kraks vejviser 1940 handelskalender

Arkitekter

Fag-Register for Danmark

VII — 2986

Krabbesholm pr. Skive: Nielsen Kristian g S 477 R 0 £ e: KindbergKU g 607 — Langballe Otto g 321 Maribo: Christensen Chr. V g 69 Frandsen Poul g 124 Middelfart: Køser Joh. Tønnesen Robert g 247 Nakskov: > - Hn1nkR1 id. g 216 Ørnsholt Ejnar Svingelsv. 43 g 654 Nø ksø: guhr vilh. Ni va-a: Sørensen Holger g 90 Ny borg: Colding Aug. g 94 Nykøbing F. : AndersenCarlVestensborg Allé 10 g 439 Dam C E Slotsg. 11 g 1277 y Folmann Alfr. Sundby Allé g 744 Nielsen Valdemar Engboulevarden 18 g 458 Petersen Albert Slotsg. 37 g 27 Nykøbing M. : Kibsgaard Niels g 184 - Pedersen PC g305 — S< jersenErling gl06 Nysted: H olck Johs. g 1030 Næstved: BeldringL g 506 — Christen ­ sen G g 603 — OtboJ g 575 & 1107 — Reistrup U Hansen g 329 — Tidemand- Dal Johs. g 500 Nørresundby: Jensen Charles g 703 Odder : NielsenH P g 327 Odense: Andresen Lorens Aaløkkehaven 5 g 936 Briicker Knud Asylg. 16 g 3627 Buhl Olaf Rosengaardsv. 29 g 7817 Christensen Gustav Absalons?. 30 g 4293 Christensen H Rud. Tesdorpfsv. 20 g 7848 Christensen Jens Tietcens Allé 36 g 3076 Christensen Sigurd Faaborgv. 101 B Postadr. Fruens Bøge g Dalum 462 Christoffersen Frits Sadolinsg. 7 g 2463 Eriksen A Hunderupv.135 g 3349 Erlandsen Nils, II C Andersens G.86 g5166 Hansen H R Sofus Læssøeg. 151 g 3240 Holm H C Ny Kongev. 11 g 1844 Jacobsen Axel Læssøeg. 24 g 5707 Jørgensen C G Gerthasminde 68 g 7330 Kjær J Mikkelsen Ansgarg. 7 g 8642 Kragh Joh. Fr. Pilev. 5 g 701 Krogsgaard Harald Kragsbjergvænget 5 g 6712 Kyed Vagn O Gerthasv.14 g 7157 M øller-Jørgensen & Brixen Finsens Allé 9 g 1468 P Alf. Brixen priv. Karen Brahes V. 5 $2214 Nygaard ThorvaldDronningensg. 8Ag 934 Petersen Knud Lehn Læssøeg. 27 g 2380 Rasmussen C H Kra?sbjergv. 18 g 9044 Rasmussen Th. Tolderlundsv. 58 gl811 Rud Kristian Ansgarg. 22 g 2772 Schmidt H W Rahleksv. 16 g 443 Torper Carl. Sophie Breumsvænget 4 g3926 Worm J C Tolderlundsv. 76 g 4829 Ollerup: Rasmussen D g VesterSkerninge 31&272 Rasmussen E Mindedal gVester Skerninge 31 & 272 Randers : Bach Richardt Markedsg. 2 g 1353 Burhardt Jens Aarhusv. g 1195 Christen-en-Hag Aksel Thygesens Boule ­ vard 14 g 477 Egefelt Lars Østerg. 17 g 755 Hjersing I P Brodreg. 15 g 672 (3 Lin.). Knudsen H Kalsbøll Veste port 8 g 804 Rudum P Søren Mollers G. 3 g 2523 Simonsen Bruno Frederiks PI. 2 g 36 Wærum M Jensen Mølleg. 20 g 171 Ribe: Finsen Arne g 378 Ringsted: Bloch Johs. g 451 Risskov: Djervad M g 9585 Komerup-Bang A g 9348 Roskilde: Enggaard-Pedersen Sv. Bredg. 19 g 1007 Jensen V K BlaagaardsstrJ9g 758 Moller Carl Dronn. Margrethes V. 28 g 752

Schmidt Hans Frederiksborgv. 56 g 785 Stigaard Michael Algade 1 g 1900 Sørensen Kr. Byvolden 4 g 1703 ThomseifD Bredg. 19 g 1490 R 7 : Kristensen Karl g 79 R 0 db y ; Bauch Vilh. R øddiD g : Aakjær L P g 46 Renne: Dam Aage g 184 Reker Karl g 816 Tybjerg Paul g 933 Sakskøbing . Jørgensen Olav g 4214 Silkeborg : ChiistensenTageAaboe $631 Pape M g 317 Sørensen Knud g 5 & 1087 Skaade pr.Højbjerg : Vedel Peter J gS32 Skagen : ChristensenKEllegaard Stats g 348 Skals: Gaardboe Aage g 81 Skanderborg: Schmidt Johan g 330 Skive: Lind Erik V & Tage Hansen g 153 — To it-Hansen Hans g 621 Skærbæk: Skodborg Christian g 122 Slagelse: Larsen Knud Bjergbyg. 6 g 209 Steudel H & J Knudsen Pedersen Bredeg. 5 g 1865 S° rø: Lautrup-Larsen Algot g 129 Stege: Jensen Sven g 4411 Struer: Hounum P g 252 Svendborg: Jensen Andr. Willemoesv. 8 g 271 Jørgensen Frits, Niels Juels V. 3 g 674 Madsen Werner, Herluf Trolles V. 6 W eber J Lehmann, Turø g T 100 Sønderborg: Bill Peter g 122 - Brix Chr. g 420 — Friederichs A J A g 252 — Meyling M g 1037 — Mundt Holger g 170 Storgaard Carl g 1085 T a a st rup : Andersen H Huulbæk g 564 — Appel Frederik g 260 — Petersen Theodor g 250 — Rasmussen Tøger g 231 Thisted: Andersen Martin g 464 — Foged Jens g 398 — Iversen J F g 300 Tønder: Andersen Nicolai g 345 Søndersø pr. Odense: Nielsen Jg. Møller g S 133 Anckcr Fr. Vincent Nyboesg. 29 g 2394 Berthelsen Jens H, Mølholm g V 1515 Hess-Petersen C N-Torv 2g 1531 Jensen Frits Torveg. 7 g 363 Kaltoft Heinrich Vedelsg. 53 g 781 Kj er O Jensen Vardev. 13 g 166 Viborg: Danielsen J M 1. Set. Kjelds G. 4 g 746 Jensen Fr. Set. Mathias G. 23 g 83 Jensen J S- Allé 15 g 566 Madsen J Set. Mathias G. 62 g 604 Petersen .Aksel Aalborgv. 14 g 1212 Vig-Nielsen Søren Set. Mogens G. 7 g 201 Vinding pr. Vejle: Pedersen KristiaTgVi 50 Vo je ns : Hallenborg Julius g 36 Vordingborg: Friis-JensenH C4 Aage Madsen g 644 & 658 Lund I V g 254 Vraa: Heilesen C V g 80 01g°d: Vedsted-Hansen J g 134 Københa v n: Duvier ’ s Aug. Eftf. Ny Vesterg. 9 E g C. 145 & Priv. g Palæ 5670 Bygningsarbejde og Kirkevinduer. Haug H C Jenag 24 O g ★ C. 8076 Fabrik for Bygningsbeslag. Artikler for Arkitekter. Lassen Iver g 225 Petersen P J g 471 V ar d e : Bugge Aage g 270 Vejlby pr. Risskov: Rohde Chr. E g R 9450 Vejle:

Fjerr it s lev: Christiansen Andr. g 125 Krogfelt Anders g 117 Fredericia: Beck Kr. Venders?. 8 g 917 Billund B Gothersg. 24 g 27 Pedersen Alfred Kongensg. 60 g 1062 Quist Gunnar Køhmagerg. 16 g 797 Zachariassen H Ridderg. 1 g 196 Frederikssund: Larsen L g 473 Rasmussen R g 129 Frederiksvær k: QHi m CarlP g 180

Glamsbjærg: j e n Se n M g 37 Glos tr up: Boserup Eiler g 159 Thomsen Jens B g 745 Gram: Moesgaard M g 123 Grenaa: BrejlJg377

Grindsted: Schiørring Ejnar g 63 Haarlev: Rasmussen Povl g 61 Haderslev: Barkentin Jens Præsteg. 18

Blocher Einar Storeg. 45 g 1234 Blocker Paul Storeg. 85 g 292 Funding Tage Parkv. 1 g 1302 Gram H Klostervænget 1 g 308

Graber Peter H Sommerstedv. 48 gi 1167 Gydesen Mathias .lomfrustien 8 g) 269 Holtner Kai Parkv. 15 g 1266 Thorboll A C Gammelting 14 g 530 Hadsten: Sørensen K g 177 Hareskov: Brandt Laur. g) Hareskovby 24 Haslev: Bruus-Jensen J g 138 Briiel Otto & N Hegelund gi 363 Hallelov Frede g 285 Helsingør: Drosted Volmar Marienlyst Allé g 1222 Elving Johannes Strandv. g Snekkersten51 Nielsen J C Møgelvang GI. Hellebækv. g 262 Herning: Christiansen Chr. Øhlenschlager g 657 Munck-Pe f ersen A g 907 Povelsen H C g 781 Skodshøj Anton g 390 Hillerød ; Gadmar F g 1226 — Lundqvist Carl g 506 — Madsen M P g 127 — Nielsen N P g 456 — Næsted Holger g 1440 — Petersen Gunnar g 1412 — Søren ­ sen Vermund g 1310 — Wied R g 1208 Hj ørring: Jakobsen Jens g 497 Jensen Bertel g 823 Vejby-Christensen H gl36 H-°b ro: Skøt M K & Thygesen g 324 Zachariassen Z K g 40 Holbæk: Iversen P E Algade 5 g 279 Jensen E Andr. Marked-g. 3 g 1063 Jensen K Demant Villakvarteret 77 g 1329 Olsen Vilhelm Bys'istr. 10 g 218 Pedersen Johs. G Mol ’ evangen 4 g 245 Pedersen Marius Bakkekammen 45 g 740 Holstebro: Andersen H Thorkild g 590 — Jensen Kristian g 511 Hornslet: Madsen Ingvard g 37 Horsens: Corning Vitus Sønderg. 47 g 2176 Akademisk Arkitekt. Jacobsen Poul E Slotser. 31 g 1610 Jensen N G Hulv. 21 g 1622 Norn Viggo Allég. 45 g 132 Hør s b olm: Christensen A P g 527 J ellinge: Abraham sen G V g 15 Juelsminde: Jensen Arthur g 79 Kellerup: Nielsen A P g 73 Kolding: Christensen R Chr. Mindev. 8 g 681 Jepsen J K Marielundsv. g 1146 Madsen Sigurd Laasbyg. 77 g 1339 Petersen Ernst Dyrehavev. g 1331 Rasmussen HansChr.Rendebanen 15 g 1636 Svane C Slots Allé 1 g 1001 Korser: Breinholm Nic. g 560 Erlangsen M J g 56 Christensen Victor g 186 f kas t: Jensen H P g 151

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker