kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag- og Varefortegnelse Side Værktøjsmaskiner 1. Fabrikker .............. • • - 4086 2. Forhandlere .................... 1087 Væve og Væveredskaber . . 4087 Væverier Baand ............................... 3033 Bomuldsvæverier. 3121 Drivremme ....................... 3212 Dækketøj .......................... 3218 Fløjl .................................. 3277 Gardiner ............................ 3307 Hvidevarer ....................... 3408 Jutevarer .......................... 3445 Kjoletøjer .......................... 3474 Klæde ........................... . 3478 Linnedvarer ....................... 3556 Møbelstoffer og Portiérer 3698 Sejldug ............................... 3816 Tekstilfabrikker .............. 3978 Tæpper ............................... 4013 Væverier ......................... 4087 (Anlæg af og Artikler for Væverier) .............. 4088 Væveskoler .......................... 4088 Vævostuer ............................ 4088 • (Artikler for Vævestuer). 4088 Zinkhvidt-Fabrikker ............ 4089 Zinkplader ............................ 4089 Zinkstøbere .......................... 4089 Zinktryk ............................... 4089 Æg, Eksp. & Imp ................ 4089 (Artikler for Ægforretnin ­ ger) ................................... 4090 Æg, tørrede ........... .............. 4090 Æggeblommer ....................... 4090 Ægkasser ............................... 4090 Ærmeblade .......................... 40'0 Ærter .................................. 4091 Æskefabrikker .................... 4091 (Æskefabrikationsartikler) 40.13 01 ........................................... 4093 Øremærker ............................ 4093 Ørred ..................................... 4093 Østers ..................................... 4093 Østersmel ............................ 4093 Østersskaller ....................... 4093

2940 — 2944 Side

Ure

Side Vinduesglas en gros ........... 4070 Vinduespolering .................... 4071 Vinduestætning,se Tætnings ­ lister ...................................... 401? Vinduesudstyr .................... 4072 Vine 1. Vinhandlere ........... 4072 2. Vinagenturer. ... ... 4075 (Artikler for Vinhandlere) 4075 Vingær ............................ 4076 Vinrestauranter .............. 4076 Vinstuer og Bar ’ er ........ 4076 Violinbyggere ................. 4076 V ognfabrikanfer- pg -forhand- lere .............................. 4076 Vognfabrikationsartikler. . . 4080 Vognfjederfabrikker ..... 4080 Vognhjul ......................... 4080 Vognmænd ...................... 4080 Vognsinørelse ................. 4081 Voks ............................... 4081 Voksbuster, se Buster. . . . 3142 Voksdug & Voksdug-Artiklor 1. Udsalg .......................... 4081 2. Voksdug & Voksdug-Ar ­ tikler en gros ............... 4082 Wrappers ............................... 4082 Vridemaskiner ....................... 4082 Vulkanisering ....................... 4082 (Artikler for Vulkanise ­ ringsanstalter) ................. 4083 Vurderingsforretninger . . . 4083 Vægbeklædning .............. 4083 Vægfliser ......................... 4083 Vægpropper, se Rawlplugs ................. 3763 Vægte, Fabr. og Forhdl. . . 4084 Værk .............................. 4085 Værktøj 1. Udsalg ............... 4085 2. Værktøjsfabrikker . . . 4085 (Artikler for Værktøjs ­ fabrikker) ............... 4086 3. Værktøj en gros .... 4086

Side Ure og Urfurniturer en gros 4038 Urmagere ............................ 4040 (Reparationsværksteder for Urmagere) ......................... 4044 (Urmageriartikler) ........... 4044 Urmager- og Galanterifor ­ retninger (Færøerne) . . . 4158 Urtekram en gros, se Kolo ­ nial .................................. 348'2 Urtekræmmere .................... 4044 (Art. f. Urtekræmmere) . . 4053 Urtekræmmere i Købstæder og større Stationsbyer, se Købmænd .......................... 3522 Vaaben 1. Vaabenhandlere ........... 4053 2. Vaaben, Agenturer og en gros ................................ 4053 Vaffelfabrikker. . . ............ 4053 (Artikler forVaffelfabrikker) 4< *54 Vagtbureauer ....................... 4054 Valser .................................. 4054 Valseværker .......................... 4054 Vandfiltre ............................ 4054 Vandglas ............................... 4054 Vandklosetassurance ........... 4054 Vandklosetter ....................... 4054 Vandkuranstalter ................. 4054 Vandmaalere .......................... 4054 Vandrensningsapparater... 4054 Vandskadeforsikring 1. Indenlandske Selskaber 4055 2. Udenlandske Selskaber 4055 3. Repræsentanter ........... 4055 Vandstandsvisere ................. 4055 Vandturbiner ....................... 4055 Vandværksanlæg ................. 4055 Vanille .................................. 4056 Varemæglere, se Mæglere. . 3695 Varemærkeregistrering. . . . 4056 Varietébureauer, se Teater-, Koncert- og Va ­ rietébureauer ................. 3974 Varietéer, se Forlystelses ­ etablissementer .................. 3283

Varmemaalere ...................... 4056 Varme-og Ventilationsanlæg 4056 (Apparater og Artikler til Varme- og Ventilations ­ anlæg) ............................... 4057 Vaseline en gros .................... 4058 Vaskeblaat .............................. 4058 Vaskemaskiner ...................... 4058 Vaskepulver ........................... 4058 Vaske- og Rengøringsmidler, 4059 Vaskerianlæg ......... 4059 Vaskerier ................................. 4059 Vaskerier (Færøerne) .... 4158 Vaskeskind ........................... 4062 Vat, Fabr. & en gros .... 4062 Waterpas .............................. 4062 W. C., se Vandklosetter. . . 4054 W. C.-Papir, so Toiletpapir 3984 Vegetabilmargarine ................ 4062 Vegetabilske Olier ................ 4062 Vejbygningsmaskiner og -redskaber ........................... 4062 Vejbygningsmatetialer . . . . 4063 Vej- og Kloakanlæg ........... 4064 (Artikler t.Vej£Kloakanlæg) 4064 Vejning .................................... 4064 Vejvisere ................................. 4064 Vekselerere 1. Medlemmer af Køben ­ havns Fondsbørs .... 4064 2. Andre Vekselerere . . . 4065 Vekselmæglere, se Mæglere. 3695 Ventilationsanlæg, se Varme- og Ventilationsanlæg. . . . 4056 Ventilatorer .......................... 4065 Whisky .................................. 4066 Viklebrætter ....................... 4066 Viktualiehandlere ................. 4066 (Art. f. Viktualiehandlere) 4069 Vildt 1. Vildthandlere ............... 4069 2. Vildt en gros .............. 4070 Vildtskind ............................ 4070 Vin, se Vine ......................... 4072 Vindmotorer .......................... 4070 Vinduesaabnere og -holdere. 4070 Vinduesdekoration .............. 4070

En Annonce i Vejviserens Fag-Register bliver læst

Fag-Registre.t er først og fremmest Købernes Register. Det er det ideale Bindeled mellem Køber og Sælger. Det gennemsøges af disse paa samme Maade som Dagbladenes Annoncespalter. Dets store Fordel er, at man dér finder alle en Branches Udøvere hele Landet over, samlede paa eet Sted. Annoncernes oplysende Tekst hjælper til at finde den rigtige. De ca. 10,000 Annoncerende, der aarlig lader indrykke ca. 25,000 Optagelser, véd dette.

. ■■ ■

\

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker