kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Ilegister for Danmark

Asfalt 1

VII — 2987

Armaturforretninger.

Asbest. Asbestos — Amiante — Asbest

Københ avn: Buch Hans & Co. Havneg.53 Kl $ ★ C. 3724 ^Bewrance u Armatur. Cohn M B Toldbodv. 22 Kl $ ★ C. 1403 KLINGER ’ s STEMPEL VENTIL UDEN SÆDE med rustfrit stempel „The M-lA6u(de Valve" KLINGERFLOW-VENTILER. KEDEL-ARMATUR FOR ARBEJDSTRYK INDTIL 100 ATM. Dahl Brødr. Akts.Vesterbrog. 1 LY] ffi ★ Cent. 6585 Dikkers G & Co. Julius Thomsens G. 12 |v] $ Cent. 12304 Halberstadt ’ s Gustav Eftf., Axel S Stangen- berg,Akts.,Fredh.Kan.4 Kl $C.1004&4306 Se under Stangenberg Axel S A/S Iløgh Søren, Akts., Trommesalen 5 [V] $ ★ Cent.. 7514 Hopkinsons Ventiler og Armaturer. Johansen Brødr. A & O Vesterg. 16 RI $ ★ 0.8296 N. A. F., Akts., Vibev. 23® $ C. 4021 Petersen Viggo, Chr.d.9.G.5 Kl $ Cent.3664 & 13964 - Telegramadr. „ Viggop" Stangenberg Axel S A/S, (Gustav Halber ­ stadt ’ s Eftf.,)Fredh. Kan. 4 Kl $ C. 1004 & 4306 Originale Jenkins Ventiler. Aarhus: Dahl Brødrene, Akts. Jydsk Afdeling Grønneg. 56 $ 7000 (7 Lin ), Stats $ 28 Ve8tergaard & Co., Akts. Nørreport 28 $4371,4372 & 5371 Horsens: Nielsen ’ s Chr. Eftf. Armaturfabrik, Akts. $ 100 & 80 A /s CHR. NIELSEN S EFTF ARMATURFABRIK Sikkerhedsventiler. Reduktionsventiler. telegramadr. „-fimjante.

Købe uh avn: Cohn M B Toldbodv. 22 Kl $ *C. 1403 Ene forhandling af Bell ’ s Specialiteter. Fabrikken Dansk Maskinpakning, Akts , Amalieg. 41 IS $ C. 12528 & Palæ 2350x Korner & Kett Nors vej 6 A E $ ★ C. 2005 Import af Asbest, Kiselgur, Filt etc. Rahr Chr. C & Co., Kampmannsg. 4 ★ Cent. 7181 - Telegramadr. „Crahr*. Asfalt. Asphalte Manufacturers & Asphalte Paving Contrac ­ tors — Asphaltes & asphaltage — Asphalt- und As- phaltierungs-Geschåfte 1. Asfalteringsvirksomheder. 2. Asfaltfabrikker og Asfalt en gros. (Artiklor for Asfaltfabrikkor). 1. Asfalteringsvirksomheder. København: Bird Ingeniør & Entreprenør Howitzv. 43 El $ C. 2887

Asfaltfabrik Kontor Puggaardsgade 6 Postkonto 24439 TELEFONER: ===== Cent. 4101 | Cent. 4301 ' Ko ” t<>ret ' Taga 412.. Fabrikken. PRIVATE TELEFONER: ------- Lyngby 832 Ingeniør N C Guldmann (M Ing. F.) Amager 2520y A Jacobsen Ryvang 3635 Ingeniør Jobs. Teglbjærg (M. Ing.F.) Ta?a 3597 y Ingeniør Erik Nielsen (M. Ing.F.)

BIRD Ingeniør - Entreprenør Tlf. Cent. 2887 San Valentino Asfalt til Gader, Veje og Gaarde. ADIODON koldtflydende Asfalt t i I Beskyttelse af Mure.

Bruun S Hummeltoftev. 44 $ Lyngby 2260 Dansk Asfaltfabrik, Akts., Ø-Teglg. M £016848 DANSK ASFALTFABRIK AKTS. Kontor og Fabrik: Ostre Teglgade Tc C. 16848 Asfaltarbejder

Guldmanns

•4*

aF enhver ArL udføres. SføbeasFalt MufFeasFalE Asfaltmacadam VejoverFladebehand- litig med Natur-Bitumen Asfallemulsion „DAFAS til Overflade ­ behandling, Udgydning m.m. MasHxFabrikaFion AsfaltFliser (DANSK ARBEJDE) meget stor Slidstyrke, fremstillet under hyar. Tryk. ______

iiii ijji

HORSENS tlf . 8Oa1OO

Repræsentant tor Skandinavien for

I Val de Travers The Neuchatel Asphalte Company ’ s Gruber

X. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. HØJTRYKS^ARMATUR.

DAFOLEUM ASFALT- GULVE I FARVER.

Artistagenturer. (se Teater-, Koncert- og Varietébureauer).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker