asfaltfabrikker og Asfalt en gros. København: Boas William, Akts., Ny Toldbodg. 15 El D ★ Cent. 236 Postkonto 20444 - Strygning med flydende og kunstig Asfalt. Colas Vejmateriale, Akts., Kampinannsg. 4 E D ★ C.13440 Colas Vejmateriale % Kampmannsgade AV- T* C.13440 Asfa It " E m u I si on Vej tjære Cutback''Asfali Dansk Engelsk Benzin & Petroleums Co., Akts., Shell-Huset Kampmannsg. 2,4 E Dansk Goudalité Akts. Uraniav. 1 E ® C. 12118 Danske Petroleums-Aktieselskab, Det, St. Annæ Pl. 13E D*Cent.289O Telegramadr „Petroleum" Agenturer i 46 Byer. Guldmann Hans, Puggaardsg. 6 E $ Cent. 4101 & 4301 . Hannibal Jørgen Landsdoinmerv.5 I nv I $ Ta. 7533 Hempel ’ s Isolerings-Compagni, Akts., Amalieg. 8 IS D^C. 3842 Hempalit Asfalt Emulsion. Kbhvns Asfaltkompagni, Akts., Fredh. Hav- nev. E f Cent. 1383 & 11383 Hjørring: Fabrikken Danbit, Niels Ras ­ mussen & H Schiøtz $ 876 Kalundborg : Kalundborg Olieraffinaderi, Akts, fl 353 Ran ders: RandersÅsfalt- og Tjærefabrik,Akts.f}2099

Assurance. (se Oversigten Assurance i Fag-, og Varefortegnelsen paa BlaaBlade foran dette Register).

Frederiksholms Havnevej Tlf. Cent. 1383 & 11383 Telegramadr. : „Asf altkompagni* . KA-K

Assuranceforretninger. Insurance Agents — Agences d ’ assurances — • Versicherung København: Agenturet Kbhvns Assurance ved K Mon- berg-Andresen Valby Langg. 3A Valby $ Vb. 348 Andersen Erik Bentzonsv. 12 T] $ Fa. 1199. Assuranceatrentur & Handelsfrm. Knud Nielsen Ternev. 8 IS $ Go. 2026 Assurance AerenturetHans Buhl Fredericiag. 21 E f C. 744 Bang Vilhelm A Østcrbrog. 116[ø]f!Cent.459 Becker CarlJ, V-Boulevard 39 EåCent.8036 Birch Chr. Peter Bangs V. 89 El $ Go. 2426 Blom & Jespersen Toldbodg.2 El jj)Cent.9716 & Palæ 2342 Borgen Aug. Højbro PI. 5 E f ★ Cent. 2288 Automobilforsikring Brands og Driftstabsforsikring Indbrudstyveri- og Glasforsikring Ansvars- og Kautionsforsikring Syge- og Ulykkesforsikring (ogsaa lov ­ pligtig) Sø-,Transport-og Bagageforsikring m.m. Iste Klasses Selskaber. Bramsen Aage Bredg. 32 El D Cent. 586 Bramsen Axel L & Co. Stormg. 20 E $ Cent. 15815 Bramsen Svend & Co. Bredg. 32 E D ★ Cent. 2588 Brandt Guido Bornholmsg. 8 E$Cent.l3917 Bruun & Irving Frederiksbergg. 23 E |,i By. 4780 & By. 8101 Bundesen & Co. Holbergsg. 3 E D C. 3064 Burmeister S & Co. Bredg. 45 E $ ★ Cent. 404 & 11118 - Agentur for: The York ­ shire Insurance Company Ltd. Biilow & Møller St. Peders Str. 29 E $ Cent 465 Bahncke Albert Raadhuspl.45Efi^Cent.l28 Bahncke W & Co. Raadhuspl. 45É$^Cent. 128 Bærentzen W J Sortedamsdoss.59 A [fil ® 3009 Dahlberg E Skinderg. 27 E $ C. 14828 Dam-Krogh T, Olfeit Fischers G. 3 E D Pa. 1210 Danske Retro, A Thyrring, Havneg. 53 E $ Cent. 13190 & By 6050 . Didriksen J Øaterbrog. 19 Ifi] j) Øb.4382 Afdelingskontor for Det Forenede Danske Livsforsikrings-Akts. Ilafnia og Forsikrings-Akts. Danske Phønix. Eiland & Co. N-Farimagsg. 41 E 51 C-. 6583 Elmberg A & Co., Akts., Stavangerg. 3 [fil $ 0 5082 FerdinaudsenAage,Chr.d.9.G.lE5l^C. 164 Fester & Andersen, Akts., Stormg. 10 E $ ★ C. 14571 Fogh Gastort GI. Kongev. 100 ED C. 4627 Afdelingskontor for Det Forenede Danske Livsforsikrings-Akts. Hafnia og Forsikring s-Akts. Danske Phønix. Forsikrings-Agenturet v. Fru Olga Schlan- der Gl.Kongev. 19 E D Eva 3206

Støbeasfalt, Asfaltbeton, Asfaltmakadam, Asfaltgulve.

Fabrikation og Salg af: Asfaltemulsion KAK, Muffeasfalt, Fugeasfalt, Trinidad Asfalt, Trinidad Goudron, Koldflydende Asfalt, Kakol, Syrefast Asfalt, J Neuchatel Asphalte Company, The, Ltd. England, Udenlandsk Akts. Puggaardsg.6 E 1 Cent. 4101 & 4301 Indehaver af Asfaltgruberne i Val de Travers i Schweitz og ved Scafa-San Valentino i Italien. Se foregaaende Side. Nielsen A C L Edv. Giæsels V. 5 (El D Gh.2182 A C L Nielsen Ingeniør (M. Ing. F.) Asfaltemulsion Pulverasfalt Asfaltbeton Jydsk Afd., Hjørring - Tlf. 1188. Prior Axel, Akts., Bredg. 33 E ^ ★ Cent.23& 5877 Rasmussen Niels & H Schietz Mynstersv. 19 E É C. 5230 & 8080 Wright, Thomsen & Kier Trondhjems PI. 3 El f C. 4160 & ★ C. 16535 Aalborg : Wright, Thomsen & Kier D 1688 & 2081 Aarhus : BECHGAARD C A Strandv. 136 f 8608 HansenN & Krøyer S-Ringg. 25 5582 & Risskov 9516 Spec.: Støbeasfalt og Asfaltbeton. Jydsk Asfalt- & Terrazzo-Comp., Akts., Eckersbergsg. 13 f 111 & 1532 Asfaltmastix, Farvet Asfalt.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker