kraks vejviser 1940 handelskalender

Ejendomsselskaber

2931

Eag- og Varefortegnelse

(Damefrisørartikler) . « . 3198 Damefrisering (Færøerne) . 4153 Damehatte 1. Udsalg .......................... 3198 2. Fabrikker . ................. 3199 3. Damehatte en gros. . - 3199 Damehatte (Færøerne). . . . 4153 Damekonfektion. 1. Damekonfektjonsforretn. 3199 2. Damekonfektion en gros 3199 (Artiklerf-Damekonfektion) 3200 Damelinned 1. Udsalg ................... 3200 2. Fabrikker og en gros . 3200 (Artikler til Damelinned) 3200 Dameskræddere .............. 3200 ker) .................................. 3191 Cyklereparation, se Cykler 1. 3180 Cykleringe, se Cyklegummi . 3180 Cyklesadler .......................... 3191 Cyklestativer ....................... 3191 Cykletilbehør ....................... 3192 Cyklétilbehør (Færøerne) . 4153 Cykletyveriforsikring. . . 3192 Dagblade, se AviBer 1. . . . 3016 Side Carbolineum. ....................... 3157 Carbon-Black ...................... 3157 Carborundum ....................... 3157 Casein, se Kasein ............... 3460 Cellophan, se Transparent- Folie .................................. 3990 Celluloid og Celluloidvarer . 3157 Cellulosef olie,seTransparent- Folie .................................. 3990 Cement .................................. 3158 (Anlæg af Cementfabrikker) 3158 Cementrør ............................. 3158 Cementvarer ........................ 3158 (Artikler for Cementvare- fabrikation) ....................... 3162 Centralvarmeanlæg .............. 3162 (Apparater og Artikler til Centralvarmeanlæg) .... 3164 Centralvarmekedler .............. 3165 Centrifuger, Fabr. og Import 3166 Chaufførskoler, se Automo ­ bilkøreskoler .................... 3001 Checkbeskyttere ................. 3166 Cherry Brandy, se Likør . . 3554 Chokolade 1. Chokoladefabrikker . . 3166 2. Chokoladevarefabrikker 3167 3. Agenturer & en gros. . 3167 (Artikler og Maskiner til Chokoladefabr.) ................... 3167 Cichorie, se Kaffesurrogater 3453 Cider ..................................... 3167 Cigarer 1. Cigarhandlere ............... 3168 (Artikler for Cigarhand ­ lere) ................................... 3175 2. Cigarfabrikker, Agen ­ turer og Import .... 3175 (ArtiklerforCigarfabrikker) 3176 Cigaretter, Fabr. og Import. 3177 (Artikler for Cigaretfa ­ brikker) ............................. 3177 Cigarforretninger(Færøerne) 4153 Cigarkasser ........................... 3177 Cigarrør ................................... 3177 Cikorie, se Kaffesurrogater. 3453 Cinders, se Koks og Cinders 3481 Ciselerer ............................. 3177 Clichéer ................................ 3177 (Art. for Clichéfabr.) . . . 3179 Code-Bøger ............................ 3179 Cognac ................................... 3179 CoRes, se Koks og Cinders. 3481 Compound Lard, se Fedt en gros ................................ 3257 Cotillonsartikler, se Kotil- lonsartikler ....................... 3505 Cremepulver ......................... 3179 Crown Corks ........................ 3179 Cykleassurance,seCykletyveri- forsikring .......................... 3192 Cyklegummi .............................. 3180 Cyklelak ................................ 3180 Cyklelakering ....................... 3180 Cyklelygter ............................. 3180 Cykler 1. Cykleudsalg ................. 3180 2. Cyklefabrikker ........... 3190 3. Cykler en gros ........... 3190 (Artiklor for Cyklcfabrik-

Side Bremseklodser . . . ................ 3127 Brevordnere . ........................... 3127 Briketter ............................... 3127 Briller og Pincenez ........... 3127 Brint ........................................ 3128 Broderi 1. Broderihandlere .... 3128 2. Broderi en gros .... 3129 (Artikler for Broderihand ­ lere) ............................... 3130 Brolæggermestre og Brolæg ­ ningsentreprenører ....... 3130 Brolægningsmaskiner ....... 3131 Broncestoberier .............. 3131 Broncevarer .................... 3131 Brosten ............................ 3131 Brugsforeninger. ....... 3131 Bryggerier ...................... 3133 (Bryggerier med Depot i København) , ....... 3133 (Bryggerimaskiner og Ar ­ tikler for Bryggerier) . . 3134 Bryggerier (Færøerne). . . . 4153 Brænde ............................ 3135 Brændsel Briketter .......................... 3127 Brænde ............................ 3135 Brændselsforretninger. . . 3135 Ildtændere ....................... 3413 Koks og Cinders .............. 3481 Kul ..................................... 3509 Kul & Koks (Færoerne) . 4155 Olier, mineralske 1 ........... 3712 Petroleum ......................... 3742 Splitved ............................ 3920 Trækul ............................... 4004 Torv .................................. 4035 Brændselsforretninger. . . . 3135 Brændselsolier, se Olier, mi ­ neralske 1 ......................... 3712 Brødemballage .................... 3137 Brødfabrikker .................... 3137 (Artikler for Brødfabrik ­ ker) ............................ .. . 3138 Brødskæremaskiner ............... 3138 Brøndboring ....................... 3138 Buddingpulver .................... 3139 Budekspeditioner. ...... 3139 Bugserselskaber ................. 3140 Buntmagere ........................ 3140 Buntmagere (en gros) . . 3142 Buster ................................... 3142 Butiksfa^ader, seForretnings- fa^ader ............................... 3284 Butiksinventar .................... 3142 Byggryn .................................... 3143 Bygmestre (Sønderjylland) . 3143 Bygmestre (Færøerne). . . . 4153 Bygningsartikler .................. 3144 Bygningsbeslag .................... 3149 Bygningsreparationer Blikkenslagerarbejde. . . 3149 Bælter en gros .................... 3149 Bærepinde .......................... 3150 Bødkere ................................. ’ 3150 Bodkere (Færøerne) ............ 4153 Bøjler ................................... 3151 Bølgepap ................................ 3152 Bølgeplader .......................... 3152 Børnehaver ........................... 3152 (Artikler for Børnehaver). 3152 Børnekonfektion 1. Børnekonfektionsforr. . 3152 2. Børnekonfektion en gros 3153 Bvrneudstyr 1. Borneudstyrsforr. . . . 3153 2. Børneudstyr en gros. . 3153 Borstenbindervarer, se Bcr- stevarer ............................. 3154 Børstetræfabrikker ........ 3153 (Artikler for Børstetræfa ­ brikker) ................. 3154 Børstevarer 1. Børstenbindere ....... 3154 2. Børstevarer en gros . . 3155 (Raavarer f. Borstenbin- dere) .......................... 3155 Borstevarer(Færøerne). . . . 4153 Bøssemagere ................. 3155 , Cacao Cacaopulver ....................

Side

Side

Dampkedler og Dampkedel ­ anlæg ........................... . 3201 (Dampkedelmateriale). . . 3201 Dampkøkkenanlæg ...... 3201 Dampmaalere ...................... 3202 Dampmaskiner .................... 3202 Damp- og Motorskibsselska ­ ber samt Rederier ........... 3202 (Leverandører til Damp ­ og Motorskibsselskaber). . 3203 Dampskibsselskaber og -eks ­ peditioner (Færøerne). . . 4153 Dampmøller og andre større Ilandelsmøller ................. 3203 Dampskibsekspeditioner. . . 3205 Dampskorstene ..................... 3206 (Materialer tilDampskorstene) 3206 Dampstøderier ..................... 3207 Damptromler ....................... 3207 Dampturbiner ....................... 3207 Danseundervisning ............... 3207 Dekatorer ............................. 3207 Dekorationsartikler ........... 3207 Dekorationsskoler .............. 3207 Dekoratører ......................... 3207 Dekstrip ............................... 3208 Dekupører ............................ 3208 Delikatessehandlere ............... 3gj)8 Dentaldepoter ....................... 32Q8 Dentister, se Tandteknikere 3968 Desinfektion .......................... 3208 Desinfektionsmidler ........... 3208 Desinfektionsovne .............. 3209 Destruktionsanstalter .... 3209 (Artikler for Destruktions ­ anstalter) .......................... 3209 Dieselmotorer ....................... 3209 Diner transportable, se Sel ­ skabsanretninger .................. 3817 Dispachører .......................... 3210 Dissousgas, se Acetyléndis- sous .................................. 2963 Diætetiske Præparater . . . 3210 Dragéfabrikker .................... 3210 Dragere .................................. 3210 Dragtposer ............................ 3210 Drejebænke .......................... 3210 Drejere ................ 3210 Drengekonfektion ................. 3211 Driftsorganisation .................. 3211 Driftstabsforsikring 1. Indenlandske Selskaber 3211 2. Udenlandske Selskaber 3211 3. Repræsentanter ............... 3211 Drivremme 1. Drivremmefabrikker. . 3212 2. Drivremmeimportører og -forhandlere .... 3212 Droger .................................. 3212 Druesirup ............................. 3212 Drænrør ............................... 3212 Duehandlere, se Fuglehand- lcre ............................ 3302 Dukker 1. Dukkeudsalg ....'.. 3212 2. Dukker en gros ............ 3212 Dukketeatre ................... 3212 Dukkevogne ................... 3213 Duplikatorer« ................ 3213 (Artikler til Duplikatorer) 3213 Duplikering ................... 3213 Dykkerartikler ............. 3213 Dykkere (Færøerne) ....... 4153 Dynamoer ...................... 3213 Dyrlæger ............................... 3213 (Artikler for Dyrlæger) . 3218 Dyrlæger (Færøerne) . . . • 4153 Dækkener, se: Hestedækkener ................. 3389 Kodækkener. ................. 3481 Dækketøj ................................ 3218 Døraabnere, Elektriske, se Elektriske Døraabnere . . 3235 Dørgreb ............ 3218 Dørlukkere ............................. 3218 Dørplader ................................ 3219 Ebonit .................................. 3219 Economisere .......................... 3219 Eddike, Fabr., Imp. & en gros 3219 Efterskoler ............................. 3220 Ejendomsmæglere og Ejen ­ domshandlere 1. Statseksaminerede Ejen ­ domsmæglere ........... 3220 2. Ejendomshandlere . . . 3221 Ejendomsselskaber .............. 3224 II 34*

Bistadefabrikker, se Biavls ­ redskaber . . ......... 3082 Bitter .......................... 3086 Bjergningsentrepriser .... Bladcentraler ............ 3086 Bladforlag .................. 3087 Blikemballagefabrikker . . . 3087 (Artikler for Blikemballa ­ gefabrikker) ....................... 3088 Blikkenslagere og Skiferdæk ­ kere .................................. 3088 (Artikler for Blikkensla ­ gere og Skiferdækkere). . 3093 Blikkenslagere (Færoerne) . 4153 Blikplader ............................ 3093 Blikvarefabrikker ................. 3093 Blodalbumin. ....................... 3093 Blodfoder ............................. 3093 Blomster 1. Blomsterhandlere. . . . 3093 2. Blomster, Import og en gros .................................. 3097 (Artikler for Blomster ­ handlere) .......................... 3098 Blomster-Auktioner,seFrugt-, Grent- & Blomster-Auk ­ tioner ............................... 3297 Blomster, kunstige ............... 3098 Blomsterlog .......................... 3098 Blonder, Fabr. og en gros . 3098 Bluser .................................. 3098 Bly ........................................ 3098 Blyanter ............................... 3098 Bly- og Kobbertækkere . . . 3099 Blyplomber, se Plomber og Plombetænger ................. 3748 Blæk ..................................... 3099 Blodstobogods .' . . ’ .............. 3099 Bogbindere ............................ 3099 (Bogbinderi-Artikler og -Maskiner) ....................... 3102 Bogbindere (Færoerne) . . . 4153 Bogforlag ............................. 3103 Bogføring, se: Bogholderianlæg .............. 3109 Revision ............................ 3778 Bogføringsmaskiner , so Bog ­ holderimaskiner .............. 3109 Boghandlere .......................... 3104 (Artikler for Boghandlere) 3109 Boghandlere (Færøerne). . . 4153 Bogholderianlæg ................. 3109 (Artikler til Bogholderianlæg) 3109 Bogholderimaskiner ............... 3109 (Artikler til Bogholderi ma ­ skiner) ............................... 3110 Bogholderisystemer .............. 3110 Bogholderiundervisning . . . 3110 Boghvedegryn ....................... 3110 Bogmærker ............................ 3110 Bogstaver ............................ 3110 Bogtrykkerier ....................... 3110 (Bogtrykkeri-Artikler og -Inventar) .......................... 3119 Bogtrykkerier (Færøerne). . 4153 Boksanlæg, se Boxanlæg. . . 3123 Bolig- og Lokaleanvisning. . 3120 Boligmontering .................... 3120 Bolschefabrikker (Færoerne) 4153 Bolte og Mottrikker 1. Fabrikker .................... 3121 2. Import og en gros . . . 3121 Bomuld. ................................... 3121 Bomuldsgarn ........................ 3121 Bomuldsspinderier .................. 3121 Bomuldsvæverier ................. 3121 (Artikler for Bomuldsvæ ­ verier) .......................... 3122 Bonemaskiner ....................... 3122 Bonevoks .............................. 3122 Boning ................... 3123 Borakafabrikker .................... 3123 Borde ..................................... 3123 Boremaskiner ............... .. . . 3123 Bouillonterninger ................. 3123 Boxanlæg ................................ 3123 Brandalarmeringsapparater 3124 Brandforsikring 1. Indenlandskc Selskaber. 3124 2. Udenlandske Selskaber. 3125 3. Repræsentanter ............ 3126 Brandsikre Døre ................. 3126 Brandsikre Tankanlæg, se Benzin-Tankanlæg ............ 3081 Brandslukningsapparater . . 3126 Brandsprøjter og Brand ­ slukningsmateriel ............ 3127 II 34*

3086

3155 3155 3155 3157 3457 3157

Cadmiering .......................... Caféer og Restauranter. . . . (Artikler for Caféer og Re stauranter) ................... - • • Caramellcr, se Karameller . Carbid . ................................

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker