kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag- og Varefortegnelse Side Konsistensfedt .................... 3495 Kontorartikler 1. Udsalg .......................... 3495 2. Kontorart. en gros . . . 3495 Kontorartikler og-inventar Aarbøger ......................... 2961 Adresseringsmaskiner . . . 2963 Blyanter ............................ 3098 Blæk .................................. 3099 Bogholderimaskiner .... 3109 Bogholderisystemer .... 3110 Bogtrykkerier .................... 3110 Borde ............................... 3123 Boxanlæg .......................... 3123 Brandalarmeringsappar.. . 3124 Brandsikre Døre .............. 3126 Brevordnere ...................... 3127 Butiksinventar ................. 3142 Dekstrin ............................ 3208 Duplikatorer .................... 3213 Emballagefabr ................... 3240 Etiketter ............................ 3248 Frankeringsmaskiner . . . 3290 Fyldepenne ....................... 3303 Uektografer ....................... 3382 Hustolefoner .................... 3408 Kartoteker ...................... 3459 Kasseapparater ................. 3461 Kassekontrolbøger og Kasse ­ blokke ............................ 3461 Kautschukstempler .... 3462 Kontorartikler ................. 3495 Kontorbøger,seBogbindore 3099 Kontorinventar ................. 3496 Konvolutter ....................... 3497 Kopipresser og Kopima ­ skiner ............................... 3497 Kort .................................. 3503 Lak .................................... 3543 Mangfoldiggørelsesappara ­ ter ......................... .... 3608 Papir ............................... 3724 Pengeskabe ....................... 3738 Protokoller ....................... 3752 Regnemaskiner ................. 3761 Seglmærker ....................... 3815 Signeter ............................ 3820 Skrivemaskiner ................. 3847 Skrivemaskinereparation . 3849 Skrivemaskinetilbehør . . 3849 Stempler ............................ 3928 Tælleapparater ................. 4013 Vejvisere .......................... 4064 Kontorbøger, so Bogbindere 3099 Kontorinventar .................... 3496 Kontrolbilletter ................... '. 3496 Kontrolbøger, so Kassekon- • trolbøger og Kasseblokke 3461 Kontrolforretninger ........... 3496 Kontrolregistre, se Kasse ­ apparater ......................... 3461 Kontrolure ............................ 3496 Konvolutter ........... .. . . . . 3497 (Konvolutfabrikker) .... 3497 Kopipresser og Kopimaski- ' ner ..................................... 3497 Korkisolering ........ 3497 Kork-Parketgulve ................. ■ 3497 Korkvarer 1. Korkvarefabrikker . . . 3498 2. Kork-ogKorkvareimpor- torer ............................ 3198 Korn, Imp. og Eksp ............. 3498 Kornkontrolorer,8e Kontrol ­ forretninger ....................... 3496 Korntørrerier ....................... 3502 Korrespondancebureauer, se Pressebureauer ................. 3750 Korsetter 1. Korsetudsalg ............... 3502 2. Korsetfabrikker ..... 3502 (Artikler f. Korsetfabrik ­ ker) .................................. 3503 3. Korsetter en gros . . . 3503 Kort ..................................... 3503 (Kor topklæbning) ........... 3503 Kortregistre, se Kartoteker. 3459 Kostskoler ...................... 3503 Kotillonsartikler ................. 3505 Kraner ................................ 3505 Kranse, kunstige ................. 3505 Kreaturbindsler .................... 3505 Kreaturforsikring ................. 3505 Kreaturhandlere og Kreatur- . kommissionærer .............. 3505 Kreatur- og Kødeksport. . . 3506

Isolerings- og Tætningsniateriale

2934

Side Kaminovne .......................... 3456 Kamme og Borster 1. Fabrikker .............. 3457 2. Import og en gros . . . 3457 (Artikler for Kamfabrikker) 3457 Kammerjægere .............. 3457 Kandestøbere ................. 3457 Kaniner .......................... 3457 Kaolin ............................ 3457 Kapok ............................ . . 3457 Kapsler ......................... 3457 Karameller .................... 3457 Karetmagere, se Vognfabri- kanter ............................ 4076 Karnevalsartikler ................. 3457 Karosserier, se Automobil ­ karosserier ....................... 3000 Karruseller .......................... 3457 Kartoffelmel .......................... 3457 Kartoffelskrællemaskiner . . 3458 Kartofler en gros .............. 3458 Kartonartikler .................... 3458 Kartonnage .......................... 3459 Kartoteker ............................. 3459 (Artikler til Kartoteker) . 3460 Kasein .................................. 3460 Kasketter og Huer 1. Udsalg .......................... 3460 2. Kasketter og Huer en gros ............................... 3460 (Artikler til Kasketter og Huer) .................................. 3461 Kasseapparater .................... 3461 (ArtiklertilKasseapparater) 3461 Kassekontrolbøger og Kasse ­ blokke ................................ 3461 Katechu ................................ 3462 Kattuntrykkoriartikler. . . . 3462 Kautionsforsikring 1. Indenlandske Selskaber 3462 2. Udenlandske Selskaber 3462 Kautschukstempler .............. 3462 Kaviar .................................. 3462 Kedelrensning ....................... 3462 Kedelrensningsmaskiner. . . 3463 Kedelstensopløsningcr .... 3463 Kemikalier .................... 3463 Kemiske Apparater ...... 3464 Kemiske Artikler ........... 3464 Kemiske Fabrikker . . . . 3464 (Maskiner og Artikler f. kem. Fabrikker) ......... 3467 Kemiske Laboratorier .... 3467 Kemiske Tøjrensningsanstal- ter (Færøerne) ........... 4155 Keramik ......................... 3467 Kikkerter, se Instrument ­ magere ............................... 3426 Kiks . .................................. 3468 Kina- og Japanvarer .... 3468 Kiosker ............................... 3468 (Artikler for Kiosker) . . 3471 Kiosker (Færøerne) .............. 4155 Kirkeeffekter ....................... 3471 Kirkeopvarmning ................. 3471 Kirkevin ............................... 3471 Kiropraktorer ....................... 3471 Kirurgiske Gummivarer . . 3472 Kit ....................................... 3472 Kitler 1. Udsalg .......................... 3472 2. Fabrikker og en gros . 3472 Kjoler 1. Kjoleudsalg ....... 3472 2. Kjoler en gros . 3473 Kjoletøjer 1. Kjoletøjsudsalg . 3474 2. Kjoletøjer en gros . . 3474 Klaverer, se Pianoer ........... 3743 Klaviatur- og Mekanikfabrik ­ ker ..................................... 3474 Klejnsmede, se Smede. . . . 3868 Klichéer, se Clichéer ............... 3177 Klinikker 1. Klinikker for liggende Patienter ....................... 3474 2. Lægers Klinikker for ambulant Behandling af Patienter ....................... 3474 (Artikler for Klinikker) . 3474 Klinkere ............................... 3474 Klipfisk en gros ................. 3475 Klipfisk ogSaltfisk(Færøerne) 4155 Klister .................................. 3475 Kloakmestre ....................... 3475 (Artikler for Kloakmestre) 3477

Side Kloakrensning ...................... 3477 Kloakstøbegods ................ . 3477 Klokkestøbere .................... 3477, Klorkalcium ........................... 3477 Klude en gros .................... 3477 Klæbestoffer ....................... 3478 Klæde 1. Klædehandlere ........... 3478 2. Klædefabrikker ........... 3478 (Artikler for Klædefabrik ­ ker) .................................. 3478 3. Klæde-Lagere .............. 3478 4. Klæde-Agenturer .... 3479 Klædeskofabrikker .............. 3479 Knalderter ............................ 3480 Knapper ...................... 3480 (Artikler forKnapfabrikker) 3480 Kniplinger 1. Udsalg .......................... 3480 2. Kniplinger, Fabr. og en gros. .................... 3480 (Artikler for Kniplere). . 3480 Knive 1. Udsalg ......................... 3480 2. Knivfabrikker .............. 3480 3. Knive en gros .............. 3480 Knækbrød ............................ 3480 Kobber .................................. 3481 Kobberrør ............................ 3481 Kobbersmede ....................... 3481 Kobberstik ......................... 3481 Kobberstikrestaurerere . . . 3481 Kobbertrykkere .................... 3481 Kobbertækkere, so Bly- og Kobbertækkore ................. 3099 Kobbervarefabrikker ........... 3481 Kodak, se Fotografiske Art. I 3288 Kodækkener ......................... 3481 Kogeapparater, se Elektriske Varme- og Ko ­ geapparater .............. 3236 Gasapparater og Gasovne 3327 Petroleurosapparater. . . . 3743 Kokosgarn ....................... 3481 Kokosvarer ....................... 3481 Koks og Cinders ........... 3481 Koldlim ............................... 3482 Kolonial. 1. Kolonialhandlere, se for Københavns Vedkommende Urtekræmmere ................. 4044 for Provinsens Vedkom ­ mende Købmænd ............ 3522 2. Kolonial engros ........... 3482 3. Kolonial Agenturer . . 3484 Kolonialvarer (Færøerne). . 4155 Komfurer, se Kakkelovne og Komfurer .......................... 3453 Komfurgelændere ................. 3485 Kommissionsforretninger, se Agentur- og Kommissions ­ forretninger .................... 2963 Kompasser ............................. 3485 Kompressorer ....................... 3485 Komprimeret Luft, se Brint .................................. 3128 Ilt ..................................... 3413 (Værktøj til komprimeret Luft, se Trykluftværktøj) 4002 Koncertbureauer, se Teater-, Koncert-ogVarietébureauer 3974 Konditorier .......................... 3485 (Konditori-Artikler og -In ­ ventar) ............................ 3488 Kbnfektion se: Bornekonfektion .................. 3152 Damekonfektion .............. 3199 Drengekonfektion ........... 3211 Herrekonfektion .............. 3387 Konfekturer, 1. Konfekture ­ udsalg ............................... 3488 Konfekturer, 2. Konfekture ­ fabrikker . . . . ; ........... 34<)1 (Artikler for Konfekture ­ udsalg og -fabrikker) . . . 3491 Konfekturer, 3. Ag. ogen gros 3491 Konfekturer (Færøerne) ............ 4155 Kongres- og Forsamlings ­ lokaler ..................... 3491 Konserves, 1. Udsalg .... 3491 Konserves, 2. Fabrikker. . . 3491 (Anlæg af og Art. og Ma ­ skiner f. Konservesfa ­ brikker) ......................... 3494 Konserves, 3. Agenturer og en gros 3494

Side

Isolerings- og Tætningsma ­ teriale Asbest ............................... 2987 Asfalt ................................. 2987 Bygningsartikler .............. 3144 Ebonit ............................... 3219 Elektr. Isolationsmateriale 3235 Filt og Filtvarer .............. 3260 Filtfabrikker .................... 3260 Gips en gros .................... 3333 Gummivarer .................... 3372 Heste-, Ko- og Svinehaar 3389 Ildfaste Materialier .... 3412 Isolering ............................ 3432 Isoleringsmateriale ........... 3433 Kit. . . . .......................... 3172 Korkisolering .................... 3497 Lydisolering .................... 3564 Moler og Molersten .... 3671 Pap ..................................... 3723 Stormvoks ......................... 3934 Tagpap ............................... 3959 Tang .................................. 3968 Tjære .................................. 3981 Tørvestrøelse og Tørvemel 4036 Isskabe .................................. 3436 Isværker og Isoplag ............ 3436 Jagtrekvisitter, se Sports- og Jagtrekvisitter ................. 3920 Japan-Varer, se Kina- og Ja- pan-Varer ......................... 3468 Jern ..................................... 3436 (Artikler for Jernhandlere) 3438 (Jernagenturer) ................. 3438 Jern, gammelt, en gros . . . 3438 Jernbanemateriel ................. 3439 Jernbaneskinner ................. 3439 Jernbetonkonstruktioner . . 3439 (Artikler til J ernbetonkon- struktioner) .................... 3441 Jernbjælker .......................... 3441 Jerndøre, se Brandsikre Døre 3126 Jernfade og -tromler ........... 3441 Jernkonstruktioner .............. 3441 Jernkæder ............................ 3442 Jernrør .................................. 3442 Jernsenge ............................ 3442 Jernstøberier ....................... 3442 (Artikler f. Jernstøberier) 3444 Jernvinduer .......................... 3444 Jord- og Betonarbejder . . . 3444 Jordemødre .......................... 3444 Juletræspynt Fabr. og en gros 3445 Jutegarn ............................... 3445 Jutevarer ............................ 3445 Juvelerere, se Guldsmede . . 3364 Jærn, se Jern ....................... 3436 Kabler og Ledningstraad . . 3445 Kadaveranstalter,s eD estruk- tionsanBtalter ................. 3209 Kaféer, se Caféer og Re ­ stauranter ......................... 3155 Kaffe 1. Kaffeudsalg ................. 3445 2. Kaffe en gros, Import & Agentur ............................ 3449 3. Kaffebrænderier (Løn­ brænderier) ....................... 3452 (Anlæg af og Maskiner for Kaffebrænderier) ............ 3452 Kaffe, færdiglavet .............. 3452 Kaffeglasur ...................... . 3452 Kaffemaskiner. . ................... 3453 Kaffemøller .......................... 3453 Kaffeposer ......................... . 3453 Kaffesurrogater og Kaffetil ­ sætning ................................ ^453 Kagebagerier, se Konditorier 3485 Kajakker og Kanoer • 1. Kajakbyggerier ........... 3453 2. Forhandlere ................. 3453 Kakao, se Cacao .................... 3155 Kakkelovne og Komfurer. . 3453 Kakkelovnsrensning og Kakkelovnspudsning. . . . 3455 Kakkelovnsrør .............. 3455 Kakkelovnsskærme ........ 3455 Kalisalpeter ..................... 3455 Kalk, brændt ....................... 3455 Kalksandstensfabrikker . . . 3455 Kalkværker og Kalkværks ­ kontorer ....................... 3455 (Kalkværksanlæg) ...... 3456 Kalligraft ...................... 3456

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker