kraks vejviser 1940 handelskalender

2938

Fag- og Varefortegnelse Side Strækmetal ......................... 3934 Strømpefarvning ................. 3935 Strømper 1. Strømpefabrikker. . 3935 (Artikler for Strømpefabrikker) . . 3925 2. Strømper en gros. . . . 3935 3. Strømper, Agenturer. . 3936 Stukkaturfabrikanter ........... 3936 Styrtebadeapparater,seBade- apparater .......................... 3035 Støbegods ............................ 3936 (Artikler for Stobegods- forretninger) ................ . 3937 Støbepap ............................... 3937 Støberier, se Broncesteberier ................. 3131 Jernstøberier .................... 3442 Metalstøberier .................. 3660 Zinkstøbere ....................... 4089 Støbesand ............................. 3937 Støvsugere ............................. 3937 Støvsugning .......................... 3938 Sukker Sukkerfabrikker og -raffi ­ naderier ............................ 3938 Sukkerroefrø ....................... 3938 Sukkersygepræparater .... 3938 Sukkervarer 1. Sukkorvarefabrikker . . 3938 (Artikler og Maskiner for Sukkervarefabrikker) . . . 3939 2. Sukkervarer en gros . . 3939 Superfosfat, se Gødning, kunstig ............................ 3374 Suppeekstrakt ....................... 3939 Svampe en gros .................... 3939 Svampe-Forsikring, se Hus ­ svamp-Forsikring ............... 3408 Svejseapparater, se Autogén-Svejseapparater 2992 Elektro-Svejsning, Appara ­ ter og Artiklor til ........... 3239 Svejsning, se Autogénsvejsning ............ 2992 Elektro-Svejsning ............ 3239 Svinefoder ................... 3939 Svinemærker, se Øremærker 4093 Svineslagterier .................... 3939 (Anlæg af og Art. for Svi ­ neslagterier) .................... 3943 Svineslagteriprodukter en gros ......................... 3943 Svovlsyre ............................... 3944 Svømmehaller ....................... 3944 Sy- og Besætningsartikler • 1. Udsalg ........................... 3944 2. Sy- og Besætningsartik ­ ler en gros ........................ 3944 Sydfrugter en gros .............. 3944 Sygeborde ............................. 3945 Sygeforsikring 1. Indenlandske Selskaber 3945 2. Udenlandske Selskaber 3945 3. Repræsentanter ............ 3945 Sygegymnastik, se Fysiurgi (u. Læger) . . 4 . 3583 Massage ............................. 3637 Sygehuse, se Hospitaler og Sygehuse .......................... 3392 Sygekasser 1. Statsanerkendte Syge ­ kasser .......................... 3945 2. Statskontrolerede Fort- sættelsessygekassor . . 3. Andre Sygekasser . . . (Artikler for Sygekasser) . Sygeplejeartikler

Skindbeklædning

Side

Side Kød- og Benmel .............. 3537 Kød en gros .................... 3537 Kødkonserves .................... 3538 Paalægsforretninger . ... 3721 Pølsefabrikker ................. 3754 Slagtere ............................ 3863 Slagterier ......................... 3866 Svineslagterier ................. 3939 Svineslagteriprodukter en gros ................... 3943 Tarmrenserier og Tarm ­ handlere ......................... 3972 Viktualiehandlcre ........... 4066 Slagterimaskiner og -værktøj 3866 Slibematerialer .................... 3867 Sliberier ............................... 3867 (Artikler for Sliberier). . 3868 Slibestene, se Slibematerialer 3867 Slips ..................................... 3868 Slæder og Kælker .............. 3868 Sløjdarbejder ....................... 3868 Sløjdlærerskoler ................. 3868 Sløjdskoler, Artikler for. . . 3868 Smalfilm ............................... 3868 Smede ..................................... 3868 (Artikler for Smede) . . . 3893 Smede (Færøerne) .............. 4158 Smedegods ............................ 3893 Smergelvarer 1. Fabrikanter ............ 3893 2. Importører .............. 3894 Smør, 1. Smørhandlere . . . 3894 Smør, 2. Smør en gros . . . 3896 Smør, 3. Smøreksportører. . 3896 (Smørkartonnage) ...... 3896 Smøreapparater .............. 3896 Smøreolie, se Maskinolier ................. 3633 Motorolie ..................... 3674 Olier, mineralske ...... 3712 Smørfarve ....................... 3897 Smørrebrød .................... 3897 Snedkere ......................... 3897 (Snedkeriartikler) ...... 3910 Snus ............................... 3911 Snørebaand .................... 3911 Soda 1. Sodafabrikker .............. 3911 2. Soda en gros .............. 3911 Sodavand, se Mineralvand. . 3665 Soigneringsforretninger . . . 3911 Soide ..................................... 3911 Solure, se Havedekorationer 3381 Sommerhoteller, se Bade- og Sommerhoteller ................. 3035 Sommerhuse .......................... 3911 Soya og Kulør .................... 3912 Spaankurve .......................... 3912 Spader, se Hammerværker. ...... 3376 Skovle & Spader .............. 3847 Spanskrør og Spanskrørs ­ varer .................................. 3912 Spareinstitutioner ................. 3912 Sparekasser .......................... 3912 (Artikler for Sparekasser) 3917 Sparekasser (Færoerne) . . . 4158 Speditører ............................ 3917 Spejderartikler .................... 3919 Spejlbelægning .................... 3919 Spejlglas, Fabr. og en gros. 3919 Spejlhandlere ....................... 3919 Spejlpolering, se Vinduespo­ lering ............................... 4071 Spildevandsrensning ............... 3919 Spilleborde ............................ 3920 Spillekort ............................. 3920 Spinderier og Rebslagerier Bindegarn en groB ........... 3085 Bomuldsgarn ..................... 3121 Bomuldsspinderier ........... 3121 Garn ................................. 3308 Halmvarer ......................... 3376 Kokosgarn .......................... 3481 Krølhaar ............................ 3508 Rebslagere ......................... 3763 Sejlgarnsfabrikker ........... 3816 Uldspinderier .................... 4038 Værk. . 4085 Spiseolie ............................... 3920 Splitved ............................... 3920 Sportsbeklædning .............. . 3920 Sports- og Jagtrekvisitter 1. Udsalg ....................... 3920 2. Sports- og Jagtrekvisit ­ ter en gros ....................... 3921

Side Skindbeklædning ................. 3827 (ArtiklertilSkindbeklædning) 3828 Skind, beredte 1. Skindberedere ............ 3828 2. Skindimportører .... 3828 Skindfarverier .................... 3828 Skinker .................................. 3828 Skjorter 1. Udsalg ......................... 3828 2. Fabr. og en gros ..... 3828 Skolematerlel Antikvarboghandlere. . . . 2975 Blyanter ............................ 3098 Blæk .................................. 3099 Boghandlere ....................... 3104 Fugleudstopning .............. 3302 Fyldepenne ....................... 3303 Glober ............................... 3339 Gymnastikapparater .... 3373 Kort .................................. 3503 Kridt ................................. 3507 Lysbilledapparater ........... 3564 Lysbilleder ....................... 3565 Naturaliehandlere ........... 3710 Papirhandlere .................... 3724 Skolemateriel .................... 3829 Tegnerekvisitter .............. 3977 Skoler for Born 1. Skoler med Gymnasium. . 3829 Stats- og kommunale Gym ­ nasieskoler .................... 3829 Private Gymnasieskoler med Eksamensret .... 3830 Private Gymnasieskoler uden Eksamensret. .. . 3830 2. Andre Skoler ......... 3830 Fællesskoler ......... 3830 Drengeskoler ......... 3830 Pigeskoler ............ 3831 Skolerfor særlig Uddannelse 3831 Skolæstefabrikker, se Læste ­ fabrikker ......................... 3589 Skorstensbyggero, se Damp- . skorstene .......................... 3206 Skorstensfejere .................... 3831 Skotøj 1. Skomagere og Skotøjs ­ forhandlere .................... 3831 (Skomageriartikler) . . . 3811 2. Skotøjsreparation, mekanisk ....................... 3841 3. Skotøjsfabrikker .... 3842 4. Skotøj en gros ........... 3844 Skotøj (Færøerne) .............. 4158 Skotojscréme,seLædersværte og Lædercréme ................. 3568 Skotøjsmaskiner og Art. for Skotøjsfabrikker ........... 3845 Skovdistrikter ....................... 3846 (Skoveffekter forhandles tillige af.) .................... 3846 Skovle og Spader ................. 3847 Skraatobakker ....................... 3847 Skriftstøberier ....................... 3847 Skrivemaskiner .................. -. 3847 (Artikler tilSkrivemaskiner) 3849 Skrivemaskinereparation. . . 3849 Skrivemaskinietilbehør .... 3849 Skriveundervisning .............. 3849 Skruer .................................. 3849 Skræddere ............................ 3850 (Skrædderiartikler) .... 3861 Skræddere (Færøerne). . . . 4158 Skurepulver .......................... 3861 Skydedøre, se Filtdøre. . . . 3260 Skæmteartikter .................... 3861 Skærver ............................... 3861 Skøjter .................................. 3862 Skønhedspleje .............. 3862 Slagtehuse, offentlige ........... 3862 Slagtere .................................. 3863 (Artikler for Slagtere) . . 3866 Slagterianlæg ....................... 3866 Slagterier ............................... 3866 (Artikler for Slagterier) . 3866 Slagteriprodukter Blodfoder .......................... 3093 Destruktionsanstalter . . . 3209 Fedevarer ......................... 3257 Fedt en gros .................... 3257 Hesteslagtere .................... 3390

Sporvejsskinner, seStaalskin- ner ..................................... 3925 Sporvogne ......................... . 3921 Spritfabrikker ....................... 3921 Sprogundervisning .............. 3922 (Sproginstitutter) ............ 3922 Sprængstoffer ....................... 3922 Sprængstoffer (Færøerne). . 4158 Sprøjtemaleanlæg ................. 3922 Sprøjter og Sprøjteslanger . 3922 Spundsefabrikker ................. 3922 Spøg og Skæmt, se : Kotillonsartikler .............. 3505 Skæmteartikler .................... 3861 Staal ........... ....... 3922 Staal, rustfrit ....................... 3923 Staalbjælker .......................... 3923 Staalbørster .......................... 3924 Staaldøre ............................... 3924 Staalkonstruktioner ............ 3924 Staalmøbler ......................... 1. Fabrikker .................... 3924 2. Forhandlere . .• ............ 3924 Staalrør ............................... 3925 Staalskinner .......................... 3925 Staalstøbegods 1. Staalværker .................. 3925 (Artikler for Staalstøberier) 3925 2. Importører af Staalstø ­ begods .......................... 3925 Staaltove ............ ( .................. 3925 Staaltraadshegn, se Indhegning og Indhegnings ­ materiale ....................... 3419 Metaltraadvarefabiikker . 3662 Traadfletning .................... 3986 Traadvæv ............................. 3986 Staaltryk ............................... 3926 (Artikler til Staaltryk). . 3926 Staaluld ............................... 3926 Staalvarer, rustfri .............. 3926 Staal vinduer ......................... 3926 (Artikler til Staalvinduer) 3927 Staalværker, se Staalstøbe ­ gods . ................................ 3925 Stakitter, se Indhegning og Indhegningsmateriale . . . 3419 Staldinventar ....................... 3927 Stammen, Behandling af, se Talefejlsbehandling .... 3961 Staniol .................................. 3927 Stansejern ............................ 3927 Staver .................................. 3927 Stearinlys ............................. 3928 Stempelpapirudsalg .............. 3928 Stempelringe ....................... 3928 Stempler ............................... 3928 (Art. f. Stempelfabrikker) . 3929 Stenforretninger ................. 3929 (Artikler og Maskiner for Stenforretninger) .............. 3930 Stenhuggerier ....................... 3930 (Stenhuggerværktøj og Ar ­ tikler for Stenhuggere) . . 3932 Stenhuggerier (Færøerne) . . 4158 Stenknusere .......................... 3932 Stenmel .................................. 3932 Stenografer .......................... 3932 Stenograflundervisning. . . . 3932 Stentrykkerier, se Litografi. 3558 Stentøj en gros .................... 3932 Stereotypi ............................. 3932 Stevedores, se Losnings- & ’ Lastningsentreprenører. . 3562 Stiger. .................................. 3932 Stilladsforretninger .............. 3932 Stivelse .................................. 3932 Stjernekastere,Fabr ,&en gros 3933 Stokke 1. Stokkefabrikker ........... 3933 2. Stokke en gros ........... 3933 Stole 1. Stolefabrikker .............. 3933 2. Stole en gros .............. 3933 (Artikler for Stolefabrik ­ ker) .................................. 3933 Stolesæder ............................ 3933 Stormskadeforsikring .... 3933 Stormvoks ............................ 3934 Straahatte 1. Straahattefabrikker. . . 3934 2. Straahatteimportører. . 3934 Strandskaller ..................... 3934 Strikkemaskiner ................. 3934 Strygespaan .......................... 3934

3948 3949 3949 3058 3208 3282 3372 3393 3426 3472 3639 3945 3949 3949 3950 3979 3950 3950

Bandager ......................... Dentaldepoter .................... Forbindstoffer ................. Gummivarer ................... . Hospitals-Artikler og -In ­ ventar ............................... Instrumentmagere, Kirur ­ giske ............................... Kirurgiske Gunlmivarer . Massageredskaber . . . . . Sygoborde ......................... Sygeplejeartikler 1. Udsalg ....................... 2. Sygeplejeartikler en gr. Sygevogne ......................... Termometre ....................... Sygeplejebureauer ................. Syge- og Plejehjem ..............

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker