kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Roskilde: Andersen A P Jernbaneg.£104 Christensen Oluf Jernbaneg. 20 £ 2400 Dinesen P V Nymarksv. 13 £ 2205 Fischer Alfred Jernbaneg. 42 £ 320 Frederiksen Villi. Knudsv. 5 £ 308 Hansen Holger Hedegaardsv. 13 £ 1325 Holst N Chr. Grønneg. 6 £ 604 Larsen Rasm. Borgediget 37 £ 619 Nielsen Volmer Allehelgensg. 11 £ 365 Olsen Bernh. Køgev. 48 £ 70 Petersen Oscar St. Laurentiiv. 9 £ 1268 Poulsen Hans E & Co. Algade 62 £ 205 Rohde P F & Søn Københavnsv. 27 £ 1362 Scbiøtt P Th. Klostervang 8 £ 1447 Sørensen Lothar Raadhust. 2 £ 1133 Weibel Johs. Ringstedg. 25 £ 90 Wilsdahl I C Borgediget 20 £ 774 Wittrock Arthur v. Haraldsv. 11 £ 1138 Rudkøbing: JensenRs. £ 451 &531 Nielsen N E £ 376 Petersen Axel £ 433 Schleimann Chr. £ 247 Rødby: "Harlou K V £ 1173 R ønn e: Boss H C Ilasager £ 149 G listrup Carl £ 109 & 474 Glistrup Viggo £ 271 & 173 Kaffe, Te, Chokolade og Konfekturer. Hansen Axel £ 135 & 124 Kløeker A B £ 191 Kyhn Henrik £ 278 Nielsen II Chr. £ 445 Stender C F & Son £ 73 Svendsen Chr. Rehfeld £ 131 Samsø : Jacobsen J,Kolby Kaas pr. Kolby £ Tranebjærg 86 Pedersen I C, Kolby Kaas pr. Kolby £ Tranebjærg 72 Silkeborg: Gramstrup J £714 Holm I P & Nicolaisen £ 733 Skagen : Lund F Jessen, Stats £ 164 Skanderborg: Klostergaard Th. £ 450 S kern; Berthelsen J P Havskov £ 244 Ilauch O £ 185 Johansen Mikael £ 73 Pedersen Chr. £ 141 Skive: Andreasen C Bohn £ 130 Hedegaard Holger £ 627 Kloch Ove Salling £ 766 Moller Arne £ 92 Møller Holger £ 806 Nissen Carl & Son £ 348 & 349 Skærbæk pr . Tavlov: j ensen j ens Peter & M Holm £ S 50 Slagelse: Andersen O E Ingemannsv. 10 £980 Axelsen Peter Slotsg. 16 £ 87 Hansen Anders Gammeltorv 10 £ 524 & 564 Hansen Johs. Skælskørv. £ 311 Her mansen Alh. Løveg. 6 £ 409 Jensen A P Fisketorvet 8 £ 1313 Martensen Victor Kalundborgv. 4 £ 84 Petersen Soph. A Set. Mikkels G. 14 £ 387 Petersen Viggo Edv. Smedeg. 25 £ 623 Petersen Villy Jernbaneg. 14 £ 1770 Rasmussen Anders Sorøvej 19 £ 527 Schmidt Hans Mariendals Allé £ 1063 Byrum Andreas £ 688 Christensen Carl £ 223 Dahl Finn M £ 492 Dreioe Conny £ 265 Frandsen J C £ 50 Gelardi Fini £ 801 Johansen F £ 630 Kjær E Boel £621 Nielsen Aage £ 661 Nielsen P M £ 152 & 805 Schnedler O £ 814

VII — 2968

Agentur- og Kommissionsforretninger Horsens Fortsættelse: Nielsen J Chr, Odinsg. 4 fl 475 Rasmussen P Jyllandsg. 14 £ 643 Rasmussen W Strandg. 13 £259 Riihne G Bjørn Raadhusg. 2 £ 2425 Schaumburg S Amalieg. 34 £361 H urup: NicolajsenMarius £ 71 Jacobsen Chr. £ 104 Rasmussen Johs. £ 13 Thomsen N P $ 168 Kalundborg: Hoffmeyer Wilh. £ 35 Navrbjerg Kaj £ 81 &681 Petersen Carl C £ 698 Petersen H Wittnøfft £ 629 Kolding: Andersen Emil Munkeg. 1 £ 1 Christensen Ejnar Set. Jørgens G. 10 £12265 & 2266 Grumstrup Valdemar Hollænderv. 6 £ 630 Holtz Th. Dalbyg. 16 £ 557 Jensen Josef Dalbyg. 1 £ 88 & 89 Petersen Hugo Tønderv. 85 £ 1751 Petersen Walther Laasbyg. 81 £ 164 Sundbøll M Fyensv. 87 £ 750 Terndrup II Castenskjoldsv. 6 £ 1745 Thygesen Fr. Kralundsg. 5 £ 233 Thøgersen Valdemar Hyrdestr. £ 322 Uldall Carl F Dalbyg. 13 £192 Korsø r: Andersen Fr. Severin £ 675 Andersen N Chr. £ 54 Jensen Ejner £ 487 Qvistgaard Holger £ 440 Sørensen N J £ 555 Kristrup pr. Randers: Aasted Herm. C J uul £ R 2868 Koge: Hansen Viggo £ 466 Jeppesen Chr. £ 308 Nielsen Alf. A £ 76 (flere Lin.) Agentur & en gros Forretning. Repræsentant for: Al S De Danske Spritfabrikker, A/S Otto Mønsted, A/S Nordisk Kaffe Kompagni. Petersen Chr. £ 181 Petersen Henry £ 675 Svarre P S, Firma £ 124 Lemvig: JepsenLBork £ 125 Nielsen Andreas £ 27 Norup Søren £ 300 Petersen L M £ 211 Torp C Nielsen £ 95 (2 Lin.) Lestrup pr. Vig St.: Hansen Laur. £ Egebjærg 77 x Løgstør: Christensen C J Petersen Gunder £ 86 Rosenskjold H £ 152 Maribo: Christensen Helge £ 408 Dalskov Johan £ 36 Nicolaisen Holger £ 107 & 120 Schneider G £ 442 Marstal ; Hansen Holger £ 21 & 186 Hansen M £ 61 Rasmussen Albert L £ 155 Middelfart: Bennetsen Th. £ 127 Akts. Dansk Sprit-Centrals Agentur. Møller Th. £ 222 Petersen Viktor £ 445 Nakskov: Christensen Erik C Ø-Boulevard 7 £ 499 Pedersen Emil Tileg. 14 £ 165 & 965 Simonsen Chr. N-Boulevard 28 £ 97 Otto Mønsteds Margarine fabrik. Striiving Erik Bredg. 11 £ 250 Thorsen Ch. N-Boulevard 36 £ 169 Thorsen Jean G Sønderg. 24 £ 275 Neksg: Moller HLau £177u Sørensen Carl F £ 77 Nordbor g ; Petersen Alfred J £ 79 Nielsen L Vang £ 127 Notlevsen Richard £ 28 Petersen P £ 15 Jyderup: Q ress Kaj g 117

Nyborg: Andersen Kai £ 383 Jørgensen P Chr. £ 432 Nielsen Emil £ 568 Rasmussen Marcilius £ 637 Nykøbing F.:

Andersen Th. J Gartnerg. 11 £ 661 Repr. for Otto Mønsted, Akts. Christensen Aksel Fredensg. 13 £ 1065 Friser Chr. J Nygade 34 £ 314 Kranker C S Kongensg. 14 £ 634 Olsen Axel Møllersv. 6 £ 420 Ostenfeld-Hansen P Kongensg. 30 £ 15 Rasmussen Fr. Slotsg. 5 £ 96 Saunte & Thomesen Friseg. 14 £ 1117 Schultz Carl Kongensg. 28 £ 445 Smith E H Thorsensv. 43 £ 37 NykøbingM.: Dam chr. £ 405 Madsen K £ 481 Mikkelsen P £ 12 Mortensen Fr. £ 503 Olsen Chr. B £ 14 Toft Aage £ 366 Nykøbing S.: MadvigJ N £ 107 SehrøderHugo £ 11 Næstved: Kornerup H C £ 416 Morning Harald £ 307 & 588 Nørresundby: Hansen H I £ 4221 Odder: Dahl J H £ 285 Jensen J P, Akts. £ 213 Martinussen S J £ 151 O dense : Andersen Aage Istedvænget 7 £269 Andersen Carl Pantheonsg. 7 £ 331 Andersen Chr. Pilev. 19 £ 2454 Andresen C Reventlowsv. 17 £ 4813 Been Chr. Benediktsg. 8 £ 4011 Gregersen Hans Asylg. 16 £ 3909 Agentur i Bygningsartikler . Grønbech Ingvard Gerdaslundsv.l5£2754 Hansen Bernh. Rosenlunden 17 £ 2464 Larsen N E & Co. Kongensg. 13 £ 5163 Lohmann COG Helgav. 23 £ 3990 Meyer Schufri Pantheonsg. 22 £ 1967 Munch Herm. H Pjentedamsg. 47 £ 4450 Nielsen Carl Norreg. 81 £ 2185 Olesen Svend A Hjallesev. 65 £ 420 Rasmussen Chr. Bøggildsv. 3 £ 6195 Jensen Chr. £ 309 Jensen Tage £ 17 Randers: Frank Josias Møllestr. 3 £ 153 Hedegaard Martin, Thygesens Boulevard £2197 Heger Carl Fischersg. 2 £ 3 Agentur for De danske Sukkerfabr. Jørgensen Alexander & Welløv Vesterg. 3 £1363 (2 Lin.) Larsen Peter Bredstrupsg. 12 £ 3444 Lassen Einar Vesterg. 50 £ 81 & 2981 Laurin M Kærg. 5 £ 3574 Sommer-Poulsen E Vestergrave 34 £ 3282 Vilger N Nielsen Slyngborgg. 17 £ 260 Ribe: Brink Harald £ 95 Petersen Th. £ 300 Ringkøbing: Andersen Laurits £ 12 Bisgaard Fr. M £ 250 Brædstrup-Holm A £ 87 Lyngbye Chr. £ 114 Ringsted: AndersenH L £441 Hansen Chr. £ 461 Jørgensen Andreas £ 558 Rixen Rasmussen ’ s Eftf. ved Kjeld Zacho £307 Roust Gunnar Slotsg. 24 £ 1162 Wils Th. Borgervænget 1 £ 6857 Overlund pr. Viborg: Jacobsen Å £ 300 Pr æ s tg: Frederiksen H C £ 38 Olsen Søren £ 220

S Q1 ø: Hansen Helge £ 402 Jacobsen Viggo £204 & 260 Kul, Korn & Foderstoffer. Pedersen Søren £ 353

Stender M Kofoed £ 260 Suhr-Henriksen I £ 387 Svendstrup Niels £ 820 Risskov: Jensen Alfred £ 938J

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker