kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 2980

Fag-Register for Danmark

Apoteker, Apotekervarer en gros

K ø benhavn (Fortsættelse): RASMUSSEN WILLY & Co. Hoved- vagtsg. 6 Kl $ ★ Cent. 15130 Schultz Martin Sandbjærgv. 77 Vedbæk $Trø.82 Åcetylsalicylsyretabletter

■ni HUK

uslerile

FOR EN

Indr. Varem. FORBINDSTOFFER. UTENSILIER REKVISITTER, DAMP« LABORATORIER for Jlgalekere. standbeholdere med og UDEN INDBRÆ.NDT NAVN. ~ Jfledicudlaskef 1 - Qherincm&b'e. I AKTS. •• rrbo - baniuco . VODROFFSVEJ 4-6 0 TLF.CENT.4600(5Lin)&%06 TELEGR. ADR.» ARBOBÅHR« POSTGIRO KONTO NR. 144

Serum Export Compagniet, Akts, Mynstersv* 19 El $ C. 8080 Testudo, Skandinavisk Medicinal Import ved Germundsson & Co. Frederiksg. 17 Kl f Cent. 13840 Tjellesen KVI. Fredensg. 1,7 El $ ★ Cent. 12932 Pliarm. Specialiteter og Kemikalier en gr. Wander, Dr. A, Akts., Frederikssundsv. 378 Brh. f ★ Yr. 314 i- Ovomaltine. Maltekstrakt. Alucol. WiilfingCo., Akts., Rosengaarden2 Kl $ C. 3661 Aalborg: PetersenMagnus Hasserisv.17 $1835&1855 Aarhus: Abildgaard Axel Studsg.29 $2040 & 10801 MEDICINALKOMPAGNIET, Akts. Frederiksg. 42 $ 5107 & 5108 h Grindsted: Syntetic, Akts. $ 190 & 191 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Odense: Lotze Gustav, Akts. Fisketorvet 9 $ 43 (3 Lin.) . GUSTAV LOTZE A /s FISKETORVET 9 ♦ TLR 43 (3LIN.) ODENSE GRUNDLAGT 1863

BUDE . CHAUFFØRER ’ FABRIKARBEJDERE LAGERARBEJDERE JORD- og BETOMARB. KUSKE

ARBEJDSMÆNDENES ARBEJDSANVISNINGS* KONTOR

Nielsen Aage Johnstrups Allé 3 ffl $ N 5270 Spec.: Tabletglas og Jodflasker. 4 Nordisk Plaster-Industri Akts. [Struenseg. 7 Hl $ Cent. 14165 & 14265

FARMACEUTISKE SPECIALITETER 06 MEDICINALVARER-KUN EN GROS.

ANVISER TLetøp dem

Randers: Christensen P O & Co. Middelg. 2 $ 3320 Pharmaceutiske Specialiteter. Vitakalk. ,,Atarost u Præparater. ,,Fissan “ Præparater.

Aarhus: Wilson Å, Trojborg $ Aa 137

Trøjborg Tlf. 137 DAMPLABORATORIEANLÆG. Vacuum-. Destillations- og Steriliseringsapparater m. m. Aarhus

Apotek-Artikier og -Inventar. Chemists ’ Sundriesmen — Fournitures et matériel pour les pharmacies — Apotheker-Bedarfsartikel und -Inventar København: Arbo-Båhr & Co., Akts., Vodroffsv. 4 & 6 El $ Bang&Tegner,Akts., Sigurdsg.34 Hl$ C.319 Bruhn & Lehrmann, Akts., Valdemarsg.l7[V] $ ★ 0.2605 Jørgensen Jørgen Struenseg. 15 [N]$C. 15715 Comprex - jRollex - Coatex. Moldow Georg Sølvg. 10 Kl $ C.9190 & 13265 GEORG MOLDQW (fjr 7 /Ble kirurg. & hygiejn. Gummivarer.^^X SYGEPLEJEARTIKLER - UTENSILIER. Vfoiredoplag af originale „Gem o *&, Grys fall" GUMMISUTTER OG FINGERHÆTTER. ★ Cent. 4600(5 Lin.) & 4606 Se næste Spalte, øverst.

DE HAR BRUG FOR. KONTORET ER AABENT FRA KL. 6 MORGEN TIL KL. 15 E.M.

»V jb

Arbejdsanvisning. Employment Agencies — Bureaux d ’ engagements — Arbeitsnachweise (se tillige: Engageringskontorer-, Fæste ­ forretninger; Husgerningskontorer; end ­ videre Oversigten Arbejdsanvisning i Em ­ nelisten paa gule Blade foran i dette Bind). København: Arbejdsanvisningskont. f. Gjentofte m. fl. Kommuner Hyldegaardsv. 11 Charlottl. $ Or. 747 g ____ _____ : _____ Arbejdsmandenes Arbejdsanvisning Suhmsg. 4 Kl $ Cent. 14994 Se næste Spalte.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker