kraks vejviser 1940 handelskalender

Apoteker København (Fortsættelse): Sender Boulevard Apotek (Sv. Aa. Hansen) S-Boulevard 52 E £ V 4140 Sønderbrq ’ s Apotek (Amor Hansen) Amager- brog. 158 E) £ Am. 140 Taarbæk Apotek (HE Budtz) Taarbæk Strandv. 86 Klpbg. £ Bvu. 62 Taarnby Apotek (E Sode) Amager Landevej 37 Kastrup £ Kastrup 617 & Kastrup 978 Tagensvej Apotek (Holger Ørner)Tagensv. 98 IN) £ ★ Tg. 7202 Trekioner Apotek (H Siig Arden) Vigerslev Alle 38 Valby £ Vb. 1288 Trianglens Apotek (Alfr. Wøhlk) N-Fri- havnsg.3 føl £ Cent. 10200 Ulrikkenborg Apotek (H R Hansen) Ulrik- kenborg Allé 38 Lyngby £ Lyngby 820 Vajsenhus Apoteket (KJuul)Købmagerg. 36 Kl £ Cent. 955 Valby Apotek (Chr. W Tornøe) Valby Langg.49 Valby £ Cent. 12226 Vanløse Apotek (CWiirtzen) Jylllingev. 73 Vanl. £ Damsø 682 & Damsø 681 Vesterbro Apotek (E Høst-Madsen) Vester- brog. 72 (S £ Cent. 2819 & V 386v Ægirs Apotek f.TPMBollerup) Jagtv. 113 E) £ Tg. 855 & Tg. 7022 Øregaard Apotek (C J M Dannesboe Ander ­ sen) Strandv. 203 Hell. £ Hell. 1045 Øresunds Apotek (Ths. Eilersen) Strandv. 39 El £ Ryv. 205 Ørsted ’ s H C Apotek (H VPetersen) H C Ør ­ steds V.28A ffl £ Cent. 13300 ØsterbrosApotek (Aa. E Muller) Østerbrog. 48 El £ Cent. 6764 Østerfælled Apotek (H C Grønbek) Øster ­ brog. 140 El £ 0 7148 Aabenraa : Faber Kaj Leonhard (Løve Apotek) £ 225 Madsen N (Svane Apotek) £ 199&200 Aabyhøj: stær J Hostrup £ 480 Aalborg: GamstFr.S(Reberbane Apotek) Keberbansg. 25 £ 3813 Kløeker H C A (Vejgaard Apotek) £ 4413 Lanning Carl (Østerbro Apoti k) Pharmacie internationale Nørre". 23 £ 856 Løveapoteket Algade 28 £ 103 & 104 MøllerS M (Budolphi Apotek) Algade 60 £677 Strøyberg S C (Svaneapotek) Østeraag. 9 £ 34 Viinsted E C A (Boulevard Apoteket) Bou ­ levarden 19 £ 338 Aakstiup: Hauberg J C W M £ 28 A arhu s: Aagaard Gunnar (Marselisborg Apotek) Frederiks Allé 109,111 £ 3712 Ahnfeldt- Mollerup Chr. (Trøjborg Apotek) Tordenskjoldsg 28£1915& 10446 Hansen Viggo (Jernbaneapoteket) Bane- gaardspl. 8 £ 244 & 224 Herskind A (Munkeapotek) N-Allé 35 1)115 &135 Møller C F (Søndergades Apotek) Sonderg. 40 £ 1911 &4019 Prægel F C Storm (Set. Clemens Apotek) Studsg.41 1 7073 & 7093 Rasmussen S (Set. Pauls Apotek) Jæger- gaardsg. 76 £ 1248 Reimers M N (Løveapoteket)] st. Torv 5 £ 22 & 23 Schmidt Orla (Svaneapotek)Vesterg. 4 £24 A ars: Bæhr Otto 1)26 Aaru p: Rasch AJS £27 Allinge: MadsenFr.W £48 Asnæ s: GulstadK £ 55 Assen s:Strøyberg J £ 35 B a l 1 eru p : LarsenKK RBech £270 Balling: Knudsen F L £ 13 Birkerø d: JuelsborgA £583 Bjerringbro: Bøggild G J C £ 10 Bojgens £: FabriciusHenrik £ 11 Borup: Rahbek Chr. £ 6

VII — 2978 Bramming e£ Tretow-Loof E H B £44 Brande: BangE C £ 127 Broager: Dalbro Andr. (BroagerApotek) £104 Brovst: Hedin Niels £ 1 Brædstrup: B oye E S £ 26 Brønderslev: Rahbek O J £ 12 Brørup: Dantzer-Sørensen JC £ 2 Børkop: Møller Aage £ 13 Bø vlingbjærg: Haubroe Søren £ Bovling 11 Christiansfeld: Lind H £ 14 Dronninglun d: HofmanChr. £ 2 Ebeltof t: AndersenN S £ 16 Egtved: Tielker J H T £ 3 Ejby: Ormstrup N C C £ 19 Esbjerg: Bahnson N (Neptunapoteket) Kongensg. 79 £ 348 Levin-Hansen S ( Kroneapoteket) Kon ­ gensg. 36 £ 149 Nielsen Martin (Løveapoteket) Torveg. 43 £2075 Esbønderup pr. Esrum: Meyer M E £ Esrum 60 Faaborg: johansenGeorgS £ 70 Fakse: Jensen Jens Jørgen £ 55 ane: Damgaard Emil, Nordby £ F 23 Farsø: Kjersgaard J C Z £ 29 Farum: BruunU £ 3 Ferritslev pr. Ullerslev: Hjorth L A C £ F 9 Fj erritsle v : Jerslev Aage (Vester Han Herreds Apotek) £ 3 Fredensborg: Schønweller C JG £ 27 F r e d e r i c i a : Hallas-MøllerH(Løveapotek) Danmarksg. 19 £ 137 Snitker Adolph(Akseltorvs Apotek) Axelt. £ 289 Frederi kshavn: Christiansen Anna (Lø ­ veapoteket^ 104 & 114 — GamAM(Svane- apotek) £ 75 Frederikssund: Nielsen Asger £ 7 Frederiksværk: Krumhardt Axel £ 7

Fag-Register for Danmark

Hedensted: Hedensted Apotek £ 66 Helsing e: Grabowski A T £ 32 Helsingør: Krog M S S ^Stengades Apo ­ tek) Steng. 26 £ 678 Rink Gustav (Det gamle Apotek) Strandg. 77 £ 130 Herning: Black C E A (Østergades Apo ­ tek) £ 602 (2 Lin.) Elming C A (Løve Apotek) £ 22 (2 Lin.) Hesselager: Rasmussen L V £ 3 Hillerød; Lintrup F V £ 142 Hjørring: Germer C W (Svaneapotek) £505 Hansen IK (Løveapoteket) £ 9 Hobro: Ewald K L £ 6 Holbæk : Møller N L (Løveapoteket) Al ­ gade 63 £ 555 & 1110 Ottesen SAM (Elefant Apotek) Algade 32 £ 138 H olstebro: Hellesen K F (Svane Apotek) £350 Laursen J P (Løve Apotek) £ 43 Holsted: Bang Ellen £ Holsted By 46 H ornbæk: Madsen Maria J £ 62 Hornslet; Møller Niels £ 3 Hornsyld: Marschall A H B £ 48 H or sens: Helms Jacob (Helms ’ Apotek) Sonderg. 12 £ 102 Petersen Peter (Hvide Hest) Amalieg. 5 £2121 Rugaard HOC (Svaneapoteket) Torvet £ 298 Roen H G (Løve Apoteket) Smedeg. 82 £316 Hovedgaard: Bloch N £ 23 Humble: Engelstoft Im £ 55 Hundborg pr. Sjørring: Bender HI £ H 4 Huru p: Hurup Apotek £ 19 Hvalsø: j 0 iner V C £ 6 Hvid bjærg: Esborg Johannes £ 33 Hej er; Nuesse Waldemar £ 58 Hørsholm: Scheel Paul £ 23 Ikast: Schou Axel Johan £ 34 J els: Petersen O Kragh £ 5 Ka lundborg: Kielgast F C £ 5 & 705 Karise: Pedersen Carl £ 30 Kellerup : F unc h VK £ 12 Kerteminde: Schultz HC £53 Ki bæk: Errboe H J T £ 69 Kolby pr. Hør dum : Qvortrup H S £ K 17 Kolding: LauesenTLangkilde (Sønderbro Apotek' Sonderg. 32 £ 122 Liebst Aage (Svaneapoteket) Laasbyg.2£48 Nielsen N P (Løveapoteket) Akselt: £119 &71 Korsø r:Qtterstrøm IIJ £ 3 Køge: Aabling-Thomsen Ernst £ 121 Lemvig : Muller Hartvig £ 23 Lundby: Sørensen C I £ 105 Løgstør: Bjorn-Jensen A £ 23 Løgumkloster: Rj emB j j 6 Løkken: Ulrich A V £ 23 Mariager: Benzon CF J von £ 18 Maribo: R U ge Arnold £50 Marstal: Krogh HL H £ 68 Middel far t: LindgreenK M £ 43 N akskov : Lehmann Vald.' (Nyt Apotek) Nybrog. 1 £ 60 Lund Michael

F røstrup: Frøstrup Apotek £ 9 Fuglebjærg: phrane O M £ 16 Galte n: Rasmussen S R £ 43 Gesten: RudfeldP MH £ 9 Gislev: Christensen Karen £ 25 Give: Give Apotek £ 14 Glostru p:Holm S J £ 20 Glumsø: Sprange H £ 9 Graasten: Andersen A C £ 1 Gram: ThykierV£ 1

G r e n a a : Hansen Hugo Hjelm £ 20 Grindsted: Jørgensen H F A £ 23 Gudumholm: Schmith K W £ 7 Gørding: Olsen Ingeborg Horn £ 9 Gørlev S .: Schoppe Otto £ 46 Haarby: Jørgensen Thorvald £ 24 Had erslev . Hansen HH (Løve Apoteket) Apotekerg. 1 £ 444 Obel S K (Hjorte-Apotek) Apotekerg. 9 £ 67 & 68 Haderup pr. Skive: Thomsen AE £H9 Hadsten: R ose n Arthur £ 10 Hadsund; Knudsen Gorm £ 54 Hallund pr. Brønd erslev: Egestad A N £ H 7 H als: Jakobsen Anna Kirstine Marie £ 13 H ammel: Klem Oscar £ 8 H amme rshøj: Nielsen C O £ 14

Haslev: Sandberg P F £ 71 Havdrup: QestEH £22 Haverslev pr. Ard en: \ Lindemann Jørgen £ H 4

N imtofte : Hvalsoe Georg £ 12 Nordborg: Petersen Jul. £ 5

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker