kraks vejviser 1940 handelskalender

Arbejdstøj

Fag-Register for Danmark

VII — 2982

Kolding: Olsen C & Co. Tønderv. 73 f 852 . Fabrik f. Herrekonfektion & Arbejdstøj . Nysted : jEngelbredt Brødr. $ 1002 BRØDRENE ENGELBREDT NYSTED C '^&uAa£Lari' aft, ARBEJDSTØJ PLUSFOUR-FLONEL KLÆDES-OG KAM ­ GARNSBENKLÆDER TLF. NYSTED 1002 Telegramadr.JEngelbredf K8HVN.-.TLF. BY 8339 .............................. . i Odense: Konfektionsfabriken Palo ved Simon Larsen Dalumv.69 Postadr. Fruens Bøge <} Dalum 328 Ran ders : Juncher Chr., Akts, j) 3300 (3 Lin.) Uldent Arbejdstøj. Roskilde: Germuth H & Co. Køgev. 1$ 1600 Silkeborg: Wissing & Jensen j) 3 S° rø: Pedersen Henry Lucian ® 577 Vejle: London Herremagasin ved H C Hansen Norreg. 19 $ 381 Viborg: Bentsen ’ s Th. Klædefabrik $ 250 & 869 Arbejdstøj i Uld og Bomuld.

Asmussen F Høeghsmindev. 89 Gjentofte D Gjent. 2757 Bager H L Næstvedg. 25 løl D 0 7138 BaggesenTyge Hattensens Alle 21 El D Gh. 4065 Banke N Classensg. 17 [øl $ Cent. 1721 Barfoed Erik V-Voldg. 96 ® D By 3574 BarfoedKnudV 0-Søgade8E $Palæ2584x Bauditz C E Rudeisdalsv. 5 Holte $ Holtel8 Baumann Povl Bredg. 4E | Palæ 6378 Bay Erik Frdbg. Allé 52 ® f) V 7556 Bayer V Th. Duev. 44 El D Gh. 9063 Beck Sven N-Søgade 49 E Palæ93 BeenféldtThor Langemosev. 25 Bagsværd Hareskovby 89 Bendix Anthon Ved Sønderport 1 ED H Su. 1988 Bendixen L & C J Klein Amagert. 2 E | Cent. 1790 & Palæ 2290 Benthien A N Tryggevældev. 5 Vanl. ® Damsø 2267 Bentsen Ivar Kong. Nyt. Charlottenborg E f By 8220 Benzon Birte Sandbiærgv. 124 Vedbæk ® Vedbæk 316 Benzon C Noe Frisersv. 14 Charlottl. ® Ordr. 1053 Berg J Holm. Kan. 34 E f By 3393 Bie Curt Hillerødg. 73 Hl $ Tg. 4312 Biilmann Petersen Gunnar Allég. 4 El $ V 2216x Bindseil Vilhelm Strandboulevarden 107 [ø] Birkmand Preben Sigridsv. 22 Hell. $ Hell. 1460 Bjarvin Willy Amsterdamv. 32 [g] $ Am.1505 Bjorn Acton Nyhavn 41 E $ Pa. 6535 Bjørnslev B Bjørn Grøndals Parkv. 46 El D*Go. 6082 Bjørvik Oskar Vejlands Allé 13 [s] Am.920 Blytman H V-Voldg. 10 ® ^Pa. 7787 Blytmann E Ny vej IB IE $ V 5130y Bojsen-Møller Helge Vangehusv. 17 [ø| ® Byv. 685 Bonding E Blankav. 43 Valby |1 Vb. 3698y Bonnesen H Fuglevadsv. 33 Lyngby ® Lyng ­ by 1795 Borch Christen, Blegdamsv. 10 EJ ® N 9009 Borre Jørgen N-Voldg 9 E $ C. 6212 Bramsen Kristian Graabrødret. 7 2 E ® Pa. 7524 Brask G Juul Nyhavn 67 E ® Palæ 16 66y Brauer-Christiansen Frode Dannevirkeg. 13 ® f V4137 Brendekilde Arne Fuglebakkev. 44B El ® Gh. 9620 Bruhn S V-Voldg. 83 ® $ Palæ 4310 Brummer Carl Dyrehavev. 48 Klpbg. $ Ordr. 555 Bruus-JensenKVHøeghsmindev.75Gjentofte U Gjent. 1089 Bræstrup Cosmus Ø-Voldg. 10 E ® Palæ 3303 Brønnum Knud Østerbrog. 84 [øl D 0 1422 Buch AH Strandv. 147 Hell-D Hell. 6309 Bunch Erik Østerbrog. 112 [ø] f C. 11897 Byberg VAD Sundholmsv. 51 [g] ® Am. 6845 Biilow Benedicte St. Annæ PI. 3 E ® Palæ 1044u Bøgely Willy Carit Etlars V. 7 ® $ Ev.4402 Bøgh Hansen A Venedigv. 13[s]flAm.l487u Carlsen E E GI. Kongev. 146 ® f Eva 1608 Christensen A V Smakkegaardsv. 23 Gien- tofte Gjent. 3056 Christensen Chr., Peder HjortsV. 11 Valby f Vb. 3237 Christensen Frederik St. Markus Allé 4 ® N 1232 Christensen K Bredahlsv. 19Valby$Vb.l340 Christensen P Bredal Sønderbakken 19Gjen- tofte f Ge. 2074 Christensen Peder A Stockholmsg. 7 [øl $ 0 1146v Christensen Th. Engtoftev. 7 IB Christiansen Chr. Oliebladsg. 5 [S] $ Am. 50C Christiansen Helmuth Ejderstedg. 10 [S $ Eva 1182 Christiansen Knud H Toftegaajds Pi. 2 Valby fVb. 1391

Christiansen N GI. Kongev. 88 [B $ V 7203 Christiansen P Rydsletten 5 Vanl. ® Damsø 3310 Christian^bn Richardt Emdrup Vænge 40 13 $ Ry. 646x Clemmensen Mogens Christiansborg E D By 6695 Cock-Clausen Alf. Nikolaj P1.23E JO C. 13886 la Cour P Nyhavn 35 E $ Palæ 1016 y Dahl-Andersen E Frederiksgaards Allé 16 B El f Gh. 2981 Dahlstrøm O W , St. Peders V. 4 Hell. Hell. 1361y Dall Jens Ved Kanalen 1 E Am. 5970u Damborg G Graabrødret. 7 E ® Pa. 7524 Deleuran Jean 1. Strandv. 21 Hell, j) Hell. 763 Dich John Ordrupv. 64 Charlottl.|10r.6279x Dietz E & O S-Fasanv. 51 El 1 Fa. 1241 DithmerS,Dr. Abildgaards Allé 12® g) N 579x Dreyer Th. Trondhjemsg. 12 [øl $ -jlr C. 9081 Dujardin Johannes Buddingev. 27B Lyngby I) Lyngby 1512 Diiben B v. Lykkesh.Allé 16 A ® $ V 2121x Ebbesen N Svalev. 33 Hell. $ Hell. 2319 Egelund Viggo Hellerupv. 4 Hell. $ Hell. 4182 Eiberg P Henningsens Allé 4B Hell. flHell. 570 Einfeldt Viggo Gjentofteg. 60 Gjentofte D Gjent. 1322 Elmquist Johs. Goldschmidtsv.l El Damsø 1033 Enevoldsen Henry Sølvg. 95 E D Palæ 6967 Engeli Emil Herthav. 3 Charlottl. f Ordr. 3175 Engelstoft Erik Jagtv. 204 [ø] g) Øb. 652 Erstad-Jørgensen E Hattensens Allé 9 El JD Gh. 815 Havearkitekt, se under Anlægsgartnere. Esmer Juel Zinnsg. 8 [øl $ 05143 Espersen Ove Funch- Ribeg. 2 [øl j) 0 3151 Fafner H O Rostgaardsv. 19 Brh. $ Bella386 Falkentorp Ole Frdbg. Allé 34® JjCent.7034 Feddersen Jensen Ingvar Camilla Nielsensv. 2 El f Da. 3149u Fehmerling Jean A GI. Kongev. 9 ® J} Ev. 4422 Feldthaus A O Marstrandsg. 13 [ø] j) 0 4250 Fenger C B Rødkildev. 42 E) $ Gh. 3182u Figgé H E A Ledreborg Allé 7 Gjentofte $ Gjent. 346 Find Carl Sjællandsv. 32 Lyngby $ Hj. 220 Fink Dan Amalieg. 11 E $ Palæ 3495 Finsen Helge H Hegelsv. 10 Charlottl. D Ordr. 3637 Fischer Egil Nikolaj PI. 5 E f Pa. 6621x Fischer V Hardie Vikkevangen 18 Brh. $ Bella 1671 Fisker Erik Bernstorffsv. 183 Charlottl. $ Ordr. 5183 Fisker Kay & C F Møller V-Sogade 78® £1 C. 8264 & Palæ 5283 Fog Carl Engdraget 45 Valby ® Vb. 3201 Fog Thorvald St. Knuds V. 6 ® $ V 41y Fournais Sv., Carl Nielsens Allé 1 løl $ Ry v. 3114 Frankel G V Juul Dronn. Dagmars Allé 6 Valby f Vb. 46 Frederiksen Anton Harsdorffsv. 11 ® $ Cent. 11543 Frederiksen Carl Roskildev. 75 D Valby ® Vb. 3675 Friis Zacha, Steen Billes G. 2 løl f 0 731v Frydenberg Kurt Lollandsv. 41 El $ Fa. 85 Frænkel Henry V-Boulevard 12 ® ® C. 1486 & 11486 Fugmann Ejnar Fred. d. 6. Allé 12 EJ ® Gh. 4597 Fussing Andr. Vestagerv. 3 lø] j) Ryv. 530 Gad Harald GI. Strand 48 E $ C. 11777 Galatius Frode Uplandsg. 2 [g] $ C. 13552 & Am. 160 Garrigues Henri, Søvejen 6Holtef|Holte596 Gaunt-Rasmussen H Ordrupdalv. 40 Char ­ lottl. $ Ordr. 5425

Artikler til Arbejdstøj.

Løgstør: Mathiasen Brødrene jjl 57 Spec. : Stof til Arbejdsbenklæder.

Arkitekter. Architects — Architectes — Architekten Artikler for Arkitektor se i Slutningen af dette Fag.

København: Åhlén S Seborghus Allé 11 Søborg J) Søb.130 Ambye A Sortedamsdoss. 59 A 0 | N4845v Ambye Poul Madvigs Allé 8 ® |) Ve. 7191 Ancker Chr. Ribe?. 19 [øl $ 0 7619v Andersen A M Rahbeks Allé 20 ® ® V3 1 90 Andersen Cristoph Hillerødg. 124 [El f) Tg. 5878 Andersen Einar Peter Bangs V. 78 El $ Gh. 2445 & Gh.5594x Andersen H Tesdorpfsv. 33A IE D Gh. 4582 Andersen H C Ø-Søgade 104 [ø] $ 0 6630 Andersen JE Tranegaardsv. 41 Hell. $ Hell. 2646 Andersen Marinus Frederiksborgg. 28 E f By 8824 Andersen M Hjorth, Einar Holbølls V. 4 Charlottl. $ Hell. 3230 Andersen N Dreves Clausholmv. 38 Vanl. ffi Damsø 1530 Andresen HC, Carit Etlars V. 5 ® $ V7522 Anker-Clausen Chr. Ourøg. 41 [ø] Anton Mogens & Ingeborg Liitken Johan Kellers V.63 1 E 1 g)Ev.468y Arctander Philip Knabrostr. 13 E $Pa.641O Aren toft Hans Christiansmindev.2 [0] ®Ryv. 1700 Arntzen O Fabritius Allé 15 Klpbg. ® Ordr. 1094 Arp-Nielsen Niels Edv. GI. Kongev. 135 A EJ U V 550 •

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker