kraks vejviser 1940 handelskalender

Antikvarboghandlere

VII — 2976

Fag-Register for Danmark

MADSEN-LINDJ P Klosterstr. 24 El g Cent. 7157 Margolinsky J Gothersg. 145 Kl gi Palæ 3456 Melchiorsen PaulStudiestr.l2KI g Palæ2195 Munksgaard Ejnar Nørreg. 6 |K] gi ★ C. 6970 Munksgaard P Fiolstr. 20 E g Palæ 4990 Neerholt ’ s Bog-Antikvariat Pilestr. 59 Kl Nielsen Ernst Valdemarsg. 31 E Nørgait H C Fiolstr. 15 El g By 1052y Olsen Marinus Studiestr. 41 Kl g Pa.7624 Pedersen Sv. Sandbjergg. 27 El g Tg. 6202 Rasmussen Carl N-Søgade 35 El g Cent. 12734 Rasmussen J N-Voldg. 62 Kl g By 7804 Richter Paul Dronn. Tværg. 15 IH gPalæ757 Rosenkilde V Krystalg. 8 Kl g Pa. 194 Schmidt Young Østerbrog. Pavilloner [ø] g Palæ 5252 Skadhauge Jeppe Poulsen Fiolstr. 19 Kl g Cent. 9853 & Palæ 2353 Se Magnus Hansen Skadhauge L P & Søn, N-Voldg. 102 Kl g By 8463 Skandinavisk Anti quariat Sølvg. 38 El g By 6060 Stallknecht V Studiestr. 10 IH g Pa. 7596 Store Nordiske Videnskabsboghdl., Akts., Rømersg. 27 Kl g C. 11035 & 11875 Alle de BRUGTE LÆREBØGER til UN IVERSITETET og HØJERE LÆREANSTALTER faaes i: Store Nordiske Videnskabsboghandel Ekspedition: Rømersgade 27 [K] Telf. Cent. 11035 & 11875 Studenternes Boghandel, Akts., Studiestr. 3 IH g Cent. 9237 - Universitetsbøger. Sølvtorvets Antikvariat v. I Bjerredahl Ø-Farimagsg. 15 Kl g Palæ 696 Thor Jens Studiestr. 35 Kl g By 4851 Uglen v. Leo Warncke Frdbg. Allé 21 A E g Ve. 284 W inther Kaj GI. Mønt 25 Kl g Palæ 5148 Østerbros Antikvarboghdl. v. Aage Palsdorf Ø-Farimagsg. 73 [øl g 0 8793 Aalborg: Hansen Jens Algade 25 g 2108 Hegnby H Jernbaneg. 3 g 4505 Aarhus : Aarhus Antikvariat ved Chr. An ­ dersson Volden 19,21 g 1962 Andersen V Holm Spt. Clemens Str.7g8129 Antikvar Bog Centralen, F Chr. Petersen Frederiks Allé 46 g 8866 Buhmann W N Banegaardspl. 10 g 10337 Frederiksbjærg Antikvariat v. John C Gu ­ stafson Frederiks Allé 92 g 6806 Herløv ’ s Eftf., A Andersen Studsg.8 g2462 Jydsk Antikvariat ved H Nordentoft Frede- riksg. 31 g 8284 Kaa August Jægergaardsg. 25 g 10667 Studenternes Antikvariat,Indeh.EEStrange Petersen S-Allé 20 g 268 Timm Carl V Skoleg. 24 g 6012 Haderslev: SønderjydskBoghandel, An ­ tikvariat, ved H C Møller Bispeg.ll g703 H elsingør: Helsingør Antikvariat og Bog ­ handel, Aksel Kristoffersen Set. Anna G.4 g 1651 Horsens: g ryid A Nørreg. 18 Nielsen Elkjær Grønneg. 13 g 517 Kolding: SvarreC BSlotsg. 20 g 1124 Odense: Petersen ’ s Chr. Eftf. , W Ros-Pe- tersen Vindeg. 34 g 3860 Waidtlow Johan st. Graabrodrestr.5 g5203 Silkeborg: Silkeborg Bogantikvariat, AR Søndergaard g 1210 Slagelse: \ Binderup Franklin Nygade 7 g 1007

Svendborg: Pindstofte Ester Gerritsg. 14 g 295 V e J 1 e: Sydjysk Antikvariat,Vilh.Truelsen Kirkeg. 13 g 155 VejleAntikvarboghandel ved Axel HThrane Dæmningen 6 g 280

København (Fortsættelse): Hansen Magnus & Jeppe Poulsen Skadhauge Fiolstr. 19 Kl g C. 9853 & Palæ 2353 Giro 28428 rr MAGNUS HANSEN FIOLSTRÆDE 19 — DANMARKS STØRSTE FORRETNING MED KØB OG SALG AF VELHOLDTE BØGER CG VÆRKER. ___________ DANMARKS STØRSTE LAGERW SKOLE- og Hansen Tage Rauch Borgerg. 52 H g Palæ 1273 Harck Einar Fiolst,r.33 El g ★ Cent. 9148 Heilbuth Jens N-Voldg. 26 É Hendriksen Ch. E V-Farimagsg. 11 EJ g By 4740 Hetsch Franz H Kompagnistr.28E gBy5090 Hest Andr. Fred. & Sen, Akts., Bredg. 35 E g ★ C. 5051 & 7571 Andr.Fred.Hest&Sen A/S Bredg. 35 IH Hf.* Cent. 5051 & 7571 Bøger og Bogsamlinger købes. Jarlers Antikvariat St. Peders Str. 35 B g C. 8851 Johansen E M Fiolstr. 8 B g Palæ 256 Johansen Th., Niels Juels G.6® f Cent. 11308 Bp. Holm. Kan. 30E1 Bogauktioner. Jung Aly & E GI. Kongev. 112 E g V 7204 Kaaber Niels Krystalg. 19 IH g By 4177 Kehlet Chr.F Fiolstr. 18 E g By 6304 Kollmorgen Helene GI. Kongev. 19 E g Eva 900 Bopæl: GI. Kongev. 33B E V 5814u Køb og Salg af alle gode Bøger og Noder. Skolebøger. Kbhvns Antikvariat ved Chr. Andreasen St. Peders Str. 25 El g! By 1867v Levaid J, H C Ørsteds V. 6 E g V 1090u Lind Otto Frdbg. Allé 66 E g V 823v Ludwig E Kompagnistr. 22 IH g Palæ 7191 Lynge Herman H J & Søn, Akts., Løvstr. 8 B g) Cent. 5335 LÆREBØGER TIL ALLE SKOLER OG KURSUS. % BOGSAMLINGER, j| SAMLEDE VÆRKER, ØR ­ SJÆLDNE BØGER, SKOLE-oo LÆREBØGER. KØBES

Dealers in Antiquities — Antiquaires — Antiquitåten København: Aase st Strandstr. 14 Kl g By 458x Adils G Grønneg. 14 IB g By. 841x Andersen Jesta & Olga Gartncrg. 7 El g N 2723y Antikgaarden, Kirsten Fenger Bredg. 22 El g Palæ 5810 Antikvitetshuset ved H K Madsen Skinderg. 40 El g By 2327 Aro ved Alfred Reinhard Olsen Oehlensch- lægersg. 10 E g V 9877 Axelsen II Østerg. 16 El g Palæ 5413 Bamberger Clara Chr. d. 9. G. 3 IH g By816y Becker A Naboløs 5 Kl g By 6248 Becker E Absalonsg. 44 E g Eva 1944 Berg Aage GI. Kongev. 39 E g V 4371 BergKnudP Bredg. 71 El g Palæ 1971 Boisen Johs. Graabrødret. 6 Kl g By 46 Broberg P Ny Østerg. 8 Kl g C. 1482 Buch A Colbjornsensg. 3 E g V 1803y Buschmann Otto Ny Østerg. 7 Kl g By5579v Buschmann Peter GI. Kongev. 93 E g Eva 4775 Cederstrand B H Gl.Kongev. 11 E g V 8269 Cederstrand H Købmagerg. 24 IH g Palæ 6423y Christensen CL Gothersg.l2E gPalæ5398y Christensen Johs.V, Abel Cathrines G. 1 E g V 2764 Christensen Julius Holm. Kan. 18 Kl g By 230x Cohn Isidor A, Niels Hcmmingsens G. 6 El g By 2034 v Danielsen H P Læderstr. 11 E g By 274 Dansk Møbelmesse ved Oscar Jørgensen Klarebodeme 16 Kl g By2694v Eberlin A Conradt Herluf Trolles G. 7 E g Enevoldsen A Knabrostr. 19 OS g By 7493 Ernst Bredo Nybrog. 20 Kl g C. 12225 Feinberg E & S Dronn. Tværg. 1 El g By 285y Ferlov Holger Bremerholm 2 OS g^By. 8655 Froholt Dagmar Nybrog. 8 LH g By 7741 Galthéen Aage Borgerg. 45 OS g Pa. 1826 Gelfer G Bredg. 47 IB g Palæ 1886 Gruhl Max Borgerg. 17 Kl g Palæ 5749y Hammer Alfred Gothersg. 7 El g By 7891 Hansen Carl Frdbg. Allé 5 E g V 599 v Hansen F A Skinderg. 19 IH g By 4551 Hansen F A Viktoriag. 18 E g Év. 2945 Hansen Georg Frederiksborgg. 33 Kl g By. 4237 Hansen Georg Østbaneg. 9 [ø] g 0 9346 Hansen Ludv. Østbaneg. 9 [0] g 0 9346 Hansen Svend, Østerbrog. 84 B [0] g 0 9205 Hansen Tage Mikkelbryggersg. 7Kl g Palæ 5354 Haslund ’ s Ole Hus ved Haslund & Heyman Østerg. 15 Kl g Cent. 5255 & 8888 Hjorth-Degenkolv G st. Kongensg. 55 Kl g By.4901 Holm Edv. St. Peders Str. 31 Kl g Pa. 5578x Hovmand Jørgen Dronn. Tværg. 5 Kl g Palæ 2381y Ingerslev-Møller M Farverg.8 OS g By 2176y Jappe H Ny Østerg. 6 Kl g Palæ 2272 Butiks- og Boligmontering. Jensen Andrea, Prins Jorgens G. 12 El g N 3104 Jensen C Østerbrog. 142 [£>) g Øb. 1946 Jensen Jørgen Studiestr. 37 E g Palæ 5436 Johansen Erik Lyngby Hovedg. 37 Lyngby g Ly. 2685. Johansen Johan N-Frihavnsg. 25 [ø] g 0 218

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker