kraks vejviser 1940 handelskalender

Oversættelser (Spansk) Vidrios de betun y vidrios prismåticos — Be ­ tonglas og Prismeglas Vigas de hiérro — Jernbjælker Vinagre — Eddike Vinos — Vine Vinos de fruta — Frugtvine Violines, constructores de — Violinbyggere Vulcanizacion — Vulkanisering Waterclosets — Vandklosetter, véase también Klosetter Yeseros — Gipsere Yute, articulos de — Jntevarer Zapatos de pafio — Klædeskofabrikker Zuecos — Træsko

2960 Vajilla de barro — Lervarer Vapores, compafiias de — Damp- og Motor ­ skibsselskaber Varillas doradas — Guldlister Velas- y banderas, fabr. de — Sejl- og Flag ­ magere Vendaje, telas para — Forbindstoffer Vendajes — Bandager Ventiladores — Ventilatorer Viajes, agencias de — Rejsebureauer Vidrieros — GI armestre og Glarmagere Vidrio soluble — Vandglas Vidrio para vidrieras al por mayor — Vin ­ duesglas en gros

Diccionario de las Profesiones Tranamision de fuerza eléctrica, instalacionde — Elektriske Kraftanlæg Trilladoras — Tærskeværker Tripas, limpieza y comercio de — Tarmrense- rier og Tarmhandlere Truchas — Ørred

Tubos de barro — Lerrør Tubos de hierro — Jernrør Turba — Torv Turbinas — Turbiner

Turbinas de agua — Vandturbiner Turbinas å vapor — Dampturbiner Utiles de acero protegidos contra herrumbre — Staalvarer, ruBtfri

Der findes sidst i Vejviserens 2. Bind et Afsnit

UDLANDET hvor der foruden Oplysninger om Danmarks Gesandtskaber og Konsula ­ ter, danske Foreninger, større Virksomheder i Udlandet, der ejes og ledes af Danske, tillige findes Oplysninger fra en Række norske, svenske, finske o. a. udenlandske Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark og Island.

Indhæftet i Vejviserens 2. Bind - efter Afsnit UDLANDET — findes

EXPORT DIRECTORY OF DENMARK Alle danske Eksport-Virksomheder indordnede i et Firma-Register og et Vare-Register med tilsluttende Annonce-Afdeling.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker