kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Arbejdstøj

VII — 2981

Lauritzen S 0 Evanstonev. 2 Hell.J}Ryv.444 Laursen D Batrgesensg. 13 El j) No. 7081 NeubertFritz Finsensv.6D (EJ J) ★ C. 872 Olesen C, Akts., Højbro PI. 4KI®'ÅrCent.5885 AKTIESELSKABET C ‘ OLES£ty

Boghandlermedhjælperforening,Den danske, Nyropsg. 19 [v] Centralarbejdsanvisningskontoret, Køben ­ havn og Frederiksberg Kommuners Ar ­ bejdsanvisning, Hovedkontor: Løngangstræde 28, Kl. 8 — 16, Tlf. ★ Central 1560 Afdelingskontorer: Ungdomsafdelingen. Farvergado 27 Tlf. ★ Cent. I560 By- og Arbejdsdrenge Kl. 8-9 og Kl. I3-I4 Piger Kl. 10-12 og Kl. 14-15 Erhvervsvejledning og Lærlingeanvisning, Kl. 10-12 og Kl. 14-15, Onsdag tillige Kl. 18-20 Guldbergsgade 26, mdl. Afdi. Kl. 8-15, Tlf. * Cent. 4895 Guldbergsgade 26 kvi. Afdi., Kl. 8-15, Tlf. * Cent. 1768 Badstuostræde 17, kvi. Afdi., Kl. 8-15, Tlf. Cent. 9408 Allégade 33, kvi. Afdi., Kl. 8-15, Tit. Godtliaab 2217 Overgaden o. Vandet 42, kvi. Afdi. Kl. 8-15, Tlf. Amager 5818 Strandboulevarden 132. kvi. Afdi., Kl. 8-15, Tlf. Ryvang 3216 & 3280 Valby Langgado 88 C, kvi. Afdi., Kl. 8-15, Tlf. Valby 1006 FrederikssundsveJ 179 B, kvi. Afdi., Kl. 8-15, Tlf. Bella 1301 Afdi. for Landarbejdere. Farvergade 27 Opg.2, KL 8-15, Tlf. * Cent. 1560 Classensko Boliger Y. mdl. Afdi., Kl. 8-15, Tlf. Godthaab 2292 Afdi. for Sygeplejersker, Raadhuspladsen 55 persi. Henv. Kl. 8-20, tlf. Henv. hele Døgnet, Tlf. * C. 16560 Afdi. for Handels- og Kontorpersonale, Raad ­ huspladsen 55, Kl. 9-16, Onsdag tillige Kl. 18-20, Tlf. Cent. 15609 Afdi. for Studentor. Raadhuspladson 55, Kl. 9-16, Tlf. Cent. 15609 Afdi. for Hotel- og Restaurationspersonale, Vesterbrogade 35, Kl. 8-14 og Kl. 18-20, Søn- og Helligdage Kl. 10-IP/o, Tlf. Cent. 9469 & 11840 Afgiftsfri Indtegning og Anvisning. u — --------------- - ------- --------------- Danskingeniørforenings Arbejdsforsikrings- Engagerings- og Oplysningsbureau Inge ­ niørhuset V-Farimagsg. 29 IS 1 ★ C. 3397 Dansk litografisk Forbund Larslejsstr. 1 Kl H By 3575 Dansk Musiker-Forbund Vendersg. 25 Kl ® ★ C. 13245 Danske Teknikeres Arbejdsløshedskasses Engageringskdntor Vesterport461[V) g) C. 6114 Engageringskontoret for Handel og Industri, Foreningen, Børsen Kl JJ ★ C. 2247 & 2220 Foreningen af Værkstedsfun ktionærer i Jern- industrien i Danmark V-Boulevard 4 Mg) By 3478 Foreningen til Lærlinges Uddannelse i Haandværk og Industri N-Søgade 9A [Kl ® ★ Cent. 15223 Fællesrepræsentationen for danske Handels- rejsendeforeninger Frederiksborgg. 7 E | ★ C. 2320 & 6743 Handels- og Kontoristforening, Kvindernes Niels Hemmingsens G. 8 Kl g) Palæ 5446 Handelsmænds Uddannelse, Foreningen til unge, N-Voldg. 76 Kl ★ Cent. 7422 Ingeniør-Sammenslutningen Hammerichsg. 14EJ fl C. 8566 & By 4019 Juristforbundet Vesterg 3 Kl $ ★ C. 1843 Kbhvns Bagerlaug Peder Hvitfeldts Str. 16 Kl f C. 3237 Kbhvns stenografiske Institut Østerg. 16 Kl gi By 4013 Lyngby Taarbæk Kommunes Arbejdsanvis- ningskont. Lundtoftev. Lyngby g) Lyngby 2350 Manufaktur-Medhjælper-Foreningen i Dan ­ mark Dovreg. 2 [S] gi Am. 4074y Maskinmestrenes Forening St. Annæ PI. 16 ( Kl g) C. 10837 < ^ocialokonomisk Samfund Studiestr. 6 Kl Sprogakademiet Blegdamsv. 60 SD g C. 3188, 3168 & 5074

Styr mandsforening, Dansk, Havneg. 55 Kl $ Cent. 5990 Tandlægeforening Dansk, V-Voldg. 87 |V] H *C. 16737 Tandtekniker Forbund Dansk, Torden- skjoldsg. 13 Kl $ Pa. 1326 Teknisk Landsforbund Vesterport 461 E) ffi C 6114 Textilindustris Mesterforening, Dansk, Brede Lyngby gi Lyngby 397

Arbejdsgiverforeninger. (se Afd. V Real-Register foran i dette Bind)

»F

Arbejdshandsker.

KØBENHAVN

København: Forenede Olietøjsfabriker, De, Akts., 01- skind & Standard Øresundsv. 144 (S] g ★ Am. 3230

oc møbelstof - fabrik '

SCHEUER & MØRCH Nørreg. 7 Kl 11 ★ Cent. 14738 (2 Lin.) Tafdrup Julius Vesterbrog.9B[V]gl^Cent.877 Aalborg: Bang & Kronbo Rantzausg. 9 g 3467 Herrebenklæder og Drenge Plus-Fours. Larsen Frede Set. Hans G. 3 g 5621 FREDE LARSEN telefon SCT. HANSGADE 3 AALBORG Sp^ccalctet: : ARBEJDS- og sports - Wendelboe Hjalmar. Niels Ebhesens G. 24 gi 1548 - Herrebenkl., Veste og Skjorter. Aarhus; Dansk Kjole- og Blusefabrik ved B Stecher N-Allé 59 g 4874 Esbjerg: Nielsen Olaf W Stormg. 3 JJ 1263 Grenaa. Jepsen H C $ 117 Grenaa Fiskerbukser. - Haderslev: Bralye Louis Slagterg. 19 g 1220 Engel F Nørreg. 20 g 364

Arbejdsløshedskasser. (se Afd. V Real-Register foran i dette Bind.)

Arbejdstøj. Artikler til Arbejdstøj se i Slutningen af detto Fag.

København: Arli v. L. Jensen Valby Langg. 114 Valby g Va. 1615 Banke Elo Nørrebrog. 148 IS] £) ★ Tg. 6868

Bigier Joh. & Søn GI. Mønt 4 K f -*-0. 448 BinzersFEEftf.Rantzausg. 62 (NI j) Cent. 12010 & N 8245 Hoffmann Karl&Søn Grønneg.lKI K-fcC.708 Tjener-, Kokke-, Konditor-, Chauffør- & Motor-Beklædning Katalog sendes. HOLTEN CARL Frederiksborgg. 18 Kl ® ★ Cent. 1388 Stats $ 39 Hvide Flip. Den, ved Charles Olsen Nikolaj PI. 5 Kl jj C. 6737 Den hvide Flip v.'Charles Olsen Cent. 6737 Nikolaj PI. 5 Importfirmaet Agnea, Akts., Dannebrogsg. 17 IS D Eva 402 Kier Aage, Frederik Petersen ’ s Eftf. Bleg- damsv. 2&-32 E) f C. 4756 & 4782 Larsen Anton Gasværksv. 10 A IS 1 C. 13848 røW) MANUFAKTUR ~ EN GROS Juæet-OAJL WORKWEAR LTD. ANTON B.ARSEIN _____________ ___ -GASVÆRKSVEJ 1OA 0

"4

F. ENGEL HADERSLEV NØRREGADE 20 TLF. 364- Specialitet: KEDELDRAGTER OVERALLS CHAUFFØRJAKKER c/lmerican Style.

gi

H erning : Thomsen & Pedersen g 561 Alt i Arbejdstøj. Horsens: Horsens Konfektionsfabrik ved Folmer Henriksen Aaboulevarden 47 fl 1582 Petersen M A Konfektionsfabrik, Akts. Sønderbrog. 14 g 70 & 71 Fagret fortsættes næste Side.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker