kraks vejviser 1940 handelskalender

2932

Eksportslagterier

Fag- og Varefortegnelse

Side

Side Fiskeriselskaber (Færøerne). 4154 Fiskeyngel og Fiskerogn . . 3270 Fittings, se Ror og Fittings 3787 Fjederklemmer .................... 3270 Fjedre .................................. 3270 Fjer og Dun 1. Udsalg .......................... 3270 2. Fjerfabrikker .............. 3270 Fjer til Modepynt .............. 3271 Fjer-Eksport (Færøerne) . . 4154 Fjerkræavlsartikler .............. 3271 Fjerkræslagferier og Fjerkræ en gros . . . . ................. 3271 Fjerrensning . . >. ..... 3272 Flag ........................................ 3272 Flaskegas ............................ 3273 Flaskehylstre ....................... 3273 Flaskekapsler ........... ... 3273 Flasker .................................. 3273 Flint ..................................... 3274 Flip-Fabrikker ....................... 3274 Fliser, se : Gulvfliser .......................... 3369 Vægfliser ........................... 4083 Flonel ................................... 3274 Fluefangere ....................... 3274 Flygler .................................. 3274 Flytteforretninger .............. 3274 Flyvemaskiner og Flyvemate ­ riel ..................................... 3276 Flyverbeklædning ................. 3276 Flyveundervisning .............. 3276 Flyvning, se Lufttrafik . . . 3563 Flæsk en gros, se : Fedevarer 2........................ 3257 Svineslagterier ................. 3939 Fløde en gros ....................... 3276 Fløde Is ............................... 3276 (Artikler for Fløde Is-Fa ­ brikker) ............................ 3277 Flødekarameller, se Kara ­ meller ............................... 3457 Fløjl ..................................... 3277 Foderblandingsanlæg ........... 3277 Foder-Kridt .......................... 3277 Foderstoffer .......................... 3278 (Art. og Maskiner f. Foder ­ sto ffabr.) ....................... 3280 Fodpleje ............................... 3281 (Artikler til Fodpleje) . . 3282 Fodtøj, se Skotøj ................. 3831 Foerstoffer ............................. 3282 Forbindstoffer ....................... 8282 Forbrændingsanstalter, Anlæg af ........................................ 3282 Forgyldere ............................ 3282 For hyringskontorer, Statons. 3282 Forklæder, Fabr. og en gros 3282 Forkromning ....................... 3283 (Artiklor til Forkromning) 3283 Forlag, se: Bladforlag ......................... 3087 Bogforlag .............................. 3103 Kunstforlag .................... 3515 Musikforlag ....................... 3692 Forlystelsesanlæg, Artikler for og Arrangement af ... . 3283 Forlystelsesetablissementer. 3283 Formessing .......................... 3283 Fornikling .............. • ............ 3283 (Artikler f.Forniklingsanst.) 3284 Forretningsfacader .............. 3284 Forsamlingslokaler, se: Kongres- og Forsamlings ­ lokaler ............................. 3491 Selskabslokaler ................. 3817 Forsikring, se Oversigten As ­ surance Forstærkeranlæg, se Radio ­ anlæg og- tilbehør ........... 3755 Forsølvning .......................... 3284 (Artikler f. Forsølvnings ­ anstalter) .......................... 3284 Fortinning ............................. 3285 (Art. for Fortinning). . . 3285 Forvaltningsinstitutter. . . . 3285 „Foska-Gryn “ , se Havregryn, Fabr. & Imp ...................... 3381 Fotoceller ......................... . 3285 Fotografer 1. Personfotografering. . / 3285 2. Tekhisk Fotografering. 3288 Fotografer (Færøerne). . . . 4154

Side

Side Faner .............................................. 3250 Farmaceutiske Præparater. 3250 Fars, se Fiskefars ............... 3268 Farver og Farvevarer Anilinfarver .................... 2971 Cyklelak .......................... 3180 Farvehandlere (Færøerne) 4153 Farver, 1. Farvehandlere 3250 Farver, 2. Farvefabrikker 3252 Farver, 3. Farver, Imp. & en gros ...................... 3254 (Art. for Farvehandlere og -fabrikker) ................. 3255 Farveriartikler og-Maskiner 3256 Fernis ......................... 3258 Gulvfernis ................... 3369 Kit ............................... 3472 Kønrøg ......................... 3540 Lakfernis og Lakker . . . 3543 Limkogerier og Lim en gros 3555 Malerartikler .............. 3607 Pakfarver ................... 3722 Schellak ...................... 3815 Skibsfarve ................... 3823 Terpentinolie ............. 3980 Tubefarver ................ 4012 Farverier ......................... 3255 (Farveriartikler og -Ma ­ skiner) ............................... 3256 Farvesprøjter ....................... 3256 Farvesprøjtning .................... 3257 (Artikler til Farvesprøjt ­ ning) .................................. 3257 Fedevarer 1. Fedevareudsalg ...... 3257 2. Fedevarer en gros . . . 3257 Fedt en gros ................. 3257 Fedtsmelterier, se Fedt en gros ............................ 3257 Feltsenge ......................... 3258 Fernis ............................ 3258 Ferskvandsfisk .................... 3258 Figurfabrikker, se Gipsere . 3333 File 1. Filehuggere ................. 3259 2. File en gros ................. 3259 Films 1. Filmsfabrikker ........... 3259 (Raafilmfabrikker) . . . 3259 (Artikler for Filmsfa ­ brikker .................... 3259 2. Filmsforhdl. og Films ­ udlejere ....................... 3259 (Fremvisning af Films) . . . 3260 Filtdøre ............................... 3260 Filtfabrikker ....................... 3260 Filt og Filtvarer ................. 3260 Filtre, se: Vandfiltro ....................... 4054 Vandrensningsapparater . 4054 Financieringsselskaber. . . . 3260 Finér og Træ ....................... 3260 Flak og Fiskeriprodukter Ansjoser ............................ 2975 Ferskvandsfisk .............. 3258 Fisk 1 Fiskehandlere .............. 3260 (ArfiklerforFiskehandlere) 3265 2. Fisk en gros .............. 3265 (Artikler for Fiskegrosse ­ rere) .................................. 3268 Fiskeauktionsmestre,auto ­ riserede ....................... 3268 Fiskeboller ....................... 3268 Fiskeexport (Færøerne). . 4153 FiBkefars .......................... 3268 Fiskefilet-Fabrikker . . . . 3268 Fiskemel ............................ 3268 Fiskeyngel og Fiskerogn . 3270 Kaviar ............................... 3462 Klipfisk en gros .............. 3475 Konserves .......................... 3491 Laks .................................. 3545 Muslinger .......................... 3694 Sardiner ............................. 3812 Sild en gros ....................... 3821 Sildemel (Færøerne) .... 4157 Sildeolie (Færøerne). . . . 4157 Ørred ................................ 4093 Østers ............................... 4093 Fiskemel ............................... 3268 Fiskenet ................................. 3269 (Garn til Fiskenet) .... 3269 Fiskeriartikler og-redskaber 3269 (Fiskeriartikler til Lyst ­ fiskere) .......................... 3269

Eksportslagterier, se Slagterier ......................... 3866 Svineslagterier ................. 3939 Eksport-Vejvisere .............. 3224 Eksporterer er optaget under de paagældende Brancher i dette Register samt i Kraks Eksport-Vejviser sidst i dette Bind Ekspresbureauer, se Kiosker 3468 Ekstrakter ............................ 3224 Ekviperingshandlere,se Her ­ reekvipering 1 ................... 3382 Elektricitetsmaalere ........... 3224 Elektricitetsværker i Køb ­ stæder og større Stations ­ byer er optagne i Afd. IV foran vedkommende Bys Forretninger. — Elektrici ­ tetsværker i Kbhvn. i Afd. V u. Belysningsvæsen. Elektricitetsværks-Anlæg . . 3225 Elektrisk Lysinstallation . . 3225 (Artikler f. Installatører) 3232 Elektrisk Lysinstallation (Færøerne) ....................... 4153 Elektriske Artikler .............. 3233 Elektriske Artikler (Fær- * øerne) .................. ............ 4153 Elektriske Belysningsanlæg . 3234 Elektriske Belysningsartikler 3234 Elektriske Belysningsure . . 3235 Elektriske Døraabnere. . . . 3235 Elektriske Ilegn .................... 3235 Elektriske Isolationsmateria ­ ler ..................................... 3235 Elektriske Kraftanlæg .... 3235 Elektriske Kraftmaskiner, se Dynamoer ......................... 3213 Elektriske Lysskilte ........... 3235 Elektriske Maaleinstrumenter 3236 Elektriske Ringeapparater . 3236 (Artikler til elektr. Ringe- anlæg) ............................... 3236 Elektriske Strygejern .... 3236 Elektriske Svejseapparater, se: Eloktro-Svejsning, Appara ­ ter og Artikler til ........... 3239 Elektriske Uranlæg og Signal- uranlæg ............................ 3236 Elektriske Varme- og Koge ­ apparater ......................... 3236 Elektromekanisko Værksteder 3237 Elektromotorer .................... 3237 (Artikler til Elektromo ­ torer) ............................... 3238 Elektromotorforsikring . . 3239 Elektropletvarer ................. 3239 (Artikler f. Elektropletvare- fabr.) .................................. 3239 Elektro-Svejsning ................. 3239 Elektro-Svejsning, Apparater og Artikler til ................. 3239 Elektroteknisk Laboratorium 3240 Elementer, se Tørelementer 4034 Elevatorer ............................ 3240 Emailleret Pladejernsgods. . 3240 Emailleskilte ....................... 3240 Emballagefabrikker.*. .... 3240 (Artikler for Emballagefa ­ brikker) ............................ 3241 Emblemer og Medailler . . . 3241 Emulsionspapir og Emulsi- onspladefabr., se Fotogra ­ fiske Artikler .................... 3288 Engageringskontorer ..... 3241 (Se ogsaa Oversigten Ar ­ bejdsanvisnings- og En ­ gageringskontorer i Emne­ listen (gule Blade) foran i dette Bind) Entreprenører ....................... 3241 Se ogsaa Losnings- & Last ­ ningsentreprenører. . . . 3562 (Artikler f. Entreprenører) 3247 Entreprenører (Færøerne). . 4153 Essenser ............................... 3248 Etiketter ............................... 3248 (Artikler til Etiketter) . . 3249 Etuier .................................. 3249 Fa^adebeklædning .............. 3249 Fajance .................................. 3249 Fajanceoyne ......................... 3250 Faktureringsmaskiner, seRog- ■ nemaskiner ...................... 3764

Fotografiske Artikler 1. Specialhdl. med foto ­ grafiske Artikler ............... 3288 2. Andre Handlende. . . . 3289 3. Fabrikker .................... 3289 4. Agenturer & en gros . . 3289 Fotolitografl .......................... 3290 Fotoskoler ............................ 3290 Fragtmænd ................ 3290 Frankeringsmaskiner ........... 3290 Frimærkehandlere ............... 3290 (Artikler for Frimærke handlere) ................. 3290 Frisering, se: Barberer og Frisører . . . 3075 Damefrisering ................. 3192 Herrefrisering ................. 3386 Frugt, 1. Frugt- & Grønt ­ handlere ............................ 3291 Frugt- og Grøntforretninger (Færøerne) ....................... 4154 Frugt, 2. Frugt en gros. . . 3296 Frugt, 3. Frugtagenturer . . 3297 (Artikler for Frugtavlere) 3297 Frugt-, Grønt- & Blomster- Auktioner. . . j ................ 3297 (Kommissionærer) ...... 3298 Frugt8af'tfabrikker ......... 3298 Frugtvine ....................... 3298 (Artikler og Maskiner for Frugtvin-Fabrikker) .... 3298 Frysning og Frysehuse . . . 3298 Frø .................................. 3298 Frøanalyse ....................... 3302 Frørensningsanlæg og -ma ­ skiner ............................... 3302 Frøtørringsmaskiner, se Tør ­ rerianlæg og- maskiner. . 4035 Fuglefrø ............................... 3302 Fuglehandlere ....................... 3302 (ArtiklerforFuglehandlere) 3302 Fugleudstopning ................. 3302 Furage 1. Furagehandlere ..... 3302 2. Furage en gros ........... 3303 Fustager ............................... 3303 Fyldepenne 1. Forhandlere ................. 3303 2. Fyldepenne-Fabrikker . 3303 3. Importører af Fylde ­ penne ............................. 3303 4. Reparation afFyldepenne 3303 Fyrværkere .......................... 3303 Fyrværkerisager ................. 3304 (Fyrværkerisager en gros) 3304 Fysiske Apparater, se: Instrumentmagere 2. . . . 3426 Skolemateriel .................... 3829 Fægteinstitutter .................... 3304 Fæhaar, se Heste-, Ko- og Svinehaar ......................... 3389 Færdselsforsikring .............. 3304 Færdselssøjler, se Signal- og Z Sikringsanlæg 3820 Færgeruter ............................ , 3304 Færøsko Produkter .............. 3305 Fæsteforrelninger ................. 3305 Fødehjem og Fødeklinikker 3305 Fødselshjælpersker, se Jor ­ demødre ............................. 3444 Gadekoste ............................. 3305 Gadetavleudlejning, se Plakat- tavleudlejning ................. 3745 Galanterivarer 1. Galanterivareudsalg . . 3305 2. Galanterivarer en gros 3306 (Artikler for Galanterihand ­ lere) .................................. 3306 Galoscher 1. Galoscheudsalg ............ 3306 2. Galoscher en gros . . . 3306 Galvanisering ....................... 3307 Galvaniske Elementer, se Tør ­ elementer ....................... , 4034 Galvanoplastik .................... 3307 Gamascher ............................. 3307 Garageporte, se Porte .... 3749 Garager, se Automobil ­ garager ............................... 2999 Garderober ............................ 3307 Garderobeskabe .................... 3307 Gardindekorationer ............ 3307 Gardiner 1. Gardinudsalg ............... 3307 2. Gardiner, Fabr. & engros 3308 Gardinstænger ....................... 3308

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker