kraks vejviser 1940 handelskalender

Trades Dictionary

2949 Wire Netting — Traadfletning — Traadvæv Wire Rope — Staaltove

Oversættelser (Engelsk) Window Blinds (SpringRoller) — Rullegaidiner Window Cleaners — Vinduespolering Window Glass, wholesale — Vinduesglas en gros Wine — Vine Wine Terment - Vingær Wiping Rags — Pudseklude Wire Goods Manufacturers — Metaltraadvare- fabrikker Wireless Apparatus &Accessories — Radioanlæg og -tilbehør

Wool — Uld Woollen & Worsted Goods — Klæde Worsted Spinners — Uldspinderier Wringers — Vridemaskiner Writing Ink — Blæk Yarns — Garn Yearbooks — Aarboger Yeast — Gær

Wire Workers — Naalemagere Wood Carvers — Billedskærere Wood Labels — Træmærker Wood Ware — Trævarer Wood Wool — Træuld

Wooden Constructions — Trækonstruktioner Wood-Working Machinery — Træbearbejdnings ­ maskiner

Dictionnairo des professions. Une. traduction frangaise des professions les plus importantes. La plupart des professions traitées dans le registre susnommé est divisée en subdivisions, par ex empie: Smør (beurre) 1. Smorhandlere (marchands de beurre) 2. Smor en gros (beurre en gros) 3. Smer eksporter er (beurre, exportateurs de)

Les termiuaisons les plus fréquentes de ces subdivisions sont:

— handlere — forhandlere — forretninger — udsalg

’ — agenturer = Agents de — — en gros = — en gros — fabrikker 1 <. v• - fabrikanter f = fabri( l ue8 “

— eksporterer = Exportateurs de — — importører = Importateurs de — Artikler for — = articles pour Raavarer for — = matiéres premieres pour Bottes en caoutchouc — Gummistøvler Bouchers — Slagtere Bouchons — Propper Bouillon en cubes — Bouillonterninger Bouillon, extraits de viande et de légumes — Suppeekstrakt Boulangers — Bagere Boulangers, fournitures, machines et materiel pour les boulangers — Bagere, Bageri-Artik ­ ler, -Maskiner og -Inventar Boulons et écrous — Bolte og Møttrikker Bouteilles — Flasker Boutons — Knapper Boutons et poignées de porte — Dørgreb Boyauderies — Tarmrenserier og Tarmhandlere Brasseries — Bryggerier Brasseries, machines et fournitures pour les brasseries — Bryggerier, Bryggerimaskiner og Artikler for Bryggerier Bretelles — Seler Brevets d ’ invention — Patentbureauer Briques, machines å — Teglværksmaskiner Briques de ciment, fabr. de — Kalksandstens ­ fabrikker Briques réfractaires — Ildfaste Materialier Briquettes de charbon — Briketter Broderies — Broderi Brosserie — Børstevarer Brosserie, matiéres premiéres pour les bros ­ siers — Børstevarer, Raavarer forBørsten- bindere Bureaux d ’ engagement — Engageringskontorer, voir aussi Arbejdsanvisning; Husgernings ­ kontorer Bureaux, fournitures de — Kontorartikler^ voir aussi Kontorinventar Cables et fils conducteurs — Kabler og Led- ningstraad Cacaos — Cacao Cachou — Katechu Cadres — Rammer Café — Kaffe Café indigene — Kaffesurrogater og Kaffetil ­ sætning Cafés-limonadiers et cafés-brasseries — Caféer Caisses d ’ emballage — Pakkassefabrikker Caisses d'épargne — Sparekasser Caisies enregistreuses — Kasseapparater Calandres — Ruller Camionnage, entrepr. de — Godsekspeditioner Cannage — Rørvæv Cannes — Stokke Caoutchouc, déchets de — Gummi, gammelt Caoutchouc, manufacturé — Gummivarer Capsules — Kapsler Caramels — Karameller Carbolinéum — Carbol ineum Carborurdum — Carborundum Carbure de calcium — Carbid Carossiers — Vognfabrikanter og -forhandlere Cartes å jeuer — Spillekort Cartes postales, fabrication ct en gros — Post ­ kort en gros Carton — Pap Cartonnages — Kartonnage Carton-pierre — Tagpap Cartons de bureaux — Kartoteker Brouettes — Hjulbøre Bulbes — Blomsterløg

= Marchands de —

Abattoirs — Slagterier Abattoirs de pores — Svineslagterier Abattoirs de pores, produits d ’ abbattoirs en gros — Svineslagteriprodukter en gros Abattoirs, outils et machines pour les — Slag ­ tere, Slagterværktøj og Slagterimaskiner Accordeurs de pianos — Pianostemmere Accumulatcurs électriques — Akkumulatorer Acide pour accumulatours électr. — Akkumu ­ latorsyre Acide carbonique — Kulsyre Acide chlorhydrique — Saltsyre Acide nitrique — Salpetersyre Acide sulfurique — Svovlsyre Acier fondu, articles en — Staalstobegods Aciers — Staal Adresses, Expédition d ’ — Adressering Afflches — Plakater Affréteurs — Befragtningsagenter Agences de commerce & commissionaires en marchandises — Agentur- og Kommissions ­ forretninger Agences maritimes — Skibsagenter Aiguilliers — Naalemagere Aiguiseries — Sliberier Albumine de sang — Blodalbuminer Alcools, fabr. d ’ — Spritfabrikker Allumettes — Tændstikker Almanachs des addresses — Vejvisere Aluminium — Aluminium Aluminium, feuilles en — Aluminiumfolie Aluminium, ouvrages en — Aluminiumsvarer Ambre jaune — Rav Arners — . Bitter Aneres & chaines — Ankere og Kæder Aniline, Couleurs d ’ — Anilinfarver Annuaires — Aarbøger Antiquaires — Antikvitetshandlere Apiculture, fournitures pour — Biavlsredskaber Appareils automatiques — Automater Appareils electriques de chauffage et cuisine — Elektriske Varme- og Kogeapparater Arbres de Noel, articles pour — Juletræspynt Architectes — Arkitekter Architectespaysagistes — Anlægsgartnere Ardoises — Skifer Argent, objets en — Selv varer Argenture — Forsølvning Armes — Vaaben Armuriers — Bøssemagere Arpenteurs-géométres — Landinspektører Arrimeurs — Losnings- & Lastningsentrepre ­ nører Articles d ’ aeier inoxydable — Staalvarer,rustfri Articles pour les soins aux malades — Syge ­ plejeartikler Articles pour réelamo — Reklameartikler Articles sanitaires — Sanitetsartikler Art, march, d ’ objets d ’ — Kunsthandlere Ascenseurs — Elevatorer Asphaltes & asphaltage — Asfalt Aspirateurs de poussiéres — Støvsugere Assurances contre les accidents — Ulykkes ­ forsikring Assurances, agences d ’ — Assuranceforretninger Assurances d ’ automobiles — Automobilforsikring Assurances contre le bris deB glaces — Glasfor ­ sikring Amiante — Asbest Amidon — Stivelse Ammoniaque — Ammoniak

Assurances de cautionnement — Kautionsfor ­ sikring Assurances contre les dégåts des eaux — Vand ­ skadeforsikring Assurances contre l ’ incendie — Brandforsikring Assurances contre la maladie — Sygeforsikring Assurances maritimes — Søforsikring Assurances contre les pertes commerciales — Driftstabsforsikring Assurances de responsabilité civile — Ansvars ­ forsikring Assurances sur la vie — Livsforsikring Assurances contre le vol — Indbrudsforsikring Automobiles — Automobiler Automobiles, Corps d ’ — Automobilkarosseri- fabrikker Automobiles, fournitures pour — Automobil ­ tilbehør Automobiles, pneumatiques pour — Automobil ­ ringe Automobilistes, vétements pour — Automobil ­ dragter Avarie, agents d ’ — Havariagenter Avocats — Sagførere Båches — Presenninger Bains, établissements de — Badeanstalter Bains, installation de — Badeinstallering Bains do mer — Bade- og Sommerhoteller Balances — Vægte, Fabr. og Forhdl. Bambou — Bambus Bananes en gros — Bananer en gros Bandagistes — Bandager Banques — Banker Banquiers — Bankiers Barbiers et coiffeurs — Barberer og Frisører Bas en gros — Strømper, Fabr. og en gros Bateaux & nacelles, constr. de — Baadebyggerier Batteusos — Tærskeværker Benzine — Benzin Benzol — Benzol Bestiaux, march, do & commiss. en — Kreatur ­ handlere og Kreaturkommissionærer Bestiaux & de viandes, exportateurs de — Krea- tui- og Kødeksport Béton armé, constructions de — Jernbetonkon ­ struktioner Bétonnage — Betonstøberier Bétonniéres — Betonblandemaskiner Beurre — Smør Bidons å lait — Mælketransportspande Biére — 01 Biére comprimée — Presølfabrikker Bijouterie — Bijouterivarer Bijoutiers en fantaisie et en imitation — Ga ­ lanterivarer Billards et fournitures pour billards — Bil ­ larder og Billardartikler Biscuits — Biscuit, voir aussi Kiks Blanc, maisons de — Hvidevarer Blanchisseries — Vaskerier Blouses — Bluser Blntoirs — Sigter - Bois, objets en — Trævarer Bois de charpente & hois de construction Trælast og Tømmer p . Bois & de placages, »arch, de — Træ- og ri- nérhandlere Boltes å cigares — ' .garkasser Boltes, fabr. de — Æskefabrikker Borax, fabr. de — Boraksfabrikker

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker