kraks vejviser 1940 handelskalender

] soleringsmateriale

Fag- og Varefortegnelse Side Garn 1. Udsalg .......................... 3308 2. Fabrikker og en gros. 3308 Gartnere ............................... 3310 (Artikler for Gartnere). . 3325 Gartnerskoler, se Havebrugs ­ skoler ................. 3380 Garverier ............................ 3326 (Garveri-Artikler og -Ma ­ skiner) .......................... 3327 Gasapparater og Gasovne. , 3327 Gasbadeovne, se Badeovne . 3035 Gasballoner .................... 3327 Gasborde ......................... 3327 Gasglodenet .................... 3327 Gaskomfurer . ................ 3327 Gasmaalere .................... 3328 Gasmasker ....................... 3328 Gas- og Vandinstallatorer. . 3328 (Artikler f. Gas- og Vand- install.) ............................ 3332 Gas-Vaskekedlor ................. 3332 Gasværker i Købstæder og større Stationsbyer er opt. i Afd. IV foran vedkom. Bys Forretninger. — Gas ­ værker i Kbhvn. i Afd. V u. Belysningsvæsen. Gasværksanlæg .................... 3332 (Artikler og Maskiner til Gas værksanlæg) ........... 3332 Gave-Telegrammer .............. 3332 Gearkasser, se Tandhjulsud ­ vekslinger .......................... 3962 Gelatine ................................ 3332 Gelændere ................ 3332 Genforsikring 1. Indenlandske Selskaber 3332 2. Udenlandske Selskaber 3333 Gips en gros ....................... 3333 Gipsere .................................. 3333 Gitre, se Gelændere ........... 3332 Giarmestre og Glarmagere . 3333 (Glarmesterartikler). . . . 3336 Giarmestre (Færøerne). . . . 4154 Glas 1. Glasudsalg .................... 3336 2. Glas en gros ............... 3336 3. Glasværker .................. 3337 Glas, splintfrit .................... 3337 Glas og Porcelæn (Færøerne) 4154 Glasblæsere .......................... 3337 Glasbøjerier ................ 3337 Glasforsikring 1. Indenlandske Selskaber 3338 2. Udenlandske Selskaber 3338 3. Repræsentanter ............ 3338 Glasgravører .......................... 3338 Glasmaleri ............................. 3338 Glasmontrer ................... 3338 Glasmosaik ................... 3338 Glassandblæserier ....... 3338 Glasskilte . .......................... 3338 Glasslibning ................... 3338 Glastage ......................... 3339 Glasværker, se Glas 3. . . . 3337 Glasætsning ................... 3339 Glimmer ......................... 3339 Glober ........................... 3339 Glycerin en gros ............. 3339 Glykose ........................... 3339 Glødelamper elektriske. . . 3339 Glødenet ......................... 8839 Godsekspeditioner ........ 8339 Grafit .............................. 8839 Grammofoner og Grammofon ­ plader 1. Udsalg .......................... 3339 2, Grammofoner og Gram ­ mofonplader en gros . . . 3340 (Artikler til Giammofoner) 3340 Granit ............................ 3340 Gravemaskiner .............. .. . 3340 Gravgitre, se Gelændere. . . 3332 Gravmonumenter ....... 3340 Gravører ................... 3341 (Artikler for Gravører). . 3341 Grimer .................................. 3341 Grosserere ............................. 3341 Grundejerforeninger ............ 3363 Grundejerforsikring 1. Indenlandske Selskaber 3363 2. Udenlandske Selskaber 3363 Grus ..................................... 3363 Grønt-Auktioner, se Frugt-, Grønt- & Blomster-Auk ­ tioner ................................ 3297 Grønthandlere, se Frugt. . . 3291

2933

Side Hussvamp-Forsikring .... 3408 Hustelefoner ....................... 3407 Hvalfangerselskaber, Ilval- stationer (Færøerne) . . . 4154 Hvidevarer 1. Hvidevareudsalg .... 3408 2. Hvidevarer en gros . . 3409 Hvidkaal ..................... 3409 Hydrauliske Maskiner ogPres- ser .......................... 3409 Hypotekforeninger,seKredit- foren. og Hypotekforen. . 3506 Hypotekforsikring .............. 3409 Hærdeovne ............................ 3409 Hærdning ............................ 3409 Hø og Halm ....................... 3409 Højesteretssagførere, se Sag ­ førere . ............................. 3794 Højskoler ............................ 3409 (Artikler for Højskoler). . . 3410 Højttaleranlæg, Udlejning af 3410 Hønsefoder .......................... 3410 Hønseriartikler, se Fjerkræ ­ avlsartikler .................... 3271 Hønserier ............................. 3410 Høreapparater .................... 3410 Hørkramvarer 1. Horkræmmere .............. 34y 2. Hørkram en gros og Ar ­ tiklerfor Hørkræmmere 3412 Høstbaand, se : Bindegarn en gros ............ 3085 Halmvarer .......................... 3376 Høstbindegarn ................. 3412 Høstbindegarn ....................... 3412 Ice Cream, se Fløde Is . . . 3276 Ildfaste Materialier ............... 3412 Ildslukningsapparater, se: Brandslukningsapparater . 3126 Brandsprøjter og Brand ­ slukningsmateriel ............... 3127 Sprøjter og Sprøjteslanger. 3922 Ildtændere ............................. 3413 Illumination, se: Fyrværkere ....................... 3303 Fyrværkerisager .............. 3304 Illustrations bureauer .... 3413 Ilt .......................................... 3413 (Iltfabrikker) .................... 3113 Import- og Eksportforret ­ ninger (Færøerne) .... 4154 Importører, se Fag-Registret under vedkommende Fag Imprægnering ....................... 3413 Imprægneringsmaterialer . . 3414 Imprægneringsmidler .... 3414 Incasso 1. Bank-Incasso ............... 3414 2. Juridisk Incasso .... 3416 3. Incassationsbureauer . . 3418 Indbrudsforsikring 1. Indenlandske Selskaber 3418 2 ‘ . Udenlandske Selskaber 3419 3. Repræsentanter ............ 3419 Indhegning og Indhegnings ­ materiale .......................... 3419 Industrielle Ovne, se Ovne 3721 Industriselskaber med Filialer i Udlandet, se Handels- og Industriselskaber ............ 3377 Ingeniører ............................ 3420 (Raadgivende Ingeniører) . 3424 (Artikler for Ingeniører) . 3426 Ingeniører (Færoerne). . . . 4155 Inkasso, se Incasso ........... 3414 Insektdræbende Midler. . . . 3426 Installatører, se Elektrisk Lysinstallation ................. 3225 Instrumentmagere 1. Kirurgiske samt Banda ­ gister .................. . .'. 3426 2. Mekaniske og fysiske . . 3426 3. Musikalske .................... 3426 Instrumentslibere,seSliberier 3868 Insulin .............. 3426 Invaliditetsforsikring .... 3427 Investeringsselskaber .... 3427 Isenkram varer, 1. Isenkræm ­ mere .................................. 3427 Isenkramvarer, 2. Isenkram en gros og Artikler for Isenkræmmere ................. 3430 Isenkramvarer(Færøerne) . . 4155 Iskræm Fabrikker, se Fløde , Is ........................................ 3276 Islandske Produkter ........... 3432 Isolering ............................... 3435 Isoleringsmateriale ............... 3433

Side

Side

Havebrngsprodukter Blomster ............................ 3093 Blomsterløg ...................... 3098 Frugt- og Grønthandlere. 3291 Frugt en gros ................. 3296 Frugt-, Grønt- & Blomster- Auktioner ......................... 3297 Fro .................................... 3298 Frøanalyse ......... 3302 Gartnere. .......... 3310 Honning ............................ 3392 Humle ............................... 3405 Hvidkaal ............................ 3409 Kartofler en gros .............. 3458 Løg .................................... 3589 Planteskoler. . ................. 3745 Ærter ................................ 4091 Havebrugsskoler ................. 3380 Havedekorationer. ...... 3381 Havefliser ............................ 3381 Have- og Markredskaber . . 3381 Havemøbler .......................... 3381 Haveparasoller ....................... 3381 Haveslanger .......................... 3381 Havregryn, Møller & Import. 3381 Hegnsmateriale, se: Elektriske Hegn .................................. 3235 Indhegning og Indhegnings ­ mat ..................................... 3419 Hejseapparater .................... 3382 Hektografer .......................... 3382 Hermetik, se Konserves. . . 3491 Herreekvipering, 1. Herre ­ ekviperingshandlere .... 3382 Herreekvipering, 2. Herre ­ ekvipering en gros og Art. f. Ilerreekviperingshdl. . . 3386 Herreekvipering (Færøerne). 4154 Ilerrefrisenng ....................... 3386 (Herrefrisørartikler) ........... 3386 Ilerrekonfektion 1. Udsalg ............... 3387 2. Herrekonfektion engros 3387 Herrelingeri 1. Udsalg ............... 3388 2. Herrelingeri en grOB. . 3388 Herreunderbeklædning, se: Trikotage .......................... 3992 Underbeklædning .............. 4038 Heste, Import & Eksport . . 3389 Hestedækkener .................... 3389 Hesteforsikring .................... 3389 Heste-, Ko- og Svinehaar. . 3389 Hestesko ............................... 3390 HesteBkosøm .......................... 3390 Hesteslagtere ....................... 3390 Hjemmebagerier .................... 3390 Hjulbore ............................... 3391 Hjulfabrikker ....................... 3391 Honning 1. Udsalg .......................... 3392 2. Honning en gros .... 3392 Honning, kunstig ................. 3392 Honningbrød og -kager . . . 3392 Hospitaler og Sygehuse . . . 3392 Hospitals-Artikler og -In ­ ventar ............................... 3393 Hotel garnis .......................... 3394 Hoteller ............................... 3394 (Hotel-Artikler og -Inven ­ tar) ..................................... 3404 Hoteller (Færoerne) ........... 4154 Huder og Skind ................. 3404 Huer, se Kasketter og Huer 3460 Hulsømforretninger .............. 3405 Humle .................................. 3405 Hunde ................................. 3405 Hundefoder ...................... 1 . 3406 Husblas, se Gelatine ........... 3332 Husbukke, 1. Konsulenter ............ j . 3406 2. Midler mod Husbukke. 3406 Husbukke-Forsikring. . ... 3406 Husflid (Færøerne) ............. 4154 Husgerningskoutorer ........... 3407 Hushold ni ngsartikler ............ 1. Udsalg. . .................... 3407 2. Husholdningsart. en gros 3407 Husholdningsskoler .................. 3407 Huslejligheds-Anvisning og -Udlejning, se Bolig- og Lo ­ kaleanvisning .................... 3120 Husmandsskoler, se Land ­ brugsskoler ....................... 3548 Husmæglere, se Ejendoms ­ handlere ............................ 3220 Hussvamp, Midler mod . . . 3408

Guldlister ........... .. 3364 Guldsmede ............................ 3364 (Artikler for Guldsmede) 3367 Guld og Sølv en gros .... 3367 Guld- & Sølvvarer en gros 3367 Guldtrækkere ....................... 8367 Gulvafhøvling ....................... 3368 Gulvbehandlingsmateriel. . . 3368 Gulvbeklædning Bygningsartikler .............. 3144 Cement ............................ 3158 Gulvbeklædning .............. 3368 (Artikler t. Gulvbeklædn.) 3369 Gulvfliser . . . ................. 3369 Gulvtæpper ....................... 3369 Gummigulve ....................... 3371 Kokosvarer ..................... 3481 Linoleum ......................... 3556 Linotol ............................ . 3558 Parketgulve ...................... 3735 Terrazzo. . ....................... 3980 Tæpper ............................... 4013 Gulvboning, se Boning. . . . 3123 Gulvfernis ............................ 3369 Gulvfliser ............................. 3369 Gulvklude ............................ 3369 Gulvtæppebankning ........... 3369 Gulvtæpper 1. Gulvtæppeudsalg .... 3369 2. Fabrikker & en gros . 3370 Gulvtæpper, Reparation af . 3370 Gummeret Papir .............. 3370 Gummi Arabicum ............... 3371 Gummifodtøj ....................... 3371 Gummifrakker,BeRegnfrakker 3765 Gummi, gammelt ................. 3371 Gummigulve ......................... 3371 Gummi-Pakkebaand ........... 3371 Gummisaalor og Gummihæle 3371 Gummislanger .................... 3372 Gummistempler, se Stempler 3928 Gummistøvler ....................... 3372 Gummivarer 1. Gummivarcudsalg. . . . 3372 2. Gummivarer en gros . . 3372 3. Gummivarefabrikker . . 3373 (Artikler for Gummivare ­ fabrikker) .......................... 3373 Gymnasier, se Skoler for Børn ................................. 3829 Gymnastikapparater ........... 3373 Gymnastikdragter ................. 3374 Gymnastik-Institutter .... 3374 Gær. ..................................... 3374 Gæstgiverier .......................... 3374 Gødning, kunstig ................. 3374 Gørtlere ............................... 3375 Haandbøger, periodiske, se: Aarbøger .......................... 2961 Vejvisore .......................... 4064 Haar, animalske, se Heste-, Ko- og Svinehaar ............ 3389 Haar og Haararbejde .... 3375 Haglskadeforsikring ........... ‘ 3375 Hagl en gros ....................... 3376 Halm, se Hø og Halm. . . . 3409 Halmpresser .......................... 3376 Halmvarer ............................ 3376 (Artikler for Halmvare- fabrikker) .......................... 3376 Hammerværker .................... 3376 Hamp ..................................... 3377 Handelsgartnere, se Gartnere 3310 Handelskalendere, se Aarbøger .......................... 2961 Vejvisere .......................... 4064 Handels-og Industri selskaber med Filialer i Udlandet . 3377 HandelBundervisning ........... 3377 Handsker 1. Handskeudsalg ..... 3378 2. Fabrikker og en gros . 3379 (Artikler for Handske ­ fabrikker) ......... 3379 Handskeskind ....................... 3379 Harmonikafabrikkor ........... 3379 Harmoniums, se Orgel-Har ­ moniums ............................. 3716 Harpiks en gros .................... • 3379 Hatte 1. Hatteudsalg ................. 3379 2. Hattefabrikker ............ 3380 3. Hatte en gros .............. 3380 4. Hatte-Agenturer .... 3380 (Hattemageriartikler) . . . 3380 Havariagenter ....................... 3380 Havearkitekter .................... 3380

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker