kraks vejviser 1940 handelskalender

Apoteker, Apotekervarer en gros

VII — 2979

Fag-Register for Danmark

Apotekervarer en gros. Chemists, wholesale — Diogues pharmaceutiques en gros — Apothekerwaren, Grosshandlungen København: Chemia, -»kts., Kemisk Fabrik & Laborato ­ rium, Bentzonsv. 6 E) $ Go. 7741 A /s „CHEMIA ” KEMISK FABRIK <5? LABORATORIUM k BENTZONSVEJ 6 F TLF. GO 77M ^SYNTETIC GRINDSTED Christensen Alb. K Struenseg. 7 El $ Cent. 14165 & 14265 Christensen Lars Dr OlgasV. 18 [S$Gh.4OO5 JRepr. Bubeck & Bolder, Basel. Comercial Ibero Danesa,Akts.,Dronn.Tværg. 5 B I C.13089 Danigefa, Akts.. Østerg. 18 IB $ ★ C. 15333 Exoglan, Akts., Bredg. 45 A El $ C. 3317 Fallesen-Schmidt Th. St. Knuds V. 12IS $ C.10502 Forenede Medicinalfabr., De, ved Ferd. Andersen Blegdamsv. 72 [ø] $ ★ C.13176 1016 & 15151 Import og Eksport af pharmaceutiske Specialiteter. Gønget F F & Co. Evanstonev. 12,14 Hell. $ C. 4707 F. F. GØNGET & Co. Telefon C. 4707 Fabrikation og Import af farmaceutiske Specialiteter Ido-Ha-Co. (Ido-Handels-Compagni)ved Pi Mortensen Blegdamsv. 72 A |fl) $ N 4659 Jørgensen IngeborgSveasv. 3 E $ C. 3457 Køhier Otto Lothar Willemoesg. 12 |ø) ffl.'Ø 2139 45 Lose Th. & Co., Akts., (Det Danske Medicinal- & Kemikalie-Kom ­ pagni Aktieselskab) Jemtelandsg. 1 [S] $ ★ C. 65 (med Omstilling til samtlige Afde ­ linger) - Telegramadr. „Loses* Medicinal*abr. Felo ved Ole Frederiksen, Niels Ebbesens V. 17 E $ C. 1514 & ★ C. 15114 Medicinal-Laboratoriet Vajse ved K Juul Købmagerg. 36 El $ C. 955 Medicinal-Magasinet ved Thorvald Nygaard Toftegaards Allé 24 Valby $ Vb. 2768 Mentholatum I E Ohlsens G. 6 [§] $ 0 5927 Miradium ved Ole Frederiksen, Niels Ebbe ­ sens V. 17 IV] $ C. 1514 & ★ C. 15114 Moller Valentin Aage Dronn. Tværg. 5 El $ Cent. 13089 Pharmaceutiske Specialiteter. Muller ’ s Otto Eftf., Akts., N-Søgade 35 El $ ★ C. 15055 & 15650 Nordisk Droge- & Kemikalieforr., Akts., Ragnag. 9 El $ ★ Cent. 398 Nordisk Kemikaliehus Norsvej 6A E $ ★ C. 2005 - Farmaceutiske Specialiteter. Pharmacal Trading Company, Ltd. Akts., Frederikssundsv. 60B [ nv ] $ ★ C. 12348 Qvistorff R, A/S., Vodroffs Tværg. 6 ffl $ Eva 1698 Brotella og La Fru Sta. Ægte Emser Salt og Pastiller. Faget fortsættes næste Side. øg fPgøMand BAYER DANIGEFA A / s T. *C. 15333 r Telegramadr.: „Danigefa"

S kørping : Wiberg S V $ 34 Slagels e: Moller T G (Svaneapotek) Bredeg. 8 $ 134 Nielsen A F Bendix (Jernbaneapotek) Schweizeipl. 10 J 1145 Snertinge: Balle Ludvig $ 12 Sorø: stabl A $ 12 Stege: Pedersen Th. $ 4013 Stenlille: WilstrupC$2 Stoholm: Madsen K H $ 47 Store Heddinge: VermehrenEdv. $ 24 »truer: Kirchheiner A $ 52 Stubbekøbing: Petersen N Johs. $ 1012 Svendborg: Lassen J A (Løve Apotek) Torvet 5 $62,68 & 1011 Vogensen J C V (Sanct Nicolai Apotek) Gerritsg. 7 $ 152 Sæby: Jørgensen M C $ 17 Sønderborg: Dantzcr-SørensenCU(Jern- baneApoteket) $ 502 (2Lin.) Juhl J P (Løveapoteket) $ 8 (2 Lin.) Søndersø pr. Odense: Lorentzen Martha $ S 29 Taas trn p : Tonnesen A $ 98 Tarm: Lund Hdger$ 6 Terndru p: p e ders en O C $ 4 Thisted: Rjerulff Viggo (Svaneapotek) $ 30 — Olesen JOH (Løveapotek) $ 370 Tinglev: Jensen Chr. $ 4025 Toftlund: Bang Otto $ 30 Tende r: ToftP gi 11& Uldum: Andersen Karen Kirstine $ 3 U 1 1 borg: Ulfborg Apotek $ 6 Vamdru p: Ni e l se n H R $ 21 Varde: Vejlby A M P $ 94 v de n: Madsen Otto Gamél $ 52 Ve i i e: Christensen C C N (Gorms Apotek) V esterg. 38 $ 900 Lind J (Løveapotek) Sønderg. 2 $ 1 LudwigSG (Svaneapoteket) Dæmningen 43 $483 Lund PP (Set. Thomas Apotek) N-Torv 1$ 58 Verninge pr. Knar reborg : Brun by C J $ V 16 Vesterborg: KrenchelJG$ 10 Vester Skerning e: Nielsen Mads $ 30 V estervig: Schouenborg Anna $ 12 Viborg: Set.Matthias Apotek SctMathias G. 14 $ 887 & 1050 Schousen C N (Løveapotek) Hjultorvet $70 Sørensen Ingvard (Svaneapotek) Nytorv 3 $10 Viby J.: Nielsen A $ 240 Videbæk: Rasmussen H Th. $ 13 Vildbjærg: Nielsen j C $ 36 VilB: Hertz J N $ 4 Vinderup: vinderup Apotek $ 38 Vojens : Gottlieb Chr. $ 42 Vordingborg: Fries Jørgen g 33 Vraa: Hegge L G B $61 Ærøskøbing: Friderichsen J D (Æros- købiDgApotek)$10 Ølgod: Tromholt Sophus $ 14 Ørste d: Esbak Regnar $ 11 Østbirk: Salomonsen Sally $ 14 Øster Vraa: Christensen Christen $ 1

Nyborg: Gelting-Hansen Aage (Løve- apoiek) $ 21 & 121 Hartmann A C (Nørrevold Apotek) $ 470 (2 Lin.) Nykøbing F. : Abildgaard ILL (Løve- Apoteket) Langg. 5 $ 49 & 849 Assens NC (Svaneapoteket) Langg. 16 $ 35 Pyndt Holger Erik (Østerbro Apotek) $ 693 Nykøbing M.: Olufsen Regnar (Set Cle- mens Apotek) j}4 50 — Sonne Alfred (Svane ­ apotek) $ 11 Nykøbing S.: Eilschou Chr. C $ 85 Nysted: jj ansen Ove Nandrup $ 1008 N æstved : Christens Carl (Løveapotek) $ 2 Herbkind Louis (Svaneapotek) $ 63 Nørre Nebel: R aV nholtA $ 6 Nørre Snede: Marcker S D M $ 30 N ørresundby: Rubner-Petersen Th. $ 1051 Odder: BergS $ 9 Odense: Bjørn Nikolaj (Albani Apotek) Hunderupv. 19 $ 863 Graugaard Niels (Dalum Apotek) Postadr. Fruens Bege Holm Axel (Sct.Hans Apotek) Nørrebro 1 $ 1128 Jensen K Fr. Baltzer (Løveapotek) Fiske ­ torvet 1 $ 719 Lorentzen O (Apoteket Bryggergaarden) Vesterg. 11 $ 888 Ludwigs L J E (Sanct Knuds Apotek) Kongensg. 60 $ 272 I Mikkelsen Poul Hehveg (Svaneapotek) Vesterg. 23 $ 1125 (2 Lin.) Nielsen T JC (Apoteket Ørnen) Vesterg. 83 $ 2970 Otterup: Hauberg P M $ 39 Præstø: Kjær A JJ) 28 Randers: Christensen P O (Svaneapotek) Middelg. 2 B $20,2120 & 920 Gry S A (Sonderbro Apotek) Storeg. 12 $ 2900 Hansen C (Krone Apotek) Adelg. 2 $ 397 Harpøth Johs. (Jernbane Apotek) Vesterg. 25 $ 2140 Nielsen P M C (Løveapotek) Torveg. 12 _$ 62 & 63 ■Ri» e; Lind Ejnar $ 21 Ri°ge : Brandt E P $ 34 Ringkøbing; Andersen Oct. $ 14 Ringsted: Wengel J J $ 59 Riserup pr. Nørre-A lslev: Hahn-Thomsen Carl $ N-A 21 Roskild e: Augsburg Jannik (Domapotek) Algade 8 $ 16 Berg H (Svaneapoteket) Skomagerg. 12 $83 Roslev: Philipson L P $ 18 Rudkøbing; Bauer Axel $2&110 Ruds Vedby: Jacobsen Fr. V $ 15 Rødby: Møller Viggo $ 1013 Rønn e: jø rgensen £ ip]j, (Store Torvs Apo ­ tek) $ 130 Sakskøbing: Svendsen AM. $4021&4301 Sa ltu m: Storch FC R $ 4 ^ ams ø: Gottlieb Einar (Samsø Apotek), Tranebjærg $ T 30 Silkeborg: Himmelbjerg Apotek $ 1139& 1140 01 din C (Svaneapoteket) $200 Silkebo'g Apotek $ 66 Sindal: BangAAf 19 Skagen : Gregersen C A, Stats $58

S kanderborg: stub C $ 53 S kern: Kjær Preben $ 160 Skibb y: Hestbech Ulrik $ 7

^k i v e ; Christensen CBN (Svaneapotekj $ 615 — Es felt Emil Georg(Loveapotek)$140

S kælskør: j ørc k Th. $ 3 Skær bæk : Bay F H $ 23

I

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker