kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII -2974

Annoncebureauer

WEILSKOV & Co. (Bencke &Toft-Niel- sen) Gothersg. 103 Ej} ★ C. 16880(A.B.) Westergaard ’ s HReklamebureau Frederiks- borgg. 1 E $ C. 9293 (A. B.) Wolff Aug. I & Co. ’ s Reklamebureau Akts. Østerg.57E $ *C. 5757 & 4 (A.B.)

Reklamebureau Lyre Cleinensbro ® 9750 (3 Lin.) Orø A

Køben havn (Fortsættelse): Jacobsen Waldemar Kronprinsens?. 4 OS >1 C. 192 (A. B.) Daglig Ekspedition af Annoncer til alle Blade. Grundlagt 1879. Jeppesen E Magnoliav. 27 Valby ® C. 10971 - & Va. 5304 Karmark Henning Reklamebureau Frede- riksbergg. 25 E ® Palæ 6096 & Palæ 6302 (A.B.) Kopp Poul V L Vimmelskaftet 32 E ® C. 4494 Krabbe ’ s Annoncebureau, Akts.,Raadhuspl. 16 (S $ Cent. 14666 Kbhvns Annoncebureau Købmagerg. 38 E $ C. 4411 (A.B.) Monterossis Bureau Amagert. 5E ,$ ★ 0.9990 Møller M Vesterbrog. 64 A El $ V 1412y Nielsen & Lydiche ’ s Annonce-Bureau V-Bou ­ levard 18 El $ ★ Cent. 652 & 8653 (A. B.) Nielsen S A Vesterbrog. 60 (S $ C. 1360 Nissen ’ s Annoncebureau, Akts., Raadhuspl. 16 El $ C. 11977 NORDISK ANNONCEBUREAU, DANSKE ARGUS, Akts., Albinus Larsen Købmagerg. 38 E $C. 593 & 594 (A. B.) Obelitz ErnaRømersg. 15 E $ Palæ 6353 Ordrup Annoncekontor v. Th. Damborg- Larsen Ordrupv. 7 Charlottl. $ Ordr. 3077 Piora A S Vimmelskaftet 47 E $ C. 9900 &9966 Polack ’ s M Annoncebureau, Akts., Ved Glyptoteket 6 [3 $ ★ C. 11701 Annoncer til Ind- og (Jdland. Poulsen Alma Tømrerg. 8 E $ Cent. 10349 Provinsens Annocebureau v. Chr. Zornig Kifstinedalsv. 2 A Valby $ Va. 4513 Raadgivende Reklamebureau „Roial “ Krystalg. 16 E $ Cent. 8284 & 8486 Reklamebureau Lyre Axelborg El $ C. 4530 Schiern Wilh. Linnésg. 18 E $ Cent. 5344 Schleisner Sv. Østerbrog. 154 (ø)$^Øb.733O Seierby A Annebergv. 22 Brh. $ Be. 4353 Socialdemokratiske Provinspresses Annonce ­ bureau, Den, N-Farimagsg.45E$Cent.5243 Stiirtz Inger Sølvg. 28 E $ Cent. 3957 Suenson E & Co. Reklamebureau V-Boule- vard 38 E) $ C. 13093 (A. B.) Trier ’ s Emil Annoncebureau N-Voldg. 25 E $Cent. 774 „Union “ , Akts., Aut. Annoncebureau Otto Mønsteds G. 3,5 El $ ★ C. 781 aktieselskabet UNION Aut. Annoncebureau Otto Mønsteds Gade 3 — 5 København V. Tlf. Central 781 Tegnestuen: Mikkelbryggersg.3 Tlf.^Central 16845 reklamebu reau ILYrø AARHUS - KØBENHAVN AFDELINGEN I KØBENHAVN f AXELBORG C. 4530 HOVEDKONTORET AARHUS CLEMENSBRO 9750 (3 LIN.)

sr S i

AARHUS — KOBENHAVN HOVEDKONTORET I AARHUS CLEMENSBRO TLF. 9750 (3LIN. 'AFDELINGEN I KOBENHAVN AXELBORG CENTRAL 4530 Weber & Sørensen Set. Clemens T. 9®7017, 7018 & 7019

telefoner : 7017,7018 & 7019

Ebeltoft: Ebeltoft Annonce-Bureau $ 72 Es bjerg: Vestjydsk Annonce Bureau, Carl .Nielsen Skoleg. 12 $ 2232 Hadsten: Hadsten Annoncekontor, P A Hviid $ 88 Herning: Herning Annoncebureau, Jen ­ sen & Jensen $ 535 Holbæk: Holbæk Annoncebureau ved J Sorensen Algade 38 $ 451 Køge : ØstsjællandsAnnonce-Bureauj)101 Næstved ; Sydsjællands Annoncebureau ved Svend Holst $ 761 (2 Lin.) Odense: Nielsen Thora Klareg. 15 $ 3400 Normann ’ s Annonce-Bureau Vesterg. 48 $ 6090

REKLAMEBUREAU % ØSTERGADE 57 KØBENHAVN K

TELEFONER: CENTRAL 4 OG * 5757

POSTKONTO 603

Wulff HelgaGl. Kongev. 91 El $ Cent. 3770

Aalborg: Aalborg Annonce-Bureau Øster- aag. 6 $ 4000 (2 Lin.) Aarhus: Aarhus Kioskselskab,Akts. $ 888,887 & 41

Wolff G Bonnesen Vesterbro 42 $ 7844 Ringste d: Midtsjællands Annonce Bun au $990 w Silkeborg: Silkeborg Annonccburcau, A R Søndergaard $ 1210 Skive : Skive Annoncebureau J.P.Christen sen $ 917 Svendborg: Sydfyns Annoncebureau, V Orloff, Niels Juels V. 27 $1170 Vej fe: Central-Bureauet, William Møller Dæmningen 16 $ 411 & 1172 Christensen Jac. Torveg. 20 $ 129

SPORVOGNS-

OlddjTJVJZTu

KIOSK-

'JleJdamzrt,

PLAKAT-

Qekbzjrvzj'i'

AARHUS

Buchtrup ’ s Annonce-Bureau $ 1166 (5 Lin.) BUCHTRUPS ANNONCE-BUREAU ved Fru C.Wonger AARHUS Telf. 1 1 66 5 Lin ier

Vi sørger for al D^res Reklame

Anretninger i Hjemmet, (se Selskabsanretninger i Hjemmet).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker