kraks vejviser 1940 handelskalender

Uniformer

Fag og Varefortegnelse

2939

Side 3274 3290 3304 3339 3562 3563 3694 3744 3817 3821 3917 3950 3984 4080 3991 3957 3696 3991 3932 3992 4158 3033 3098 3098 3152 3153 3453 3935 3992 3998 4000 4001 4001 4158 4038 3391 4002 3480 4002 4002 4002 4003 4004 4004 4004 4004 Flytteforretninger ........... Fragtmænd ....................... Færgeruter ....................... Godsekspeditioner ........... Losnings- og Lastningsen- trepre uører ................. Lufttrafik ......................... Mæglere (Skibsmæglere) . Pianotransport ................. Sejlskibsrederier .............. Skibsagenter. ’ .................... Speditører .......................... Sygetransport .................... Toldklarerere .................... Vognmænd .................... . Transportanlæg .................... Transportforsikring, se Sø ­ forsikring .......................... Transportspande, se Mælke ­ transportspande .............. Transportvogne .................... Trappestiger, se Stiger . . . Trappetavler . ....................... Trawlerselskaber (Færøerne) Trikotage Baand ................................ Blonder, Fabr. og en gros. Bluser ................................ Børnokonfektion .............. BørneudBtyr .................... Kaffeposer .......................... Strømper ............................ Trikotage, 1. Trikotage ­ handlere .......................... Trikotage, 2. Trikotage ­ fabrikker .......................... (Artiklei f. Trikotagefa ­ brikker) ............................ Trikotage, 3. en gros . . . Trikotage, 4. Trikotage- ♦ Age ntu rer .......................... Uldvarefabrikk. (Færoerne) Underbeklædning .............. Trillebore, se Hjulbøre . . . Trykfarver ............................ Trykknapper, se Knapper. . Trykluftværktøj .................... Tryksager ........... ................. Træbearbejdningsmaskiner . Træ- og Finérhandlere • . . Træhæle ............................... Trækonstruktioner .............. Trækul .................................. Trælast og Tømmer, 1. Træ ­ last- og Tømmerhandlere. Trælast og Tømmer, 2. Træ ­ lastagenturer og Trælast en gros ............................. Trælast- og Tømmerhandlere (Færøerne) ....................... Træmærker .......................... Træskeer, se Trævarer. ». . . Træsko 1. Udsalg .......................... 2. Fabr. og en gros .... (Artikler f. Træskofabrik ­ ker). .................................. Træskoklamper .................... Træskoringe .......................... Træskærerier, se Maskinsnedkerier ............ Savværker .......................... Træstuk, se Stukkaturfabri ­ kanter ............................... Træuld .................................. Trævarer, 1. Trævareudsalg 4011 Trævarer, 2. Trævarefabrik ­ ker . ...................................... 4011 (Artikler f.TrævarefabrikkBr)40 12 ~ 4009 4158 4009 4011 4009 4010 4010 4010 4010 3634 3812 3936 4010 Trævarer, 3. Trævarer engros Tubefarver ........................... i Tuber .................................... i Turbiner, se Dampturbiner .................... ’ Vandturbiner .................... Tvist (Pudsetvist) .............. Tyggegummi ......................... Ty ver i-Al arm ...................... Tyveriforsikringsselskaber, se

Side 4013 4014 4014 4014 3270 4015 4003 4004 4016 4034 4158 4034 4034 4034 4035 4035 4035 4035 4035 4035 4036 4036 4090 4036 4036 3120 4037 4037 3022 4037 3308 4038 4013 4158 4038 4038 4038 4038 4038 3001 3110 3152 3207 3207 3220 3276 3304 3374 3377 3380 3407 3409 3503 3516 3519 3548 3633 3634 3651 3672 3693

Teglværker og Teglværks ­ kontorer ........................... Teglværksmaskiner .............. Tegnere ................................ Tegnerekvisitter .................... Tegneskoler og Malerskoler . Tekniske Skoler .................... Tekstilfabrikker ................. (Artikler f. Tekstilfabrik ­ ker) ..................................... Telefonbøger, se Aarbøger . Telefoner og Telefonanlæg . Telefonmateriel .................... Telefonrensning .................... Telegrafselskaber ................. Telegrambureauer .............. Telegram-Coder, se Code-Bø- ger ..................................... Telte ..................................... Tennis-Artikler .................... Tennisbaneanlæg ................. Termometre ......................... Termostater . . .• ................. Terpentinolie ....................... Terrakottavarer .................... Terrazzo ............................... (Artikler for Terrazzolæg ­ gere) ............................... Tidsskrifter, se Aviser 3 • . Tillidsmænd, regnskabskyn ­ dige, der praktiserer som Revisorer, Be Revisorer 2 Tilskærerskoler .................... Tinvarer ............................... Tjære ................. .. Tobakker og Cigarer Cigarer ............................. 3168 Cigaretter, Fabr. og Import 3177 Cigarforretning.(Færøerne) 4153 Raatobakker ...................... Skraatobakker ................. Snus .................................. Tobak en gros (Færoerne) . Tobakker og Cigarer, Fabr. og en gros . .................... . (Artikler for Tobaks- og Cigarfabr.) ....................... Toiletartikler Sido 3974 3976 3976 3977 3977 3977 3978 3978 2961 3978 3978 3979 3979 3979 3179 3979 3979 3979 3979 3980 3980 3980 3980 3980 3023 3780 3980 3981 3981 Barber- og Frisør-Artikler Barbermaskiner .............. Haar- og Haararbejde. . . Kamme og Børster .... Parfumer ........... ............. Parykker ......................... Svampe en gros .............. Sæber ............................... Tandpasta ......................... Toiletartikler 1. Udsalg ....................... 2. Toiletartikler en gros Toldklarerere ....................... I Tombolaer ............................ ; Tonefilmsapparater. . ... . I Tovværk ............................... ; Traadfletning 1. Fabrikker. ....... I 2. Forhandlere ...................... I (Artikler for Traadflet- ningsfabrikker) ................. ; Traad og Traadstifter .... ■ Traadvæv ............................... • Trafikfyr, se Signal- og Sik ­ ringsanlæg .................... Traktorer .......................... Tran .... ....................... Transfers, se Overførings ­ mærker ......................... Translatører ....................... Transmissioner ................. Transparent-Folie .............. Transport Automobilkørsel .............. Befragtningsagenter . . . . Budekspeditioner .............. ■ Bugserselskaber .............. Damp- og Motorskibssel ­ skaber samt Rederier . Dampskibssel skaber og-eks- peditioner (Færøerne) . Dampskibsekspeditioner . Dragere ............................ Toiletpapir .......................... Toiletskabudlejning, se Soig ­ neringsforretninger .... 3911 3755 3847 3911 4158 3981 3983 3077 3077 3375 3457 3732 3735 3939 3951 3968 3983 3983 3984 3984 3985 3985 3985 3986 3986 3986 3986 3986 3820 3986 3986 3720 3987 3990 3990 3001 3079 3139 3140 3202 4153 3205 3210

Sido 3950 3950 3950 3950 3950 3951 3951

Tæpper 1. Tæppeudsalg ............... 2. Fabrikker & en gros. . Tærskeværker ...................... Tætningslister ...................... Tøjklemmer, se Fjederklem ­ mer ..................................... Tøjrensningsanstalter .... Tømmerhandlere, se Træ- og Finérhandlere • . Trælast og Tømmer. . . . Tømrermestre og Tømrere . . (Artikler for Tømrere) . . Tømrermestre (Færøerne). . Tondebaand ......................... Tønder .................................. Tørelementer ....................... Tørgær .................................. Tøris ..................................... Tørklister ............................. Tørmælk ............................... Tørrerianlæg og -maskiner . Tørv .......... ................... .. (Maskiner og Art. til Tør- vefabrikation) .................... Tørvestrøelse og Torvemel . Tøræg, se Æg, tørrede . . . Uddybningsarbejder .............. Udlejningsforretninger. . . . Udlejningsmæglere, se Bolig- og Lokaleanvisning .... Udstillingsbygninger ............ Udvandringsagenter, autori ­ serede ................................ Ugeblade, se Aviser ........... Uld, Import og Eksport. . . Uldgarn, Be Garn .............. Uldspinderier ....................... Uldtæpper, se Tæpper. . . . Uldvarefabrikker (Færøerne) Ulykkesforsikring . 1. Indenlandske Selskaber 2. Udenlandske Selskaber 3. Repræsentanter ........... Underbeklædning 1. Udsalg .......................... 2. Fabrikker og en gros . Undervisning (se ogsaa Oversigten Skoler i Emnelisten [gule Blade]) Automobilkøreskoler . . . Bogholderiundervisning. . Børnehaver ....................... Danseundervisning ........... Dekorationsskoler ........... Efterskoler ....................... Flyveundervisning ........... Fægteinstitutter ............... Gymnastik-Institutter. . . Maskinistskoler. ..... Maskinskriveundervisning Mejeriskoler ....................... Motorcyklekøreskoler . . . Musikkonservatorier . . . Musikskoler ....................... Musikundervisning .... Navigationsskoler ..... Porcelænsmaling, Undervis ­ ning i ............................ Radiotelegrafskoler .... Sangundervisning .............. Seminarier ...................... Skoler ............................... Skriveundervisning ........... Sløjdlærerskoler .............. Sprogundervisning ........... Stenografiundervisning . . Sætte-ogFiskeskipperskoler Talefejlsbehandling .... Taleundervisning .............. Tegneskoler og Malerskoler Tilskærerskoler ................. Translatører ....................... Væveskoler ....................... Vævestuer ......................... Uniformer ............................ (Uniformer en gros). . . . t Handelsundervisning. Håvebrugsskoler . . . Husholdningsskoler . Højskoler ................. Kostskoler ................. Kunstindustriskoler . Kursus ....................... Landbrugsskoler. . .

Sygetransport ....................... Sygevogne ............................ Syltetøjsfabrikker ................. Symaskinemotorer ................ Symaskiner 1. Symaskineudsalg .... 2. Symaskiner en gros . . Syrevækker ......................... Sæber 1. Sæbeudsalg ................. 2. Sæbefabrikker .............. 3. Sæber en gros ............ (Artikler f. Sæbefabrikker) Sæbefabrikker (Fæ'øerne). . Sæbeudsalg (Færøerne) . . . Sædekorn, se Saasæd ........... Sække, nye og brugte. . . . Sækkemærker ....................... Sækkevogne. ....................... Sætte- og Fiskeskipporskoler. Søbadeanstalter, se Badean ­ stalter ............................... Søforsikring 1. Indenlandske Selskaber 2. Udenlandske Selskaber 3. Repræsentanter ........... Søkort .................................. Sølvrævefarme, se Pelsfarme Sølvsæbe ............................... Sølvvarer 1. Sølvsmede .................... 2. Sølvvarefabrikker . . . 3. Sølvvareimportorer. . . (Art. f. Sølvvarefabrikker) Søm ........................................ Sø- og Transportforsikring, se Søforsikring ................. Sørgemagasiner .................... Taarnure ............................ Tagpap 1. Tagpapfabrikker .... 2. Tagpapforhandlere . . . 3. Tagpapdækkere ............ Tagplader ............................ Tagreparationsmateriale . . . Tagsten 1. Tagstensforhandlere . . 2. Tagstensfabrikker . . . Tagvinduer ............................ Taksatorer og Taksatricer a. Ved Kblivns Byrets Skifteafdelinger ........... b. Ved Frdbg. Birk .... 1 c. Andre Taksatorer og Taksatricer ................. Talefejlsbehandling ............ Taleundervisning ................. Talg. ..................................... Taljer. .................................. Tandbørster 1. Fabrikker .................... 2. Import og en gros . . . Tandhjul ............................... Tandhjulsudvckslingor. . . . Tandlæger ............................ (Artikler for Tandlæger). Tandpasta ............................. Tandteknikere ....................... Tang ..................................... • Tangmaatter .......................... Tapeter 1. Tapethandlere .............. 2. Tapetfabrikker ........... 3. Tapetagenturer ogTape- ten en gros .................. (Artikler forTapetfabrikker) Tapetopsættere .................... Tapetserere og Dekoratører (Art. f. Tapetserere og Dekoratører) .................... Tarmrenserier og Tarmhand ­ lere. ............................... . (Artikler for Tarmrenserier og Tarmhandlere) ........... Te 1. Tehandlere .................... 2. Te en gros. .................. Teaterbilletter ....................... Teaterforlag .......................... Teaterforretninger .............. Teater-, Koncert-og Varieté ­ bureauer ............................ Teatermalere ........................ Teatre ...................................

3951 3953 3955 3955 4158 4158 3789 3955 3956 3956 3957 3035 3957 3957 3957 3957 3737 3957

3957 3959

3959 3959 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3961 3961 3961 3961 3961 3961 3961 3961 3961 3961 3961 3962 3962 3967 3968 3968 3968 3969 3969 3970 3970 3970 3970 3970 3972 3972 3973 3973 3973 3974 3974 3974 3974 3974 3974

3693 3693 3711 3749 3762 3810 3819 3829 3849 3868 3922 3932 3957 3961 3961 3977 3980 3987 4088 4088 4038 4038

4012 4012 4012 3207 4055 4012 4013 4013 3192 3418 4013 4013 4013 4013 4013

Cykletyveriforsikring . . . Indbrudsforsikring .... Tælleapparater .................... Tændrorsfabrikker .............. Tændstikker 1. Tændstikfabrikker ... 2. Tændstikker en gros. . Fabr.afReklametændstikker

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker