kraks vejviser 1940 handelskalender

Maskeradegarderober

Fag" og Varefor tegnel se

2936

Sido 3698 3698 3698* 3698 3699 3701 3707 3707 4157 3491 3817 3708 3707 3708 3709

Side

Maskeradegarderober, se Teaterforretninger ........... Maskinafskrivningsbureauer Maskinbroderi ....................... Maskiner, 1. Maskinforhand- lere .................................. Maskiner, 2. Maskinfabrikker (Artikler f. Maskinfabr.) . Maskinistskoler .................... Maskinolier ......................... Maskinpakninger ................. Maskinsats ......................... Maskinskadeforsikring 1. Indenlandske Selskaber 2. Udenlandske Selskaber Maskinskilte, so Metalskilte. Maskinskriveundervisning. . Maskin8krivningsbureauer,se Maskinafskrivningsbure ­ auer .................................. Maskinsnedkerier og Sav ­ værker ............................... (Maskiner og Art.f. Maskin ­ snedkerier og Savværker). Maskinsnedkerier (Færoerne) Massage 1. Lægeautoriserede Mas ­ søser og Massorer . . . 2. Andre Massøser og Mas ­ sører ............................ (Massagekursus) .............. (Massageredskaber) .... Materialhandlere ................. (Mate rial varer eu gros og Artikler for Matcrialhand- lere) . , .............. .... Medailler, se Emblemer og Medailler ......................... Medicinalvarer en gros, se Apotekervarer en gros . . Mejerianlæg og Mejerima ­ skiner ............................... Mejerianlæg, Projektering af 3641 Mejerier ............................... ‘ Mejeriprodukter 3637 3639 3639 3639 3639 Side 3974 3623 3625 3625 3627 3633 3633 3633 3633 3634 3634 3634 3660 3634 3623 3634 3637 4157 Fløde en gros ................. .Kasein ................................ Mejerier ............................. Mælkeeksport .................... Mælkeforsyninger ............ Mælkerier ......................... Mælk, kondenseret ........... Ost ..................................... Smør .................................. Tørmælk. . ....................... Mejerirekvisitter og -artikler Mejeriskoler .............. .. Mejeri- og Transportspande, se Mælketransportspande Mekanikere ......................... Mel 1. Melhandlere .............. 2. Melagenturer&engros Melassefoder ......................... Merskumsvarer .................... Messing .................................. Messingplader ...................... Messingrør ............................ Messingsenge .................... Metalkapsler, se Crown Corks. . ................. Kapsler ............................. Metaller Aluminium ....................... Bly ..................................... Guld- og Sølv en gros . . . Jern .................................. Kobber ............................. MeBsing ............................. Metaller ............................. Metaller, gamle, en gros. Raajern ............................. Staal .................................. Zinkplader . .................... Metalpudsemidler ................. Metalrammcr ....................... Metalskilte ............................ Metalslanger ......................... Metalslibere, se Sliberier . . Metalaprøjtning .................... Metalstøberier ....................... (Artikler f. Metalstøberier) Metaltraadslamper .............. Metaltraadvarefabrikker. . . (Artikler for Metaltraad- varefabrikker) .............. 3611 3241 2979 3641 3641 3276 3460 3641 3696 3696 3696 3697 3716 3894 4035 3651 3651 3696 3651 3657 3657 3658 3658 3658 3658 3658 3658 3179 3457 2970 3098 3367 3436 3481 3658 3658 3659 3754 3922 4089 3660 3660 3660 3660 3867 3660 3660 3661 3661 3662 3662

Side 3662 3663 3665 3665 3339 3665 3665 3665 3665 3667 3667 4157 4157 3667 3667 3667 3667 3671 3671 3671 3672 3672 3672 3672 3672 3672 3672 3673 3033 3209 3213 3237 3673 3674 3743 3754 4065 4070 3674

Møbelopbevaring ................. Møbelstel ............................ Møbelstoffer og Portiérer 1. Udsalg .......................... 2. Møbelstoffer og Portierer en gros ......................... Møbler 1. Møbeludsalg ................. 2. Møbelfabrikker ........... 3. Møbler en gros ........... (Artikler for Møbelhand ­ lere og Møbelfabr.) .... Møbler (Færøerne) .............. Mødelokaler, so.. Kongres- og Forsamlings ­ lokaler ...................... Selskabslokaler ................. Møllebyggere, se Mollerima- skiner og -anlæg .............. Møller ................................... Møllerimaskiner og -anlæg . (Artikler til Møllebygning) Møllerip rodakter Byggryn ............................ Dampmøller og andre større Handelsmøller .............. Foderstoffer ....................... Havregryn, Møller og Imp. Kartoffelmel .................... Mel ................................... Møller ................................ Ris en gros ....................... Møllesten ............................ Møltabletter og andre Mid ­ ler mod Møl ....................... Mønstre ............................... Mønstreindregistrering . . . Møntning, se Mønten i Afd. V Real-Register .................... Mørtel ................................... Møttrikker, se: Bolte og Møttrikker. . . . Skruer ............................... Naadlere ................................ Naalemagere ........................ Nagler, se Nitter ................. Nattevagt ............................. Naturaliehandlere .............. Nautiske Instrumenter . . . Nautiske Instrumenter (Fær ­ oerne) ................... ... . Navigationsskoler ............... Navneskifte .......................... Nitter ..................................... Noder, se Musikhandlere . . Nodestikkerier .................... Nodetrykkerier ..................... Nødbelysningsanlæg ............ Nodder .................................. Nogler ................................... Oblater, se Seglmærker. . . Olie (Færoerne). Oliefyringsanlæg . Oliemotorer, se Lakfernis og Lakker . . . Maskinolier ....................... Motorolie ......................... Olie(Færoerne) ................. Oliemøller .......................... Olier, mineralske 1. Brændselsolier ............ 2. Smøreolier .................... Petroleum ....................... Petroleum (Færøerne). . . Spiseolie ............................ Terpentinolie .................... Tjære .................................. Tran .................................. Vegetabilske Olier ............ Æteriske Olier, se Es ­ senser ....................... Oliepumper .......................... Olierensning .......................... Dieselmotorer . Raaoliemotorer Oliemøller .... Olier Automobilolie Benzin ............ Benzol ........... Carbolineum . Fernis ...........

Olietøj 1. Olietøjsfabrikker .... 3714 2. Olietøj en gros ............ 3714 Oplysningsbureauer ................ 3714 (Adresse-Oplysning) ........... 3715 Oppresning af Klæder og Hatte ................................ Optikere ............................... Optiske Artikler on gros . . Opvarmning, se Varme- og Ventilationsanlæg ............ Opvaskemaskiner ............... Ordensbaand .... ............ Orgelbyggere ....................... Orgel-Harmoniums 1. Forhandlere ................. 2. Orgel-Harmoniumsfabrik- ker ............................... Ost 1. Ostehandlere ................. 2. Ost en gros ....... 3. Ostefabrikker .............. (Artikler forOstefabrikker) Ostefarve ............................. Osteløbe ................................ Ovenlys ............................... Overføringsmærker .............. Overretssagførere, se Sag ­ førere ............................... Overstykker, so: Dame frakker .................... Damrkonfektion ................. Oversættelser ....................... Ovne Badeovne .......................... Bageovne . ....................... Desinfektionsovne ............ Fajanceovne ....................... Gasapparater og Gasovne Hærdeovne ....................... Kakkelovne og Komfurer Kaminovne ....................... Ovne .................................. Porcelænsovne ................. Ovnkit .................................. Ovnrensning, se Kakkelovns ­ rensning .......................... Ovnsværte ............................ 3715 3715 3715 4056 3715 3715 3715 3716 3716 3716 3718 3719 3720 3720 3720 3720 3720 3791 3192 3199 3720 3035 3038 3209 3250 3327 3409 3453 3456 3721 3749 3721 3455 3721 Paaliængsvogne .................... Paalægsforretninger ............ Paalægsforretninger (Fær ­ oerne) ............................... Paalægsskæremaskiner . . . . Pakfarver ............................ v Pakhusforretninger ............ Pakkassefabrikker .............. (Art. f. PakkasBefabr.) . . Pakkeekspeditioner, se: Budekspeditioner .............. Dragere . . ....................... -- o 3210 Godsekspeditioner ........... 3339 Pakkemaskiner .................... - 3723 Palmin, se Plantefedt .... 3745 Pandeplador .......................... Panserdøre, se Brandsikre Døre .................................. Pantelaanere, se Laaneforret- ninger ................................ Pap ......................................... Papdaaser ............................ Papemballage ........................ (Artikler til Papemballage) Papillotter, se Toiletartikler Papir 1. Papirhandlere .............. (Artikler for Papirhand ­ lere) ................................. 2. Papirfabrikker ........... (Artikler og Maskiner for Papirfabrikker) .............. 3. Papir en gros .............. 4. Papir-Agenturer ........... Papir, gammelt .................... Papiraffald og Papirsorte ­ ringsanstalter. . ’ . ............ Papirposer, Fabr. og en gros (Artiklerf. Papirposefabr.) Papirservietter .................... Papirsække .......................... Papiruld ............... . .............. Papirvarer ........... ’ . ............. Papmachévarer ..................... Papæsker, so Æskefabrikker Parafln en gros .................... 3723 3126 3541 3723 3724 3724 3724 3983 3724 3725 3726 3726 3726 3729 3729 3729 3730 3731 3731 3731 3731 3731 3731 4091 3732 3721 3721 4157 3722 3722 3722 3722 3723 3139

Metaltrykkerier .................... Metalvarer ............................ ^Artikler f. Metalvarefabr.) Middagskøkkener. ................. Mikanit, se Glimmer ............ Mikroskoper ......................... Militærartikler .................... Mineralsalte ......................... Mineralvande 1. Mineralvandsfabrikker. 2. Forhandlere af Mineral ­ vand .............................. (Artikler og Maskinor f. Mineralvandsfabr.) ........... Mineralvandsfabrikker (Færoerne) ......................... Modeforretninger (Færøerne) Modejournaler ...................... Modelsnedkerier .................... (Art. for Modelsnedkerier) Modevarer 1. Modeforretninger. . . 2. Modevarer en gros og Agenturer .................... (Artikler for Modeindu ­ strien) ......................... Moler og Molersten ............ Monierjorn. . . . ................. Mostfabrikker ...................... (Artikler og Maskiner for Mostfabrikker). . . . Motorbaade ......................... Motorcyklegummi ............... Motorcyklekoreskoler ........... Motorcykler ......................... (Motorcykletilbehør). . . . Motorer Baadmotorer ..................... Dieselmotorer .................. Dynamoer .......................... Elektromotorer .................. Motorer ............................ (Artikler til Motorer) . . . Petroleumsmotorer .... Raaoliemotorer .................. Ventilatorer .................... Vindmotorer .................... Motorolie............................... Motorskibsselskaber,seDamp- og Motorskibsselskaber samt Rederier ................. Motortromler ....................... Muddermaskiner ................. Murermestre og Murere. . . (Artikler for Murere) . . . Murermestre (Færøerne). . . Mursten, se Teglværker og Teglværkskontorer ........... Musikbureauor .................... Musikforlag .......................... Musikhandlere .................... (Artikler forMusikhandlere) Musik-Instrumenter Flygler ............................... Grammofoner .................... Harmonikafabrikker . . . Instrumentmagere 3 . . . . Musikinstrumenter .... Orgelbyggere ..................... Orgel-Harmoniums .... Pianoer ............................. Piano-Spilleapparater . . . Violinbyggere .................. Musikkon servatorier ............ Musikskoler .......................... Musikundervisning .............. Muslinger ............................. Mæglere a. Skibsmæglere .............. b. Varemæglere .............. c. Vekselmæglere. .... Mælkeeksport ....................... Mælkeforsyninger .............. Mælkeforsyninger (Fær ­

3143 3203 3278 3381 3458 3657 3707 3784 3709 3709 3709 3709 2601 3709 3121 3849

3710 3710 3711 3710 3710 3710 4157 3711 3711 3711 3692 3711 3711 3711 3711 3711

3202 3674 3674 3671 3692 4157 3974 3692 3692 3692 3692 3274 3339 3379 3426 3692 3715 3716 3743 3744 4076 3693 3693 3693 3694

3815 4157 3711 . 3209. . 3754 . 3711

3008 3080 3081 3157 3258 3543 3633 3674 4157 3711 3712 3712 3742 4157 3920 3980 3981 3986 4062 3248 3712 3714

3694 3695 3695 3696 3696 4157 4035 3696 3696 3697 3697 3697 3821 3697

øerne) ............................ . Mælkepulver, se Tørmælk . Mælkerier ............................ MælketransportBpande .... Mælk, kondenseret .............. (Artikler og' Maskiner til Fabrikation af kondense ­ ret Mælk) ....................... Mærkater ............................. Mærkeplader, se Skabeloner Møbelarkitekter ....................

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker